Astăzi 24-09-2023 sunt: 147 persoane private de libertate

Despre noi

ISTORIC

La data de 16 mai 1992, sub semnătura prim-ministrului Theodor Stolojan a fost emisă Hotărârea Guvernului României, numărul 265 care specifica la articolul 1 că „Centrul Şcolar nr. 5 din municipiul Craiova se trece din subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi în subordinea Ministerului Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor, cu toţi indicatorii, personalul şi întregul patrimoniu, începând cu data de 1 iulie 1992, de la care va avea profilul de şcoală de muncă şi reeducare”.

Urmare acestei măsuri, conform articolului 4 al aceleiaşi hotărâri „copiii minori care se află internaţi în Centrul Şcolar nr. 5 din municipiul Craiova, (…) vor fi mutaţi şi internaţi în alte unităţi corespunzătoare categoriilor de minori din care fac parte, din subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi sau a inspectoratelor teritoriale, prin grija ambelor organe…”.

În baza unui protocol încheiat între conducătorii autorităţilor ce tutelau cele două instituţii, Mircea IONESCU-QUINTUS în calitate de Ministru al Justiţiei şi Rodica MUNTEANU în calitate de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi, Centrul Şcolar nr. 5 din municipiul Craiova a fost preluat împreună cu întreg patrimoniul format din imobile, terenuri, maşini şi utilaje, precum şi cu toţi cei 96 de salariaţi de către nou înfiinţata Şcoală Specială de Muncă şi Reeducare pentru Minori Craiova (S.S.M.R.M. Craiova).

Conducerea instituţiei i-a fost încredinţată căpitanului George CIOACĂ, ofiţer din cadrul Penitenciarului Craiova, numit director al şcolii speciale. Conform ordinului ministrului justiţiei nr. 489, S.S.M.R.M. Craiova pleca la drum cu un efectiv de 278 de angajaţi din care 96 fuseseră preluaţi de la Centrul Şcolar nr. 5.  Primii 100 de minori condamnaţi la pedepse privative de libertate au fost încarceraţi în luna septembrie, urmând apoi o creştere constantă a numărului acestora până în anul 1994 când s-au înregistrat aproximativ 950 de deţinuţi.

Unitatea a funcţionat ca şi şcoală specială timp de 11 luni, perioadă după care, la 19 mai 1993, prin ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C, primeşte denumirea de Centrul de Reeducare Craiova. Directorul şcolii speciale devine în acelaşi timp director al centrului de reeducare.

La data de 15 august 1997, Centrul de Reeducare îşi încetează oficial activitatea devenind, conform ordinului ministrului justiţiei nr. 1301/C, Penitenciar categoria I de minori-tineri Craiova. Odată cu această schimbare şi în concordanţă cu nevoile impuse de numărul din ce în ce mai mare de deţinuţi, a fost modificată şi schema de personal care creştea numărul posturilor de la 278 la 305.

La articolul 3 al actului de  „identitate” al Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova se precizează că „În cadrul penitenciarului funcţionează o şcoală pentru clasele I – VIII şi un grup şcolar profesional cu activitate de calificare şi producţie şcolară”.

Penitenciarul funcţionează în această ultimă formulă până la data de 25 ianuarie 2007 când, prin decizia nr. 45 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, fundamentată pe noua lege de executare a pedepselor privative de libertate apărută în anul 2006 se stabileşte că „începând cu data de 01 ianuarie 2007 clasele de învăţământ primar, gimnazial şi profesional (şcoala de arte şi meserii) organizate în cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova devin clase afiliate la Centrul Şcolar pentru Elevii cu Deficienţe Auditive Craiova„, urmând ca personalul ce deservea segmentul şcolar al penitenciarului (profesori, învăţători, personal auxiliar) să fie preluat şi salarizat de unitatea şcolară din subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a Consiliului Judeţean Dolj. Urmare acestei decizii, o parte din personalul didactic a ales să continue activitatea în cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova, devenind ulterior funcţionari publici cu statut special.

Anul 2008 aduce o nouă modificare legată de structura şcolară care deserveşte nevoile educaţionale ale minorilor şi tinerilor din cadrul penitenciarului prin organizarea începând cu data de 1 septembrie, ca unitate distinctă de învăţământ în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj,  a Şcolii de Arte şi Meserii Craiova. Urmare a modificărilor legislative, denumirea şcolii va fi modificată începând cu 1 septembrie 2012, dată de la care se numeşte Şcoala Specială Profesională Craiova.

Începând cu 01.02.2014 au fost puse în aplicare prevederile legii nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, urmând ca Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova să îndeplinească funcțiile unui centru de detenție, așa cum era prevăzut de noua normă aplicată.

Astfel, în activitatea curentă, personalul unității se va întâlni cu situații inedite, generate de noile prevederi legale; la 27.02 2014 au fost custodiate primele persoane internate femei în istoria de 22 de ani a unității, iar peste un an, în perioada ianuarie – februarie 2015, urmare a stabilirii zonei de responsabilitate, persoanele custodiate vor proveni din 22 de județe din jumătatea de vest a țării.

În anul 2016, prin prevederile Hotărârii  Nr. 756/2016 din 12 octombrie 2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova devine în mod oficial Centrul de Detenție Craiova.

Pentru a răspunde nevoilor de educație identificate la persoanele private de libertate aflate în Centrul de Detenție Craiova s-a modificat și profilul Școlii Profesionale Specială Craiova, astfel că prin Hotărârea nr. 81 din 30.03.2017, începând cu anul școlar 2017 – 2018, instituția de învățământ devine Liceul Tehnologic Special PELENDAVA Craiova cu nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii