Astăzi 23-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

1. Atribuţii DGA

  1. Are drept de semnătură pentru toate direcţiile, serviciile şi compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform deciziei directorului general;
  2. Coordonează activitatea Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, pentru care are drept de semnătură;
  3. Răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor actelor normative referitoare la: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate și personal, managementul resurselor umane, protecţia informaţiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitate şi sănătate în muncă și protecția mediului, managementul situaţiilor de urgenţă;
  4. Organizează, coordonează, îndrumă şi controlează, prin intermediul Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, activitatea unităţilor penitenciare în domeniile: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate și personal, managementul resurselor umane și protecţia informaţiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitatea şi sănătatea în muncă și protecția mediului, managementul situaţiilor de urgenţă;
  5. Exercită calitatea de ordonator secundar de credite în limitele și pe perioadele stabilite prin decizia directorului general, conform art. 7, al. 3 din H.G.nr.756/2016;
  6. Propune directorului general detaşarea/delegarea şi împuternicirea în funcţie, precum şi încetarea îndeplinirii atribuţiilor pentru şefii/coordonatorii de structuri care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitatea și Sănătatea în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență şi avizează propunerile formulate de directorii de unităţi teritoriale pentru aceste domenii;
  7. Îndrumă şi controlează activitatea de pregătire profesională a personalului din structurile pe care le coordonează;
  8. Întocmeşte, concluzionează şi hotărăşte cu privire la evaluarea performantelor profesionale pentru personalul din competenţa sa, conform prevederilor legale;
  9. Avizează fişele posturilor pentru şefii structurilor coordonate şi le aprobă pe cele ale personalului din cadrul acestora.
← Către lista de post
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii