Astăzi 19-05-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

2024

I

Punte pentru responsabilitate socială

Din seria activităților ce vizează atât sensibilizarea comunității privind problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate cât și prevenirea infracționalității, obiective ale Strategiei Naţionale de Reintegrare Socială a  persoanelor private de libertate 2020 – 2024, în data de 16.05.2024, directorul Reintegrare Socială, împreună cu specialiști ai sectorului, din cadrul Centrului de Detenție Brăila Tichilești, au participat în calitate de invitați speciali, la activitatea de tip masă rotundă  moderată de către doamna. Ana Alina Ionescu Dumitrache, conferențiar doctor al Universității Internaționale Danubius. Întâlnirea a avut drept tematică „Delincvența juvenilă-Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniu ”, prilej cu care, studenți și cadre didactice au avut posibilitatea de a  asculta poveștile de viață ale tinerilor custodiați, participanți.

Astfel, apreciem că implicarea în cadrul  unor astfel de activități ,conduce pe de o parte la valorificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a imaginii de sine a tinerilor, cât și la creşterea încrederii în propria persoană şi în cei din jur, exersând conduite prosociale.

Activitatea s-a încheiat cu mulțumiri, aprecieri și opinii schimbate :

„Te uiți la mâinile lor transpirate  care se frământă, la picioarele agitate,  la felul în care tot corpul regretă fapta……. te uiți în ochii liceenilor din sală și înțelegi cât de bine le prinde acest duș rece care, din fericire, este drama altora…..te uiți la studenții tăi care au atâtea întrebări pentru cei condamnați și care descifrează altfel informația, uneori abstractă, din cursurile de Drept penal. Parcă altfel înțeleg acum ce înseamnă factorul intelectiv, contribuția participanților la infracțiune, circumstanțe de agravare, răspunderea penală a minorului ”. 

 

 

II

„Care sunt limitele normalității… lecții de viață”

 

În data de 15 mai 2024, în continuarea activităților din cadrul Proiectului de parteneriat interinstituțional „Comportamentul meu, încotro?”cu scopul prevenirii delincvenței juvenile,  la Școala „Anton Pann” din orașul Brăila s-a derulat activitatea „Care sunt limitele normalității…lecții de viață”.

Demersul a avut ca scop sensibilizarea comunității cu privire la exercitarea spiritului civic responsabil, prevenirea delincvenţei juvenile şi sprijinirea eforturilor actorilor implicați, cu exemple de viață ale minorilor și tinerilor privați de  liberate.

Având în vedere amploarea luată de fenomenul agresivității în mediul școlar, dar și alte probleme cu care se confruntă adolescenții de vârste tot mai fragede, peste 60 de elevi din clasele V-VIII, alături de 4 minori ce execută o măsură educativă privativă de libertate și 16 cadre didactice au luat parte la o dezbatere.

Astfel, adolescenții au avut ocazia să împărtășească experiențe și opinii privind limitele normalității și tipurile de comportamente ce pot duce la infracționalitate cu răspundere penală. De asemenea, s-au familiarizat cu ceea ce presupune mediul instituționalizat pentru tinerii care execută măsuri privative de libertate.

Mesajul tinerilor care trăiesc experiența privării de libertate, întărit de cel al specialiștilor a tras un semnal de alarmă privind importanța menținerii unui comportament adecvat, în acord cu normele sociale și obligativitatea, dar și avantajele instruirii școlare și implicării în activități de tip hobby, pentru valorificarea timpului liber și evitarea anturajelor cu influență negativă.

 

 

 

III

Spune NU violentei!

În  data de 10.05.2024 în cadrul CDBRT s-a desfășurat activitatea Spune NU violentei!,  organizată la inițiativă conducerii  Liceul Româno-Finlandez București și a organizației ANAIS. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului a vizat  sensibilizarea comunității cu privire la problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate și prevenirea infracționalității, obiectiv al Strategiei naţionale de reintegrare socială a  persoanelor private de libertate 2020 – 2024. De asemenea, prin activitățile propuse se urmărește diminuarea comportamentului agresiv în rândul persoanelor custodiate la nivelul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești. Întâlnirea a facilitat comunicarea directă dintre elevii din clasa a IX a, ai liceului bucureștean,  persoane care execută o măsură educativă privativă de libertate și specialiști din  Centrul de Detenție Brăila Tichilești.  Activitatea s-a focusat pe definirea unor concepte referitoare la conduita delincventă vs conduita prosocială, în vederea identificării limitelor de acceptare/ respingere.    Pe baza poveștilor de viață ale tinerilor aflați în executarea unei măsuri educative privative de libertate, care și-au exprimat voluntar dorința de a fi prezenți la activitate, elevii liceeni au conștientizat efectele ale negative și riscurile la care se pot expune manifestând comportamente teribiliste.   Întâlnirea a avut loc  în format on-line și a prevăzut și prezența  psihologului centrului, iar subiectele abordate au avut ca scop descurajarea elevilor în dezvoltarea unor comportamente predelincvente. La finalul activității liceenii au empatizat cu poveștile prezentate și  au adresat diverse întrebări participanților  și un feedback încurajator pentru  tinerii privași de liberatate.

 

IV

Prevenirea delincvenței prin asistență socială

În data de 10 mai, Centrul de Detenție Brăila-Tichilești a avut oportunitatea derulării unei întâlniri on-line, între studenții anului III, Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea Asistență Socială din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonați de domnul lect. univ. Sergiu Raiu. La întâlnire, alături de un specialist asistent social, coordonator al Serviciului de Asistență Psihosocială, au participat și doi tineri custodiați în cadrul centrului de detenție.

Cu această ocazie, a fost prezentată activitatea Centrului de Detenție Brăila-Tichilești cu accent pe obiectivele specifice domeniului reintegrare socială, activitățile desfășurate cu persoanele internate care execută o măsură educativă privativă de libertate. Tinerii custodiați participanți, aflați în etape diferite ale traseului executional penal și cu experiențe diferite, au avut ocazia să relateze dificultățile și/sau provocările întâmpinate de la data arestării, dar și provocările cu care urmează să se confrunte după liberarea, procesul de reintegrare social fiind unul complex, cu implicații din partea comunității.

Tinerii studenți și-au manifestat interesul pentru domeniul de activitate specifică sistemului administrației penitenciarelor și a probațiunii , motiv pentru care a rămas deschisă oportunitatea derulării mai multor evenimente asemănătoare, având astfel ocazia să promovăm și să încurajăm viitorii asistenți sociali să activeze în acest domeniu. De asemenea, au fost curioși și încântați să afle perspectiva beneficiarilor.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului a vizat  sensibilizarea comunității cu privire la problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate și prevenirea infracționalității, obiectiv al Strategiei naţionale de reintegrare socială a  persoanelor private de libertate 2020 – 2024. De asemenea, prin activitățile propuse s-a urmărit și diminuarea comportamentului agresiv în rândul persoanelor custodiate la nivelul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești, prin implicarea în activități ce presupune dialog cu comunitatea.

La finalul activității, tinerii au făcut schimb de impresii și și-au adresat mesaje motivaționale.

V

Mici pași spre o mare schimbare

 

În cadrul săptămânii „Școala Verde”, elevii și profesorii de la Școala Gimnazială “Dimitrie Sturdza” din Tecuci, au avut privilegiul de a participa la o experiență inedită la Centrul de Detenție Brăila Tichilești. Vizita lor a fost mult mai mult decât o simplă excursie, devenind o oportunitate de a înțelege mai bine realitățile complexe ale sistemului de detenție și de a reflecta asupra impactului social al consumului de droguri.

Încă de la sosire, atmosfera centrului i-a cufundat pe elevi într-o stare de empatie. Primiți cu căldură de către personalul dedicat, aceștia au fost ghidați printr-un tur detaliat, având ocazia să exploreze fiecare aspect al vieții în detenție, de la condițiile de trai la programele de reabilitare.

Vizita a debutat cu o oprire la pavilionul de autogospodărire, locație unde au avut prilejul de a observa cum persoanele internate aflate la finalul traseului execuțional penal își pot  dezvolta abilități practice esențiale pentru viața de zi cu zi, în vederea creșterii responabilității.

A doua oprire importantă a constat în vizitarea sălii de imprimare 3D și atelierele de creație ale centrului. Elevii au fost fascinați de tehnologia modernă și de creativitatea manifestată în aceste spații, concluziile desprinse fiind acelea că, educația și dezvoltarea abilităților sunt cheia pentru a oferi persoanelor internate o șansă reală la reintegrare în societate.

Un moment cu un impact deosebit a fost acela al întâlnirii cu tinerii custodiați, unde, sub indrumarea coordonatorului, au avut loc discuții libere si ateliere de dezbatere. Elevii au fost profund impresionați de deschiderea și sinceritatea cu care aceștia și-au împărtășit poveștile de viață și luptele personale. Discuțiile deschise și dialogul empatic au oferit o perspectivă unică asupra impactului devastator al drogurilor asupra indivizilor și asupra comunităților.

 

Pe măsură ce au părăsit centrul, elevii au fost încărcați cu un sentiment de responsabilitate și de determinare de a face o diferență în comunitatea lor. Au promis să împărtășească învățămintele și experiențele lor cu colegii și cu familia și să își folosească cunoștințele pentru a promova schimbarea și pentru a sprijini persoanele afectate de consumul de droguri.

 

VI

”Teatrul………formă de libertate”

Indiferent că suntem adulți adolescenți sau copii, nu suntem doar spectatori ai vieții de zi cu zi. Cât de bine ne simțim noi cu noi înșine, se reflectă mai ales în armonia ce reiese din relațiile noastre cu ceilalți, relații pe care reușim să le construim dar și în rezultatele obținute prin activitățile noastre zilnice.

Astfel, prin prisma specificului activității sectorului Reintegrare Socială, în ziua de 25 aprilie, un grup de șase tineri  au vizionat piesa de teatru ” Tache, Ianke și Cadâr”

În acest sens, tinerii selecționați pentru activitate, au fost din categoria celor care s-au remarcat constant la nivelul centrului de detenție prin conduită, rezultate școlare foarte bune, implicare în activități lucrative. Vizionarea piesei de teatru a vizat, pe lângă recompensarea tinerilor pentru efortul depus în perioada privării de libertate, precum și oferirea unor modele de bună practică și altor minori, tineri aflați în centrul de detenție și dezvoltarea personalității lor: flexibilitatea gândirii, acceptarea diversității, simțul situațiilor sociale, autocunoaștere și dezvoltare personală, întărirea capacității de concentrare, integrarea în grup, relaxare prin artă, dezvoltarea empatiei , reziliența.

După aproximativ trei ore de vizionare, la întoarcerea în unitate, feedback-ul oferit de tineri a fost la superlativ.

Colaborarea dintre cele două instituții se continuă, prin constituirea unui grup de „actori” care vor încerca să pună în scenă o variantă de teatru, „Forum” în vederea participării la sesiunea de „Teatru cu și pentru adolescenți” în luna septembrie 2024, la sala mică a teatrului ” Maria Filotti” Brăila.

 

II

VII

„Comportamentul meu, încotro?!”

Astăzi, 22 aprilie 2024, la Liceul de Arte ” H.Darclee” Brăila, s-a derulat activitatea ” Care sunt limitele normalității…lecții de viață” cu elevii clasei a IX-a, cărora li s-au alăturat și alți doritori din clasele liceului vocațional.

Activitatea s-a focusat pe definirea unor concepte referitoare la conduita delincventă vs conduita prosocială, în vederea identificării limitelor de acceptare/ respingere.    Pe baza poveștilor de viață ale tinerilor aflați în executarea unei măsuri educative privative de libertate, care și-au exprimat voluntar dorința de a fi prezenți la activitate, elevii liceeni au conștientizat efectele a ceea ce înseamna să fii ” cool” prin exemplele oferite, și-au dat seama despre regulile existente în detenție, aspect confirmat prin prezența ofițerului de la siguranța deținerii și plutonul escortă.

Coordonarea activității a fost realizată de psihologul unității, asistentul social și doamna profesor diriginte al clasei a IX-a.

La finalul activității liceenii au căpătat mai mult curaj și au adresat diverse întrebări specialiștilor prezenți.

Pe parcursul săptamânii 22-26.04.2024, mai mulți specialiști din cadrul sectorului Reintegrare Socială, vor fi prezenți în instituții de învățământ gimnazial și liceal, în scopul implementării activităților prevăzute în proiectul interinstituțional de parteneriat „Comportamentul meu, încotro?!”.

VIII

„Incluziune socială prin dialog și colaborare ”

La nivelul sectorului de Reintegrare Socială, în data de 12 aprilie 2024 s-a derulat  activitatea II.3 din cadrul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate 2020-2024.

  Pentru organizarea activității anterior menționate, s-a avut în vedere   contactarea unui număr de 15 instituții partenere, colaboratori ai Centrului de Detenție Brăila Tichilești și reprezentanți mass-media, răzpunzând favorabil invitației 10 instituții.

          Demersul a vizat două direcții de intervenție, respectiv prezentarea Strategiei de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate și dificultățile întâmpinate în implementarea metodologiei intervenţiilor insterinstituţionale pentru facilitarea reintegrǎrii sociale a persoanelor aflate  în executarea unei pedepse sau a unei mǎsuri privative de libertate  și a persoanelor liberate

           Ulterior prezentării obiectivelor țintă ale activități prevăzute precum și rezultate așteptate, participanții au fost invitați să participe la prezentarea efectivă a centrului și cunoașterea populației custodiate .

Ulterior s-au lansat discuții interactive între toți parteneri implicați, respectiv Serviciul de Probațiune, Direcția de Asistență Socială Brăila, Centru pentru prevenirea evaluarea și consiliere antidrog-Brăila, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, A.N.M.R.F „Luois Pasteur”, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila , Fundația Stânca Veacurilor , Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Galați, Inspectoratul Școlar Județean și Biblioteca Județeană Panait Istrati –Brăila, alături de reprezentanții Monitorului Oficial de Brăila .   

             Astfel, s-a menționat necesitatea menținerii unei intervenții multidisciplinare post-liberare, preponderent în cazul minorilor aflați în protecția DGASPC, a celor neglijați familial, a celor aflați cu diferite riscuri, fiind apreciată ca oportună inițiativa CDBRT de a prezenta această strategie partenerilor cooptați (cu  activitățile prevăzute), fiind punctată necesitatea unui efort comun din partea tuturor instituțiilor.

Concluzii: Ca urmare a necesității diseminării  unor modele profesionale de bună practică şi extinderii reţelei de suport prin stabilirea de contacte şi încheierea de colaborări cu instituţii ce pot contribui la dezvoltarea sistemului penitenciar, apreciem de bun augur derularea evenimentului   „Incluziune socială prin dialog și colaborare ”

IX

Ziua Instituției Prefectului

Data de 02.04 este declarată prin lege ca și ziua instituției prefectului, aceasta fiind onorată astăzi 30.03 la Brăila prin diferite activități și manifestări, sărbătorind astfel 160 de ani de activitate. Ca și parte integrantă din familia instituțiilor de apărare națională, Centrul de Detenție Brăila-Tichilești a fost prezent la aceast eveniment pentru a omagia dar și a promova valorile morale pe care le reprezentăm alături de colegii noștrii din MJ, MAI, MApN. Totodată ne-am dorit să informăm cu privire la obiectivele pe care le avem în servirea comunității din care facem parte dar și modul prin care aceste obiective sunt îndeplinite. De asemenea acest moment a fost un prilej excelent să ne cunoaștem, de ce nu, viitori colegi, fiind un real interes informațiile cu privire la calea de a accede în sistemul pe care îl reprezentăm cu onoare.

X

„ Fă din bunătate o normalitate!”

Prea des subestimăm puterea unei atingeri, a unui zâmbet, a unei vorbe bune, a unei urechi care ascultă cu atenţie, a unui compliment sincer, sau a celui mai mic act de caritate, toate acestea având potenţialul de a da o nouă direcţie vieţii (Leo Buscaglia).

Așadar, pentru ca tinerii ce execută o măsură privativă de libertate în cadrul centrului de detenție să exerseze abilități prosociale, specialiștii din cadrul sectorului reintegrare socială organizează frecvent activități în comunitate.

O astfel de activitate a fost derulată și în data de 15.03.2024, la sediul Căminului pentru persoane vârstince Lacu Sărat Brăila, unde, un grup de 8 tineri, au interacționat cu o parte din beneficiarii așezământului, care i-au primit cu brațele deschise, ca și pe proprii lor nepoți. Dornici să ofere clipe bucurie, și unii și ceilalți, și-au împărtășit emoțiile unui astfel de eveniment, iar tinerii au beneficiat din plin de experiența de viață a seniorilor, făcând asftel prilej de a primi sfaturi pline de încărcătură emoțională. Discuțiile purtate între generații au avut loc în timp ce mâinile lor creau obiecte decorative, oferite la final în dar, oaspeților de seamă.

Întreaga activitate a avut ca scop să vină în sprijinul dezvoltării personale și totodată, a formării unei atitudini corecte a tinerilor, față de conviețuirea socială, contribuind astfel la prevenirea recidivei, dar și a sensibilizării comunității cu privire la problematica persoanelor ce au executat măsuri educative privative de libertate și prevenirea infracționalității.

 

XI

,,Dialog între adolescenți!”

  În data de 12.03.2024, specialiștii din cadrul sectorului asistență psihosocială, în contextul Strategiei naţionale de reintegrare socială a  persoanelor private de libertate 2020 – 2024, au derulat activitatea ,,Dialog între adolescenți!”, în parteneriat cu Colegiul Național ,,Gh. M. Murgoci  Brăila, cu scopul prevenirii comportamentelor deviante, atât în rândul tinerilor custodiați în cadrul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești, cât și în rândul elevilor din comunitate. Adolescenții au avut ocazia să împărtășească experiențe și opinii referitoare la fenomenul violenței/bullyng-ului în mediul școlar și a actelor ce pot duce la infracționalitate cu răspundere penală. Astfel, mesajul tinerilor care trăiesc experiența privării de libertate, întărit de cel al specialiștilor prezenți, a putut fi auzit de 250 de elevi, asistați de 9 cadre didactice, acesta contribuind inclusiv la sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor aflate în detenție. Având în vedere și ocazia sărbătoririi lunii mărțișorului, obiectele confecționate în cadrul atelierelor ocupaționale derulate cu acest scop, au fost dăruite, la finalul întâlnirii, conform tradiției, tinerelor prezente la eveniment  

XII

„Ziua deținuților politici și a mărtusitorilor din temnițele comuniste”

Comunicat de presă din data de 09.03.2024

Ziua de 9 martie, zi de pomenire în calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, în mod semnificativ, și Ziua comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În semn de neuitare şi recunoştinţă, Biserica îi pomenește pe acești Mărturisitori la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, deoarece ei s-au jertfit în lagăre şi în închisori pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Astfel, cu acest prilej și la nivelul Centrului de Detenție Brăila Tichilești s.a oficiat de către preotul capelan,  în ziua premergătoare, slujba parastasului de obște unde au fost pomeniți eroii, mărturisitorii, ctitorii, cadrele și persoanele internate trecute la Domnul întru nădejdea Învierii și a vieții de veci. La serviciul religios au luat parte  atât cadrele unității, cât și persoane internate, la final fiind oferiți în dar mucenici calzi și binecuvântați.

Bucuria împărțirii  prinoaselor binecuvântate a continuat, în acest sens, fiecare minor și tânăr fiind vizitat la camera de deținere și primind  darurile calde și gustoase spre hrană trupească și sufletească, oferite prin grija parohiei „Nașterea Domnului”-Catedrala Brăilei, cu prilejul hramului capelei parohiale Sf. 40 de Mucenici.

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.