Astăzi 30-11-2023 sunt: 23666 persoane private de libertate

Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc (Cod SIPOCA 60) -conferință de diseminare a rezultatelor-

Miercuri, 22 noiembrie, la Hotel Yesterday din București, în prezența a peste 80 de invitați, a avut loc Conferința de diseminare a rezultatelor implementării proiectului Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar românesc (Cod SIPOCA 60).

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar. Proiectul are o perioadă de implementare de 67 luni și 13 zile, în intervalul 16.05.2018 – 29.12.2023 și are o valoare totală de 11.219.869,9 lei, din care asistență financiară nerambursabilă în valoare de 9.422.880,15 lei și contribuția din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor în valoare de 1.796.989,75 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează întărirea capacității organizatorice și administrative a sistemului penitenciar prin dezvoltarea unor instrumente manageriale si revizuirea Strategiei de Dezvoltare.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun venit, rostit de domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a punctat importanța rezultatelor implementării acestui proiect în dezvoltarea durabilă a sistemului penitenciar românesc. ” Eu de la acest proiect am așteptat softul principal de evidență pentru persoanele private de libertate, pe baza căruia Administrația Națională a Penitenciarelor își desfășoară activitatea, respectiv aplicația informatică IMSWeb. Mă bucur că avem un soft modern acum, că în sfârșit am ajuns în anul 2023 cu tehnologia și că au fost depășite acele abordări din zona anului 2005, când bazele de date ale unităților penitenciare se sincronizau doar prin intermiediul bazei de date din Sediul Central. Mă bucur, de asemenea, că avem un modul pe care îl doream inclus în această nouă aplicație dezvoltată, care ne este foarte util în activitatea specifică: este vorba despre modulul cereri persoane private de libertate. Astfel, sperăm că vom putea renunța la cererile transmise pe suport de hârtie de persoanele private de libertate, odată ce vom achiziționa cele câteva mii de tablete necesare soluționării acestora într-o manieră informatizată, ceea ce consider că va fi de un mai mare impact decât momentul în care a fost introdus serviciul de telefonie în camerele de detenție”.

Un alt obiectiv de importanță majoră al proiectului a constat în realizarea studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar, fiind realizată o evaluare tehnică a clădirilor în care sunt custodiate persoane private de libertate.

De asemenea, prin proiect s-a realizat, pentru prima dată în sistemul penitenciar, de către un prestator extern, un audit de securitate IT&C – premisă a dezvoltării unui sistem informatic sigur și eficient în concordanță cu prevederile General Data Protection Regulation.

În urma acestor două rezultate obținute, în prezent se elaborează documentele în baza cărora se va revizui strategia de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare.

Totodată, dezvoltarea proiectului a răspuns și la necesitatea administrației penitenciare cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial, prin achiziționarea unei aplicații informatice care facilitează colectarea centralizată a informațiilor din întreg sistemul penitenciar, permițând, astfel, adoptarea unui tip de management bazat pe eficiență și întărirea responsabilității manageriale.

 

← Către pagina principală

„O voce prin fapte“

 „Singuri putem face atât de puțin; împreună putem face atât de mult.” – Helen Keller

 

Un deceniu de colaborare, mii de persoane private de libertate care au petrecut momente deosebite cu familiile lor, sute de povești de succes. Acesta este doar un modest bilanț al activităților realizate în comun de doi parteneri tradiționali- Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), prin unitățile subordonate, și Asociația Bărbaților Creștini din Timișoara. La ceas aniversar, aceste rezultate deosebite ale colaborării interinstituționale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor ce se află sub o sancțiune privativă de libertate au fost celebrate în cadru festiv, în prezența ministrei justiției, doamna Alina- Ștefania GORGHIU, a directorului general al ANP, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN și a altor oficialități și colaboratori.

În coordonatele parteneriatului cu Asociația Bărbaților Creștini au fost inițiate proiecte și activități menite să contribuie, în mod real, la reintegrarea socială a deținuților, dar și la sensibilizarea comunității față de problemele cu care se confruntă persoanele aflate în detenție și nu numai. În această direcție, au fost derulate și alte programe educative și moral-religioase precum „Omul în comparație cu lemnul”, „De la zero la Zorro”, „O clipă pentru toată viața” sau ”Dincolo de succes”.

În cadrul evenimentului, desfășurat la Consiliul Județean Timiș și intitulat sugestiv  „O voce prin fapte”, alături de prezentarea rezultatelor remarcabile și a proiectelor comune viitoare, a fost subliniată importanța continuării eforturilor pentru reintegrarea deținuților în societate și reducerea ratei recidivei.

De asemenea, evenimentul a reprezentat și o bună ocazie pentru reiterarea obligațiilor asumate în protocolul de colaborare, respectiv respectarea angajamentelor reciproce, în vederea menținerii unei foarte bune colaborări în asistarea persoanelor aflate în detenție.

Cooperarea dintre cele două entități reliefează încă o dată, credința conform căreia în spatele fiecărui succes stă o echipă unită. Împreună, oamenii pot transforma visele în realitate și obstacolele în oportunități, iar colaborarea este calea prin care străbatem distanțe și depășim orice provocare, deoarece în fiecare contribuție individuală se află temelia unui succes colectiv.

Adresăm mulțumiri domnului Alin Pădureanu – președinte și tuturor voluntarilor Asociației Bărbaților Creștini pentru implicare și sprijin în progresul institutional privind reinserția socială a persoanelor private de libertate.

← Către pagina principală

Colaborare de succes: șahul în penitenciare

Colaborarea constructivă și prolifică dintre Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și Federația Română de Șah, consolidată prin semnarea unui protocol în urmă cu un an, se extinde spre noi orizonturi. Un nou palier al parteneriatului a fost abordat în cadrul întrunirii de lucru de la sediul ANP din 14 noiembrie.

Federația Română de Șah, în cooperare cu Federația Internațională de Șah (FIDE), organizează, încă din anul 2021, Campionatul Intercontinental de Șah online pentru deținuți. Pentru a susține și promova acest tip de demers, Federația Internațională de Șah și Biroul Șerifului din Comitatul Cook (Chicago, SUA) au semnat un acord de cooperare și au lansat programul „Șah pentru libertate”, care urmărește popularizarea șahului ca instrument eficient de educație și incluziune socială a deținuților.

Având drept punct de pornire rezultatele îmbucurătoare obținute la cea de-a treia ediția a Campionatului Intercontinental de Șah online pentru deținuți, în cadrul căreia două echipe constituite din persoane custodiate de sistemul penitenciar din România au jucat online în semifinale, au fost explorate posibilități de extindere a colaborării. Astfel, în contextul preocupărilor constante pentru diversificarea demersurilor de reinserție socială, prin desfășurarea de activități de stimulare aptitudinală, etapele viitoare ale colaborării cu sprijinul Federației Române de Șah se vor concentra și asupra minorilor și tinerilor din Centrele de Detenție și Centrele Educative, prin includerea acestora in cursuri/programe prin care vor fi îndrumați să practice sportul minții.

Pe această cale, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela Morar, director general adjunct, a mulțumit, în numele conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentaților Federației Române de Șah- domnul Vlad Ardeleanu (președinte), domnul Alin Berescu (vicepreședinte și Mare Maestru Internațional),  domnul Gabriel Grecescu (secretar general și Maestru Internațional) și domnul Radu-Pompiliu Șofran (arbitru internațional)- pentru implicare și pentru sprijinul acordat în eforturile instituției penitenciare de reducere a impactului mediului carceral asupra personalităţii individului, prin conferirea de utilitate timpului petrecut în detenție.

← Către pagina principală

Noua generație de elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a depus jurământul militar

8 noiembrie 2023- ziua care va rămâne, peste ani, în memoria fiecăruia dintre cei 210 elevi care urmează cursurile Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna în anul școlar 2023-2024.

În cadrul unei festivități solemne, viitorii agenți de poliție penitenciară au rostit jurământul militar, confirmând, astfel, aderarea la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

Momentul festiv s-a desfășurat în prezența secretarului general al Ministerului Justiției, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a directorilor de unități penitenciare, a reprezentanților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar, a autorităților publice locale și a familiilor tinerilor aspiranți la gradul de agent de poliție penitenciară.

 

În spiritul bunei cooperări dintre sistemele penitenciare din Republica Moldova și România, la eveniment a fost prezent și domnul comisar de justiție Anatolie FALCA- director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, însoțit de doamna comisar principal de justiție Iuliana STRUNGA, șef al Direcției Resurse Umane.

În deschiderea festivității, directorul Școlii, domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, a subliniat importanța momentului solemn și a clădirii  întregului sistem de valori ce ii va ghida pe elevi în pregătirea profesională din cadrul instituției de învățământ, fundamentat pe simboluri incontestabile și intangibile: drapelul tricolor, imnul național, uniforma și jurământul față de patrie.

După rostirea jurământului militar, a fost invitat la cuvânt domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,  care a adresat promoției un îndemn: ”Astăzi am ales să vă vorbesc despre vocație și despre adevăr. (…) Vă asigur că, pe parcursul vieții, sunt multe lucruri pe care  le putem nuanța. Adevărul nu este unul dintre ele. (…) Îndemnul meu estre să aderați la valoarea adevărului. Astăzi ați depus jurământul militar și practic chintesența acestui gest este foarte strâns legată de adevăr.”

În alocuțiunea sa, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, secretarul general al Ministerului Justiției, a evidențiat simbolistica jurământului militar, care reprezintă „asumarea loialității față de țară și față de statutul de apărător al legii”, semn al patriotismului și al jertfei. Domnia sa a subliniat importanța rolului pe care îl vor avea viitorii polițiști de penitenciare în societate, prin prisma profesiei pe care și-au ales-o, dedicându-și cariera în slujba apărării legii, a semenilor și a patriei.

Jurământul militar rostit astăzi, într-un glas, de toți elevii, confirmă însușirea, de către aceștia, atât a semnificațiilor lui, cât și a obligațiilor și privațiunilor specifice militarilor voluntari în serviciul patriei.

Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie reprezintă legătura indestructibilă și definitivă a celor ce-l rostesc cu tot ceea ce înseamnă istoria, credința și jertfa strămoșilor noștri.

← Către pagina principală

Prevenirea delincvenței juvenile și a consumului de droguri: elevii de liceu vizitează Penitenciarul Mioveni

În 28 octombrie 2023, un grup de aproximativ 50 de  tineri și elevi din licee de la nivelul județului Argeș au participat, în cadrul Penitenciarului Mioveni, la o activitate de prevenire a delincvenței juvenile. Scopul principal al demersului l-a reprezentat conștientizarea riscurilor asociate consumului și traficului de droguri, dar și consecințele generale în cazul încălcării legii penale.

Evenimentul de la Penitenciarul Mioveni reprezintă urmarea firească a dezbaterilor cu tinerii pe tema fenomenului drogurilor în România, pe care ministra justiției, Alina-Ștefania Gorghiu, împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog și de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate Argeș, le-au demarat la nivelul județului Argeș.

Pe parcursul vizitei, tinerii au avut oportunitatea de a explora diverse sectoare ale Penitenciarului Mioveni, precum brutăria, atelierul de tâmplărie și spălătoria, urmărind întregul proces de producție și întreținere. Elevii au avut, totodată, oportunitatea de a vizita și spațiile de detenție, observând, de asemenea, condițiile de muncă ale polițiștilor de penitenciare.

De asemenea, în biserica din cadrul penitenciarului, vizitatorii au participat la o conferință în care au fost prezentate situații reale, din care aceștia au extras concluzii utile, în sens preventiv.

Vizita a inclus, astfel, ca moment principal destinat preventiei, un dialog între persoanele private de libertate și tinerii participanți.

Astfel de acțiuni sunt necesare la nivelul societății românești, în contextul în care fenomenul drogurilor înregistrează o creștere alarmantă, mai ales în rândul tinerilor. Prin acest demers, s-a avut în vedere creșterea gradului de responsabilizare în rândul tinerilor, precum și un nivel mai mare de autocontrol în situații de risc infracțional.

← Către pagina principală

Munca voluntară- un pas spre reintegrarea în societate

Subliniind nu doar rolul social al instituțíei penitenciare, dar și angajamentul său ca partener instituțional, joi, 26 octombrie 2023, prin grija Administrației Naționale a Penitenciarelor, au fost realizate activități de gospodărire, igienizare, defrișare și curățare vegetație la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor din București, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sector 1.


Activitățile au fost realizate cu implicarea a 25 de persoane private de libertate clasificate la regim deschis, din cadrul Penitenciarului București-Rahova și se circumscriu acțiunilor de voluntariat desfășurate permanent de ANP cu organizații și instituții, în scopul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, dar și pentru întimpinarea nevoilor sociale specifice comunităților reprezentate de principalii actori comunitari și sociali cu care deținem parteneriate.

Unul dintre obiectivele prioritare ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate este implicarea deținuților în activități lucrative. Această abordare are ca scop dezvoltarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept și regulile de conviețuire socială, cu scopul de a facilita reintegrarea persoanelor private de libertate în societate. Administraţia Naţională a Penitenciarelor se procupă permanent de dezvoltarea activităților ocupaționale, acestea creând cadrul favorabil pentru exersarea sau dobândirea unor deprinderi tehnice, care să poată fi valorificate ulterior, în cadrul unor activități lucrative.

O bună instruire a persoanelor care se află în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate se răsfrânge asupra calităților și asupra potențialului pozitiv al acestora, scopul principal fiind de a le sprijini în procesul de deprindere a abilităților de a munci.

 

← Către pagina principală

Penitenciarul București-Rahova și-a deschis porțile pentru publicul larg într-un eveniment de inaugurare

Cu ocazia extinderii și modernizării infrastructurii Penitenciarului București-Rahova, prin inaugurarea unei secții de deținere modernizate, cu o capacitate de 196 de locuri și cabinete medicale conforme standardelor europene, unitatea de detenție a organizat  „Ziua Porților Deschise”, în data de 23 octombrie 2023. Accesibil publicului larg, evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 120 de vizitatori- oficialități, reprezentanți ai mass-media și membri ai comunității civile.

În contextul inaugurării, noua secție de deținere profilată pentru custodierea deținuților repartizați să execute pedeapsa privativă de libertate în regim semideshis și regim deschis a fost vizitată de către doamna ministră a justiției Alina Ștefania GORGHIU, domnul secretar de stat Bogdan ILEA, dar și de reprezentanții ambasadelor a 17 țări: Austria, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Republica Slovacia, Regatul Suediei și Spania.

Demersul a avut drept scop prezentarea atât a noilor spații care vor fi date în folosință începând cu data de 1 noiembrie 2023, cât  și a proiectelor în curs de derulare, constituind, totodată, un bun prilej pentru a reitera angajamentul instituțional privind îmbunătățirea condițiilor de custodiere, conform cerințelor stabilite la nivel european, în acord cu Memorandumul privind Planul de acțiune 2020-2025, în executarea hotărârii pilot Rezmiveș și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României.

Astfel, doamna ministră Alina Ștefania GHORGHIU, domnul secretar de stat, excelențele sale, domnii și doamnele ambasador, dar și alți reprezentanți aparținând corpului diplomatic și consular, jurnaliști și alte persoane interesate au avut ocazia contactului direct cu realitatea locului de deținere, printr-un tur ghidat al noii secții de deținere, al clubului în care persoanele private de libertate desfășoară activitățile de reintegrare socială, al bisericii, al noilor spații care vor deservi cabinetele medicale, precum și al comunității terapeutice.

În cadrul vizitei oficiale, domnul comisar șef de poliție penitenciară Geo-Bogdan BURCU, directorul Penitenciarului București-Rahova, a prezentat înalților oaspeți locurile reprezentative din cadrul unității, precum și spațiile aflate în curs de modernizare, respectiv curți de plimbare, teren de sport- zone specifice în care deținuții desfășoară activități în aer liber.

În același context inaugural, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a adus în prim-plan progresele sistemice privind îmbunătățirea infrastructurii și reducerea supraaglomerării, precum și demersurile de reintegrare socială.

Deși eforturile de îmbunătățire trebuie continuate, reabilitarea psihocomportamentală a persoanelor private de libertate, prin participarea la programe și activități, la nivel sistemic, a condus la înregistrarea unei scăderi a procentului recidiviștilor în populația carcerală prezentă, astfel în luna martie a anului 2023 a fost înregistrat un procent de 36,75%, cel mai scăzut din ultimii 12 ani.

← Către pagina principală

Conferință internațională – Diversitate în sistemele corecționale

În perioada 18-19 octombrie 2023, Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.) organizează, în București, la Hotel Ramada Parc, conferința internațională cu titlul Diversitate în sistemele corecționale: Abordarea nevoilor persoanelor de etnie romă private de libertate sau aflate sub supravegherea probațiunii (Diversity in Corrections: Addressing Roma Offenders’ Needs), în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

La eveniment iau parte aproximativ 120 de persoane, printre care: reprezentanți ai Consiliului Europei, Ambasadei Regatului Norvegiei în România, Ministerului Justiției, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Agenției Naționale pentru Romi, Avocatului Poporului, ai APADOR-CH, ai unor universități și centre de instruire a personalului corecțional; invitați din 11 țări ( Cehia, Croația, Germania, Italia, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, Slovacia, SUA, Suedia, Ucraina); practicieni și decidenți din penitenciare și birourile de probațiune de la nivel național; studenți ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București.

Evenimentul și-a propus să promoveze diversitatea etnică și culturală, să faciliteze schimbul de bune practici cu alți experți din domeniul corecțional, precum și din alte medii profesionale conexe, în vederea îmbunătățirii activității personalului de probațiune și de penitenciare în asistarea beneficiarilor aflați sub supravegherea serviciului de probațiune sau în custodia sistemului penitenciar. Toate aceste elemente vor contribui la o mai bună reinserție socială a celor care execută o pedeapsă privativă sau neprivativă de libertate.

Conferința internațională, moderată de domnul Ciprian NECULA, profesor al  Facultății de Ştiinţe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, a fost deschisă de: domnul Dan HALCHIN, director general al A.N.P., domnul George Bogdan ILEA, secretar de stat – Ministerul Justiției, domnul Ovidiu CÎMPEAN, secretar de stat – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Petre Florin MANOLE, secretar de stat – Aparatul de lucru al viceprim – ministrului, doamna Kerstin Agneta WAHLBERG, consilier EEA and Norway Grants – Ambasada Regatului Norvegiei în București, domnul Kim EKHAUGEN, director – Unitatea Cooperare Internațională, Serviciul Corecțional Norvegian și doamna Evelina OUESLATI, director general – Direcția Națională de Probațiune.

Agenda conferinței include sesiuni plenare, paneluri de dezbatere și intervenții online ale unor experți în domeniu, care abordează teme de importanță majoră, cum ar fi: diversitatea, incluziunea și echitatea, punând accent pe nevoile specifice categoriilor expuse riscului de excluziune socială și pe potențialele soluții de reabilitare și reinserție a persoanelor private de libertate sau care execută o pedeapsă neprivativă de libertate.

Evenimentul din cadrul proiectului Correctional reprezintă o bună oportunitate pentru realizarea schimbului de bune practici pe tema diversității/cunoașterii culturale, reunind experți de la nivel național și internațional într-o dezbatere amplă, axată pe optimizarea procesului de reintegrare socială a persoanelor de etnie romă private de libertate sau aflate sub supravegherea probațiunii.

← Către pagina principală

Ziua Internațională a Educației în Penitenciare – Celebrare a transformării prin cunoaștere

13 octombrie 2023 – În întreaga țară, unitățile penitenciare au marcat Ziua Internațională a Educației în Penitenciare, sărbătoare dedicată importanței educației ca mijloc de transformare și recuperare a persoanelor condamnate și care simbolizează angajamentul ferm al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România în promovarea schimbărilor pozitive prin intermediul învățării. În data de 13 octombrie 1989, Consiliul Europei a adoptat o serie de recomandări privind educația deținuților, iar Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitate de membru al Asociației Europene pentru Educație în Penitenciar (EPEA), s-a alăturat instituțiilor europene de profil care aniversează această zi.

Educația în penitenciare reprezintă un pilon esențial în demersul de reabilitare și reintegrare socială a deținuților. Administrația Națională a Penitenciarelor și-a propus să evidențieze rolul crucial al educației în acest proces, printr-o serie de evenimente care au avut loc în toate unitățile penitenciare din țară. Astfel, persoanele private de libertate au participat la activități precum dezbateri, concursuri tematice, conferințe, lansări de carte și ateliere de lucru, emisiuni prin intermediul studioului radio-TV al unității, competiții sportive, activități tehnico-aplicative (realizare de felicitări, origami, traforaj).

De asemenea, în contextul social actual, în care se înregistrează o creștere a consumului de droguri în rândul elevilor, dar și pentru a evidenția relația dintre școală și penitenciar, au fost derulate și activități în colaborare cu personalul didactic din unitățile de învățământ partenere, astfel: ieșiri în comunitate (la școli sau biblioteci județene), campanii de prevenire a delincvenței juvenile, expoziție în exteriorul unității (Palatul Copiilor Tulcea).

Cu acest prilej, Administrația Națională a Penitenciarelor dorește să exprime recunoștința sa față de toți cei implicați în procesul de reintegrare socială a persoanelor condamnate, subliniind importanța educației în construirea unui viitor mai bun. Această zi reprezintă un pas semnificativ în direcția reabilitării și reconstrucției individuale prin intermediul cunoașterii și învățării continue.

← Către pagina principală

„Șah pentru libertate”

În contextul general al eforturilor de diversificare a demersurilor ce au ca finalitate reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor acordă o atenţie deosebită și activităţilor de stimulare aptitudinală şi de terapie ocupaţională. În cadrul procesului recuperativ, aceste activităţi au largă adresabilitate şi se înscriu în ansamblul de măsuri ce contribuie la reducerea impactului mediului carceral asupra personalităţii individului, conferind utilitate timpului petrecut în detenție și constituind premize pentru dezvoltarea personală.

În aceste coordonate se înscrie şi preocuparea pentru implicarea deținuților în activități de cunoaștere și practicare a jocului de șah, inclusiv cu implicarea Federației Române de Șah, cu care Administraţia Naţională a Penitenciarelor a încheiat, la data de 08.11.2022, un protocol de colaborare.

 Federația Română de Șah, în cooperare cu Federația Internațională de Șah (FIDE), organizează, în perioada 11 – 13.10.2023, cea de-a treia ediție a Campionatului Intercontinental de Șah online pentru deținuți. Pentru a susține și promova acest tip de demers, Federația Internațională de Șah și Biroul Șerifului din Comitatul Cook (Chicago, SUA) au semnat un acord de cooperare și au lansat programul „Șah pentru libertate”, care urmărește popularizarea sportului minții ca instrument eficient de educație și incluziune socială a deținuților.

Proiectul s-a lansat în mai 2021 printr-o conferință online și un turneu demonstrativ, la care au participat patru țări. Ulterior, în octombrie, a avut loc primul campionat intercontinental de șah online pentru deținuți, la care au participat zeci de penitenciare. A doua ediție a turneului, din 2022, a adunat 85 de echipe din 46 de țări, inclusiv România.

Pentru participarea la ediția din acest an au fost selecționate 15 persoane private de libertate din penitenciarele București – Jilava, București – Rahova, Iași, Oradea și Ploiești- Târgșorul Nou, care vor participa atât la secțiunea masculin (două echipe), cât și la secțiunea feminin (o echipă), fiecare echipă fiind formată din patru jucători și o rezervă.

Administrația Națională a Penitenciarelor adresează mulțumiri domnului Radu-Pompiliu ȘOFRAN, arbitrul internațional care a sprijinit participarea persoanelor private de libertate din România la această competiție inedită.

 

Mult succes participanților!

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii