Astăzi 22-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

ANUNŢ – Achiziția unui serviciu de consultanţă a 2 experţi externi pentru Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili

Achiziția unui serviciu de consultanta a 2 experti externi pentru Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili

 

În cadrul proiectului CHILD – Children’s Inclusion by Learning and Developing (“Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală”), finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, este prevăzută Activitatea 1.2 Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili.

Cu sprijinul personalului de reintegrare socială de la Centrul Educativ Târgu Ocna și Orașul Târgu Ocna, în cadrul acestei activități va fi elaborată o metodologie de consiliere pentru familii care va include pașii necesari care trebuie urmați de persoanele internate, membrii familiilor lor și a personalului din instituțiile menționate. Metodologia va include, de asemenea, activități de consiliere care vor fi oferite minorilor și tinerilor și membrilor familiilor acestora în vederea consolidării relațiilor de familie.

Este necesară participarea experților externi la 3 întâlniri de lucru pentru dezvoltarea și finalizarea Metodologiei (2 întâlniri x 5 zile x 8h/zi și 1 întâlnire x 3 zile x8h/zi). Prima întâlnire se va desfășura în perioada 16-20.03.2020 la București.

Perioada și locația unde se vor desfășura următoarele întâlniri de lucru vor fi stabilite ulterior.

Nu se va asigura transportul la/de la locul unde se va desfășura întâlnirea de lucru/sesiunea de instruire, cazarea sau mesele.

Experții selectați, prin asumarea rolului de specialiști, vor acționa pe parcursul implementării activității proiectului în care vor fi implicați, în vederea aducerii unei valori adăugate acestuia. Astfel, în baza experienței și resurselor implicate de către specialiști, aceștia vor contribui la maximizarea rezultatelor și facilitarea atingerii obiectivelor proiectului.

 

Responsabilități specifice:

– Experții externi vor fi implicați în mod activ în elaborarea Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili, contribuind la dezvoltarea acesteia în cadrul întâlnirilor de lucru;

– Contribuie la finalizarea Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili;

– Asigură cadrul metodologic de elaborare a Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili;

Pe lângă întâlnirile de lucru la care este necesară participarea, cei doi experți externi vor asigura consultanță permanentă și vor asigura feed-back documentelor.

 

Condiții de calificare:

Pentru a fi eligibil, expertul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. Absolvent de studii superioare, în domeniul în domeniul asistenței sociale sau sociologiei.
 2. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor metodologii/ programe/instrumente de lucru în domeniul: intervenție pentru familiile aflate în situație de risc, violență domestică, politici sociale centrate pe familie și copil, analiza și diagnoza problemelor sociale, evaluarea și terapia familiei disfuncționale, asistența socială a familiei și copilului, sociologia familiei, sociologia devianței, sociologia pedepsei, sociologia delincvenței etc.
 3. Colaborarea anterioară cu instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională constituie un avantaj.

 

Faza de calificare:

Pentru a face dovada eligibilității, expertul va prezenta următoarele documente de calificare:

 • curriculum vitae;
 • cartea de identitate (original și copie);
 • certificatul de naștere (original și copie / copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (original și copie / copie legalizată);
 • copie legalizată după diploma de licență;
 • documente care să ateste realizările/rezultatele/referințele în domeniul profesional.

 

Anunț publicitate nr. ADV1128629 publicat în data de 06.02.2020 în cadrul platformei SEAP.

Data limită depunere oferte: 13.02.2020 ora 12:00

Valoare estimată fără TVA: 17.791,26 lei

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț conform factorilor de evaluare de mai jos:

 1. Oferta tehnică

Pentru oferta tehnică se poate acorda un punctaj de 100 puncte, respectiv:

Pteh. = Punctaj Criteriu 1 + Punctaj Criteriu 2

= 40 puncte         + 60 puncte       = 100 puncte

La punctajul obținut de oferte se va aplica ponderea de 80% pentru acest criteriu rezultând punctajul pentru oferta, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 80 puncte.

 1. Oferta financiară

Pentru componenta financiară, oferta admisibilă care prezintă prețul cel mai mic va obține punctaj de 100 puncte.

Pentru restul ofertelor financiare admisibile, punctajul financiar se va calcula invers proporțional cu oferta care a prezentat bugetul cel mai mic și se va calcula utilizând următoarea formulă:

Pfinanciar(oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfinanciar(oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

Ponderea evaluării ofertei tehnice este de 80%, iar a celei financiare de 20%. Formula de calcul este:

 

Notă: Va fi declarat câștigător, ofertantul care va obține punctajul total ponderat cel mai mare. În caz de egalitate de punctaj final, va fi declarat câștigător ofertantul care acumulează cel mai mare punctaj la criteriul nr. 2.

Criterii de selecție Justificare Punctaj
Evaluare tehnică
11. Pregătirea de specialitate – absolvent de studii superioare, în domeniul asistenței sociale sau sociologiei Pregătirea demonstrează existența competențelor necesare pentru a contribui la realizarea produsului activității Pregătire în domeniul asistenței sociale = 40 puncte

 

Pregătire în domeniul sociologiei = 30 puncte

 

 

32. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor metodologii/ programe/instrumente de lucru în domeniul: intervenție pentru familiile aflate în situație de risc, violență domestică, politici sociale centrate pe familie și copil, analiza și diagnoza problemelor sociale, evaluarea și terapia familiei disfuncționale, asistența socială a familiei și copilului, sociologia familiei, sociologia devianței, sociologia pedepsei, sociologia delincvenței etc. Criteriul demonstrează că expertul deține cunoștințele și abilitățile necesare îndeplinirii obiectivelor specifice 1-3 activități = 40 puncte

4-6 activități = 50 puncte

Peste 7 activități = 60 puncte

Evaluare financiară
7 Ofertă financiară per pachet de activități (rezultat), evidențiind toate categoriile de cheltuieli

(100 de puncte)

 

Criteriul vizează respectarea principiilor eficacității, eficienței și economicității. Formulă de calcul pentru evaluarea financiară:

Punctaj financiar = Buget (min.ofertă) / Buget (oferta n) * 100

Pfin (oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfin (oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre Bugetul Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

 

Selecția ofertei câștigătoare

Comisia de selecție, constituită din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (Promotor de Proiect), va fi desemnată prin decizia de zi pe unitate a directorului general, în vederea selecției ofertei câștigătoare.

Oferta câștigătoare va fi consemnată într-un proces verbal, va fi publicată pe site-ul instituției, și va fi comunicată tuturor participanților, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul finalizării procesului de selecție.

 

Oferta de preț se transmite la adresa de email : alexandru.mihai@anp.gov.ro până la data de 13.02.2020 ora 12:00.

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii