Astăzi 23-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Comunicat din 15.06.2013

Precizare de presă

Referitor la opiniile exprimate în mass-media, care fac trimitere la Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia ANP pe baza Sistemului de creditare a participării deținuților la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, Administrația Națională a Penitenciarelor face următoarele precizări:

Persoanele condamnate clasificate în categoria celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului execută pedeapsa privativă de libertate în regim de maximă siguranţă, conform art. 20 din Legea nr. 275/2006.

O persoană condamnată din regimul de maximă siguranţă poate beneficia de permisiunea de ieşire din penitenciar strict pentru participarea acesteia la înhumarea soţului/soţiei, unui copil, părinte, frate/soră sau bunic, potrivit art. 69 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 şi numai dacă îndeplineşte celelalte condiţii.

Legislaţia naţională stabileşte cadrul de reglementare a permisiunii de ieşire din penitenciar prin art. 68 – 69 din Legea nr. 275/2006 şi art. 141, 147 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 aprobat prin HG nr. 1897/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin aceste texte de lege se stabileşte că acordarea unei recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar este întotdeauna precedată de o analiză efectuată de către o comisie formată din director, director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială din penitenciarul în care se află persoana condamnată. Analiza ce se efectuează, conform procedurii stabilite prin decizia directorului general al ANP, urmăreşte îndeplinirea condiţiilor legale şi regulamentare referitoare la bună conduită, participarea activă la activităţi de muncă şi de reintegrare socială, precum şi convingerea că persoanele condamnate nu mai comit infracţiuni.

Art. 4 alin. (1) şi (2) din Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia ANP pe baza Sistemului de creditare a participării deținuților la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al ANP nr. 438/2013 stipulează, în mod explicit, condițiile obiective care sunt avute în vedere de către membrii comisiei pentru acordarea recompenselor, în analiza situației juridice, disciplinare, a comportamentului și atitudinii față de muncă și activitățile care au ca finalitate reintegrare socială a deținuților, precum și a oricăror altor elemente de interes în luarea deciziei de acordare a permisiunii de ieșire din penitenciar.

Subliniem faptul că acest articol nu stabileşte o prioritate în acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar în favoarea unei anumite categorii penale, ci trasează liniile directoare pentru membrii comisiei de recompensare, în vederea analizării situaţiei fiecărei persoane condamnate, cu scopul respectării dispoziţiilor legale. În enumerare, în ansamblul articolului, sunt prezentați atât itemi ce pot orienta decizia comisiei în sens pozitiv, cât și itemi care pot argumenta decizia de neacordare a permisiunii de ieșire din penitenciar.

Potrivit recomandărilor internaţionale în materie, acordarea permisiunilor de ieşire din penitenciar constituie unul dintre mijloacele de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor condamnate. De acest instrument trebuie să beneficieze nu numai persoanele deţinute în penitenciare deschise, ci şi persoanele deţinute în penitenciare închise, cu condiţia ca acesta să nu fie incompatibil cu securitatea publicului, potrivit Recomandării (86) 12 a Consiliului Europei.

Facem aceste precizări în vederea unei corecte informări a opiniei publice, iar pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 021.208.61.50, fax 021.242.05.05, e-mail office@anp.gov.ro

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii