Astăzi 25-07-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi de ofiţer (consilier juridic)

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă (post unităţi subordonate): Centrul de concurs Penit.Bucureşti-Rahova,

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă (post unităţi subordonate): Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

Barem de evaluare și notare probă scrisă (post unităţi subordonate): Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Barem de evaluare și notare probă scrisă (post A.N.P.): Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Slobozia, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. București-Rahova, Penit. Galaţi,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Bucureşti-Rahova, Penit. Slobozia, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Galați,

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Galați,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. București-Rahova, Penit. Slobozia, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Galaţi, Penit. Galați,

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. București-Rahova, Penit. Slobozia, Penit. Galați, Penit. Galați,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Bucureşti-Rahova, Penit. Galați, Penit. Slobozia, Administratia Nationala a Penitenciarelor,

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de conctact al unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi ofiţer (consilier juridic), 11 posturi ofiţer (psiholog resurse umane) şi 2 posturi preot, din aparatul propriu al A.N.P. şi unităţile subordonate

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă: 

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate inițiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi de ofiţer (consilier juridic) şi 13 posturi de ofiţer (psiholog resurse umane), din unităţile penitenciare

 

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Posturi pentru care nu s-au depus dosare de concurs :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

publicat la 16.10.2020 – Concurs de ocupare a 1 post de ofițer (consilier juridic)

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 6 posturi de ofițer (consilier juridic)

 

Rezultate finaleCentrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisăCentrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Model contestaţie proba scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Planificare probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate probă interviu : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Planificare probă interviu : Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului : Centrul de concurs Penit. București-Rahova 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Calendar estimativ probe concurs : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova, Centrul de concurs Penit. București-Rahova – EratăCentrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova – Erată

Rezultate verificare dosare concurs : Penit. Baia Mare, B.A.G.R. Bucureşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Timişoara, C.P.O.R. – Complex Flamingo, Penit. Oradea,

Rezultate finale testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Penit. Baia Mare, Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a PenitenciarelorC.P.O.R. Complex Flamingo, Penit. Oradea,

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Timişoara,

Rezultate inițiale testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații București, Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Baia Mare, Penit. Oradea, C.P.O.R. Complex Flamingo,

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID 

Planificare testare psihologică : C.P.O.R. – Complex Flamingo, Penit. Oradea, Penit. Timișoara, Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații București, Administrația Națională a Penitenciarelor, Penit. Baia Mare,

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) : Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) : C.P.O.R. – Complex Flamingo, Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Penit. Baia Mare, Penit. Timişoara, Penit. Oradea, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Anunțul de concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

11.07.2018 – Concurs de ocupare a 12 posturi de ofiţer din sectoarele tehnologia informaţiei şi comunicaţii, prevenirea criminalităţii şi terorismului, juridic, din unităţile penitenciare

Rezultate finale: ofiţer (consilier juridic), ofiţer (tehnologia informaţiei), ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Rezultate soluționare contestații: ofiter (consilier juridic), ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Rezultate proba scrisă: ofiter (consilier juridic), ofiţer (tehnologia informaţiei), ofiter (prevenirea criminalitatii si terorismului),

Rezultate probă practică: ofițer (tehnologia informației)

Rezultate probă calculator: ofiţer (consilier juridic), ofiter (prevenirea criminalitatii si terorismului),

Planificare probă calculator: ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Rezultate probă interviu: ofiţer (consilier juridic), ofiţer (tehnologia informaţiei), ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Planificare interviu: consilier juridic, ofițer (tehnologia informației), ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Calendar concurs: consilier juridic, ofițer (tehnologia informației), ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului),

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală/adeverinţa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale) :

Rezultate testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Anunţul de concurs

 • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
 • Anexa 2  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
 • Anexa 3  – Unităţile organizatoare
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii