Astăzi 13-04-2024 sunt: 157 persoane private de libertate

Publicat la 02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ

I N F O R M A R E

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta Centrului de Detenție Craiova numai candidaţilor care prezintă:

  • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
  • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
  • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
  • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Rezultate finale:

Soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitv probă scrisă:

Rezultate contestații barem

Barem probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare

Rezultate verificare dosare agent magaziner

Rezultate verificare dosare agent instalator

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Planificare testare psihologică agent instalator și magaziner 01-05.11.2021

Planificare testare psihologică agent instalator 29.10.2021

Planificare testare psihologică – săptămâna 25-29.10.2021

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ,,apt” psihologic și ,,apt” medical)

Anunțul de concurs

Anexa nr.1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr.2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr.3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.