Astăzi 23-06-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Protocolul de Cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii

Încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii şi Administraţia
Naţională a Penitenciarelor

I. PĂRŢILE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII, instituţie cu personalitate juridică şi sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, reprezentat prin MIHAI SELEGEAN, în calitate de director,

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR, instituţie cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, reprezentată prin procuror MARIUS IACOB, director general,

Pornind de la dezideratul conform căruia profilul magistratului trebuie să rezulte din identificarea principalelor probleme cu care se confruntă sistemul juridic din România,

Având în vedere că programul de formare iniţială al auditorilor de justiţie are ca temă centrală creşterea eficienţei sistemului judiciar şi a calităţii actului de justiţie faţă de comunitate în statul de drept,

Ţinând cont de faptul că atingerea obiectivelor amintite mai sus nu este de conceput în absenţa unei familiarizări a viitorilor judecători şi procurori cu instituţiile din sistemul justiţiei,

Subliniind că prin semnarea acestui protocol se creează premisele unei colaborări eficiente, care se poate materializa în studii şi cercetări interdisciplinare ce pot fundamenta alternative de politică penală atât în procesul de elaborare a legislaţiei, cât şi în cel al aplicării acesteia,

Reamintind că în conformitate cu programul de stagiu al auditorilor de justiţie din anul II, alături de practica la instanţe şi parchete, programul de formare iniţială prevede stagii la alte instituţii care desfăşoară activităţi jurisdicţionale sau sunt implicate în funcţionarea sistemului judiciar, categorie din care fac parte şi unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

au convenit să încheie următorul protocol de colaborare:

II. OBIECTIVE

– Educaţia juridică şi formarea profesională a auditorilor de justiţie.
– Realizarea în comun a unor studii şi cercetări / proiecte extracurriculare care să vizeze domenii comune de interes.
– Asigurarea accesului reciproc la lucrări de specialitate, materiale documentare şi date statistice.
– Organizarea în parteneriat a unor activităţi de instruire şi perfecţionare precum şi a unor manifestări ştiinţifice – seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde.
– Informarea instituţiilor interesate cu privire la rezultatele aplicării prezentului Protocol, avându-se în vedere extinderea domeniilor de colaborare şi eficientizarea acestora.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

– Prezintă Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor lista auditorilor de justiţie şi membrilor personalului de reprezentare ce vor desfăşura activităţi de documentare în aşezămintele penitenciare.
– Instruieşte personalul de reprezentare şi auditorii cu privire la specificul activităţilor desfăşurate în interiorul spaţiilor de deţinere (cadru normativ, etic şi deontologic).
– Informează în timp util Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu privire la perioada, programul activităţilor şi unităţile de detenţie în care specialiştii institutului urmează să desfăşoare activităţi specifice.
– Sprijină realizarea unor proiecte extracurriculare de către auditorii de justiţie, în cadrul unităţilor aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
– Asigură în manieră reciproc avantajoasă materialele necesare derulării activităţilor specifice.

2. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

– Permite accesul auditorilor de justiţie şi al personalului de reprezentare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii în locurile de detenţie, pe baza listei înaintate de directorul acestei instituţii, aprobată de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a actului de identitate prezentat la intrarea în aşezământ.
– Întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea de către auditorii de justiţie a unor stagii de pregătire în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurând spaţiile necesare, condiţiile materiale adecvate activităţilor specifice precum şi sprijin prin specialiştii proprii.
– Informează reprezentantul Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la specificul activităţilor desfăşurate în interiorul spaţiilor de deţinere, prevederile regulamentului de ordine interioară şi la necesitatea respectării acestuia pe toată durata derulării activităţilor specifice în locurile de deţinere (cadru normativ, etic şi deontologic).
– Asigură în vederea completării stagiilor de documentare accesul la modele ale dosarelor de penitenciar, ale fişelor medicale sau la alte materiale metodologice existente la nivelul unităţilor de penitenciar.

IV. CLAUZE SPECIALE

Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul în locurile de detenţie a persoanelor care încalcă în mod repetat regulamentul de ordine interioară.

Toate litigiile care pot apărea din aplicarea sau interpretarea prezentului protocol se vor rezolva pe cale amiabilă.

Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea protocolului, în situaţii speciale modificarea acestuia va fi comunicată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data schimbării.

V. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul protocol s-a încheiat pentru o perioadă de 1 an, intrând în vigoare la data semnării.

Părţile semnatare evaluează anual activitatea şi rezultatele colaborării, propunând după caz, modificarea duratei, a conţinutului sau încetarea protocolului.

← Către lista de post
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii