Astăzi 26-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public


Comisar șef de poliție penitenciară Mihai MUNTEANU
E-mail: office@anp.gov.ro
  • PROCEDURI – Administrația Națională a Penitenciarelor
Direcția JuridicăDirecția Reintegrare SocialăServiciul CabinetDirecția Management Resurse UmaneServiciul Cooperare și ProgrameDirecția Economico-Administrativă
PO-DJ-01P.S. 18 din 2018 - Incheierea protocoalelor de colaborare cu ONG dr omuluiPS 00 din 15.06.2018 Realizarea procedurilor formalizate pe activitatiPO DMRU-02 - Semnul onorific În Serviciul Patriei pt fpss din sistemul penitenciarPO SCP-06 Accesare proiecte cu finantare externaPS - Achiziție directă
PO-DJ-02PS 01 Managementul riscului 06.09.2018PO DMRU-03 - Pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, pensia de invaliditate și pensia de urmașPO SCP-07 Procedura privind implementarea monitorizarea si sustenabilitatea proiectelor cu finantare externaPS - Servicii sociale Anexa 2
PO-DJ-03PO DRS 04 din 2021 - Elaborarea de metodologii sau instrumente de lucruPS 05 Funcții sensibile 30.10.2018PO DMRU-04 - Pensia anticipatăPO-SCP-01 Realizarea traducerilorPS - Întocmire PAAP si Anexa AD
PO-DJ-04PO DRS 09 din 2019 - Elaborarea de proiecte de activitatePO DMRU-05 - Pensia anticipată parțialăPO-SCP-02 Situatii statistice sisteme penitenciarePO-01
PO-DJ-05PS 19 din 2018 - Organizarea unor întâlniri sau grupuri de lucru, în baza protocoalelor de colaborarePO DMRU-06 - Pensia de urmașPO-SCP-03 Elaborare documentatie deplasari in strainatatePO - 02 - rectificare bugetară
PO-DJ-06P.S. 17 din 2018 - Încheierea protocoalelor de colaborare cu instituții asociatii fundatiiPO DMRU-07 - Repartizare absolventilorPO-SCP-04 Organizare vizite si evenimente internationalePO - 03 - virari de credite bugetare
PS 19 din 2018 - Organizarea unor întâlniri sau grupuri de lucru, în baza protocoalelor de colaborarePO DMRU-08 - Emiterea actelor administrative privind încadrarea în sistemul penitenciarPO-SCP-05 Declaratii cooperarePO 04 - repartizarea pe trim a veniturilor si cheltuielilor bugetare din vp si subventii
PO DMRU-09 - Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacantePO - 05 - centralizarea lunara a solicitarilor de fonduri si repartizarea pe cap si titluri de cheltuieli
PO DMRU-10 - Avansarea ofiterilorPO - calculul si plata drepturilor salariale cuvenite personalului ANP
PO DMRU-11 - Intocmirea dosarului de rezervistPO - calculul si plata drepturi de indemnizatie crestere copil si contributia de asigurari de sanatate
PO DMRU-13 - Procedura de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu OcnaAnexe la PO- Calculul si plata contravalorii chiriei fpss
PO DMRU-14 - Absolvirea cursului cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu OcnaPO - Calculul si plata contravalorii chiriei fpss
PO DMRU-15 - Numirea FPSS debutanti ca fpss definitiviPO - Monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal la nivelul sistemului ANP
PO DMRU-16 - Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica
PO DMRU-17 - Întocmirea fișei de postPO - 03 reconstituirea documentelor financiar contabile in caz de pierdere, sustragere sau distrugere
PO DMRU-18 - Trecerea temporara intr o alta functiePO - 04 arhivarea si pastrarea registrelor si documentelor financiar contabile
PO DMRU-19 - Revocare din functiiPO - 04 arhivarea si pastrarea registrelor si documentelor financiar contabile
PO DMRU-20 - Imputernicirea fpss in functii de conducerePO - 05 acordarea si justificarea avansurilor in lei sau valuta
PO DMRU-21 - Acordare drepturi salariale proiecte finantare externaPO - 06 intocmirea si verificarea situatiilor financiare pt activitatea ANP
PO DMRU-22 - Completarea, comunicarea, publicarea DA si DI si gestionarea unui potential conflict de intereseDec ANP 558-2011 - aprobarea Procedurii referitoare la decontare asistenta medicala medicamente proteze dispozitive medicale pentru fpss
PO DMRU-23 - Transferul cadrelor militarePO Acordarea drepturilor de detaşare,delegare aferente deplasărilor în interes de serviciu
PO DMRU-24 - Acordarea compensatiei lunare a chirieiPO Acordarea drepturilor de transport
PO DMRU-25 - Menținerea în activitate și în funcție după împlinirea vârstei limită de pensionare a fpssPO Centralizarea situaţiilor financiare
PO DMRU-26 - Avansarea în gradul profesional următor a fpss din ANPPO Contabilitatea imobilizărilor
PO DMRU-28 - Delegarea FPSSPO Contabilitatea stocurilor
PO DMRU-29 - Mutarea FPSSPO Efectuarea de plăţi către furnizori,BS,BASS,BFS
PO DMRU-30 - Întocmirea dosarului de încadrarePO Efectuarea încasărilor şi plăţilor prin casieria unităţii
PO DMRU-31 - Schimbarea din funcție a funcționarilor cu statut special definitivi din sistemul administrației penitenciarePO Evidenţa contabilă a clienţilor şi furnizorilor
PO DMRU-32 - Detașarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarePO Incasarea contravalorii chiriei de la FPSS din garnizoana Bucureşti pentru locuinţele de serviciu de care beneficiază
PO DMRU-34 - Elaborarea graficului anualPO Incasarea creanţelor de la clienţi
PO DMRU-35 - Coordonarea cursurilor de specializare a functionarilor publici cu statut special definitivPO Întocmirea,Editarea şi păstrarea Registrului Cartea Mare
PO DMRU-36 - Transferul fpss în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța naț - compet de gestiune a dir general al ANPprocedura ALOP 2
PO DMRU-37 - Evaluarea performanțelor activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special definitivi din Administrația Națională a Penitenciarelorprocedura armament
PO DMRU-38 - Gestionarea, operarea și verificarea documentelor de evidență ale fpssprocedura CFP
PO DMRU-39 - Întocmirea fișei de lichidareLogisticaProcedura PS - 31 SPECIFICATII TEHNICE
PO DMRU-40 - Suspendarea din functie a FPSSprocedura inventarierea patrimoniului
PO DMRU-41 - Punerea la dispozitie a FPSSprocedura scoaterea din functiune declasarea si casarea bunuri patrimoniu ANP
PO DMRU-45 - Acordarea concediului fără platăPO 08 constituirea cartii tehnice a constructiei
PO DMRU-46 - Acordarea concediului pt creșterea și îngrijirea copiluluiProcedura achizitii SIPOCA
procedura CTE
PO DMRU-47 - Acordarea învoirilor plătiteProcedură de sistem PS 22 - Organizarea și conducerea CTE
PO DMRU-48 - Coordonarea procesului de ocupare a locurilor din institutiile de invatamantProcedură de sistem privind promovarea și derularea lucrărilor de întreținere și reparații curente
Procedură de sistem privind promovarea și derularea unui obiectiv de intervenții
procedura elaborare liste de investitii
procedura monitorizare lunara investitii
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii