Astăzi 26-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Administrația Națională a Penitenciarelor – prezentă la Comisia pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală

A 33-a ediție a Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (#CCPCJ33): rezoluții adoptate pentru a promova prevenirea criminalității, justiția penală și statul de drept, 92 de evenimente paralele, 16 expoziții organizate, 1400 de participanți din 128 de țări.

Doamna chestor de poliție penitenciară dr. Ioana Mihaela Morar, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, s-a alăturat delegației României condusă de Excelența Sa, domnul Stelian Stoian, Reprezentant Permanent al României pe lângă Organizațiile Internaționale la Viena, și a susținut, de asemenea, o prezentare despre reducerea recidivei, la invitația Misiunii Permanente a Japoniei la Viena.

O societate sigură nu poate fi concepută fără contribuția esențială a sistemului penitenciar în justiția penală. Baza unui sistem corecțional bine gestionat se sprijină pe asistența adecvată acordată persoanelor private de libertate. Gestionarea eficientă a locurilor de detenție, conform recomandărilor internaționale, care vizează tranziția cu succes a deținuților în comunitate și reducerea recidivei reprezintă, fără îndoială, o misiune complexă. Astfel, schimbul de bune practici la nivel international este absolut necesar și de mare suport. De altfel, #CCPCJ33 a adoptat ca focus tematic al anului 2024 tocmai cooperarea internațională și asistența tehnică.

Evenimentul conexat #CCPCJ33 „Reducerea recidivei: voluntari și organizații ale societății civile care sprijină reabilitarea infractorilor” este legat de dezvoltarea strategiilor model ale Națiunilor Unite pentru reducerea recidivei, sub auspiciile Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ). Aceste strategii evidențiază reabilitarea infractorilor în toate etapele procesului de justiție penală.

Moderată de domnul Yoshimitsu Yamauchi (Directorul U.N.A.F.E.I.), această sesiune a oferit o înțelegere profundă a rolului vital jucat de voluntari în reintegrarea foștilor infractori, evidențiind perspectivele acestora și ale organizațiilor societății civile, care contribuie, mai ales, în etapa post-detenție.

Doamna Ioana Morar a fost invitată să participe la acest eveniment conexat alături de dl Ryuji Kawahara (viceministru al Justiției, Japonia), dl Atsushi Kaifu (ambasador, Misiunea Permanentă a Japoniei la Viena), dl Philipp Meissner (consilier interregional, lider de echipă pentru reforma penitenciară și penală, UNODC). Împărtășind experiența României, alături de dl Toshikazu Ishizaki (Hogoshi, Japonia), dl Hiroyuki Watanabe (Biroul de Reabilitare, MJJ), dna Chiang Hwee Yen Jean (comisar adjunct, director adjunct, Comandamentul Corecțiilor Comunitare, Singapore), panelul de discuții a subliniat importanța reducerii recidivei și facilitarea reintegrării socio-profesionale, pentru comunități mai sigure.

← Către pagina principală

Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei

In perioada 16-17 mai 2024, în cadrul Universității de Vest din Timișoara s-a derulat a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale SPECTO – „Proiectarea viitorului sistemului de justiție penală prin lentilele tehnologiei” .
Evenimentul, de înaltă ținută academică, a fost organizat de Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Confederația Europeană de Probațiune, Direcția Națională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Română de Științe Penale, reunind peste 100 de practicieni și cercetători din domeniul justiției penale și studenți.
Programul conferinței a inclus lucrări ale specialiștilor din domeniul justiției penale, trei mese rotunde, patru sesiuni paralele de comunicări științifice și un workshop adresat studenților. Participanții, reuniți din țări precum Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Irlanda, Nigeria, Norvegia, Republica Moldova, România, Serbia, Statele Unite ale Americii și Ungaria, au explorat modul în care era digitală își pune amprenta asupra dimensiunilor multidisciplinare ale justiției penale, precum și recomandările de politici ale Uniunii Europene care sprijină colaborarea interinstituțională.

← Către pagina principală

Conferința de închidere a proiectului 4NORM-ality: O reușită în îmbunătățirea serviciilor corecționale din România

Cuvintele de deschidere ale evenimentului le-au aparținut domnului Claudiu ROMÂNU director general adjunct Administrația Națională a Penitenciarelor, doamnei  Kerstin Agneta WAHLBERG consilier EEA și Norway Grants de la Ambasada Regatului Norvegiei în România și domnului Kim EKHAUGEN director Cooperare Internațională -Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene

Proiectul „4NORM-ality”, în cadrul căruia Administrația Națională a Penitenciarelor este promotor, a fost finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, Program Justiție, cu un buget total de 7.700.000 Euro.  Implementat în perioada 23.07.2019 – 30.04.2024, proiectul a adunat numeroși parteneri, printre care Academia KRUS și Penitenciarul Hedmark din Norvegia, precum și alte instituții penitenciare și de justiție din România.

În discursul său, directorul general adjunct al ANP, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU a subliniat importanța implicării cu responsabilitate a tuturor celor cu roluri-cheie în atingerea obiectivelor propuse.

Prin intermediul proiectului „4NORM-ality”, s-au urmărit mai multe obiective, printre care îmbunătățirea procesului de executare a pedepselor privative de libertate în penitenciare prin aplicarea principiului normalității. Acest principiu, aplicat cu succes în sistemul corecțional norvegian, se concentrează pe reabilitarea și reinserția socială a deținuților prin apropierea vieții din penitenciar de cea din libertate.

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului a fost dezvoltarea și implementarea unui program de responsabilizare a deținuților, adresat celor de etnie romă și altor categorii de deținuți cu risc de excluziune. Programul a presupus instruirea personalului din penitenciare și din sistemul de probațiune și implementarea unor activități menite să sprijine reabilitarea și reinserția socială a deținuților prin aplicarea principiului normalității.

Totodată, proiectul a susținut înființarea unei structuri de studii, analiză și cercetare în cadrul sistemului penitenciar românesc, precum și dezvoltarea unei structuri similare la nivelul Direcției Naționale de Probațiune. Aceste inițiative au contribuit la îmbunătățirea calității serviciilor penitenciare și de probațiune, prin promovarea cercetării și a practicilor bazate pe dovezi.

Un alt rezultat remarcabil al proiectului este construcția a 240 de noi locuri de cazare în secțiile exterioare ale unor penitenciare din România, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de detenție adresate celor de etnie romă și altor categorii de deținuți cu risc de excluziune.

Proiectul „4NORM-ality” și-a demonstrat succesul și impactul semnificativ în îmbunătățirea serviciilor corecționale din România și în promovarea principiilor europene în acest domeniu. Implementarea acestui proiect a reprezentat un pas important în direcția construirii unei societăți mai juste și echitabile.

← Către pagina principală

Proiectul Correctional – un final cu multiple rezultate remarcabile

Conferința a fost deschisă de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul chestor de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, doamna Kerstin Agneta WAHLBERG, consilier EEA and Norway Grants, Ambasada Regatului Norvegiei în București, domnul Kim EKHAUGEN, Director Relații Internaționale al Direcției Serviciilor Corecționale Norvegiene și doamna Evelina OUESLATI, director general, Direcția Națională de Probațiune.

Rezultatele proiectului, pe diferitele sale componente, au fost prezentate de către domnul Cătălin OLARU, Șef serviciu, Serviciul Cooperare și Programe (ANP),  doamna Gabriela SOREANU, coordonator componentă reintegrare socială și procese, doamna Raluca STUPARU, coordonator componentă resurse umane și comunicare și de către doamna Simona LAZĂR, membru al echipei de implementare din cadrul Direcției Naționale de Probațiune.

Prezentarea componentei de reintegrare socială a fost deschisă de doamna Cristina CERNAT, director, Direcția reintegrare socială (ANP) și a fost continuată de experții reintegrare socială din cadrul echipei de implementare a proiectului: doamna Andreea NEAGOE și doamna Laura RAȘIA.

Prezentarea componentei de resurse umane a fost făcută de către directorul general adjunct al ANP, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMANU.

În continuarea conferinței, a fost prezentat Programul Ambasadorilor, una dintre cele mai importante și inovative inițiative dedicate colaborării și schimbului de experiență între profesioniștii din sistemul penitenciar și de probațiune din România și Norvegia. Ambasadorii au fost implicați în sesiuni de instruire și activități practice, care au vizat îmbunătățirea sistemului corecțional.

Din prezentarea rezultatelor, o componentă esențială a fost infrastructura, prezentată de către directorii penitenciarelor partenere implicate în implementarea proiectului: domnul Mircea Spiridon, director al Penitenciarului Baia Mare, domnul Daniel PÎNZARIU, director al Penitenciarului Botoșani și doamna Cristina CHIRVASĂ, director al Penitenciarului Vaslui.

Proiectul, implementat în perioada august 2019 și aprilie 2024 și cu o alocare financiară de 24.750.000 de euro, a fost gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, iar Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de Promotor de Proiect, revenindu-i misiunea de a-l implementa, alături de cinci parteneri din România și șase parteneri din sistemul penitenciar și de probațiune din Norvegia.

Evenimentul a fost încheiat de către directorul general al ANP și domnul Kim EKHAUGEN, Director Relații Internaționale al Direcției Serviciilor Corecționale Norvegiene, în care au fost sumarizate toate aspectele pozitive și au fost stabilite planuri noi pentru viitor.

Obiectivul general al proiectului Correctional a fost îmbunătățirea capacității sistemelor corecționale (penitenciar și probațiune) de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” (fără întrerupere) și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Principalele rezultate obținute ca urmare a implementării au fost:

  • Înființarea unor centre corecționale pilot și a unor locuri noi de detenție în conformitate cu standardele UE, cu scopul de a aplica principiul „seamless”;
  • Instruirea personalului din serviciile corecționale și îmbunătățirea proceselor educative și a infrastructurii;
  • Îmbunătățirea comunicării în serviciile corecționale;
  • Îmbunătățirea intervențiilor și a condițiilor de lucru în serviciile de probațiune.
← Către pagina principală

”Schimb de bune practici româno-americane privind reintegrarea persoanelor private de libertate – soluții integrate și idei inovatoare”

În data de 23 aprilie a.c., Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Federația CEAS au organizat, la Palatul Parlamentului din București, evenimentul ”Schimb de bune practici româno-americane privind reintegrarea persoanelor private de libertate – soluții integrate și idei inovatoare”.

Având la bază principiul cooperării interinstituționale, conferința a urmărit promovarea exemplelor de succes privind educația și pregătirea profesională a persoanelor private de libertate și crearea unui spațiu favorabil pentru facilitarea reinserției acestora în comunitate, prin implicarea familiilor, agenților economici și a societății civile. Elementul central al conferinței a vizat promovarea forței de muncă disponibilă la nivelul sistemului penitenciar și impulsionarea angajatorilor, pentru susținerea reintegrării socioprofesionale a deținuților, atât pe timpul detenției, cât și după liberare, prin oferirea unui loc de muncă. De asemenea, în ansamblul discuțiilor, a fost evidențiat rolul esențial al consilierii spirituale în procesul de schimbare a unui individ și, în mod special, a conduitelor infracționale, prin restructurarea sistemului de valori sociale și morale.

Găzduit de cea mai reprezentativă clădire din România, evenimentul s-a desfășurat într-un format inedit, reunind peste 180 de participanți din țară și străinătate. Din partea Ministerului Justiției, la reuniune a participat doamna Secretar de Stat Roxana Simona Momeu, care a reconfirmat importanța parteneriatului strategic româno-american. Administrația Națională a Penitenciarelor a fost reprezentată de către domnul chestor de poliție penitenciară dr. Dan Halchin, director general, iar Federația CEAS, de către domnul Alin Pădureanu, președinte.

Menționăm că evenimentul s-a bucurat de prezența unui invitat special din Statele Unite ale Americii, dna. Lt. Colonel Catherine Asevedo Fontenot, șef al Departamentului Corecțional, Biroul Șerifului East Baton Rouge din Statul Louisiana.  Dintre celelalte țări reprezentate la eveniment amintim: Norvegia, Marea Britanie, Cehia și Republica Moldova. Din țară, au participat înalți reprezentanți ai sistemului de justiție, directori de penitenciare, dar și invitați care își desfășoară activitatea în mediul privat, operatori economici și organizații neguvernamentale – parteneri de tradiție ai sistemului penitenciar.

În coordonatele parteneriatului cu reprezentanții comunității, colaborarea de peste 10 ani dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Bărbaților Creștini reprezintă un veritabil model de bună practică. ABC a avut un rol proactiv din perspectiva eforturilor de consolidare a mecanismelor interinstituționale de sprijin a deținuților, punând bazele Federației CEAS. Aceasta urmărește creșterea reprezentativității partenerilor din comunitate, aducând împreună organizații, persoane fizice și juridice, biserici, instituții private și de stat, care să deruleze proiecte sociale în sprijinul categoriilor defavorizate.

Finalul reuniunii a fost marcat de momentul festiv al adoptării unei Declarații de cooperare, prin care cei opt semnatari – Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, Federația CEAS, Asociația „Dincolo de succes“, Federația Băncilor pentru Alimente din România, Fundația Misio Link Internațional, Asociația Medicilor Creștini din România și NK Creative HR&Business Solutions SRL – s-au angajat să acționeze într-o manieră unitară și coerentă pentru susținerea reintegrării socioprofesionale a persoanelor private de libertate și prevenirea recidivei.

← Către pagina principală

Proiectul CHILD- la final

În data de 04 aprilie 2024, Administrația Națională a Penitenciarelor a organizat, la Slănic Moldova, conferința finală a Proiectului CHILD. Evenimentul a reflectat eforturile depuse privind procesul de reintegrare a minorilor și tinerilor internați în Centrul Educativ Târgu Ocna.

La activitate au participat 70 de invitați, reprezentanți ai unor instituții, precum: Ministerul Justiției, Serviciul Corecțional Norvegian, Asociația Corecțională Americană, Universitatea Sam Houston (America), Avocatul Poporului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Administrația Națională a Penitenciarelor – Republica Moldova, Inspectoratul General al Poliției Române, Organizația Salvați Copii, Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale și Penitenciarelor, Primăria Orașului Târgu Ocna, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția de Sănătate Publică și directori ai centrelor educative și de detenție, precum și directori ai penitenciarelor și penitenciarelor spital.

Conferința a fost deschisă de directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna chestor de poliție penitenciară dr. Ioana Mihaela MORAR, domnul Kim EKHAUGEN, Director Relații Internaționale al Direcției Serviciilor Corecționale Norvegiene, doamna Diana POPESCU, Director al Direcției Programe Europene, Ministerul Justiției, domnul Cristian CIUBOTARU, Primar al Orașului Târgu Ocna și doamna Magdalena ANDREI, Director al Centrului Educativ Târgu Ocna.

Evenimentul s-a bucurat și de intervenția domnului Cătălin OLARU, Șef serviciu, Serviciul Cooperare și Programe, Administrația Națională a Penitenciarelor. Prezentarea rezultatelor proiectului și a impactului activităților derulate a fost asigurată de doamna Anca NICOLAE, Manager de proiect, Administrația Națională a Penitenciarelor, doamna Lucia PETRESCU, expert reintegrare socială, Administrația Națională a Penitenciarelor și doamna Magdalena ANDREI, coordonator proiect, Centrul Educativ Târgu Ocna.

Prin intermediul Proiectului CHILD, am fost capabili să implementăm o serie de inițiative esențiale, printre care se numără:

  • Renovarea și dotarea unei locuințe destinată vizitelor membrilor familiei cu minorii și tinerii internați în Centrul Educativ Târgu Ocna;
  • Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere pentru familii;
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață și învățare pentru minorii și tinerii din Centrul Educativ Târgu Ocna, inclusiv reabilitarea și dotarea spațiilor de cazare, a unei săli de consultații și a unei infirmerii, transformarea sălii de mese într-un pavilion alimentar, amenajarea unui teren de minifotbal și dotarea curților de plimbare cu copertine pentru vreme nefavorabilă, precum și dotarea altor spații;
  • Dezvoltarea și implementarea unor noi activități și programe pentru reintegrarea socială a minorilor și tinerilor, inclusiv programe de instruire și calificare, programe de stimulare multisenzorială pentru cei cu ADHD și dificultăți de învățare, precum și organizarea de tabere și excursii;
  • Dezvoltarea și implementarea unui serviciu integrat pentru protejarea sănătății mintale a minorilor și tinerilor internați în centre educative;
  • Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul care lucrează cu minorii și tinerii internați.

Conferința Finală a Proiectului CHILD a reprezentat un moment de evaluare și apreciere a rezultatelor obținute în cadrul colaborării, evidențiind, de asemenea, continuarea angajamentului față de procesul de reintegrare și dezvoltare personală a minorilor și tinerilor vulnerabili. Administrația Națională a Penitenciarelor exprimă recunoștința față de toți cei implicați în acest efort comun și își reafirmă determinarea de a continua această inițiativă esențială în beneficiul comunității și al viitoarelor generații.

Proiectul CHILD este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul Justiție, gestionat de Ministerul Justiției. În acest proiect, Centrul Educativ Târgu Ocna, este partener, alături de Orașul Târgu Ocna, în timp ce Administrația Națională a Penitenciarelor este Promotorul de Proiect.

← Către pagina principală

Proiectul SECURE, la final, cu rezultate remarcabile

Ministerul Justiţiei, Administrația Naţională a Penitenciarelor şi Direcția Naţională de Probațiune au organizat, în data de 3 aprilie 2024, conferința finală a proiectului pre-definit „O comunitate sigură, educată și implicată în mod responsabil” („A Safe and Educated Community Undertaking Responsible Engagement – SECURE”).

La eveniment au fost prezenți aproximativ 100 de participanți la nivel național şi international. Conferința a fost deschisă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul chestor de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, de domnul  Bogdan ILEA – secretar de stat în Ministerul Justiţiei și de domnul Ovidiu CÎMPEAN, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Deschiderea evenimentului s-a bucurat și de intervențiile domnului Kim EKHAUGEN, director  Cooperare Internațională, Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene, a doamnei Nino GOBRONIDZE, manager de proiect – Unitatea de Cooperare în Poliție și Privare de Libertate, Departamentul de Sănătate, Detenție și Dependențe, Consiliul Europei, doamnei Diana POPESCU, director – Direcția Programe Europene, Ministerul Justiției și a doamnei Evelina OUESLATI, director general – Direcția Națională de Probațiune.

În cadrul evenimentului, au avut loc și declarații de presă, în care reprezentanții celor trei instituții (Ministerul Justiției, ANP și Direcția Națională de Probațiune) au expus jurnaliștilor, pe scurt, parcursul, provocările și rezultatele proiectului.

Domnul secretar de stat Bogdan ILEA a transmis, în alocuțiunea sa, cuvântul de salut și de apreciere al doamnei Alina- Ștefania GORGHIU, ministra justiției, și a felicitat echipa de proiect pentru ”acest pas important în crearea de instrumente de analiză, instrumente extrem de utile celor care interacționează cu lumea penitenciară”. ”România, la nivel european, începe să devină un exemplu de bune practici în anumite domenii, România este o poveste de succes a politicii de coeziune privind absorbția de fonduri externe”, a precizat și domnul  domnul secretar de stat Ovidiu CÎMPEAN.

 

În cuvântul său, directorul general al ANP, domnul Dan HALCHIN, a subliniat impactul consistent al proiectului în sistemul penitenciar: ”În definitiv, ce este penitenciarul? Penitenciarul este o comunitate. Asta se întâmplă când pui laolaltă grupuri mai mici sau mai mari de oameni: obții o comunitate. Și, pornind de la această definiție, pe care o consider validă din toate punctele de vedere, cred că ne dăm seama foarte repede de ceea ce este important în interiorul unei instituții penitenciare, și anume relațiile sociale”.

Printre rezultatele proiectului, menționăm:

La nivel național – Rezultat 1:

        Un Studiu integrat privind cauzele recidivei elaborat;

        Un Document de politică publică pentru prevenirea recidivei dezvoltat;

La nivel local – Penitenciarul Mărgineni – Rezultat 2:

        67 de membri ai personalului instruiți;

        123 persoane private de libertate calificate  în meseriile de lucrător în cultura plantelor, tâmplar manual, îngrijitor spații verzi

        81 persoane private de libertate certificate în meseriile de lucrător finisor în construcții și ospătar

        Un Proiect de activitate ce presupune abordarea multidisciplinară a deținuților cu riscuri crescute de agresivitate și dependențe dezvoltat, care a inclus 3 etape de pilotare cu participarea a 87 persoane private de libertate;

  Pavilion multifuncțional cu 52 locuri noi de detenție și bază sportivă cu teren de sport finalizate până la finalul anului 2024;

        Ateliere ocupaționale dotate și echipate;

        4 solarii înființate pentru activități lucrative cu persoanele private de libertate.

Proiectul SECURE este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, prin Programul Justiție, gestionat de Ministerul Justiției. În acest proiect, Ministerul Justiţiei, prin Direcția Prevenirea Criminalității, este partener, alături de Penitenciarul Mărgineni, în timp ce Administrația Naţională a Penitenciarelor este Promotorul de Proiect. Perioada de implementare este aprilie 2021-aprilie 2024.

Direcția Naţională de Probațiune a fost cooptată, prin specialiștii săi, într-un exercițiu de cooperare instituțională strânsă cu Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și experții externi, în etapa de derulare a analizei cauzelor recidivei și  de dezvoltare a documentului de politică publică pentru prevenirea recidivei.

 

← Către pagina principală

Asistenți sociali din sistemul penitenciar românesc – laureați ai Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială

Marți, 19 martie, la Ateneul Român, în cadrul celei de-a Xa ediții a Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială – eveniment organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – a fost premiată performanța în domeniul social.

La eveniment au participat asistenți sociali din sectoare de activitate variate, fiind decernate premii pentru realizări profesionale deosebite.

Dintre cele zece categorii premiate, anul acesta, două distincții au fost acordate personalului din sistemul penitenciar: Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenței sociale a revenit doamnei comisar șef de poliție penitenciară (r) Camelia HEREA și Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate – doamnei inspector de poliție penitenciară Mihaela CIOLACU, asistent social în cadrul Penitenciarului Codlea.

Cu acest prilej, Administrația Națională a Penitenciarelor își exprimă recunoștința și adresează felicitări tuturor participanților și, în mod deosebit, câștigătorilor, pentru profesionalismul, dedicarea, angajamentul deosebit și modul în care s-au implicat în exercitarea admirabilei vocații de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate.

Activitățile de asistență socială derulate la nivelul așezămintelor de deținere au o importanță deosebită în îmbunătățirea calității vieții și creșterea șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, prin implicarea familiei și a reprezentanților comunității în procesul recuperativ.

← Către pagina principală

Prevenirea recidivei – O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil

Ministerul Justiţiei a organizat în data de 12 martie 2024, la Hotelul Marriott din București, cu sprijinul Administrației Naţionale a Penitenciarelor, atelierul de validare a rezultatelor obiectivului privind elaborarea unei politici publice privind reducerea recidivei din cadrul proiectului SECURE – O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.

La eveniment au fost prezenți aproximativ 160 de participanți la nivel național şi internaţional, în format fizic şi aproximativ 10 în format online.

Atelierului de validare şi consultările publice pentru elaborarea unui proiect de document de politică publică pentru prevenirea recidivei au fost deschide de domnul secretar de stat Mihai PAŞCA din Ministerul Justiţiei, care a susținut și declarații pentru presă, alături de chestorul de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, Director General, Administrația Naţională a Penitenciarelor şi Evelina-Denisa OUESLATI, Director General, Direcția Naţională de Probațiune. Aceștia din urmă alături de prestatorul contractat în cadrul proiectului şi de coordonatorul de proiect, Lorin-Ovidiu HAGIMĂ, au prezentat şi rezultatele obținute în cadrul acestui amplu demers care a fost inițiat în aprilie 2021.

Deschiderea evenimentului s-a bucurat și de intervențiile doamnei Kerstin WAHLBERG, consilier granturi, Ambasada Regatului Norvegiei în România, Excelenței Sale Alfredo DURANTE MANGONI, Ambasadorul Republicii Italiene în România şi doamnei Simona PAVEL, magistrat de legătură din partea Ambasadei Republicii Franceze în România.

Cu această ocazie a fost lansat Studiul integrat privind cauzele recidivei. El poate fi valorificat gratuit de toți cei interesați, fiind deja public pe site-ul Proiectului gestionat de Administrația Naţională a Penitenciarelor. În cadrul evenimentului de lansare, studiul a fost prezentat de Gabriela GROZA, psiholog şi jurist, co-autor si prof.univ. dr. Dragoș ILIESCU din partea Universității București.

Studiul integrat privind cauzele recidivei are un caracter de raritate, inclusiv pe plan internaţional, dat de abordarea multidisciplinară (sociologică, psihologică, criminologică și juridică) și de metodologia eclectică. „Acest studiu poate fi folosit în fundamentarea mai multor politici publice care nu țin exclusiv de sfera de justiție. El poate răspunde științific unor întrebări şi poate oferi soluții pentru dezbateri care în prezent sunt de interes în societatea noastră, întrucât el analizează subiecte precum: familia şi rolul educaţiei în prevenirea şi combaterea infracțiunilor repetate, violența domestică, abandonul școlar, consumul de substanțe: droguri, alcool, substanțe psihoactive şi modul în care acestea contribuie la săvârșirea repetată de infracțiuni, sănătatea mintală în contextul săvârșirii de infracțiuni, faptele penale săvârșite de minorii care răspund penal şi de cei care nu răspund penal, bullying-ul şi efectele sale, rolul şi percepția comunității în reintegrarea socială a persoanelor care au executat o pedeapsă şi multe altele”, a subliniat Mihai PAŞCA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei.

Lucrarea se bazează pe multe cercetări internaționale, dar mai ales pe trei cercetări sociologice cantitative şi calitative, desfășurate pe eșantioane ample de peste 1000 de persoane, organizate la nivel național.

Consultările publice pentru elaborarea unui document de politică publică – strategie pentru prevenirea recidivei, lansate cu prilejul atelierului de validare din 12 martie 2024, au la bază o versiune în lucru a documentului, așa cum a fost propusă de Prestatorul din proiect, pe baza Studiului sus-menționat şi a cercetărilor sociologice din proiect.

Acest viitor document de politică publică pentru prevenirea recidivei va fi primul document cu acest obiect elaborat până acum în România, pe baza unor justificări temeinice (evidence-based). Atelierul din 12 martie 2024 a avut ca obiectiv să obțină angajamente instituționale ori din partea societății civile şi a celei internaționale de a sprijini demersul de elaborare, adoptare şi ulterior de implementarea a unui nou document de politică publică ce ar trebui să prevină cu succes recidiva în România.

În continuarea evenimentului, angajamentul instituțiilor din sfera guvernamentală a fost reliefat într-un panel dedicat moderat de secretarul de stat din Ministerul Justiţiei, Bogdan ILEA. Din panel au făcut parte Doina PÂRCĂLABU, Secretar de Stat, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Rareș-Petru ACHIRILOAIE, Președinte, Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție, Sorin ION, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Florin DOBRESCU, secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; Daniel George SURDU, Secretar de Stat. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Cornel CĂLINESCU, Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi Comisar-șef de poliție Cătălin-Valentin NEGOI-NIȚĂ, Director-adjunct, Agenția Naţională Antidrog.

Provocările şi preocupările practice din zona sistemului de justiție au fost prezentate într-un panel moderat de secretarul general adjunct al Ministerului Justiţiei, Cătălin OŢTEL care s-a declarat pregătit să sprijine procesul de includere a viitorului document de politică publică în procedura de transparență decizională şi ulterior de avizare inter-instituțională, cu scopul adoptării sale de către Guvern. Din acest panel au făcut parte: Nicolae-Andrei SOLOMON, Procuror General Adjunct, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție; Alina ALBU, Procuror șef, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; Irina Cornelia MUNTEANU, Procuror Șef Adjunct, Secția Judiciară, Direcția Naţională Anticorupție; judecător Victor VĂDUVA, Direcția Legislație, Documentare şi Contencios, Consiliului Superior al Magistraturii şi Comisarul șef de poliție Sorin Ioan STĂNICĂ, șef Birou Prevenire în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității și reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne în Comitetul interministerial pentru coordonarea și implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

„Dacă la nivelul organizării penitenciarelor şi serviciilor de probațiune există servicii dintre care unele şi-au clar dovedit eficiența, iar altele încă trebuie îmbunătățite, la nivelul intervențiilor pre-detenție (școală, familie, autorități locale) şi post-detenție este nevoie de măsuri mai clare şi mai bine țintite. Sistemul de justiție privit într-o accepțiune largă (poliție, parchete, instanțe, penitenciare şi serviciile de probațiune) este doar unul dintre factorii cu care intră în contact și pot influența o persoană care a săvârșit fapte penale și le repetă. Prin urmare este nevoie de un exercițiu comun în care să implicăm instituţii guvernamentale, instituţii din justiție, societatea civilă şi mediul de afaceri, dacă ne dorim comunități mai sigure pentru noi şi copii noștri. Rezultatele Proiectului SECURE sunt un bun punct de plecare şi astăzi demarăm consultările cu toți factorii relevanți şi interesați.”, a declarat Mihai PAŞCA, secretar de stat.

Evenimentul care şi-a propus să aducă în acelaşi loc experienţa, cunoştinţele şi competenţele din zona guvernamentală, a sistemului de justiţie şi din zona internațională, a fost marcat de contribuția academică adusă în elaborarea rezultatelor proiectului, dar şi de experiența societății civile cooptate în demersul de realizare a cercetărilor sociologice pentru fundamentarea studiului şi ulterior prin participarea la discuțiile din panelul final, precum şi a unor organizații interguvernamentale. Acest ultim segment al atelierului, moderat de secretarul de stat din Ministerul Justiţiei, Nelu CIOBANU,  a beneficiat de o participare extinsă din partea societății civile, care s-a remarcat prin intervențiile domnului Alin PĂDUREANU, Președinte, Fundația CEAS din Timișoara, doamnei Laura FRAGIACOMO, specialist în protecția copilului, UNICEF România, doamna Eliza TRANĂ PÎSLARU, consilier juridic, Organizația Salvați Copiii, preotului capelan Cristian ANTONESCU, coordonatorul preoților capelani din unitățile penitenciare, Patriarhia Română – Sectorul Social-Filantropic, domnului Mircea CRISTIAN, Președinte, Fundația „Stânca Veacurilor” Constanța, domnului Viorel LUPU, Director, Fundația „Familii pentru Familii”, Slatina, doamnei Daniela AVRAM, Manager, Asociația „Ateliere fără Frontiere”, doamnei Cristiana SIMA, Președinte Executiv, Asociația Româno-Franceză Argessis din Piteşti şi Președinte Consiliu de Administrație, Colegiul Ecologic Prof. Univ. Dr. Alexandru IONESCU.

Sublinierea relevanței internaționale a experienței României în procesul de elaborare a studiului integrat privind cauzele recidivei, dar şi a viitoarei politici publice de prevenire a recidivei, a fost întărită prin participarea în online a mai multor reprezentanți ai Misiunii Permanente a Japoniei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, a Ministerului Justiţiei de la Viena, Ministerului român al Afacerilor Externe, dar mai ales prin intervenția domnului Philipp MEISSNER, Consilier interregional, lider de echipă, Secția de Drept Penal şi Prevenire a Criminalităţii, din cadrul Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). În cadrul acestui organism sunt în desfășurare lucrări la nivel interguvernamental pentru realizarea unor modele de strategii pentru prevenirea recidivei, lucrări în cadrul cărora România, prin experții săi este activ implicată. Tot în acest cadrul diplomatic-internaţional, lucrările au fost marcate şi de prezența E.S. Therese HYDEN, Ambasadorul Regatului Suediei, ES Jean Cornet d’Elzius, Ambasadorul Regatului Belgiei în România, dar şi de alţi reprezentanți ai Departamentului de Justiție din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Ambasadei Canadei, Ambasadei Ungariei, Ambasadei Croației şi Regatului Țărilor de Jos.

Concluziile discuțiilor atelierului de validare şi a consultărilor publice au fost prezentate de doamna Roxana-Simona MOMEU, secretar de stat din Ministerul Justiţiei, fiind așteptate contribuții scrise din partea instituțiilor participante pentru finalizarea proiectului de document de politică publică pentru prevenirea recidivei.

Pentru detalii despre Proiect şi Studiul integrat privind cauzele recidivei, a se vedea informațiile anexate, aici.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii