Astăzi 24-07-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi ofiţer (consilier juridic), 11 posturi ofiţer (psiholog resurse umane) şi 2 posturi preot, din aparatul propriu al A.N.P. şi unităţile subordonate

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă: 

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate inițiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 8 posturi vacante de conducere, din unităţile penitenciare – resurse umane şi formare profesională, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, prevenirea criminalităţii şi terorismului

Rezultate finale concurs

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

Informaţii COVID

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – 9 posturi – resurse umane şi formare profesională

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

opis

informaţii COVID

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 19 posturi de şef birou (resurse umane şi formare profesională), din unităţile penitenciare

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Barem de evaluare și notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Modificare planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Ploieşti, Penit. de Femei Târgşor, Penit. Mărgineni, Penit. Tulcea, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Bucureşti-Rahova, Penit. Târgu Mureş, BAGR Bucureşti, Penit. Arad, Penit. Satu Mare, Penit. Găeşti, Penit. Bistriţa, Penit. Gherla, Penit. Târgu Jiu, Penit. Deva, Penit. Vaslui, CD Craiova, CD Brăila-Tichileşti, Penit. Miercurea Ciuc,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Ploieşti, Penit. Târgşor, Penit. Mărgineni, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Bucureşti-Rahova, BAGR Bucureşti, Penit. Tulcea, Penit. Arad, Penit. Satu Mare, Penit. Gherla, Penit. Târgu Jiu, Penit. Găeşti, Penit. Bistriţa, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Deva, CD Craiova, Penit. Vaslui, Penit. Târgu Mureş, CD Brăila Tichileşti,

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică: Penit. Arad,

Rezultate iniţiale testare psihologică: Penit. Tulcea, Penit. de Femei Târgşor, Penit. Ploieşti, Penit. Mărgineni, Penit. Bucureşti-Rahova, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Arad, BAGR Bucureşti, Penit. Satu Mare, Penit. Găeşti, Penit. Gherla, Penit. Târgu Jiu, Penit. Bistriţa, Penit. Deva, Penit. Vaslui, Penit. Miercurea Ciuc, CD Craiova, Penit. Târgu Mureş, CD Brăila-Tichileşti,

Planificare testare psihologică: Penit. Ploieşti, Penit. Mărgineni, Penit. Târgşor, Penit. Tulcea, Penit. Găeşti, Penit. Satu Mare, Penit. Arad, Penit. Bucureşti-Rahova, BAGR Bucureşti, Penit. Bistriţa, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Târgu Jiu, Penit. Găeşti, Penit. Gherla, Penit. Deva, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Vaslui, Penit. Satu Mare – Completare, Penit. Târgu Mureş, CD Brăila-Tichileşti, CD Craiova, CD Brăila-Tichileşti,

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs: Penit. Ploieşti,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) : Penit. Arad, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Mărgineni, Penit. Satu Mare, Penit. Târgu Mureş, C.D. Brăila – Tichileşti, Penit. Bistriţa, Penit. Bucureşti-Rahova, Penit. Gherla, Penit. Ploieşti, Penit. Târgu Jiu, Penit. Găeşti, Penit. Deva, Penit. de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Tulcea, Penit. Vaslui, C.D. Craiova, BAGR Bucureşti,

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

Cerere de înscriere

Opis 

Informaţii COVID

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi de ofiţer (consilier juridic) şi 13 posturi de ofiţer (psiholog resurse umane), din unităţile penitenciare

 

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Posturi pentru care nu s-au depus dosare de concurs :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 24 posturi (ofiţer+agent) din sectorul resurse umane, din unităţile penitenciare şi ANP

 

Rezultate finale concurs : 

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă : 

 

Rezultate probă interviu: 

 

Planificare probă interviu: 

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs : 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică : 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 

cerere de înscriere

opis

declaraţie

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare din sursă internă a 19 posturi de conducere din domeniile resurse umane şi formare profesională şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii, din unităţile penitenciare– 30.05.2018

Rezultate finale: şef birou (resurse umane şi formare profesională), şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii),

Rezultate soluționare contestații: șef birou (resurse umane și formare profesională), şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii),

Rezultate probă scrisă: șef birou (resurse umane și formare profesională), şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii),

Rezultate probă practică: şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii)

Rezultate probă calculator: şef birou (resurse umane şi formare profesională),

Planificare probă calculator: şef birou (resurse umane şi formare profesională),

Rezultate probă interviu: şef birou (resurse umane şi formare profesională), şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii),

Planificare interviu: şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii)șef birou (resurse umane și formare profesională),

Calendar estimativ : şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii)șef birou (resurse umane și formare profesională),

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu adeverinţa medicală în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale): șef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii)  – afişate în 26.07.2018, şef birou (resurse umane şi formare profesională) – afişate în 09.08.2018

Rezultate testare psihologică: Sef birou Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Șef birou Resurse Umane și Formare Profesională,

Planificare testare psihologică : 09.07.2018 – IT, 16.07.2018 – RUFP, 17.07.2018 – RUFP, 18.07.2018 – RUFP, 20.07.2018 – RUFP, 23.07.2018 – RUFP, 24.07.2018 – RUFP,

Anunţul de concurs

 • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
 • Anexa 2  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
 • Anexa 3  – Unităţile organizatoare
← Către pagina principală

Concurs de ocupare din sursă internă a 16 posturi de șef birou (resurse umane și formare profesională) din unitățile penitenciare – 25.07.2017

Rezultate finale

Rezultate soluționare contestatii

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă calculator

Rezultate interviu

Planificare probă interviu

Calendar estimativ

Rezultatele verificării dosarelor de concurs: Penit. Galați, Penit. Pelendava, Spital Tg. Ocna, Penit. Găeşti, Penit. Botoşani, Penit. Giurgiu, Penit. Timişoara, Penit. Baia Mare, Penit. Slobozia, Penit. Mărgineni, Penit. Mioveni, Penit. Focşani, Spital București Jilava;  Penit. Brăila,

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu adeverinţa medicală în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale -17.11.2017)

Rezultate testare psihologică

Planificare testare psihologică: 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, Erată 25.10.2017,

Anuntul de concurs

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii