Astăzi 25-07-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anii 2015, 2014 şi 2013

Înapoi

24.08.2015

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică supunem dezbaterii publice proiectul deciziei directorului general al ANP pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a Compartimentului Inspecţia Muncii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Proiect Decizie pentru aprobarea ROF a Compartimentului Inspecţia Muncii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dvs. cu privire la proiectul deciziei sus-menţionate, în format word şi pdf, până la data de 05.09.2015, pe adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro,

12.08.2015

În temeiul dispoziţiei art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să trasnmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format word şi PDF, la adresa de e-mailgabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro, până la data de 24.08.2015, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

06.08.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format word şi PDF, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro, până la data de 21.08.2015, cu respectarea prevederilor Deciziei 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

27.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/20013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să ne comunicaţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră cu privire la proiectul deciziei menţionate, până la data de 12.08.2015, în format word, la adresele de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro şi marin.nae@anp.gov.ro.

03.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă adresăm rugămintea să transmiteţi propunerile şi /sau alte observaţii la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ropână la data de 15.07.2015, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

15.06.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 26.06.2015, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

15.04.2015

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 27.04.2015, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro

14.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii cu privire la modificarea acesteia, în format word, până la data de 24.04.2015, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

09.01.2015

Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice proiectul procedurii privind închirierea spaţilor din sistemul administraţiei penitenciare

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de23.01.2015, la adresa  de  e-mail  gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro.

10.04.2014

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau observaţiile dumneavoastră, în format word, până la data de 22.04.2014, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

13.03.2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile şi observaţiile se trimit până la data de 28.03.2014, in formatul stabilit în decizia ANP nr. 338/2014, la adresa de  Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dna Gabriela GHIBERDICU, telefon 021/208.61.50/27.571, fax 021/243.13.85

08.11.2013

În temeiul art. 6 din  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în data de 07.11.2013, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice: – Proiectul Ordinului ministrului justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate şi Metodologia privind managemenetul riscurilor de corupţie în cadrul ANP şi unităţilor subordonate Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise, în scris, până la data de 18.11.2013 pe adresa Ministerului Justiţiei,  str. Apolodor nr. 17, sector 5 Bucureşti, pe fax la nr. 037.204.10.61 sau la adresa de

10.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi /sau observaţiile dumneavoastră, până la data de 22.04.2015, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

01.10.2013

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice: Proiectul de decizie pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi „Admis” la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.      

Propunerile şi observaţiile se trimit până la data de 11.10.2013, in formatul stabilit in anexa nr. 1 din decizia ANP nr. 595/2006, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anul 2016

Înapoi

29.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 09.12.2016, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro

24.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 13.12.2016, la adresa de e-mail cristina.craciun@anp.gov.ro.

11.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 22.11.2016, la adresa de e-mail cristina.craciun@anp.gov.ro.

03.10.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 13.10.2016, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

08.08.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 17.08.2016, la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro.

28.07.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.08.2016, la adresa de e-mail gabriela.petrovici@anp.gov.ro.

14.06.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 24.06.2016, la adresa de e-mail oana.sorescu@anp.gov.ro.

10.05.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 23.05.2016, la adresa de e-mail catalin.enache@anp.gov.ro.

27.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 07.05.2016, la adresa de e-mail anp-dea@anp.gov.ro.

25.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 05.05.2016, la adresa de e-mail marian.ilie@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail florin.ardeleanu@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mailanp-dsdrp@anp.gov.ro

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mailrazan.giroveanu@anp.gov.ro.

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail ramona.diaconescu@anp.gov.ro.

08.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.04.2016, la adresa de e-mail lucia.petrescu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

08.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.04.2016, la adresa de e-mailmihai.andrei@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

07.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.04.2016, la adresa de e-mail cristina.berbec@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014

07.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.04.2016, la adresa de e-mailcristina.berbec@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

05.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acestuia, în format word, până la data de 15.04.2016, la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/ 2014.

28.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.04.2016, la adresa de e-maillucia.petrescu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

28.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.04.2016, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

15.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acestuia, în format word, până la data de 25.03.2016 , la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

29.02.2016

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii, în format  word, pe adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro,până la data de 14.03.2016, cu respectarea prevederilor Deciziei 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Menţionăm că în proiect sunt incluse modificările şi observaţiile propuse de Ministerului Justiţiei.

19.01.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Proiect revizuire OMJ nr. 2856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonateîn vederea includerii acestuia în corpul Legii 293/2004, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 803/2015

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format Word şi PDF, la adresa de e-mailveronica.boiangiu@anp.gov.ro, până la data de 29.01.2016, conform Anexei 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarului nr. 338/2014

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie – 2018 si 2017

Înapoi

04.12.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.12.2018.

16.11.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 26.11.2018.

15.10.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47,București sau la adresa de e-mail anp-cpm@anp.gov.ro, până la data de 25.10.2018.

21.09.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 sau la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro, până la data de 03.10.2018.

06.07.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 16.07.2018.

07.02.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 19.02.2018, la adresa de e-mail fanica.nica@anp.gov.ro.

22.01.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 05.02.2018, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

23.10.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.11.2017, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

08.09.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 22.09.2017, la adresa de e-mail lucian.rosculet@anp.gov.ro.

21.08.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 01.09.2017, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro.

06.07.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.07.2017, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro.

17.02.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 06.03.2017, la adresa de e-mail denisa.ciocodeica@anp.gov.ro.

10.02.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.02.2017, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro.

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie – 2019

Înapoi

12.12.2019 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 23.12.2019.

25.11.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 06.12.2019.

22.10.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 01.11.2019.

16.10.2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (10), lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

Minuta privind dezbaterea publică, desfășurată la data de 10.10.2019, referitoare la proiectul de Decizie privind componența și Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordinate

04.10.2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Decizie privind componența şi Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv al unităților subordonate

26.09.2019

În temeiul dispozițiilor art. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

11.09.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.09.2019.

28.08.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 08.09.2019.

 

11.07.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.07.2019.

03.06.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.06.2019.

03.06.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.06.2019.

16.04.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 26.04.2019.

15.04.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 24.04.2019.

13.03.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.03.2019.

Înapoi

← Către pagina principală

Situaţii întocmite anterior anului în curs, privind infracţiunile săvârşite de persoanele condamnate, precum şi analize ale liberărilor condiţionate

Anul 2017

 

Anul 2016

← Către pagina principală

Situaţiile lunare privind dinamica şi structura efectivelor de persoane private de libertate

202320222021202020192018
ianuarie

decembrie
decembrie decembrie decembrie
februarie
noiembrie
noiembrienoiembrie noiembrie noiembrie
martie
octombrieoctombrieoctombrieoctombrieoctombrie
aprilie
septembrie

septembrieseptembrieseptembrieseptembrie
mai

august

augustaugust augustaugust
iunie

iulie

Iulie iulieiulieiulie
iulie

iunie
iunieiunieiunieiunie
august

mai
mai mai maimai
septembrie

aprilieaprilieaprilieaprilieaprilie
octombrie


martiemartiemartiemartiemartie
februarie
februariefebruariefebruariefebruarie
ianuarie
ianuarieianuarieianuarieianuarie
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii