Astăzi 25-05-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

2022

I

„Se cuvine de Crăciun, tot omuؙؙ să fie bun !”

 

Le am adus un strop de mângâiere prin colindul nostru, unor bătrâni la fel de singuri ca si noi și ne-am încărcat sufletește unii de la ceilalți ” este afirmația unui minor aflat în spatele gratiilor, ce a avut șansa de a-și face vocea auzită în cadrul activității derulate în comunitate,  destinate sărbătorilor creștine.

În acest sens, pentru a veni în întâmpinarea sărbătorii Nașterii Domnului un grup de minori ai Centrului de Detenție Brăila Tichilești au pornit la colindat, urările acestora ajungând la ușile Centrului Rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel ” din Brăila, în speranța ca  niciun bătrân să nu rămână fără de colind și niciun copil fără de Moș Crăciun.

Însoțiți de specialiștii sectorului Reintegrare socială, minorii  au adus emoție și lacrimi pe chipurile brăzdate de ani, persoanelor vârstnice participante ca spectator, susținând un scurt program de colinde și poezii, urmat de oferirea diverselor obiecte de tip handmade, confecționate chiar de către aceștia în cadrul atelierelor de ergoterapie derulate la nivelul unității penitenciare. Colindătorii au fost răsplătiți atât de aplauzele sincere ale bătrânilor și ale personalului unității vizitate, dar și cu dulciuri, după datina creștină.

La sfârșit, preotul capelan al centrului de detenție a oferit în dar calendare, iconițe și cârți de rugăciune, tuturor celor prezenți,  alături de  cuvinte cu puternică încărcătură spiritual, de încurajare pentru anii ce vor urma și vremurile pe care le trăim.

Activitatea susținută și-a propus crearea unui cadru familiar ce a permis atât vârstnicilor, cât și minorilor, să dea naștere unei relații apropiate, asemănătoare relației bunic-nepot, prin timpul petrecut împreună dar și posibilității de a favoriza apariția unui context al învățării sociale,  fapt ce contribuie astfel la crește șansele de reintegrare a persoanelor internate.

Autor articol preot Bocioaga Cristian

II

„Colindăm, colindăm … ”

19.12.2022

Sărbătorile creştine de iarnă reprezintă o perioadă de mare încărcătură afectivă pentru fiecare dintre noi, Crăciunul fiind o sărbătoare a bucuriei şi veseliei, marcată prin emoţia Naşterii Domnului Iisus Hristos.

Pentru a veni în întâmpinarea acestui eveniment religios, de o semnificaţie şi importanţă deosebită în rândul creştinilor, specialiștii sectorului reintegrare socială din cadrul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești, au organizat şi desfăşurat o activitate, în data de 19.12.2022, ce a vizat multiple demersuri, ele fiind susținute atât în spațiul de deținere, cât și în comunitate.

În instituțiile vizate, minorii participanți au avut prilejul de a-și face vocea auzită, transmițând conform datinilor creștinești, colinde și urări, aducând astfel în inimile ascultătorilor amintirile duioase ale copilăriei.

15 beneficiari din cadrul Asociația pentru persoane adulte cu dizabilități TREBUIE și 30 de vârstnici din Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” au primit cu bucurie urările colindătorilor, iar sentimentele de empatie și de recunoștință au fost împărtășite deopotrivă.

Cu o parte din beneficiarii din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat”, bucuria a fost completată și de posibilitatea de a realiza împreună mici simboluri ale sărbătorilor de iarnă, momentele petrecute amintindu-le de relația nepot-bunic și au împodobit bradul amenajat în spațiul de relaxare al așezământului.

Activitățile au avut ca efect cultivarea atitudinilor pozitive şi crearea unei atmosfere de sărbătoare, stimularea creativităţii, a lucrului în echipă, a cooperării şi a toleranţei.

Prin intermediul activității derulate s-a atins scopul principal, cel de sensibilizare a comunității față de de condiția persoanelor internate, întrucât, beneficiarii direcți ai proiectului, alături de participanți, reprezintă categorii vulnerabile ce se confruntă cu excluziunea socială.

Autor articol Scms Jianu Oana

 

III

Comunicat 23.11.2022

 

Ca urmare a proiectului ,,Fii avocat în școala ta!”  proiect de responsabilitate socială implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România și Barourile din țară, proiect ce vizează educația juridică în școli, s-a constatat necesitatea desfășurării unor activități și la nivelul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești. În aceste sens aproximativ 50 de elevi ai Liceului Internațional de Informatică din Municipiul Constanța, au desfășurat, pe parcursul a două întâlniri, în zilele de 15.11.2022 și 21.11.2022, activități pe tema dilemelor morale împreună cu 20 de persoane internate. Prin demersul întreprins coordonatorii proiectului și-au propus atât înţelegerea importanţei demersurilor de prevenire a infracţionalităţii, cât și valorificarea experienţei de viaţă a persoanelor internate pentru conştientizarea efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului uman, alături de necesitatea respectării regulilor şi a legilor comunităţii în care trăiesc şi importanţa integrării în societate, prin dezvoltarea colaborării instituționale în vederea prevenirii fenomenului infracționalității juvenile, a criminalităţii în rândul minorilor și tinerilor, precum şi facilitarea reintegrării sociale a persoanelor internate. Demersul realizat de către coordonatorii activităților, d-na Sorina Dina avocat al orașului Ovidiu, județul Constanța și d-na Mirabela Dima inspector de poliție penitenciară în cadrul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești, și-a propus, de asemenea, sensibilizarea comunității cu privire la exercitarea spiritului civic responsabil, prevenirea delincvenţei juvenile şi sprijinirea eforturilor persoanelor liberate.

Autor articol Insp Dima Mirabela

 

IV

Comunicat 20.11.2022

 

La nivelul sectorului de Reintegrare Socială din cadrul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești, în data de 18 noiembrie 2022 s-a derulat activitatea I.1.4 respectiv Participarea, în cadrul unor întâlniri comune organizate la nivel local/regional, de către unitățile din sistemul penitenciar, în vederea diseminării modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate din cadrul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, organizată  în colaborare cu Școala Gimnazială Specială Tichilești-structură a Centrului Școlar de Educație Incluzivă-Brăila.

Astfel, în vederea desfășurării activității au fost contactate un număr de 16 instituții partenere în cadrul acestei strategii, prin existența unor protocoale încheiate la nivel ministerial. Acestea au răspuns prompt invitației lansate, evenimentul având loc în incinta  Biblioteca Județeană „Panait Istrati”-Brăila.

Activitatea a vizat două direcții de intervenție: prezentarea Strategiei de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate și Dificultăți întâmpinate în implementarea unor activități prevăzute în strategie. Ulterior prezentării obiectivelor țintă ale activități prevăzute precum și rezultate așteptate, s-au lansat discuții interactive între toti cei 16 parteneri implicați.

Concluzii:

Organizarea unui eveniment desfășurat în colaborare cu reprezentanţi ai instituţiilor implicate în implementarea Strategiei, sub forma unor schimburi de experiență care să aibă ca tematică promovarea  modelelor de bună practică, precum și a activităților prevăzute în exercițiul strategic a urmărit facilitarea colaborării interinstituționale în vederea realizării unor activități comune, necesare minorilor și tinerilor internați.

Autor articol Insp Dima Mirabela

V

Strategia de reducere a conduitei agresive – campanie

    Violența în școală, în rândul elevilor, indiferent de vârstă, ia amploare sau cel puțin așa se pare, luând în calcul ultimile perioade cu știri din publicațiile brăilene, ce privesc  acest fenomen. Violența pornește de la simple controverse pe teme diferite (filme, modă, apariții ale vedetelor la TV, etc) și degenerează ajungând la forme de violență care depășesc limitele: amenințări,  bătăi între colegi, violență asupra cadrelor didactice, chiar și bătăi între părinții elevilor.

Cadrele didactice trag semnale de alarmă în acest sens, dar din păcate nu întotdeauna familia, autoritățile locale și legislația, identifică cele mai bune soluții în scopul prevenirii și diminuării acestui fenomen-violența. Cert este că, într-un final, ca urmare a unei dezorganizări bruște la nivelul psihic al persoanei apare agresivitatea, prin utilizarea forței conștient sau inconștient, care provoacă prejudicii morale, fizice și psihice (direct sau indirect) celui agresat. Consecințele acestor tipuri de manifestări comportamentale sunt uneori ignorate, minimizate sau blamate.

Ca urmare a unei colaborări strânse de-a lungul anilor cu Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila, doamna prof. Pompilia Maraloiu, responsabila activității Comisiei privind violența în mediul școlar, împreună cu un grup de cadre didactice preocupate de evoluția psihocomportamentală a unor elevi din școală, au identificat necesitatea derulării unei activități interactive cu privire la fenomenul ”violența școlară” cu Centrul de Detenție Brăila-Tichilești, unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor ce custodiază minori și tineri care au comis diverse tipuri de infracțiuni.

Poate pare ciudat unora, faptul că, deși suntem într-un mediu instituționalizat și restrictiv, totuși în cadrul unității de detenție se derulează constant demersuri de intervenție urmare a unor persoane private de libertate care manifestă o conduită opozantă normelor și regulilor instituționale, reacționând agresiv. Strategia de reducere a comportamentelor agresive în mediul penitenciar, ce funcționează la nivel de sistem în echipă multidisciplinară, vizează tocmai acest aspect: identificare, includere, monitorizare, demersuri, diminuare, eradicare.

Așadar, prin implicarea ambelor instituții, în data de 19 octombrie 2022, s-a derulat, la sediul colegiului din strada Griviței, în cadrul Campanie de prevenire a comportamentelor agresive, activitatea interactivă care poartă și numele campaniei ”Comportamentul meu, încotro!?”, activitate coordonată de doamna comisar de poliție penitenciară, psiholog Camelia-Ionelia Enache. Activitatea a cooptat un număr de 12 elevi și 7 persoane private de libertate, care au avut prilejul să-și împartă experiențele personale legate de comportamentul violent. Modalitatea de derulare dar și libertatea dialogului dintre adolescenți a avut impact, în sensul că, pe baza propriului exemplu, de la egal la egal, elevii au putut afla cu câtă ușurință, chiar și de la o injurie, o palmă, poți ajunge în spatele gratiilor în ciuda vârstei ”mici” respectiv  de 14ani, 15ani, 17 ani. Prin implicarea elevilor și a persoanelor private de libertate prezente, au fost identificate cauze, modalități de ”exprimare” a violenței, tipurile acesteia dar mai ales consecințele actelor de violență pe termen scurt dar și lung.

Sperăm ca acest tip de activitate să aibă un efect asupra modului de rezolvare a conflictelor în rândul elevilor, ținând cont de faptul că, unii dintre aceștia chiar au fost ”mișcați” de ceea ce înseamnă privarea de libertate, prin exemplele oferite de adolescenții aflați în executarea unei măsuri educative cu privare de libertate: despărțirea de familie, distanța față de casă, imposibilitatea practicării unor activități dorite, imposibilitatea de a accesa rețele de socializare, etc.

Campania nu se va opri doar la această activitate ci, va continua în luna noiembrie, cu vizită în centrul de detenție, unde elevii vor desfășura alte activități sub coordonarea psihologului dar și a asistentului social, inspector de poliție penitenciară Mirabela Dima, alături de profesorii coordonatori din cadrul colegiului.

Fotografiile sunt grăitoare.

Autor articol CMS Enache Camelia

 

II

VI

Ziua internațională a carității

        Cu prilejul Zilei Internaţionale a Carităţii , în data de 25.09.2022, au fost întreprinse și la nivelul Centrului de Detenție Brăila Tichiliești demersuri ce au urmărit sensibilizarea şi mobilizarea comunității, în vederea  ajutorării populației custodiate și a compensării nevoilor și riscurilor cu care aceasta se confruntă în perioada detenției. În acest sens obiectivul propus a fost cel de a restabili legătura pentru un număr de 10 persoane internate cu mediul de suport, ce s-au aflat în imposibilitatea menținerii legăturii cu familia pe parcursul detenției, ca urmare a situației sociale, singura modalitate existentă de a comunica cu aceasta până în prezent fiind prin intermediul convorbirilor telefonice, sau on-line.

        Acest lucru a fost realizat prin implicarea și sprijinul moral și financiar al Arhiepiscopiei Dunării de Jos-Galați, Protoieriei Brăila și a Parohiilor cu care există protcol de colaborare încheiat la nivelul unității, sprijin ce a constat în aducerea familiilor persoanelor internate, respectiv 15 aparținători,  la Centrul de Detenție Brăila Tichilești și oferirea atât a unei agape creștine, cât și a unui cuvânt de învâțătură, fapt ce contribuie la promovarea dialogului, a solidarității și înțelegerii reciproce, prin  împlinirea faptelor milei trupești și sufletești față de aproapele.

        Prin derularea unei astfel de activități s-a dorit accentuarea sentimentului de apartenență la mediul familial, prin petrecerea unei zile, în spațiul Centrului de Detenție  alături de părinți, bunici, frați surori, întâlnire ce a presupus atât implicarea familiilor reunite la activități recreative, dar și la dezbateri și discuții,cu specialiștii centrului de detenție, necesare în vederea identificării  factorilor de sprijin și a barierelor ce stau în calea procesului de reintegrare socială. La sfărșitul activității, familiile persoanelor internate, au avut prilejul de a participa la „liturghia după Liturghie” și anume la o agapă creștinească  împreună, oferită cu sprijinul și binecuvântarea preotului capelan al unității, drept motivație, pentru pariciparea și implicarea oferită, aspect ce a contribuit la consolidarea  și unitatea familiei.

Autor articol,

Preot Capelan Cristian-Adelin BOCIOAGĂ

 

 

VII

Singuri nu putem schimba o lume, dar împreună putem schimba lumea cuiva

Educaţia cetăţenească, implicit reabilitarea conceptului „voluntariat” în mentalul colectiv şi redefinirea acestuia ca o virtute a bunului cetăţean şi ca o muncă „nobilă”, reprezintă atribuţii care merită înscrise în rândul  tinerilor, cu atât mai mult în rândul celor custodiați, în vederea valorificării oportunităților de îmbunătățire a imaginii de sine, a creșterii încrederii în propria persoană și în cei din jur, existând  situații noi de învâțare și de exersare a conduitelor prosociale, determinând astfel inclusiv sensibilizarea membrilor societății  în raport cu problematica reintegrării sociale a persoanelor aflate în executarea unei măsuri educative privative de libertate.

Plecând de la aceste considerente, cu prilejul Zilei Internaționale a Carității în cadrul Centrului de Detenție Brăila Tichilești , s-au desfășurat o serie de activități , ce au urmărit pe de o parte, înțelegerea, de către persoanele internate, a unor concepte prosociale, precum caritate și voluntariat, iar pe de altă parte, au vizat experimentarea acestora, în mediul social comunitar (altul decât cel penitenciar), în scopul de a acorda sprijin fizic și emoțional unor persoane care se confruntă cu situații problematice de viață specifice celor care se află în centre de zi pentru.copii și persoane adulte cu dizabilități.

Astfel, în data de 09.09.2022 a fost susținută o activitatea de  caritate la sediul Organizației pentru copii și adulți cu dizabilități TREBUIE din Brăila, ce a presupus toaletarea arbuștilor și reîmprospătarea pereților exteriori(din zona rampei de acces a a copiilor și adulților cu dizabilități), precum și curățarea celor două gradini din fața centrului de către tinerii custodiați, fiind urmărită prin prisma acestei activități valoarificarea educaţiei incluzive, întrucât atât tinerii participanți cât și beneficiarii direcți ai proiectului reprezintă grupuri expuse riscului de excluziune socială, caracterizate prin lipsa abilităţilor de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.

            Prin acest proiect tinerii din Centrul de Detenție Brăila Tichilești au avut posibilitatea de a-și face vocea auzită, de a se explora și de a arăta lumii care sunt năzuințele lor. Efortul de a le transpune, exteriorizarea stărilor interioare și a aspirațiilor, poate avea efecte pozitive, contribuind la reorientarea comportamentului ce are la bază valorile sociale și morale dezirabile.

 

VIII

” Toți suntem la fel dar educația ne deosebește”

Educația reprezintă o componentă complexă a existenței umane. Prin aceasta, se evidențiază rolul fundamental  ce susține dezvoltarea responsabilității și independenței individului.  Necesitatea instruirii școlare reprezintă un punct forte pe calea reintegrării sociale a fiecărei persoane private de libertate.

Luna septembrie debutează la Centrul de Detenție Brăila-Tichilești, cu deschiderea anului școlar 2022-2023, într-o nouă modalitate de abordare a instruirii școlare: abordarea pe module. În cadrul unității de învățământ, parte componentă a învățământului special, ce funcționează în interiorul așezământului de detenție, a fost organizată festivitatea de deschidere.

Festivitatea a fost marcată prin citirea Cuvântului de deschidere adresat de către  administrația centrală. Directorul centrului de detenție, comisar șef de poliție penitenciară Nicușor STERIAN adresează atât elevilor cât și personalului didactic dar și nedidactic cuvântul de deschidere :   Nelson Mandela spunea cä <educația este singura armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea >. Parafrazându-l, prin transpunerea la mediul carceral, subliniem caracterul continuu al educației importanța acumulärii a cât mai multor cunoștințe care, în final, vor contribui la creșterea șanselor de reintegrare în societate. Invitäm actorii principali ai procesului de înväțämânt sä se aplece cu responsabilitate asupra înväțäturii, ocupându-și, astfel, timpul, în mod util constructiv, în condiții similare celor existente în afara mediului penitenciar.

          Cadrelor didactice le dorim putere de muncä, räbdare pentru a-și îndeplini rolul formativ. Profesorii vor reprezenta mereu, prin definiție, un model de gândire și  comportament, în acord cu normele sociale și morale promovate în societate. Relația profesor-elev are, în sine, un conținut educativ, valorificat în cadrul programului școlar”.

          La nivelul instituției de învățământ, un număr  104 persoane, aflațe în executarea unei măsuri educative privative de libertate sunt înscrise la cursurile școlare astfel:  un număr de trei clase învățământ primar, cinci clase gimnaziu, două clase învățământ profesional și patru clase învățământ liceal.

Procesul instructiv-educativ se desfășoară în baza protocoalelor interinstituționale de colaborare încheiate între Inspectoratul Școlar Județean Brăila – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brăila- Colegiul Tehnic ”Panait Istrati” Brăila și Centrul de Detenție Brăila-Tichilești.

IX

 

În data de 18.05.2022, Centrul de Detenție Brăila – Tichilești în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și Rezidențial Apartamente Buzău, a desfășurat activitatea „O zi în penitenciar”. Proiectul a constituit o intervenție complexă care a cuprins  vizitarea centrului,  informare, formare și transpunere în situații de fapt , atât pentru tineri, cât și pentru actorii implicați (școala sau familie). Beneficiari ai acestei activități sunt 12 elevi din sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Buzău. Prin valorificarea experiențelor de viață ale persoanelor internate cu scopul conștientizării efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului, proiectul urmărește reducerea riscului infracțional  și victimal, prevenirea criminalității și facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, prin sensibilizarea comunității cu privire la exercitarea spiritului civic responsabil, prevenirea delincvenței juvenile și sprijinirea eforturilor persoanelor liberate. Activitatea este coordonată de către Serviciul Reintegrare Socială din cadrul Centrului de Detenție Brăila – Tichilești, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și de Șeful Serviciului Rezidențial Apartamente .

 

 

X

ACTIVITATE SEMISTRUCTURATĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN CALENDARUL TEMATIC

„Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112”

112 SALVEAZĂ VIAȚA, PROPRIETATEA ȘI MEDIUL

 

Educaţia cetăţenească, implicit reabilitarea conceptului „voluntariat” în mentalul colectiv şi redefinirea acestuia ca o virtute a bunului cetăţean şi ca o muncă „nobilă”, reprezintă atribuţii care merită înscrise în rândul  tinerilor, cu atât mai mult în rândul celor custodiați, în vederea valorificării oportunităților de îmbunătățire a imaginii de sine, a creșterii încrederii în propria persoană și în cei din jur, existând  situații noi de învâțare și de exersare a conduitelor prosociale, determinând astfel inclusiv sensibilizarea membrilor societății  în raport cu problematica reintegrării sociale a persoanelor aflate în executarea unei măsuri educative privative de libertate.

Plecând de la aceste considerente, cu prilejul zilei de 11.02.2022 „Ziua europeană a numărului unic de urgență 112” în cadrul Centrului de Detenție Brăila Tichilești , s-au desfășurat o serie de activități , ce au urmărit conștientizarea și informarea  persoanelor custodiate asupra importanței folosirii în mod responsabil a apelului unic de urgență 112.

Astfel, în data de 10.02.2022 a fost susținută o activitatea de informare preventivă desfășurată în colaborare cu Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului Brăila, ce a vizat prezentarea pericolelor potențial generatoare de situații de urgență  specifice tipurilor de riscuri, dar și importanța respectării măsurilor specifice de prevenire a situațiilor de urgență , alături de modul de comportare premergător, pe timpul sau după producerea unor situații de urgență, prilej cu care persoanele custodiate au învățat și practicat tehnici și modalități de acordare a primului ajutor.

La activitate au participat: 3 subofițeri , din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Brăila-Garda de Intervenție Nr.1 Brăila, cu o autospecială SMURD, alături de 2 voluntari din cadrul programului de voluntariat „Salvator din Pasiune”, care desfășoară activități la Detașamentul 1 de Pompieri Brăila – Garda de Intervenție Nr.1 Brăila. Beneficiarii demersului au fost 26 persoane internate.

De asemenea, tinerii au acumulat informații cu privire la conceptul voluntariatului, fiind încurajați în vederea înscrierii la programele „Salvator din pasiune ” și „Vreau să fiu voluntar”,ulterior liberării având astfel, posibilitatea dobândirii unui nou statut, prin implicarea activă în viața comunității.

Cea dea doua parte a activității s-a susținut în data de 11.02.2022, prin intermediul platformei on line, cu specialiștii din cadrul Compartimentului 112-DJTS Brăila, prin intermediul căreia, un număr de 17 persoane internate au acumulat informații relevante cu privire la apelarea în mod responsabil a numărului unic de urgență 112, dar și necesitate dezvoltării spiritului civic și a voluntariatului.

Astfel, apreciem ca importantă desfăşurarea unor astfel de activităţi, ce au drept obiectiv major cultivarea motivaţiei intrinseci, ca element eficient pentru susţinerea dezvoltării personale şi pentru adoptarea unui comportament dezirabil din punct de vedere social, post liberare.

 

      

 

XI

În data de 05.10.2021, cu ocazia Zilei Educației, Centrul de Detenție Brăila – Tichilești în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, desfășoară activitatea „O zi în penitenciar”. Proiectul propune o intervenție complexă care cuprinde vizitarea centrului, informare, formare și transpunere în situații de fapt , atât pentru tineri, cât și pentru actori implicați (școala sau familie).
Beneficiari ai acestei activități sunt 13 elevi din unități de învățământ liceal și din sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Buzău. Prin valorificarea experiențelor de viață ale deținuților cu scopul conștientizării efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului, proiectul urmărește reducerea riscului infracțional și victimal, prevenirea criminalității și facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, prin sensibilizarea comunității cu privire la exercitarea spiritului civic responsabil, prevenirea delincvenței juvenile și sprijinirea eforturilor persoanelor liberate.
Activitatea este coordonată de către Serviciul Reintegrare Socială din cadrul Centrului de Detenție Brăila – Tichilești, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și de Șeful Serviciului Rezidențial Apartamente.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.