Astăzi 23-05-2024 sunt: 151 persoane private de libertate

Reintegrare socială

Educație

Asistență socială

 

O educație bună este izvorul întregului bine în lume.” (Immanuel Kant)

Prezentarea activității de educație și asistență psihosocială

Centrul Educativ Buziaș, ca unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi implicit structură a sistemului judiciar, îşi asumă următoarea misiune:

Asigură accesul la educație al minorilor și tinerilor ce execută o măsură educativă privativă de libertate, în vederea optimizării şanselor de reintegrare socială, prin dezvoltarea de abilităţi, deprinderi și dezvoltare personală.

Scopul Centrului Educativ Buziaș este reprezentat de reintegrarea în societate a persoanelor internate şi responsabilizarea acestora, în vederea asumării propriilor acţiuni şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.

Structura prin intermediul căruia sunt abordate și definitivate scopul și misiunea Centrului Educativ este reprezentată de:

Structura reintegrare socială: prin cele două ramuri principale de abordare: asistență psihosocială și educaţie.

 • Directorul Adjunct Reintegrare socială

Scopul activităţii directorului adjunct reintegrare socială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, motivarea, controlul şi evaluarea demersurilor de reintegrare socială, derulate cu persoanele internate, prin implicarea personalului în condiţiile unui climat echilibrat şi unei culturi organizaţionale orientate către comunitate.

 • Șef birou educație/asistență psihosocială

Scopul activităţii şefului birou educație/asistenţă psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, motivarea, controlul şi evaluarea activităţilor şi programelor educative/de asistenţă psihosocială derulate cu persoanele internate, prin implicarea personalului, în condiţiile unui climat echilibrat şi ale unei culturi organizaţionale orientate către comunitate.

 • Educatorul

Organizează şi derulează programe şi activităţi educative. Desfăşoară activităţi de evaluare educaţională şi convorbiri individuale de informare.

 

 • Asistentul social

Organizează şi desfăşoară programe de asistenţă socială, activităţi de evaluare şi de consiliere pe probleme sociale.

 • Psihologul

Organizează şi desfăşoară programe de asistenţă psihologică, activităţi de evaluare şi de consiliere psihologică.

 • Monitorul sportiv

Organizează şi desfăşoară programe şi activităţi sportiv – recreative.

 • Agentul tehnic

Gestionează aparatura radio – TV şi asigură funcţionarea studioului radio – TV.

 

Oferta de programe și activități

În Centrul Educativ Buziaș, persoanele internate pot participa la următoarele programe educative:

 • Alfabetizare
 • Alfabetul bunului cetăţean
 • Adolescentul şi anturajul său
 • Program de educaţie pentru sănătate
 • Program „Eu și familia mea”
 • Program de Educație civică
 • Program Educație pentru drepturile omului
 • Program de individualizare a parcursului educațional
 • Program de gestionare a emoțiilor
 • Program de valorificarea aptitudinilor HOBBY
 • Program de dezvoltarea a abilităților de viață independentă
 • Program de dezvoltare a universului cunoașterii
 • Program de consiliere pentru dobândirea autonomiei și responsabilității
 • Program „Pași către schimbare”
 • Program de educație moral – religioasă
 • Program de educație prin sport

În Centrul Educativ Buziaș, persoanele internate pot participa la următoarele activități educative:

 • Activități artistice
 • Activități de difuzare a culturii
 • Activități de bibliotecă
 • Activități sportiv-recreative
 • Activități desfășurate în parteneriat cu colaboratori externi
 • Activități moral-religioase

În Centrul Educativ Buziaș, persoanele internate pot participa la următoarele programe și activități de asistență psihosocială:

 • Program de autocunoaștere și dezvoltare personală
 • Program specific destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie
 • Pastila de psihologie – activitate destinată persoanelor cu comportamente agresive
 • Program de dezvoltare a abilităților sociale
 • Program de dezvoltare a abilităților parentale
 • Program de pregătire pentru liberare
 • Activități de prevenție
 • Activități desfășurate în colaborare cu parteneri externi

Persoanele internate în Centrul Educativ Buziaș pot participa, în regim individual, la următoarele tipuri de activități:

 • Activități individuale de evaluare educațională
 • Activități individuale de consiliere educațională
 • Activități individuale – convorbiri individuale
 • Activități individuale de asistență psihologică
 • Activități individuale de evaluare psihologică
 • Activități individuale de consiliere psihologică
 • Activități individuale de asistență socială
 • Activități individuale de evaluare socială
 • Activități individuale de consiliere pe probleme sociale

Colaboratori si protocoale de colaborare:

 1. AJOFM Timiș
 2. Asociația BMAA International Oradea
 3. Asociația Religioasă a Bisericii Lumina Timișoara
 4. Asociația Tineri Prețioși Voiteg
 5. Asociația Vanner Colective
 6. Biserica Română unită cu Roma Greco Catolică Lugoj
 7. Biserica română unită cu Roma greco-catolică Lugoj
 8. Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente –CPIP
 9. Centrul Social nr.2 Zalău
 10. Centrul Școlar pentru educație incluzivă Alexandru Roșca Lugoj
 11. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Păunescu Recaș
 12. Centrul Școlar pentru Educație incluzivă Dumitru Ciumăgeanu
 13. Clubul Copiilor Buziaș
 14. Colegiul National Inochenție Micu Clain Alba
 15. Curtea de Apel Timișoara
 16. DGASPC BC
 17. DGASPC BH
 18. DGASPC BN
 19. DGASPC BT
 20. DGASPC BV
 21. DGASPC BZ
 22. DGASPC CJ
 23. DGASPC CL
 24. DGASPC CS
 25. DGASPC DJ
 26. DGASPC GJ
 27. DGASPC MH
 28. DGASPC MR
 29. DGASPC NT
 30. DGASPC OL
 31. DGASPC PH
 32. DGASPC SB
 33. DGASPC SJ
 34. DGASPC SM
 35. DGASPC SV
 36. DGASPC TM
 37. DGASPC TR
 38. DGASPC VN
 39. Inspectoratul de poliție județean Timiș
 40. Liceul Teoretic Buziaș
 41. Liceul Teoretic Iris Timișoara
 42. Liceul Teoretic William Shakespeare Timișoara
 43. Palatul Copiilor municipiul Timișoara
 44. Parohia ortodoxă română Timișoara Fabric Est
 45. Precept Ministries
 46. Serviciul de Probațiune Timiș
 47. Școala Gimnazială Domino Servite Voiteg
 48. Școala Gimnazială Giulvăz
 49. Școala Gimnazială Nitchidorf
 50. Universitatea Aurel Vlaicu Arad – Fac. Psihologie și Asistență Socială
 51. Universitatea Aurel Vlaicu Facultatea de științe ale educației, psihologie și asistență socială, specializarea Psihologie
 52. Universitatea de vest Timișoara
 53. Universitatea de vest Vasile Goldiș
 54. UVT TIMIȘOARA – FAC. SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE
 55. UVT TIMIȘOARA – FAC. SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE-

„Un educator excelent nu e o ființă perfectă, ci o persoană care dispune de suficientă pace lăuntrică pentru a se goli, ca și de sensibilitate pentru a învăța” (Augusto Cury)

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.