Astăzi 20-05-2024 sunt: 157 persoane private de libertate

Contact

 

– =   CENTRUL DE DETENŢIE CRAIOVA   = –

Mun. Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 160A, cod 200717, judeţul Dolj

Telefon fix: 0251421918; 0251591636

Fax: 0251431642

E-mail: cdcraiova@anp.gov.ro

Telefon planificare vizite cu persoane internate: 0374205834

E-mail planificare vizite persoane internate: vizite.cdcraiova@anp.gov.ro

E-mail planificare comunicări on-line cu persoane internate:comunicare.online.cdcraiova@anp.gov.ro

Telefon planificare vizite notari publici, executori judecătorești, mediatori autorizați

ori a altor persoane cu atribuții oficiale cu persoane internate: 0374205835

E-mail planificare vizite notari publici cu persoane internate: notar.cdcraiova@anp.gov.ro

 

                        Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență NU se mai depun personal la sediul Centrului de Detenție Craiova. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poșta civilă/ curierat (Strada Bariera Vâlcii, nr. 160A,  Craiova, cod poștal 200717) sau prin  e-mail (cdcraiova@anp.gov.ro). 

                       De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul Centrului de Detenție Craiova urmând ca problematica necesară a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/ curierat/ poștă civilă. 

Program vizita

 Procedura de programare și acordare a vizitelor la persoanele internate din CENTRUL DE DETENŢIE CRAIOVA

În conformitate cu Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  nr. 470/2016 din 13 iunie 2016, privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei, în vederea diminuării timpului de aşteptare al vizitatorilor şi fluidizării accesului acestora în spaţiile special amenajate și pentru a creşte timpul destinat acordării dreptului la vizită al persoanelor internate, la C.D. Craiova:

 • exercitarea dreptului la vizită se realizează pe baza unei programări prealabile, potrivit procedurii prevăzute;
 • persoanele solicitante îşi anunţă intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore, dar nu cu mai mult de 5 zile, înainte de data estimată pentru acordarea efectivă a vizitei;
 • în scopul unei planificări riguroase, înregistrarea programărilor se va efectua începând cu prima serie din ziua pentru care se solicită programarea până la completarea în totalitate a seriei.
 • Solicitarea programării  notarilor publici, executorilor judecătorești, mediatorilor autorizați ori a altor persoane cu atribuții oficiale se face astfel:
 •            telefonic, la numărul 0374205835;
 •            prin e-mail la adresa notar.cdcraiova@anp.gov.ro;
 • Solicitarea programării pentru vizitarea persoanelor internate se face astfel:
 •           telefonic, la numărul  0374205834;
 •           prin e-mail la adresa vizite.cdcraiova@anp.gov.ro;
 •           direct la sediul instituției, Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 160A în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.
 • la fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei anume desemnate să efectueze programarea, răspunzând concis la întrebările adresate, informaţiile prevăzute în Registrul pentru programarea vizitei, fiind necesare:
 •            datele de identificare ale persoanelor care solicită programarea (numele şi prenumele, adresa, seria și numărul actului cu care se identifică, carte de identitate, paşaport etc. ) ; 
 •            numărul persoanelor vizitatoare (majore/minore);      
 •            numărul de telefon (de preferat un număr de telefon mobil viabil din România) la care poate fi contactat;        
 •            calitatea pe care o au faţă de persoana internată pe care urmează să o viziteze.
 • programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane internate care pot fi vizitate;
 • în situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizită se vor comunica solicitantului data şi intervalul orar în care există posibilitatea efectuării vizitei;
 • prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului antiterorist;
 • condiţii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care intenţionează să viziteze o persoană internată:
 •              să existe acordul persoanei internate de a fi vizitat de persoanele în cauză (în cazul soţului/soţiei şi al rudelor până la gradul II inclusiv);
 •              să existe aprobarea directorului centrului pentru persoanele pentru care este necesar acest lucru, precum şi acordul persoanei internate pentru care se face programarea;
 •              să nu fie pe lista persoanelor cărora li s-a interzis accesul în unitățile de penitenciar.
 • persoanele internate pot fi vizitate în acelaşi timp de maxim două persoane cu vârsta peste 14 ani, care pot fi însoţite de maxim doi copii cu vârsta de până la 14 ani. Copii cu vârsta sub 14 ani nu au acces decât însoţiți de o persoană adultă, cu vârsta mai mare de 18 ani;
 • o persoană internată poate beneficia pe parcursul unei zile de o singură vizită;
 • persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi. Prin excepţie, soţul sau soţia ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi, cu respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate.
 • cazuri în care NU SE VA EFECTUA PROGRAMAREA VIZITEI la o persoană internată:
 •                au fost acordate sau programate toate vizitele la care are dreptul în luna pentru care se solicită programarea;
 •                este în executarea unei sancţiuni disciplinare cu izolarea sau cu suspendarea dreptului de a primi vizite în perioada pentru care se solicită programarea, când se poate face programarea doar pentru acordarea dreptului la pachet;
 •                este internată în spital în perioada pentru care se solicită programarea;
 •                este făcută programare la vizită cu alt aparţinător în ziua pentru care se solicită programarea;
 •                trebuie prezentată la instanţe de judecată sau organe de urmărire penală ori la policlinică în ziua pentru care se solicită programarea;
 •                participă la activităţi lucrative ori la cursuri de şcolarizare sau calificare în intervalul orar în care se solicită programarea;
 •                toate seriile din ziua respectivă sunt ocupate.
 • persoanele internate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul centrului, anunţându-și intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării. Solicitarea programării se face telefonic, sau prin e-mail, la numărul de telefon, respectiv la adresa de e-mail special destinată ori direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

 

 • În zilele de Luni, Miercuri, Vineri, Duminică persoanele internate/persoanele arestate preventiv, custodiate de Centrul de Detenție Craiova, beneficiază de dreptul la vizită și pachete cu dispozitiv de separare sau vizită fără dispozitiv de separe, constituite  în 4 serii/zi, astfel:

Seria I   – în intervalul orar 07.30 – 09.30;

Seria II  – în intervalul orar 10.00 – 12.00;

Seria III – în intervalul orar 13.30 – 15.30.

Seria IV – în intervalul orar 16.00 – 18.00.

 

 • În zilele de Luni, Miercuri, Vineri, Duminică persoanele internate/persoanele arestate preventiv, custodiate de Centrul de Detenție Craiova pot beneficia de vizită intimă, conform programărilor efectuate, în următoarele intervale:

Seria I   – în intervalul orar 0800 – 1100;

Seria II  – în intervalul orar 1130 – 1430;

Seria III – în intervalul orar 1500 – 1800.

 

 • În zile de Marți, Joi, Sâmbătă, persoanele condamnate majore, clasificate în regim deschis, cazate în cadrul Punctului de lucru permanent PCDJ – CDCDJ al Penitenciarului Craiova, beneficiază de dreptul vizită și pachete cu dispozitiv de separare și fără dispozitiv de separe, constituite  în 4 serii/zi, astfel:

Seria I   – în intervalul orar 07.30 – 09.30;

Seria II  – în intervalul orar 10.00 – 12.00;

Seria III – în intervalul orar 13.30 – 15.30;

Seria IV – în intervalul orar 16.00 – 18.00.

 

PROGRAMUL DE LUCRU AL SECTORULUI VIZITE

 Programul    de    lucru    cu   persoanele    vizitatoare    este    zilnic, între   orele   0700 – 1900;

Programul  de  preluare  a  programărilor telefonice/e-mail  este zilnic, între  orele  0700 – 1900;

Programul    de   acces     al     vizitatorilor     este    în     funcţie   de programarea   prealabilă;

Programul   de    efectuare    a   comunicărilor   on-line   este   zilnic,   între   orele    0700 – 1900,

în      funcție de solicitări și de programarea prealabilă;

Programul  de  efectuare  a  cumpărăturilor este de  5 ori  pe  săptămână, după cum urmează:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: toate secţiile.

Persoanele internate care nu au bani în cont până la ora întocmirii tabelelor vor putea efectua

cumpărături  în următoarea zi lucrătoare.

 

ANUNT

IN ACEST MOMENT CA ALTERNATIVA LA PRIMIREA BANILOR PRIN MANDAT POSTAL SAU PRIN SECTORUL VIZITA SE POATE UTILIZA TRANSFERUL BANCAR :

SE COMPLETEAZA ASTFEL:

BENEFICIAR : CENTRUL DE DETENTIE   CRAIOVA

CIF: 5046939

CONT IBAN: RO78TREZ2915005XXX000159

TREZORERIA CRAIOVA

REPREZENTAND (EXPLICATII):

NUME SI PRENUME PERSOANA INTERNATA, PRENUMELE PARINTILOR, DATA NASTERII SI DACA SE CUNOASTE CODUL NUMERIC PERSONAL AL PERSOANEI INTERNATE (CNP).

            

ANEXA NR.1

 

MODULUI DE EFECTUARE A PROGRAMĂRII PREALABILE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTUL LA COMUNICĂRI ON-LINE

 

 

Persoana privată  de libertate, din momentul în care a luat la cunoştinţă de aprobarea cererii, are obligaţia de a anunţa telefonic sau prin intermediul corespondenţei, persoana cu care are dreptul să comunice on-line că se poate programa.

 

Solicitarea programării se va face prin e-mail, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet şi vizită, sau în afara acestuia, cu menţiunea că vor fi preluate şi prelucrate tot în timpul programului de lucru. Adresa de e-mail la care se va face solicitarea este următoarea:

comunicare.online.cdcraiova@anp.gov.ro

 

E-mailul cu solicitarea programării va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 • numeleprenumeledata naşteriipărinţii persoanei internate;
 • numeleprenumeledata naşteriipărinţiigradul de rudenie al persoanelor solicitante cu care există aprobarea de comunicări on-line;
 • în cazul majorilor se vor anexa în fotocopie unul dintre actele de identitate cu poză emise de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 anifotocopii ale certificatelor de naştere;
 • adresa de Skype de pe care se va loga persoana pentru a comunica on-line.

 

 

Relații suplimentare se pot afla la numărul de telefon 0374205834, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet şi vizită.

 

ANEXA NR.2

 

REGULI PRIVIND ACORDAREA

DREPTULUI LA COMUNICĂRII ON – LINE

 

Reguli de conduita pe care trebuie să le adopte PERSOANA PRIVATĂ DE LIBERTATE și APARȚINĂTORII ACESTEIA cu ocazia acordării dreptului la comunicări on – line:

 • Aceştia trebuie să poarte o ţinută decentă, pe toată perioada convorbirii on –line. Ţinuta inacceptabilă cuprinde: îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive. Nu vor fi permise articole de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator  și nici gesturi obscene  sau de natură sexuală;
 • Să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de persoana/ persoanele cu care i se acordă convorbirea;
 • Să nu folosească cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, cuvinte obscene;
 • Să poarte discuţiile pe un ton civilizat;
 • Să nu deterioreze tehnica de calcul instalată în cabinele destinate acordării convorbirilor on –line;
 • Să se conformeze dispoziţiilor date de către personalul Centrului de Detenție.

Nerespectarea REGULILOR PRIVIND ACORDAREA COMUNICĂRII ON LINE va conduce la întreruperea/anularea convorbirii on–line,  aceasta consemnându-se în documentele operative şi în aplicaţia informatică ca fiind acordată.

În cazul în care între persoanele private de libertate şi interlocutori are loc un comportament necorespunzător care periclitează starea de ordine şi disciplină, când nu este respectat numărul sau identitatea interlocutorilor, supraveghetorul întrerupe comunicarea on-line.

În cazul existenţei unor deficienţe de natură tehnică (pene de curent, conexiune slabă la internet) ce nu permit reluarea comunicării on-line în maxim 30 de minute, comunicarea on-line va fi replanificată la o dată ulterioară, de comun acord cu beneficiarii acesteia.

Este necesar ca persoana cu care se acordă comunicarea on-line să fie activă pe Skype cu cel puţin 10 minute înainte de acordarea comunicării. În cazul în care persoana din exterior nu se conectează cu cel târziu 10 minute după ora stabilită, comunicarea on-line nu se mai acordă, făcându-se menţiune şi în Registrul de planificare. Convorbirea se va reprograma la o dată ulterioară.

 

Anunț persoane vizitatoare

 

  ANEXA NR.1

 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE!

 

Referitor la dreptul la pachet,  primirea de bunuri alimentare prin Sectorul de acordare a vizitelor, prevenirea transmiterii persoanelor private de libertate a unor boli pe cale digestivă:

 

 • Prin Sectorul de acordare a vizitelor  se primesc doar produse alimentare   ambalate achiziționate de la  producători autorizați sanitar ( cu etichete lizibile, cu elemente de identificare a a produsului, producătorul, locul provenienței, durata sau limita de consum, existența sau neexistența susbstanțelor alergene, condiții de păstrare, etc).
 • Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac doar cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă alimentară.

  

       Bunurile, obiectele, produsele alimentare şi fructele a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia bunurilor a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, care sunt reţinute în vederea predării organului de urmărire penală competent.

 

Directorul C.D. CRAIOVA

 

 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE!

 

Având în vedere instituirea stării de alertă  la nivel național,  pentru evitarea oricărei situații de risc  și pentru prevenirea infectării persoanelor private de libertate custodiate în C.D. Craiova,  vă aducem la cunoștință  următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele vizitatoare:

– accesul  în unitate se  realizează  doar cu purtarea măștilor de protecție respiratorie  și a mănușilor de unică utilizare proprii și  efectuarea triajului epidemiologic, respectiv  termometrizarea și chestionarea anamnestică. În cazul nerespectării obligației de a purta echipamentul individual de protecție medicală la intrarea în unitate  se va proceda la reprogramarea vizitei.

– vizita se acordă și se desfășoară pe toată durata acesteia  doar  cu purtarea măștilor de protecție respiratorie  și  a mănușilor de unică utilizare proprii. În caz contrar, vizita  dintre aparținători și persoana privată de libertate  se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale.

 

Directorul C.D. CRAIOVA

 

 

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

 

 

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național[1], Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, începând cu data de 18.05.2020:

 

 • Exercitarea dreptului de a primi vizite se va realiza cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate

 

 • La momentul efectuării planificării pentru acordarea dreptului la vizită (telefonic, prin e-mail), persoanele vizitatoare vor fi informate despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere;
 • Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit. Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care acestea prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz contrar, întrevederea dintre aparținător/i și deținut se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale.

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie de vizită;
 • inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecție;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului de a primi vizite se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

 

 • Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală

 

 • Administrația locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțioase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu virusul SARS-CoV-2Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile);
 • La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Deplasarea către spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării către spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligația de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz).

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

 

Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la:

 • cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate;
 • efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim 5 zile de la efectuarea vizitei intime.

 

 • Exercitarea dreptului de a primi bunuri

 

 • Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere etc.);
 • Efectele primite vor fi depozitate într-o încăpere care dispune de ventilație naturală, astfel încât această procedură să fie asigurată minim 24h de la preluare, la predarea către deținut;
 • Alte bunuri care nu intră în categoria produselor alimentare și care nu pot fi degradate de efectul produselor biocide vor fi supuse procedurii de dezinfecție, prin nebulizare, conform specificațiilor tehnice.

 

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului de a primi bunuri vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun;
 • acestea vor și dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie.

 

 

 • Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia

 

 

Administrațiile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor.

În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate.

 

 

[1] în baza Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

 

 

 

ANEXA NR.1

 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE!

 

            Pe perioada stării de alertă  persoanele private de libertate pot primi vizite fără dispozitiv de separare, în condițiile art.139 din H.G. nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal(în funcție de regimul de executare al pedepsei), în situația în care persoanele vizitatoare prezintă unul dintre următoarele documente:

–  Rezultatul analizei de tip RT-PCR pentru COVID-19, în limba română, parafat de un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 3 zile (72h) de la data recoltării.

– Rezultatul analizei testului rapid de detecție a antigenului SARS-CoV-2, în limba română, parafat un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 2 zile (48h) de la data recoltării.

– Adeverința de vaccinare, care să ateste că au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinareAdeverința doveditoare de vaccinare (cu declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în documentele prezentate, care se vor anexa solicitării) va cuprinde următoarele informații: numele și prenumele persoanei vaccinate, data nașterii, vârsta, județul de domiciliu, număr și serie CI, date despre vaccin: doza 1 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), doza 2 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), date despre centrul de vaccinare (nume unitate sanitară/centru de vaccinare, județ, medic coordonator/vaccinator), semnătura electronică a Registrului Electronic Național al Vaccinărilor.

 

Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa Chestionarul Coronavirus. Atât persoanele private de libertate, cât și aparținătorii vor avea obligativitatea de a purta echipamentele individuale de protecție împotriva răspândirii SARS-CoV-2 (mască, mănuși  medicinale).

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.