Astăzi 25-05-2024 sunt: 168 persoane private de libertate

Acces penitenciar

 

În atenția aparținătorilor persoanelor internate!

 

În vederea acordării dreptului la comunicări on-line cu persoanele aflate în stare de libertate, persoanele internate din Centrul de Detenție Brăila –  Tichilești, întocmesc o cerere către directorul unității.

În cazul în care persoana internată îndeplinește condițiile de acordare a comunicării on-line cu persoanele aflate în stare de libertate, aceasta se acordă cu cel mult două persoane majore și două persoane minore, cu menționarea nominală persoanelor participante.

Solicitările de programare se vor transmite prin e-mail, la adresa comunicare.online.cdtichilesti@anp.gov.ro, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet și vizită sau în afara acestuia, cu mențiunea că vor fi preluate și prelucrate conform programului de lucru.

Solicitarea programării va cuprinde obligatoriu următoarele informații:

 1. Numele, prenumele, data nașterii și părinții persoanei internate;
 2. Data la care se solicită programarea;
 3. Numele, prenumele, data nașterii, părinții, gradul de rudenie al persoanelor solicitante cu care există aprobarea de comunicări on-line;
 4. În cazul persoanelor adulte se vor anexa, în fotocopie, unul dintre actele de identitate cu poză, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 ani, fotocopii ale certificatelor de naștere;
 5. Adresa aplicației/platformei electronice utilizate de pe care se va conecta persoane solicitantă pentru a comunica on-line.

Înscrierea solicitărilor pentru comunicări on-line se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane internate care pot comunica on-line, în intervalul orar prestabilit, în funcție de regimul de executarea măsurii educative privative de libertate și de măsurile de siguranță specifice.

Comunicarea răspunsului la solicitarea de programare se realizează în cel mult 48 ore de la primirea acesteia, ocazie cu care se va comunica adresa aplicației/platformei electronice utilizate de forma: Skype – CD Braila-Tichilesti 01, Skype – CD Braila-Tichilesti 02 sau Skype – CD Braila-Tichilesti 03.

 

Reguli cu privire la conduita persoanelor participante ce trebuie adoptată pe parcursul desfășurării comunicărilor on-line, cu mențiunea că participarea la activitate presupune, implicit, parcurgerea și însușirea acestora:

 1. Să nu permită participarea la comunicarea on-line, a altor persoane decât cele prevăzute în solicitare;
 2. Să poarte o ținută decentă, pe toată perioada convorbirii on-line;
 3. Să poarte într-un mod civilizat;
 4. Să nu folosească gesturi obscene sau de natură sexuală;
 5. Să se conformeze indicațiilor primite din partea personalului Centrului de Detenție Brăila-Tichilești;
 6. Să nu înregistreze, să nu transmită live și să nu disemineze comunicările on-line în spațiul public sau către terțe persoane, având în vedere că este interzisă filmarea în interiorul unui loc de deținere, în alte condiții decât cele reglementate de legislația în vigoare, existând, de asemenea posibilitatea încălcării dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 7. Să respecte scopul pentru care a fost acordat dreptul la comunicări on-line prevăzut de normele legale, orice alte activități contrare acestuia, fiind interzise.

 

Este necesar ca persoana cu care se acordă comunicarea on-line să fie activă pe aplicația/platforma electronică utilizată cu cel puțin 10 minute înainte de acordarea comunicării on-line. În cazul în care persoana din exterior nu se conectează cu cel mult 10 minute după ora stabilită, comunicarea on-line nu se acordă. Convorbirea se va reprograma la o dată ulterioară.

 

ÎN ATENȚIA APARȚINĂTORILOR PERSOANELOR INTERNATE ÎN

Centrul de Detenție Brăila – Tichilești

În urma încetării aplicării prevederilor art.47, alin. 1 din Decretul nr. 195 / 2020 al Președintelui României și ale art.70, alin. 1 din Decretul nr. 240 / 2020 al Președintelui României, potrivit cărora ”exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă”, având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

VĂ INFORMĂM

că dreptul persoanelor internate de a primi bunuri prin sectorul vizită se va acorda retroactiv pentru perioada cât a fost suspendat, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Acordarea dreptului în cauză se va realiza în mod eșalonat.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.