Astăzi 28-09-2023 sunt: 23597 persoane private de libertate

ANUNȚ – Achiziția unui serviciu de consultanță pentru dezvoltarea și implementarea procedurii pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor care execută o măsură educativă

În cadrul proiectului CHILD – Children’s Inclusion by Learning and Developing (“Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală”), finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, este prevăzută Activitatea 4.2 Dezvoltarea și implementarea procedurii pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor care execută o măsură educativă.

În cadrul acestei activități, va fi elaborată și promovată o procedură specifică pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor, în scopul asigurării asistenței și protecției corespunzătoare pentru aceste categorii, dar și creării unor condiții de siguranță pentru persoanele internate și personal.

Este necesară participarea experților externi la 2 grupuri de lucru pentru dezvoltarea Procedurii pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor care execută o măsură educativă (2 întâlniri x 5 zile x 8h/zi).

Primul grup de lucru se va desfășura în perioada 23-27.03.2020 la București. Perioada și locația unde se va desfășura următorul grup de lucru vor fi stabilite ulterior.

Nu se va asigura transportul la/de la locul unde se va desfășura întâlnirea de lucru/sesiunea de instruire, cazarea sau mesele.

Experții selectați, prin asumarea rolului de specialiști, vor acționa pe parcursul implementării activității proiectului în care vor fi implicați, în vederea aducerii unei valori adăugate acestuia. Astfel, în baza experienței și resurselor implicate de către specialiști, aceștia vor contribui la maximizarea rezultatelor și facilitarea atingerii obiectivelor proiectului.

Responsabilități specifice:

– Experții din mediul universitar vor fi implicați în mod activ în elaborarea Procedurii pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor care execută o măsură educativă.

– Asigură cadrul metodologic de elaborare a Procedurii pentru managementul comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor care execută o măsură educativă.

Pe lângă grupurile de lucru la care este necesară participarea, cei doi experți externi vor asigura consultanță permanentă și vor asigura feed-back documentelor.

Condiții de calificare:

Pentru a fi eligibil, expertul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. Absolvent de studii superioare, în domeniul psihologiei sau medicină – specialitatea psihiatrie.
 2. Experiență didactică – cel puțin asistent universitar.
 3. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor studii/cercetări/programe care vizează problematica agresivității sau, după caz, tulburările de comportament la minori/tineri.
 4. Colaborarea anterioară cu instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională constituie un avantaj.

Faza de calificare:

Pentru a face dovada eligibilității, expertul va prezenta următoarele documente de calificare:

 • curriculum vitae;
 • cartea de identitate (original și copie);
 • certificatul de naștere (original și copie / copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (original și copie / copie legalizată);
 • copie legalizată după diploma de licență;
 • documente care să ateste experiența didactică și profesională;
 • documente care să ateste realizările/rezultatele/referințele în domeniul profesional.

Anunț publicitate nr. ADV1128198 publicat în data de 04.02.2020 în cadrul platformei SEAP.

Data limită depunere oferte: 10.02.2020 ora 12:00

Valoare estimată fără TVA: 17.830,37 lei

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț conform factorilor de evaluare de mai jos:

 1. Oferta tehnică

Pentru oferta tehnică se poate acorda un punctaj de 100 puncte, respectiv:

Pteh. = Punctaj Criteriu 1 + Punctaj Criteriu 2 + Punctaj Criteriu 3

= 30 puncte         + 30 puncte            + 40 puncte    = 100 puncte

La punctajul obținut de oferte se va aplica ponderea de 80% pentru acest criteriu rezultând punctajul pentru oferta, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 80 puncte.

 1. Oferta financiară

Pentru componenta financiară, oferta admisibilă care prezintă prețul cel mai mic va obține punctaj de 100 puncte.

Pentru restul ofertelor financiare admisibile, punctajul financiar se va calcula invers proporțional cu oferta care a prezentat bugetul cel mai mic și se va calcula utilizând următoarea formulă:

Pfinanciar(oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfinanciar(oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

Ponderea evaluării ofertei tehnice este de 80%, iar a celei financiare de 20%. Formula de calcul este:

Notă: Va fi declarat câștigător, ofertantul care va obține punctajul total ponderat cel mai mare. În caz de egalitate de punctaj final, va fi declarat câștigător ofertantul care acumulează cel mai mare punctaj la criteriul nr. 3.

Criterii de selecție Justificare Punctaj
Evaluare tehnică
11. Pregătirea de specialitate – absolvent de studii superioare, în domeniul psihologiei sau medicină – specialitatea psihiatrie Pregătirea demonstrează existența competențelor necesare pentru a adăuga valoare rezultatelor proiectului Pregătire în domeniul psihologiei = 25 puncte

 

Pregătire în domeniul medicină – specialitatea psihiatrie = 30 puncte

2. Experiența didactică Gradul didactic demonstrează expertiza și experiența solicitantului Asistent universitar = 20 puncte

 

Lector universitar = 25 puncte

 

Profesor universitar = 30 puncte

 

33. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor studii/cercetări/programe care vizează problematica agresivității sau, după caz, tulburările de comportament la minori/tineri Criteriul demonstrează că expertul deține cunoștințele și abilitățile necesare îndeplinirii obiectivelor specifice 1-3 activități = 30 puncte

4-6 activități = 35 puncte

Peste 7 activități = 40 puncte

Evaluare financiară
7 Ofertă financiară per pachet de activități (rezultat), evidențiind toate categoriile de cheltuieli

(100 de puncte)

 

Criteriul vizează respectarea principiilor eficacității, eficienței și economicității. Formulă de calcul pentru evaluarea financiară:

Punctaj financiar = Buget (min.ofertă) / Buget (oferta n) * 100

Pfin (oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfin (oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre Bugetul Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

 

Selecția ofertei câștigătoare

Comisia de selecție, constituită din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (Promotor de Proiect), va fi desemnată prin decizia de zi pe unitate a directorului general, în vederea selecției ofertei câștigătoare.

Oferta câștigătoare va fi consemnată într-un proces verbal, va fi publicată pe site-ul instituției, și va fi comunicată tuturor participanților, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul finalizării procesului de selecție.

Oferta de preț se transmite la adresa de email : alexandru.mihai@anp.gov.ro până la data de 10.02.2020 ora 12:00.

 

 

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii