Astăzi 26-05-2024 sunt: 151 persoane private de libertate

Programare vizită

 

ANUNȚ

 

Având în vedere modificările legislative (art. 30 din HG 850/2023) sumele de bani în lei pot fi primite de la membrii de familie, aparținători sau alte persoane și prin virament bancar efectuat în contul penitenciarului în care se păstrează sumele de bani aparținând deținuților, deschis la Trezoreria Statului.

Date necesare transferului:

Destinatar: CENTRUL EDUCATIV BUZIAS

CUI: 16643452

Cont: RO43TREZ6265005XXX000001

Explicații: Numele și prenumele, data nașterii, prenumele părințiilor persoanei internate pentru care se transfera suma de bani.

 

18.05.2020 În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

Anunt privind răspândirea virusului COVID-19

Crearea unui cont Skype cu ajutorul unui numar de telefon

ID-uri Skype -Centrul Educativ Buzias :

centru.buzias si centru.buzias01

 

Programare vizită  – tel: 0256321170 ; e-mail vizite45@anp.gov.ro

Programul de vizită este de 12 ore zilnic între orele 7:30-19:30. Planificarea vizitelor telefonic sau online se face pentru următoarele serii:

ZILNIC   Vizita + acordarea pachetului
Seria I   08:00-09:00 convorbiri online
Seria II   09:00-11:00 vizite, pachete
Seria III   11:30-13:30 vizite, pachete
Seria IV   14:00-16:00 vizite, pachete
Seria V   16:30-18:30 vizite, pachete / convorbiri online

 

 IMPORTANT!!

Conform Hotărârii de Guvern 157/2016 , vizitarea persoanelor internate aflate în custodia Centrului Educativ Buziaș, de către membrii familiei, aparţinători legali sau alte persoane, se va efectua numai pe baza unei programări prealabile.

Programarea vizitelor se poate face cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării, persoana care solicită programarea având obligaţia să-şi decline identitatea şi calitatea şi să răspundă concis la întrebările personalului centrului.

Solicitarea unei programări se poate face de luni-vineri, în intervalul orar 08,00-19,00 la numărul de telefon 0256/321170; prin e-mail la adresa de e-mail vizite45@anp.gov.ro sau la sediul instituţiei din oraşul Buziaş , judeţul Timiş, str. Florilor nr.14.

În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilitatea de acordare a dreptului la pachet şi vizită, se vor comunica solicitantului data şi intervalul orar la care se poate programa vizita.

Prezenţa vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 10 minute înainte de ora programată pentru verificarea identităţii şi îndeplinirea formalităţilor de acces.

Noile reglementări de acordare a dreptului la pachet şi vizită precum şi modalităţile prin care se pot face programări au fost aduse la cunoştinţă atât a persoanelor internate cât şi familiilor acestora sau aparţinătorilor legali prin afişarea procedurii în spaţiile de acordare a dreptului la vizită, postarea pe pagina web a instituţiei şi prin trimiterea unei note de informare la domiciliul persoanelor internate.

Persoanele private de libertate sancționate cu măsura educativa a internării intr-un centru educativ pot beneficia de o singura vizita / zi.

Pentru persoanele internate durata vizitei este de maxim doua ore.

Programul pentru primirea aparaturii radio-tv este e de luni-vineri de la ora 8.00-15.00.

In cazul in care se solicita o vizita neprogramata aceasta se acorda cu condiția ca seriile stabilite sa nu fie ocupate in totalitate.

REGULI PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA VIZITĂ:

Persoanele sosite la vizita sunt obligate sa își dovedească identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu pașaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetățeni sau rezidenți sunt.

In cazul in care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuata o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acorda.
Nu vor fi admise la vizita persoane care nu dețin acte de identitate, sub influența băuturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antiterorist,cat si cele care la vizitele anterioare au încercat sa introducă obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra cărora sunt indicii ca ar periclita siguranța locului de deținere.
Accesul la vizita se va face in limita a 4 persoane/persoana vizitata.
Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soț sau de șotie ori de rudele pana la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimțământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitata si de alte persoane, cu aprobarea scrisa a directorului locului de deținere.

Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, refuzul acceptării măsurilor de control, din partea vizitatorilor, conduce la anularea vizitei. Informarea, precum şi semnarea de luare la cunoştinţă de către vizitatori despre prevederile legale, referitoare la introducerea obiectelor interzise în unitate.

Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege

Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe (excepție lămâi) și legume. În cazul în care persoana internată este recompensată cu suplimentarea pachetului, acesta poate fi primit în următoarele 3 luni de la data acordării

Este interzis consumul alimentelor pe timpul desfășurării vizitei.

  Persoanele sosite in vizita sunt obligate:

 1. sa păstreze curățenia;
 2. sa nu fumeze;
 3. sa solicite informațiile numai de la personalul de serviciu si sa respecte indicațiile acestora;
 4. sa ofere informațiile cerute de personalul de serviciu;
 5. sa asiste la controlul si predarea pachetelor;
 6. sa respecte regulile stabilite pe timpul acordării drepturilor la pachet si vizita;
 7. sa predea la postul control telefonul mobil;
 8. sa nu introducă in unitate băuturi alcoolice sau sa consume in incinta unității băuturi alcoolice;

   Pe timpul acordării dreptului la vizita este interzis:

 1. înmânarea sau primirea de obiecte in sala de vizita;
 2. trecerea copiilor peste masa de vizita;
 3. tulburarea liniștii si ordinii in sala de vizita;

Discuțiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalți vizitatori.

Nerespectarea acestor reguli va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia ! 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.