Astăzi 21-09-2023 sunt: 23644 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 35 posturi vacante de agent operativ, din unitățile penitenciare

 

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul BUCUREȘTI – RAHOVA

Penitenciarul CONSTANȚA – POARTA ALBĂ

Penitenciarul GHERLA

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul MIOVENI

Penitenciarul TULCEA

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 65 posturi vacante de agent operativ, din unitățile penitenciare

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

 

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA

Penitenciarul CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul ORADEA

Penitenciarul de Femei PLOIEȘTI-TÂRGȘORUL NOU

Penitenciarul TULCEA

Penitenciarul-Spital BUCUREȘTI-JILAVA

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 80 posturi de ofițer din sectorul reintegrare socială, din unitățile penitenciare

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2– Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

    Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

    Ghid de bune practici pentru asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 64 posturi vacante de asistent medical, din unitățile penitenciare

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

 

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BAIA MARE

Penitenciarul BISTRIȚA

Penitenciarul BOTOȘANI

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA

Penitenciarul CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul FOCȘANI

Penitenciarul GALAȚI

Penitenciarul GHERLA

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul IAȘI

Penitenciarul MĂRGINENI

Penitenciarul MIERCUREA CIUC

Penitenciarul ORADEA

Penitenciarul SATU MARE

Penitenciarul TÂRGU JIU

Penitenciarul TIMIȘOARA

Penitenciarul TULCEA

Penitenciarul-Spital BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul-Spital BUCUREȘTI-RAHOVA

Penitenciarul-Spital CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul-Spital DEJ

Penitenciarul-Spital MIOVENI

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 22 posturi vacante de ofițer din sectorul economico-administrativ, din A.N.P. și unități subordonate

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs

Rezultate verificare dosare concurs(cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 6 posturi vacante de ofițer (tehnologia informației) din A.N.P. și unitățile subordonate

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică: Penit. Arad, Penit. Vaslui, Administrația Națională a Penitenciarelor, Penit. Slobozia,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Administrația Națională a Penitenciarelor,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Vaslui, Penit. Arad, Penit. Slobozia, Administrația Națională a Penitenciarelor,

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

25.05.2023 – 26.05.2023

Participarea domnului comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, director general adjunct, și a domnului comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, director general adjunct, la Sesiunea de instruire cu tema „Situații de luare de ostatici în mediul penitenciar”, organizată sub egida EPTA – sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

← Către pagina principală

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 

 

 • Anexa nr. 1 – Decizie privind spații admitere, comisii tehnice și măsuri de siguranță
 • Anexa nr. 2– Declarație
 • Anexa nr. 3 – Proces-verbal instruire comisie centrală de admitere
 • Anexa nr. 4– Poces-verbal de instruire comisie pentru verificarea aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 5 – Proces-verbal instruire candidati privind contravizita medicală si probele fizice
 • Anexa nr. 6 – Descrierea traseului aplicativ și criterii de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 7 – Schița traseu aplicativ
 • Anexa nr. 8 – Fișa individuală de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 9 – Borderou centralizator probă fizică
 • Anexa nr. 10 – Proces-verbal cu rezultatele obţinute de candidați la proba de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 11 – Proces-verbal de instruire comisii
 • Anexa nr. 12– Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare și notare
 • Anexa nr. 13 – Decizie privind componența comisiei de evalure, notare și repartizarea în subcomisii pentru proba scrisă
 • Anexa nr. 14 – Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare, notare și de instruire a acestora 
 • Anexa nr. 15 – Model Formular de răspuns
 • Anexa nr. 16 – Proces-verbal de predare-primire a documentelor întocmite cu ocazia susținerii probei scrise
 • Anexa nr. 17– Borderou cu rezultatele candidaților obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 18– Proces-verbal desigilare plicuri și multiplicare subiecte
 • Anexa nr. 19 – Proces-verbal de anulare a lucrărilor în caz fraudă
 • Anexa nr. 20 – Proces-verbal centralizator cu rezultatele obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 21 – Proces-verbal predare-primire a lucrărilor către comisia de contestații pentru reevaluare
 • Anexa nr. 22 – Borderou individual rezultate contestații
 • Anexa nr. 23 – Borderou centralizator contestații
 • Anexa nr. 24 – Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă
 • Anexa nr. 25 – Proces-verbal final
 • Anexa nr. 26 – Proces-verbal de redistribuire locuri neocupate prin concurs
 • Anexa nr. 27 – Tabel nominal centralizator cu candidații declarați ADMIS
 • Anexa nr. 28 – Proces-verbal de validare a dosarelor candidaților declarați ADMIS
 • Anexa nr. 29 – Adresă de informare candidat – dosar nevalidat

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (securitate și sănătate în muncă și protecția mediului) din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii