Astăzi 19-05-2024 sunt: 168 persoane private de libertate

Programare vizita

 

PROGRAMUL ZILNIC PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA VIZITĂ DE CĂTRE PERSOANELE  INTERNATE  INTR-UN  CENTRU  DE  DETENTIE

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare, administratia locului de detinere asigura un program zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizita de catre persoanele internate.

 

PROGRAMUL ZILNIC :

LUNI – DUMINICĂ 07,30 – 19,30

PROGRAM CU PERSOANELE VIZITATOARE :

LUNI – DUMINICĂ 08,00 – 18,00

 

PROGRAMARE VIZITE

În conformitate cu decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 448/06.07.2010, pentru creşterea timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuării timpului de aşteptare al vizitatorilor, fluidizării accesului în spaţiile destinate acordării drepturilor persoanelor private de libertate la pachet şi vizită, vă comunicăm:

Membrii de familie ai persoanelor internate sau alte persoane îşi anunţă intenţia de a efectua vizita înainte cu cel puţin 48 de ore înainte de data prezentării .

Solicitarea programării se face în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită , în intervalul orar 08.00 – 18.00:

– telefonic la numărul 0374205871 .

– prin e-mail la adresa viziteptichilesti@anp.gov.ro

– direct la sediul penitenciarului, în comuna Tichileşti, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Brăila

         La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate să efectueze programarea:

– datele de identificare ale persoanelor care solicită programarea ( numele şi prenumele, adresa, seria actului cu care se identifică, buletin sau carte de identitate, paşaport etc.);

– nr. persoanelor vizitatoare (majore/minore);

– numărul de telefon la care poate fi contactat.

Persoanele solicitante sunt anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificării.

Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate.

În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizită se va comunica solicitantului data şi intervalele orare pentru care se poate programa.

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului antiterorist.

 

ANUNȚ

 Conform art. 149, alin. (1^1), din H.G. Nr. 157/2016, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal: “Sumele de bani în lei pot fi primite de la membrii de familie, aparținători sau alte persoane și prin virament bancar efectuat în contul penitenciarului în care se păstrează sumele de bani aparținând deținuților, deschis la Trezoreria Statului, și se consemnează în fișa contabilă nominală și pot fi folosite conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Lege. În situația în care deținutul beneficiar al viramentului nu poate fi identificat, iar dacă în interval de 5 ani de la momentul încasării suma de bani nu poate fi restituită persoanei care a efectuat viramentul din motive care nu pot fi imputabile locului de deținere, această sumă se virează la bugetul de stat.”

Se pot primi sume de bani pentru persoanele internate, cu respectarea termenelor din legislația în vigoare, prin mandat poștal sau prin virament bancar, direct în contul de „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit”, deschis la sucursala teritorială de trezorerie.

Coordonate bancare pentru contul de „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit”

 BENEFICIAR                          CENTRUL DE DETENȚIE BRAILA TICHILEȘTI

 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ          4205599

 COD IBAN                         RO31 TREZ 1515 005X XX00 0179

 TREZORERIA OPERATIVĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA

 Persoanele care vor dori să efectueze transferuri prin virament bancar către o persoană internată, vor trebui să menționeze obligatoriu la explicațiile transferului: numele și prenumele persoanei internate, data nașterii și prenumele părinților.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.