Astăzi 25-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

ANUNȚ INTENȚIE PILOTARE SERVICII BLOCARE-ÎNTERUPERE RADIOCOMUNICAȚII

Administraţia Naţională a Penitenciarelor își exprimă intenția de a identifica și iniția un parteneriat cu operatorii comerciali care pot oferi, în regim de proiect-pilot, soluția tehnică în vederea blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrul unităților subordonate.

Utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este reglementată de Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, modificată și completată prin Legea nr. 154/2022.

Potrivit prevederilor legii menționate, ”Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor se realizează numai în scopul prevenirii utilizării neautorizate, de către persoanele private de libertate, în interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete şi informaţii, inclusiv telefoanele mobile.”

 Soluţia tehnică identificată pentru crearea perturbaţiilor electromagnetice este necesar să prezinte anumite caracteristici operaționale, prevăzute la art. 2 din Lege.

Criteriile pe care Administrația Națională a Penitenciarelor le consideră necesare a fi realizate în procesul de pilotare, într-un set de cerințe orientative, după cum urmează:

I. Așteptări privind procesul de pilotare:

 1. Eliminarea integrală a utilizării terminalelor mobile de către persoanele private de libertate în perimetrul supus pilotării;
 2. Administrația Națională a Penitenciarelor propune o perioadă de pilotare a soluțiilor tehnice pentru cel puțin 90 de zile;
 3. Solicităm să fie respectate prevederile Legii 374/2013 privind sistemele destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor;
 4. Detecție, identificare, localizare, blocare și întrerupere semnal GSM și Wi-Fi (pentru zonele în care blocarea și întreruperea nu sunt posibile – riscând a fi afectate comunicațiile în afara perimetrului penitenciarului se va adopta o soluție care să faciliteze detecția, identificarea și localizarea;
 5. Anterior aplicării soluției tehnice, Administrația Națională a Penitenciarelor va fi informată cu privire la soluția adoptată și ce echipamente urmează a fi instalate;
 6. Instalarea echipamentelor să se realizeze în zone neaccesibile persoanelor private de libertate (sau acestea să aibă caracteristici anti-vandal);
 7. Să fie generat un raport lunar cu privire la rezultatele obținute în urma implementării soluției;
 8. Emiterea unui raport privind costurile detaliate de implementare, funcționare și întreținere pentru perioada pilotării;
 9. Instruirea unei persoane din unitatea desemnată pentru pilotare privind utilizarea dispozitivelor instalate sau desemnarea unei persoane de contact din cadrul companiei dumneavoastră care să furnizeze în timp real rapoartele dispozitivelor de detecție, identificare, localizare, blocare și întrerupere;
 10. Sistemul instalat să aibă potențialul de a bloca puterea maximă de emisie a semnalului GSM furnizat de operatorii de telefonie;
 11. Soluția tehnică adoptată să fie optimizată în perioada pilotării în funcție de rapoartele generate, în scopul atingerii celor mai bune rezultate; 
 12. Echipamentele instalate să nu afecteze/întrerupă funcționarea echipamentelor de radiocomunicații din interiorul sectorului de deținere;
 13. Activitatea de pilotare nu va implica niciun cost în sarcina Administrației Naționale a Penitenciarelor sau a unităților penitenciare subordonate, cu excepția celor generate de punctul II, după caz.

II. Ce poate pune la dispoziție Administrația Națională a Penitenciarelor:

 1. Spații pentru instalarea echipamentelor;
 2. Alimentare cu energie electrică;
 3. Infrastructura rețelei interne de comunicații pentru instalarea echipamentelor (în unitățile în care este posibil).”

Operatorii economici care pot oferi soluția tehnică sunt invitați să ne contacteze prin poșta electronică, la adresa de e-mail office@anp.gov.ro, în vederea stabilirii coordonatelor colaborării și a detaliilor de ordin organizatoric.

← Către pagina principală

Achiziționarea de servicii de consultanță în cadrul proiectului „Consolidarea furnizării de asistență medicală și de îngrijire a sănătății mintale în închisorile din România”, derulat de Consiliul Europei

Consultanții naționali sunt invitați să participe la apelul relansat de Consiliul Europei pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul asistenței medicale și sănătății mintale în penitenciare, în cadrul proiectului „Consolidarea furnizării de asistență medicală și de îngrijire a sănătății mintale în închisorile din România”.

Termenul limită pentru depunerea documentației este 05.06.2022.

© Photo by Steve Buissinne from Pixabay

Aplicațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: policeprisons.projects@coe.int

Mai multe detalii pe pagina web a Consiliului Europei.

Proiectul „Consolidarea furnizării de asistență medicală și de îngrijire a sănătății mintale în închisorile din România” este implementat de Consiliul Europei în parteneriat cu Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Sănătății. Proiectul are un buget de 440.000 de euro și are ca obiectiv intensificarea tratamentelor și îngrijirea medicală a deținuților prin asigurarea îngrijirii fizice și psihiatrice recomandate, într-un mediu medical și terapeutic adecvat.

← Către pagina principală

Lansare achiziție publică în domeniul diagnozei organizaționale și evaluării riscurilor

Progres                     16 septembrie 2020

Invităm operatorii economici cu experiență în domeniul diagnozei organizaționale și evaluării riscurilor să participe la licitația publică lansată de Administrația Națională a Penitenciarelor în aceste domenii. Informațiile privind anunțul și documentația de atribuire pot fi consultate pe site-ul SEAP, anunțul de participare CN1024373.

Termenul limită pentru depunerea documentației este 13.10.2020, ora 15.00.

Pentru mai multe detalii, consultați pagina web a Proiectului Correctional.

← Către pagina principală

Completare chestionare elaborate de MNP

Având în vedere faptul că instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție (MNP), inclusiv aceea de monitorizare continuă a tratamentului aplicat persoanelor aflate în locuri de detenție, dar ținând cont de contextul generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă informăm că există posibilitatea completării unor chestionare elaborate de MNP, atât de către persoanele private de libertate, cât și de către conducerea unităților penitenciare, cu mențiunea de a se asigura, persoanelor private de libertate, confidențialitatea completării acestora.

Menționăm că aceste chestionare vor fi date spre completare și cu ocazia vizitelor ce urmează a fi efectuate, însă, vor putea fi completate și online, pe site-ul instituției Avocatului Poporului.

← Către pagina principală

ANUNȚ de interes public

ANUNȚ

Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență NU se mai depun personal la sediul ANP. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poșta civilă/ curierat (Strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, București cod poștal 023761) sau prin  e-mail (office@anp.gov.ro). 

De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul A.N.P., urmând ca problematica necesar a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/ curierat/ poștă civilă. 

 

Această conduită este valabilă inclusiv pe durata stării de alertă la nivel național!

← Către pagina principală

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate

Mesajul Administrației Naționale a Penitenciarelor

17.03.2020

 

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, a impus, în sarcina unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, implementarea unor măsuri de primă urgență, cu implicații directe asupra persoanelor private de libertate și aparținătorilor acestora.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020,

 • exercitarea dreptului de a primi vizite
 • exercitarea dreptului la vizită intimă
 • exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 • punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

 

        Având în vedere faptul că, încă de la finele lunii februarie 2020, au existat premisele unui potențial risc de natură epidemiologică, Administrația Națională a Penitenciarelor a adoptat o atitudine preventivă și orientată către interesul superior al persoanelor custodiate și angajaților, procedând la elaborarea și remiterea, spre imediată aplicare, în unitățile penitenciare, a unui Plan de măsuri în vederea prevenirii îmbolnăvirii și răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și al persoanelor private de libertate.

Setul de măsuri a fost actualizat periodic și adaptat dinamicii virusului SARS-CoV-2 la nivel național, în paralel cu respectarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și a presupus implementarea graduală a unor măsuri de reducere/limitare a interacțiunii persoanelor private de libertate cu mediul exterior, în vederea prevenirii extinderii riscului epidemiologic. Totodată, măsurile au vizat și angajații unităților penitenciare, avându-se în vedere excluderea tuturor ipotezelor de răspândire a virusului SARS-CoV-2 și, implicit, respectarea obligației de a proteja viața, integritatea corporală și sănătatea, atât a persoanelor private de libertate custodiate și a personalului, cât și, prin extensie, a societății civile.

Astfel, la începutul lunii în curs, exercitarea dreptului la vizită intimă, punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar, derularea activităților de reintegrare socială cu colaboratori externi sau a celor susținute în comunitate, precum și desfășurarea activităților lucrative în afara locurilor de deținere, la beneficiari, au fost suspendate, promovând conduita preventivă necesară protejării celor peste 20.000 de deținuți custodiați și a celor peste 12.000 de polițiști de penitenciare care asigură funcționarea sistemului administrației penitenciare, în condiții de siguranță și legalitate. În același context, exercitarea dreptului de a primi vizite s-a realizat doar cu dispozitiv de separare, urmărindu-se evitarea oricărui contact cu persoane din exteriorul locurilor de deținere, în lipsa unei garanții de protejare a vieții și sănătății persoanelor custodiate și a personalului.

Pe de altă parte, având în vedere caracterul restrictiv al măsurilor adoptate, s-a urmărit menținerea și promovarea unui climat custodial favorabil executării pedepselor privative de libertate, prin extinderea posibilităților de dialog, schimb de informații și suport emoțional între persoanele custodiate și aparținători. Astfel, sfera drepturilor la convorbiri telefonice, la comunicări on-line și la informare a fost suplimentată, acordându-se o atenție sporită confortului psihic al persoanelor custodiate și necesităților de ordin social, informațional și afectiv.

Măsurile cu caracter preventiv adoptate, gradual și în conformitate cu hotărârile factorilor decidenți de la nivel national, până la momentul decretării stării de urgență, au permis protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate, aparținătorilor și polițiștilor de penitenciare,

până la data prezentei, în sistemul penitenciar, nefiind înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile prezentate se înscriu în linia de intervenție avansată inclusiv la nivelul sistemelor penitenciare partenere, în țări precum Austria, Cehia, Franța, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Scoția, Letonia, Ungaria, astfel că inițiativele cu caracter de prevenție ale sistemului penitenciar din România nu sunt singulare. În acest sens, exemplificăm demersurile întreprinse de câteva dintre sistemele penitenciare ale statelor anterior amintite, în procesul defensiv/ofensiv impus de acest context epidemiologic global:

AUSTRIA

 • Începând cu data de 16.03.2020, toate vizitele au fost anulate;
 • Nu se mai acordă permisiuni de ieșire din penitenciar;
 • Dacă există deținuți ce se întorc din permisiuni, aceștia vor fi plasați în carantină timp de 14 zile;
 • Transferurile între penitenciare se efectuează respectând normele de igienă, cele ce nu sunt necesare nu se vor mai efectua.

FRANȚA

 • Nu mai sunt acceptați următorii vizitatori: femei însărcinate, minori, persoane cu vârste de peste 70 ani sau persoane cu boli cronice sau dificultăți respiratorii;
 • Persoanele cu vârste de peste 70 de ani, cele cu boli cronice sau dificultăți respiratorii și femeile gravide nu mai primesc vizite;
 • Suspendarea activităților sociale, educative sau sportive în afara locurilor de deținere;
 • Suspendarea activităților religioase;
 • Transferurile sunt suspendate, cu excepția celor făcute din motive de siguranță.

LITUANIA

 • Toate vizitele în interior și în exterior sunt anulate, toate evenimentele amânate; sunt oferite informații și instruiri privind coronavirusul, atât deținuților cât și angajaților.

SLOVACIA

 • Începând cu data de 09.03.2020, sunt anulate următoarele:
 1. Activitățile organizate în orice tip de unitate penitenciară;
 2. Vizitele în penitenciare;
 • Începând cu data de 06.03.2020, toate vizitele au fost anulate (excepție fac activitățile oficiale);
 • Începând cu data de 06.03.2020, munca în afara penitenciarului a fost anulată.

Prezentele precizări urmăresc corecta informare a aparținătorilor persoanelor private de libertate pe care sistemul penitenciar din România le custodiază și față de care are obligația întreprinderii tuturor măsurilor necesare în vederea protejării vieții, integrității corporale și sănătății.

Situația epidemiologică actuală, răspândirea accelerată a virusului SARS-CoV-2, precum și riscul asociat colectivităților, deci, implicit, efectivelor de deținuți, justifică și impune adoptarea acestor măsuri absolut necesare, în pofida caracterului restrictiv și a potențialului disconfort cauzat părților implicate.

Prevenirea impune, prin definiție,  „evitarea unui rău prin măsuri luate la timp”iar pasivitatea, în sensul neadoptării măsurilor necesare la nivelul unui sistem de tipul celui penitenciar, de altfel un mediu închis și propice răspândirii oricărui agent patogen, poate produce efecte negative în sens extins.

Prin măsurile adoptate progresiv, precum și prin cele stabilite de Președintele României, în Decretul privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, sistemul penitenciar se aliniază cauzei naționale de protejare a întregii populații și de limitare a efectelor negative ale pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial.

Astfel, facem apel la

înțelegere, calm și responsabilitate,

suportul și încrederea acordate  sistemului administrației penitenciare de către aparținătorii persoanelor private de libertate, în această perioadă care necesită un efort conjugat, fiind esențial pentru menținerea unui mediu de detenție sigur și a unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate.

Mai jos, regăsiți redat textul articolului 47, punctele (1)-(4) din Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, prin care sunt dispuse o serie de măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă pentru persoanele private de libertate aflate în locuri de deținere în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor:

Art. 47 – (1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

← Către pagina principală

În atenţia persoanelor vizitatoare!

Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului SARS-CoV-2 (noul coronavirus responsabil pentru COVID-19) inclusiv pe teritoriul României, precum şi în considerarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor informează:

Persoanelor vizitatoare (aparţinători ai persoanelor private de libertate) care

 • au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)
 • au cunoştinţă că ar fi intrat în contact cu persoane care au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)
 • manifestă stări febrile, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală

şi care şi-au programat sau intenţionează să se programeze pentru vizitarea unor persoane private de libertate, nu li se va permite accesul în unităţile penitenciare!

Facem apel la înţelegere şi la conştientizarea importanţei aplicării tuturor măsurilor de natură a preîntâmpina orice situaţie de risc, atât pentru protecţia persoanelor private de libertate și a angajaţilor unităţilor penitenciare, cât şi a vizitatorilor. Subliniem caracterul temporar al acestei situaţii.

← Către pagina principală

ANUNŢ RELUAT 06.03.2020  –  Serviciu de consultanţă a 2 experţi externi pentru Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili;

Achiziția unui serviciu de consultanta a 2 experti externi pentru Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili

 

În cadrul proiectului CHILD – Children’s Inclusion by Learning and Developing (“Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală”), finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, este prevăzută Activitatea 1.2 Dezvoltarea unei metodologii de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili.

Cu sprijinul personalului de reintegrare socială de la Centrul Educativ Târgu Ocna și Orașul Târgu Ocna, în cadrul acestei activități va fi elaborată o metodologie de consiliere pentru familii care va include pașii necesari care trebuie urmați de persoanele internate, membrii familiilor lor și a personalului din instituțiile menționate. Metodologia va include, de asemenea, activități de consiliere care vor fi oferite minorilor și tinerilor și membrilor familiilor acestora în vederea consolidării relațiilor de familie.

Este necesară participarea experților externi la 3 întâlniri de lucru pentru dezvoltarea și finalizarea Metodologiei (2 întâlniri x 5 zile x 8h/zi și 1 întâlnire x 3 zile x8h/zi). Prima întâlnire se va desfășura în perioada 18-22.05.2020 la București.

Perioada și locația unde se vor desfășura următoarele întâlniri de lucru vor fi stabilite ulterior.

Nu se va asigura transportul la/de la locul unde se va desfășura întâlnirea de lucru/sesiunea de instruire, cazarea sau mesele.

Experții selectați, prin asumarea rolului de specialiști, vor acționa pe parcursul implementării activității proiectului în care vor fi implicați, în vederea aducerii unei valori adăugate acestuia. Astfel, în baza experienței și resurselor implicate de către specialiști, aceștia vor contribui la maximizarea rezultatelor și facilitarea atingerii obiectivelor proiectului.

 

Responsabilități specifice:

– Experții externi vor fi implicați în mod activ în elaborarea Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili, contribuind la dezvoltarea acesteia în cadrul întâlnirilor de lucru;

– Contribuie la finalizarea Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili;

– Asigură cadrul metodologic de elaborare a Metodologiei de consiliere pentru familiile persoanelor de etnie romă și alți minori și tineri vulnerabili;

Pe lângă întâlnirile de lucru la care este necesară participarea, cei doi experți externi vor asigura consultanță permanentă și vor asigura feed-back documentelor.

 

Condiții de calificare:

Pentru a fi eligibil, expertul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. Absolvent de studii superioare, în domeniul în domeniul asistenței sociale sau sociologiei.
 2. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor metodologii/ programe/instrumente de lucru în domeniul: intervenție pentru familiile aflate în situație de risc, violență domestică, politici sociale centrate pe familie și copil, analiza și diagnoza problemelor sociale, evaluarea și terapia familiei disfuncționale, asistența socială a familiei și copilului, sociologia familiei, sociologia devianței, sociologia pedepsei, sociologia delincvenței etc.
 3. Colaborarea anterioară cu instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională constituie un avantaj.

 

Faza de calificare:

Pentru a face dovada eligibilității, expertul va prezenta următoarele documente de calificare:

 • curriculum vitae;
 • cartea de identitate (original și copie);
 • certificatul de naștere (original și copie / copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (original și copie / copie legalizată);
 • copie legalizată după diploma de licență;
 • documente care să ateste realizările/rezultatele/referințele în domeniul profesional.

 

Anunț publicitate nr. ADV134003 publicat în data de 06.03.2020 în cadrul platformei SEAP.

Data limită depunere oferte: 13.03.2020 ora 12:00

Valoare estimată fără TVA: 17.791,26 lei

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț conform factorilor de evaluare de mai jos:

 1. Oferta tehnică

Pentru oferta tehnică se poate acorda un punctaj de 100 puncte, respectiv:

Pteh. = Punctaj Criteriu 1 + Punctaj Criteriu 2

= 40 puncte         + 60 puncte       = 100 puncte

La punctajul obținut de oferte se va aplica ponderea de 80% pentru acest criteriu rezultând punctajul pentru oferta, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 80 puncte.

 1. Oferta financiară

Pentru componenta financiară, oferta admisibilă care prezintă prețul cel mai mic va obține punctaj de 100 puncte.

Pentru restul ofertelor financiare admisibile, punctajul financiar se va calcula invers proporțional cu oferta care a prezentat bugetul cel mai mic și se va calcula utilizând următoarea formulă:

Pfinanciar(oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfinanciar(oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

Ponderea evaluării ofertei tehnice este de 80%, iar a celei financiare de 20%. Formula de calcul este:

 

Notă: Va fi declarat câștigător, ofertantul care va obține punctajul total ponderat cel mai mare. În caz de egalitate de punctaj final, va fi declarat câștigător ofertantul care acumulează cel mai mare punctaj la criteriul nr. 2.

Criterii de selecție Justificare Punctaj
Evaluare tehnică
1. Pregătirea de specialitate – absolvent de studii superioare, în domeniul asistenței sociale sau sociologiei Pregătirea demonstrează existența competențelor necesare pentru a contribui la realizarea produsului activității Pregătire în domeniul asistenței sociale = 40 puncte

 

Pregătire în domeniul sociologiei = 30 puncte

 

 

2. Experiență relevantă în elaborarea sau contribuție la realizarea unor metodologii/ programe/instrumente de lucru în domeniul: intervenție pentru familiile aflate în situație de risc, violență domestică, politici sociale centrate pe familie și copil, analiza și diagnoza problemelor sociale, evaluarea și terapia familiei disfuncționale, asistența socială a familiei și copilului, sociologia familiei, sociologia devianței, sociologia pedepsei, sociologia delincvenței etc. Criteriul demonstrează că expertul deține cunoștințele și abilitățile necesare îndeplinirii obiectivelor specifice 1-3 activități = 40 puncte

4-6 activități = 50 puncte

Peste 7 activități = 60 puncte

Evaluare financiară
  Ofertă financiară per pachet de activități (rezultat), evidențiind toate categoriile de cheltuieli

(100 de puncte)

 

Criteriul vizează respectarea principiilor eficacității, eficienței și economicității. Formulă de calcul pentru evaluarea financiară:

Punctaj financiar = Buget (min.ofertă) / Buget (oferta n) * 100

Pfin (oferta n)= Buget (min ofertă) / Buget (oferta n) x 100, unde:

Pfin (oferta n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

Buget (min oferta): cel mai scăzut dintre Bugetul Ofertelor admisibile;

Buget (oferta n): Bugetul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

La punctajul obținut se va aplica ponderea de 20% pentru acest criteriu rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 20 puncte.

 

 

Oferta de preț se transmite la adresa de email : alexandru.mihai@anp.gov.ro până la data de 13.03.2020 ora 12:00.

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii