Astăzi 24-07-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Stadiu și perspective

 

La data de 29.05.2019, a fost semnat, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, Memorandumul privind aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România.

Memorandumul a fost aprobat în ședința de guvern din 20 iunie 2019, iar la începutul lunii iulie a fost semnat de către Președintele României. Prin Decretul nr.129/2020 din 19 februarie 2020, s-a supus spre adoptare, Parlamentului, aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România). În prezent, legea privind aprobarea acordului-cadru de împrumut a fost promulgată de către Președintele României, prin Decretul nr.324/2020, devenind Legea nr.90/2020 – act normativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 07 iulie 2020, formă aplicabilă la 10 iulie 2020.

Acordul de împrumut are următorul scop:

 • construirea unui penitenciar având 1000 de locuri de detenție, în localitatea Berceni, județul Prahova;
 • construirea unui penitenciar având 900 de locuri de detenție, în localitatea Unguriu, județul Buzău;
 • construirea unei instituții de pregătire profesională pentru personalul din penitenciare, în localitatea Pantelimon, județul Ilfov;
 • construirea unui centru pentru recuperarea capacității de muncă a ofițerilor din penitenciare, în localitatea Rodbav, județul Brașov.

Valoarea estimată a proiectului este de 221,5 milioane euro (fără TVA), având următoarele surse de finanţare:

 • împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – în valoare de 177 milioane EUR (reprezentând cca. 80%);
 • contribuţia României – în valoare de 44,5 milioane EUR (reprezentând cca. 20%).

Costul estimativ pentru cele două obiective de investiții – penitenciare – este de 870 de milioane lei (183 milioane euro) inclusiv TVA, astfel:

Obiectiv investiții Cost (milioane LEI,  inclusiv TVA) Cost (milioane EURO,  inclusiv TVA)
Penitenciarul Berceni

Studii, proiectare, lucrări, echipamente

635 134
Penitenciarul Unguriu

Studii, proiectare, lucrări, echipamente

235 49

 

Stadiul anul 2021

 • În luna martie 2021 (Penitenciar Berceni) și aprilie 2021 (Penitenciar Unguriu), au fost publicate în Monitorul Oficial, Hotărârile de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele două obiective de investiții.
 • După publicarea în Monitorul Oficial a indicatorilor tehnico-economici pentru cele două obiective de investiții au fost demarate etapele de achiziție publică pentru serviciile de proiectare.

Anunțul de participare aferent procedurii de licitație deschisă pentru contractarea de „SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI „Penitenciar P48 Unguriu – Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis și deschis”, jud. Buzău”, a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1032707 din 09.07.2021 și pe site-ul http://ted.europa.eu anunțul de participare cu nr. 2021/S 131-347201. Valoarea estimată a achiziției serviciilor de proiectare: 7.242.531,30  RON, fără TVA.

În data de 23.08.2021, au depus ofertă următorii operatori economici:

 • SC ARTATELIERS PROJECT (ofertant leader), CONSTRUCȚII ERBAȘU (terț), INSTALSIB GAZPROIECT (subcontractant), ELECTROPRECIZIA (subcontractant), ADV HIGH CONSTRUCTION (subcontratant), ROMANO ELECTRO SRL (subcontractant).
 • SC EXPERT PROJECT TEAM (lider de asociere) – S.C. OPTIMAL PROJECT S.R.L. (asociat) – 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (asociat) – S.C. SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. (asociat), VISPA SECURITY (subcontractant).
 • SC METROUL (ofertant leader), IPCT INSTALAȚII SRL (terț și subcontractant).
 • SC POPP & ASOCIATII (lider de asociere) – S.C. ELECTROPROIECT S.R.L. (asociat), ALIMATE (subcontractant), MIRAL INSTAL COMPANY SRL (subcontractant), WESTFOURTH ARCHITECTURE (subcontractant).

Anunțul de participare aferent procedurii de licitație deschisă pentru contractarea de „SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI „Penitenciar P47 BERCENI – Penitenciar 1000 de locuri cu regim maximă siguranță şi închis”, jud. Prahova”, a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1034680 din 10.09.2021. În data de 18.10.2021, au depus ofertă următorii operatori economici:

 • C. ARTATELIERS PROJECT S.R.L. (lider asociere), S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (asociat) și terții susținători TRACTEBEL ENGINEERING SA, S.C. CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A, S.C. ADV HIGH CONSTRUCTION S.R.L, S.C. INSTALSIB GAZPROIECT S.R.L, S.C. ELECTROPRECIZIA A.G. S.R.L, S.C. HELINICK S.R.L.
 • C. ELECTROPROIECT S.A. (lider de asociere) – S.C. POPP&ASOCIATII S.R.L. (asociat) – S.C WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L (asociat), S.C. METROUL S.A (subcontractant), MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L (subcontractant), S.C. ALTIMATE S.A (subcontractant).
 • C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L. (lider asociere), 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (asociat), OPTIMAL PROJECT, SPECIALIST SMART GROUP (asociat), AS BUILT PROJECT S.R.L (subcontractant).

Având în vedere procesul de derulare a achiziției publice în prezent cele două proceduri de contractare servicii proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului sunt în diferite stadii ale etapelor de evaluare tehnică și financiară.

Perspectiva pentru anul 2022

 • Recepția finală a proiectelor tehnice pentru ambele obiective de investiții.
 • În trimestrul I 2022 va fi demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de verificare a documentaților tehnice de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi, serviciu care se va derula după recepția finală a serviciului de proiectare pentru cele două obiective de investiții.
 • După recepția finală a serviciului de verificare proiecte tehnice va fi demarată procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție pentru cele două obiective de investiții
 • Începerea lucrărilor de execuție.

Perspectiva pentru anul 2023 – 2025

 • Lucrări de execuție pentru cele două penitenciare.
← Către pagina principală

Informare de presă 02.11.2019

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la modalitatea de acordare a unei recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o durată de 24 de ore,
la solicitarea ministrului justitiei, Ana Birchall, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus efectuarea în regim de urgență a verificărilor care se impun la Penitenciarul București-Rahova.
Ministrul justiției va fi informat privind rezultatele verificărilor și a măsurilor legale care se impun.
← Către pagina principală

Comunicat de presă din 23.01.2014

Semnarea protocolului de colaborare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Fundaţia Prison Fellowship România

Luni, 20 ianuarie 2014, a fost semnat un nou protocol de colaborare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Fundaţia Prison Fellowship România.

Protocolul încheiat are ca obiectiv colaborarea părţilor, în vederea desfăşurării de programe şi acţiuni comune, care să contribuie la facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. În cadrul acordului este prevăzută derularea de activităţi educative şi de asistenţă psihosocială cu persoanele private de libertate, fără deosebire de rasă, sex, naţionalitate sau apartenenţă religioasă.

Acţiunile stipulate de acest parteneriat vor fi implementate şi coordonate de Fundaţia Prison Fellowship România, de Direcţia Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de unităţile penitenciare subordonate.

Documentul încheiat pe o durată de trei ani a fost asumat de domnul comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, director general şi doamna comisar de penitenciare Ioana Mihaela MORAR, director al Direcţiei Reintegrare Socială din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de domnul Andrei CSILIK, administrator al Fundaţiei Prison Fellowship România.

← Către pagina principală

Comunicat de presă din 07.04.2014

Sărbătorile Pascale” în penitenciare

Hristos a înviat” Ce vorbă sfântă,
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi,
Şi-n suflet parcă Serafimi îţi cântă,
De câte ori, creştine, îl auzi.

Hristos a înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în adevăr,
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic şi de măr
.

 Vasile  Militaru

Sărbătoare a iertării, a speranţei şi a mântuirii, Învierea Domnului este pregătită şi aşteptată cu smerenie şi bucurie de persoanele private de libertate custodiate în unităţile sistemului penitenciar.

Pentru întâmpinarea Paştelui, la iniţiativa Direcţiei Reintegrare Socială, prin intermediul personalului serviciilor/birourilor de Educaţie din cadrul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se vor organiza şi derula, în perioada 7 aprilie– 11 mai 2014, activităţi tradiţionale cu caracter inedit, întrunite generic în proiectul de activitate „Sărbătorile Pascale„. Scopul acestuia este acela de a sensibiliza şi responsabiliza deţinuţii, prin valorificarea abilităţilor, aptitudinilor şi intereselor acestora, cu sprijinul voluntarilor instituţiilor şi fundaţiilor partenere.

Astfel, persoanele condamnate vor participa la manifestări artistice (cercuri de lectură, teatru, cenacluri literare, muzică, desen, grafică, arte plastice), la activităţi de sculptură, modelaj şi fotografie. De asemenea, în unităţile penitenciare vor fi organizate competiţii şi întreceri sportive, expoziţii, dezbateri şi concursuri tematice.

Un rol deosebit de important îl vor avea vizitele în comunitate, cenaclurile duhovniceşti– filocalice, precum şi activităţile de voluntariat cu specific adaptat perioadei pascale.

Totodată, în baza colaborării cu preoţii slujitori de la toate cultele care sărbătoresc „Paştele” în această perioadă, preoţii capelani ai unităţilor vor susţine un program special de pregătire duhovnicească, prin intensificarea slujbelor, a consilierilor şi spovedaniei.

                    

 

← Către pagina principală

Comunicat de presă 16.04.2014

„Dăruim din suflet”

Marţi, 15 aprilie 2014, la Afi Palace Cotroceni a avut loc evenimentul caritabil „Dăruim din suflet”, ediţia a IV–a, organizat de Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti, Agenţia Naţională Antidrog şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

​​          Scopul evenimentului a fost sprijinirea a 20 de copii şi adolescenţi cu rezultate foarte bune la învăţătură şi activităţile extraşcolare, care provin din familii cu situaţie materială precară, aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 6, Bucureşti.

În cadrul evenimentului a avut loc Gala „Dăruim zâmbete, dăruim şanse”, ca punct de plecare în formarea unui sistem de activităţi social-educaţionale pentru consolidarea performanţelor.

Cu ocazia evenimentului caritabil, a fost organizată şi o expoziţie cu vânzare, constând în obiecte confecţionate de deţinuţi de la Penitenciarul Bucureşti Jilava (tablouri pictură pe nisip, fir art, felicitări, obiecte din sticlă, măşti, jucării din lemn), la care au participat şi 17 deţinuţi, care execută pedeapsa în regim deschis şi semideschis, rezidenţi ai Comunităţii Terapeutice şi persoane incluse în programele de tip hobby (pictură, desen, artizanat, sculptură etc.).

Evenimentul a beneficiat şi de prezenţa: What’s up & Amna, Etnic, Sophia, Andrei Leonte şi Anthony, campionul K1 Ciprian Sora, Ana Maria Brânză, Răzvan Lupaşcu, Mihaela Borcea, Galina Pânzaru, dar şi celebrităţi din lumea fotbalului.

← Către pagina principală

Comunicat de presă din 15.05.2014

Doi reprezentanți ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au participat la „Conferinţa în domeniul justiţiei penale – Libertate”. Evenimentul a avut loc în perioada 28-29 aprilie 2014 la Loen, Norvegia şi a fost organizat de Serviciile corecţionale norvegiene în contextul aniversării a 200 de ani de la adoptarea Constituţiei.

În cadrul conferinţei, au fost abordate teme precum: prioritățile serviciilor corecționale din Norvegia, tendințele terorismului contemporan în statele dezvoltate; managementul situațiilor de criză cu care s-au confruntat reprezentanții poliției norvegiene; impactul arhitecturii locurilor de detenție asupra persoanelor custodiate; intervenţiile recuperative destinate persoanelor încarcerate care au probleme cu abuzul de substanțe (alcool, droguri etc.). Scopul acțiunii a vizat asigurarea executării pedepselor, în conformitate cu normele internaţionale privind tratamentul deţinuţilor.

Activitatea a contribuit la consolidarea cooperării şi a relaţiilor bilaterale dintre Serviciile Corecţionale din Norvegia şi Sistemul Penitenciar şi de Probaţiune din România, precum şi cu ceilalţi participanţi din ţările europene, prin facilitarea networking-ului, schimbului, împărtăşirii şi transferului de cunoştinţe, tehnologie, experienţe şi bune practici dintre entităţile publice din statul finanţator şi statul beneficiar.

Pentru a concretiza schimbul de experienţă, realizarea cercetărilor comune şi oferirea suportului reciproc, discuţiile purtate cu reprezentanţii ţărilor participante s-au axat pe încheierea de protocoale de colaborare.

Participarea reprezenţanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la acest eveniment a fost finanţată prin Programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Supported by a grant from Norway through Bilateral Fund at Programme Level

← Către pagina principală

Comunicat de presă din 29.05.2014

Mecanismul Financiar Norvegian  2009-2014
Programul  RO 23 – Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

 

Proiectul

 „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul penitenciarului Gherla” a fost lansat

 

Joi, 29 mai 2014, începând cu ora 10.30, a avut loc, la Sala Ferdinand a Hotelului Royal Classic din Cluj Napoca, conferinţa de lansare a proiectului „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla”. Acesta face parte din Programul RO23 – „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”, operat de Ministerul Justiţiei şi finanţat  prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Pe parcursul celor doi ani de implementare şi cu un buget de peste 1.232.437 Euro  de euro, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în calitate de promotor al proiectului, îşi propune îmbunătățirea serviciilor corecționale în conformitate cu instrumentele internaționale relevante în domeniul drepturilor omului.

Proiectul îşi propune înfiinţarea şi dotarea unui centru terapeutic în cadrul Penitenciarului Gherla, dezvoltarea unui program de recuperare psiho-socială, precum şi a trei protocoale clinice pentru sprijinirea femeilor private de libertate.

Partenerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în acest proiect sunt: Penitenciarul Gherla şi Penitenciarul Bredtveit din Norvegia.

La conferinţa de lansare au fost prezenţi, alături de specialişti din sistemul penitenciar: Nils Leyell Finstad, directorul adjunct al Penitenciarului Bredtveit şi Doris Bakken, expert coordonator desemnat de partenerul norvegian, comisarul şef de penitenciare Gabriel Ilie, director general adjunct al ANP şi comisarul şef de penitenciare Ioan Bătinaş, directorul Penitenciarului Gherla.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte consolidarea capacităţii Penitenciarului Gherla, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea psiho-socială a femeilor private de liberate.

← Către pagina principală

Comunicat din 14.09.2014

Libertatea crucii

Miercuri, 17 septembrie 2014, începând cu ora 14.00, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor s-a desfășurat conferința cu titlul Libertatea Crucii, susţinută de preot conferenţiar doctor Constantin Necula, Consilier Misionar – Pastoral şi  de Imagine al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului şi profesor al Facultăţii de Teologie ,,Andrei Şaguna” din Sibiu.

<Libertatea reprezintă calea, adevărul și viața>; <când nu respecți crucea neamului tău, nu poți să-ți vindeci nicio rană, trecută, prezentă sau viitoare>; <o singură greșeală poate distruge vieți, o singură faptă bună poate liniști vieți>;< profesionalismul îți dă libertatate> sunt doar câteva din temele  propuse, spre meditație, angajaților ANP și reprezentanților penitenciarelor și penitenciarelor-spital Rahova şi Jilava care au participat la acest eveniment.

Autor a numeroase studii şi articole, co-autor a numeroase lucrări de specialitate, preotul conf. dr. Constantin Necula a susţinut peste 150 de conferințe în centre culturale precum: Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, București, Craiova, Brașov. În urmă cu câțiva ani, domnia sa și-a început  activitatea misionară și în sistemul penitenciar românesc, adresându-se, în mai multe rânduri deţinuţilor, dar şi angajaţilor din penitenciarele Bacău, Gherla şi Colibaşi.

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii