Astăzi 12-06-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

3. Atributii DGA

  1. Are drept de semnătură pentru toate direcțiile, serviciile și compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor, conform deciziei directorului general;
  2. Coordonează activitatea Direcției Economico-Administrative, Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, Biroului Controlul Calității în Construcții, Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizarea Lucrărilor de Construire, Serviciului Cooperare și Programe, Unității de Implementare Proiecte și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, pentru care are drept de semnătură;
  3. Răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor actelor normative referitoare la: economico-administrativ, logistică și financiar, tehnologia informației și comunicațiilor, controlul calității în construcții și urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea lucrărilor de construire, cooperare și programe, implementarea proiectelor și managementul situațiilor de urgență;
  4. Organizează, coordonează, îndrumă și controlează, prin intermediul Direcției Economico-Administrative, Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, Serviciului Cooperare și Programe și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, activitatea unităților penitenciare în domeniile: economico-administrativ, logistică și financiar, tehnologia informației și comunicațiilor, cooperare și programe, implementarea proiectelor și managementul situațiilor de urgență;
  5. Exercită calitatea de ordonator secundar de credite în limitele și pe perioadele stabilite prin decizie a directorului general, conform art. 7 alin. (3) din HG nr. 756/2016;
  6. Propune directorului general detașarea/delegarea și împuternicirea în funcție, precum și încetarea îndeplinirii atribuțiilor pentru șefi /coordonatorii de structuri care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Economico-Administrative, Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, Biroului Controlul Calității în Construcții, Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizarea Lucrărilor de Construire, Serviciului Cooperare și Programe, Unității de Implementare Proiecte și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, și avizează propunerile formulate de directorii de unități teritoriale pentru aceste domenii;
  7. Îndrumă și controlează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din structurile pe care le coordonează;
  8. Întocmește, concluzionează și hotărăște cu privire la evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul din competența sa, conform prevederilor legale;
  9. Avizează fișele posturilor pentru șefii structurilor coordonate și le aprobă pe cele ale personalului din cadrul acestora.
← Către lista de post
Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii