Astăzi 16-06-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Lansarea proiectului „Consolidarea serviciilor medicale și de sănătate mintală în penitenciarele din România”

Asistența și intervenția de specialitate în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice care au fost sancționate penal reprezintă o problemă de actualitate, care impune delimitarea riguroasă a cadrului metodologic general și a potențialelor alternative de acțiune. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, formulate cu prilejul vizitelor desfășurate în locurile de deținere, au subliniat necesitatea intensificării măsurilor instituționale orientate spre protejarea sănătății fizice și mintale a persoanelor private de libertate.

Proiectul Consolidarea serviciilor medicale și de sănătate mintală în penitenciarele din România” ilustrează eforturile susținute de către autoritățile române pentru implementarea priorităților strategice asumate la nivelul Consiliului Europei și adeziunea Statului român la obiectivele europene pentru o dezvoltare durabilă, prin creșterea calității vieții și conservarea stării de bine a populației. Acesta este implementat, timp de 24 luni, începând cu 01.01.2022, de către Consiliul Europei, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Sănătății, finanțarea – în valoare de 440.000 euro – fiind asigurată de către Consiliul Europei.

Lansarea proiectului a avut loc în data de 15.03.2022, alocuțiunile de deschidere fiind  susținute de doamna Raluca IVAN – Șef de Secție, Unitatea de cooperare în poliție și privare de libertate, Consiliul Europei; domnul George-Bogdan ILEA – Secretar de Stat, Ministerul Justiției; doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana MORAR – director general adjunct, Administrația Națională a Penitenciarelor. De asemenea, evenimentul de lansare a beneficiat și de prezența reprezentanților Avocatului Poporului, a Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a organizațiilor neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului.

Impactul estimat în urma derulării activităților specifice, pe durata celor doi ani de implementare, vizează îmbunătățirea tratamentelor și îngrijirilor medicale acordate beneficiarilor, prin asigurarea de asistență fizică și psihiatrică, într-un mediu medical și terapeutic corespunzător.

Rezultatele imediate preconizate constau, pe de o parte, în armonizarea politicilor și a cadrului normativ în domeniul serviciilor medicale din penitenciare, cu standardele internaționale iar, pe de altă parte, cunoștințele și abilitățile personalului medical și non-medical vor fi îmbunătățite în domenii preselectate, relevante din perspectiva sănătății fizice și psihice a deținuților.

În ceea ce privește detalierea punctuală a rezultatelor urmărite prin implementarea proiectului, amintim:

  • Elaborarea unui document de strategie/politică privind resursele umane pentru a atrage personal medical să lucreze în sistemul penitenciar.
  • Analiza juridică și recomandările privind legislația în domeniul serviciilor medicale din sistemul penitenciar sunt discutate și prezentate autorităților relevante.
  • Formare continuă pentru personalul medical cu privire la etica medicală, înregistrarea leziunilor și control medical preventiv la primirea în penitenciar.
  • Sunt elaborate protocoale pentru echipele multidisciplinare care se vor ocupa de deținuții cu probleme de sănătate psihică.
  • Instruirea inițială și continuă a personalului medical și non-medical privind protocoalele în domeniul sănătății mintale din penitenciare.

Toate rezultatele proiectului vor fi atinse ținând seama de nevoile beneficiarilor și ale instituțiilor partenere, prin de furnizarea de asistență medicală în penitenciare, inclusiv asistență psihiatrică. Va exista o abordare multidisciplinară pentru ca entitățile operaționale implicate să înțeleagă și să implementeze corect schimbările din sistem.

Având în vedere anvergura proiectului, precum și importanța sa strategică din perspectiva parcursului european asumat de către țara noastră, apreciem implementarea proiectului drept certitudinea angajării în demersuri concrete, tangibile, de îmbunătățire a calității vieții persoanelor aflate în stare privativă de libertate.

https://go.coe.int/0vRCa

← Către lista de evenimente
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii