Astăzi 19-04-2024 sunt: 168 persoane private de libertate

Concursuri în curs de desfășurare

Publicat în data de 18.03.2024-Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de agent (tehnician agronom)

Publicat în data de 01.03.2024Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de asistent medical (farmacie)

Publicat în data de 01.03.2024Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de ofițer (tehnologia informației)

Publicat în data de 01.03.2024Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de ofițer (consilier juridic)

Publicat în data de 20.11.2023- Concurs de ocupare din sursă externă a unui post de ofițer(construcții)

Publicat in 27.04.2023  – Concurs de ocupare a 52 posturi vacante de conducere, din unitățile penitenciare – director adjunct/echivalent

Publicat la 27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – 44 posturi – sectorul economico – administrativ

Publicat la 27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – 28 posturi – sectorul resurse umane și formare profesională

Publicat la 27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – 16 posturi – sectorul tehnologia informației și comunicații 

Publicat la data 05.04.2023 

Concurs de ocupare prin sursa externa a 4 posturi de agent operativ din cadrul sectorului siguranta detinerii si regim penitenciar

Rezultate finale proba scrisă

Rezultate proba scrisa

Barem de evaluare si notare proba scrisa

Planificare proba scrisa

Rezultate proba interviu

Planificare interviu

Rezultate proba de utilizare a calculatorului

Planificare proba de utilizare a calculatorului

Rezultate proba sportiva

Planificarea probei sportive pentru evaluarea performantei fizice

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare concurs din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor apt psihologi, apt medical si al existentei dovezii de achitare a taxei de concurs

Rezultate finale testare psihologica

Rezultate contestatie testare psihologica

Rezultate initiale testare psihologică 2

Rezultate initiale testare psihologica

Planificare testare psihologica

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Publicat la data de 06.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 1 post vacant de execuție -ofițer-psiholog din cadrul sectorului reintegrare socială

Publicat la data de 29.11.2022- Concurs de ocupare a 22 posturi de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – director adjunct/șef serviciu
Concurs, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (tehnologia informației)
Concurs, din sursă externă, a unui post vacant de ofiţer (construcţii)
Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – reintegrare socială – 1 post ofițer psiholog

Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – prevenirea criminalităţii – 1 post prevenirea criminalității și terorismului

Concurs de ocupare a 62 posturi vacante de șef tură
publicat la data de 22.12.2021Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi vacante de agent operativ (bărbați)

publicat la data de 11.11.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de execuţie (ofiţer) din cadrul sectorului economico-administrativ – domeniul construcţii

Concurs de trecerea a agentilor in categoria ofiterilor de politie penitenciara-1 post ofiter formare profesională

Concurs de trecerea a agentilor in categoria ofiterilor de politie penitenciara-1 post ofiter asigurare tehnico-materiala

Concurs de trecere a agentilor in categoria ofiterilor de politie penitenciara- 1 post ofiter prevenirea criminalitatii si terorismului

Concurs de trecere a agentilor in categoria ofiterilor de politie penitenciara- 1 post ofiter tehnologia informatiei si comunicatii

Concurs de trecere a agentilor in categoria ofiterilor de politie penitenciara- reintegrare sociala(1 post ofiter educator si 1 post ofiter psiholog)

 

Concurs de ocupare a 4 posturi (agent) în cadrul sectorului economico-administrativ

Rezultate finale probă scrisă – agent (responsabil economic)

Rezultate obținute în urma soluționării contestațiilor – agent (responsabil economic)

Rezultate finale – agent (tâmplar)

Rezultate proba scrisa  – agent (responsabil economic)

Barem de evaluare si notare proba scrisa-agent(responsabil economic)

Rezultate proba scrisa-agent (tamplar)

Planificare proba scrisa-agent(responsabil economic)

Rezultate interviu-agent(responsabil economic)

Barem de evaluare si notare proba scrisa-agent (tamplar)

Planificare proba interviu  – agent (responsabil economic)

Rezultate proba practica de verificare a abilitățile de utililizare a calculatorului – agent (responsabil economic)

Planificare proba practica de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – agent (responsabil economic)

Planificare probă scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului – agent (tâmplar)

Rezultate proba interviu – agent (tâmplar)

Planificare interviu-agent tehnic(tamplar)

Calendar estimativ desfasurare concurs- agent (responsabil economic)

Calendar estimativ desfasurare concurs-agent tamplar

Verificare dosare de concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic , ”apt” medical și al achitării taxei de concurs – agent (lăcătuș mecanic)
Verificare dosare de concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic , ”apt” medical și al achitării taxei de concurs – agent (zugrav)
Verificare dosare de concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic , ”apt” medical și al achitării taxei de concurs – agent (tâmplar)
Verificare dosare de concurs din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic , ”apt” medical și al achitării taxei de concurs – agent (responsabil economic)
Manual initiere în tâmplarie
Rezultate finale testare psihologică agent (lăcătuș mecanic)
Rezultate finale testare psihologică agent (zugrav)
Rezultate finale testare psihologică agent (tâmplar)
Rezultate finale testare psihologică agent (responsabil economic)
Rezultate contestații testare psihologică agent (responsabil economic)
Rezultate inițilale testare psihologică agent (lacătuș mecanic)
Rezultate inițiale testare psihologică agent (tâmplar)
Rezultate inițiale testare psihologică agent (zugrav)
Rezultate inițiale testare psihologică agent (responsabil economic)
Planificare testare psihologică agent (responsabil economic) – 22.12.2021
Planificare testare psihologică agent (tâmplar)
Planificare testare psihologică agent (zugrav)
Planificare testare psihologică agent (responsabil economic) 
Tabel rezultate verificare dosare cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical – agent (responsabil economic)
Tabel rezultate verificare dosare cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical – agent (tâmplar)
Tabel rezultate verificare dosare cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical – agent (zugrav)
Tabel rezultate verificare dosare cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical – agent (lăcătuș mecanic)
Anunțul de concurs

cerere de înscriere

declarație

opis

informații – COVID

chestionar COVID

Concurs de ocupare a unui post de preot

Tabel rezultate verificare dosare cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probei cu catacter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii-COVID

opis

chestionar COVID

Protocolul privind asigurarea asistenţei religioase ortodoxe (nr. 30143 / 2013)

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.


13.09.2021 – Concurs de ocupare a 8 posturi din cadrul sectorului operativ (bărbați)

 


Concurs de ocupare a unui post vacant de executie (Agent) in cadrul sectorului medical

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului     descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea     adeverinţei completate de medicul de familie.

Concurs de ocupare a 19 posturi din cadrul sectorului operativ (barbați)

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Concurs de ocupare a 43 posturi vacante de şef secţie deţinere

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

CHESTIONAR COVID

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ-SURSĂ INTERNĂ

 

Concurs de ocupare a unui post de ofiţer psiholog-resurse umane

26.10.2020

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

Concurs de ocupare a unui post de ofițer tehnologia informației (sursă externă)

20.10.2020

Rezultate verificare dosare

Rezultate evaluare psihologică

Planificare testare psihologică

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

 

Concurs de ocupare a 2 posturi din cadrul sectorului reintegrare socială

14.10.2020

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

 

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de penitenciare – 3 posturi

09.10.2020
1 post ofițer formare profesională – sectorul resurse umane

Anexa 6 la anunț – adrese de e-mail ale unităților

1 post ofițer evidență – sectorul operativ
1 post ofițer educator – sectorul reintegrare socială

Cerere de înscriere

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Concurs de ocupare a 3 posturi din cadrul sectorului economico- administrativ

(1 post ofiţer economist,1 post agent contabil, 1 post agent gospodar)

05.10.2020

Rezultate verificare dosare de concurs- ofițer economist

Rezultate verificare dosare de concurs-agent gospodar-ERATĂ

Rezultate verificare dosare de concurs-agent contabil-ERATĂ

Rezultate verificare dosare de concurs-agent gospodar

Rezultate verificare dosare de concurs-agent contabil

Rezultate finale evaluare psihologică-ofițer economist

Rezultate finale evaluare psihologica-agent gospodar

Rezultate finale evaluare psihologica-agent contabil

Rezultate inițiale evaluare psihologica-ofițer economist-completare

Rezultate initiale evaluare psihologica-ofiter economist

Rezultate initiale evaluare psihologică (agent contabil)

Rezultate parțiale evaluare psihologică-agent gospodar

Planificare testare psihologică(agent contabil)

Planificare testare psihologică (agent gospodar)

Planificare testare psihologica(ofițer economist)

Planificare testare psihologică(agent contabil+agent gospodar)

TABEL NOMINAL CANDIDAȚI DOSAR COMPLET OFIȚER ECONOMIST 

TABEL NOMINAL CANDIDAȚI DOSAR COMPLET AGENT CONTABIL

    TABEL NOMINAL CANDIDAȚI DOSAR COMPLET -AGENT GOSPODAR

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Concurs de ocupare a 14 posturi de conducere în cadrul sectorului medical (sursă internă)

30.09.2020

 

CONCURS OCUPARE 4 POSTURI AGENT OPERATIV (sursă externă)

21.09.2020

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

Planificare proba calculator

Rezultate proba calculator

Planificare interviu

Rezultate interviu

Planificare proba scrisa

Barem de evaluare si notare proba scrisa Centrul de Detentie Braila-Tichilesti-varianta 1

Proces verbal rezultate proba scrisa

Rezultate finale proba scrisa

 

Informații cu privire la desfășurarea concursului de ocupare a 4 posturi de agent operativ la Centrul de Detenție Brăila-Tichilești se pot găsi accesând următorul link.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.