Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 

 

 • Anexa nr. 1 – Decizie privind spații admitere, comisii tehnice și măsuri de siguranță
 • Anexa nr. 2– Declarație
 • Anexa nr. 3 – Proces-verbal instruire comisie centrală de admitere
 • Anexa nr. 4– Poces-verbal de instruire comisie pentru verificarea aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 5 – Proces-verbal instruire candidati privind contravizita medicală si probele fizice
 • Anexa nr. 6 – Descrierea traseului aplicativ și criterii de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 7 – Schița traseu aplicativ
 • Anexa nr. 8 – Fișa individuală de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 9 – Borderou centralizator probă fizică
 • Anexa nr. 10 – Proces-verbal cu rezultatele obţinute de candidați la proba de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 11 – Proces-verbal de instruire comisii
 • Anexa nr. 12– Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare și notare
 • Anexa nr. 13 – Decizie privind componența comisiei de evalure, notare și repartizarea în subcomisii pentru proba scrisă
 • Anexa nr. 14 – Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare, notare și de instruire a acestora 
 • Anexa nr. 15 – Model Formular de răspuns
 • Anexa nr. 16 – Proces-verbal de predare-primire a documentelor întocmite cu ocazia susținerii probei scrise
 • Anexa nr. 17– Borderou cu rezultatele candidaților obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 18– Proces-verbal desigilare plicuri și multiplicare subiecte
 • Anexa nr. 19 – Proces-verbal de anulare a lucrărilor în caz fraudă
 • Anexa nr. 20 – Proces-verbal centralizator cu rezultatele obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 21 – Proces-verbal predare-primire a lucrărilor către comisia de contestații pentru reevaluare
 • Anexa nr. 22 – Borderou individual rezultate contestații
 • Anexa nr. 23 – Borderou centralizator contestații
 • Anexa nr. 24 – Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă
 • Anexa nr. 25 – Proces-verbal final
 • Anexa nr. 26 – Proces-verbal de redistribuire locuri neocupate prin concurs
 • Anexa nr. 27 – Tabel nominal centralizator cu candidații declarați ADMIS
 • Anexa nr. 28 – Proces-verbal de validare a dosarelor candidaților declarați ADMIS
 • Anexa nr. 29 – Adresă de informare candidat – dosar nevalidat

 

← Către pagina principală

11.05.2023, interval orar 18:30-21:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la evenimentul organizat de Ambasada Marii Britanii la București, cu ocazia Încoronării Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și a Reginei consoarte – BNR Arena, București.

← Către pagina principală

08.05.2023, interval orar 09:30 – 10.30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, în calitate de speecher, la evenimentul de lansare al Programului Ambasadorilor, activitate organizată în cadrul proiectului „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție” și implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitate de Promotor de Proiect – Hotel RIN Central, București.

← Către pagina principală

04.05.2023, interval orar 10:00 – 12:30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de directorii generali adjuncți, la o întâlnire de lucru, în format fizic, cu reprezentanții organizațiilor sindicale Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Federația Polițiștilor de Penitenciare, cu teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (securitate și sănătate în muncă și protecția mediului) – aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor – se continuă procedura de ocupare prin concurs

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (securitate și sănătate în muncă și protecția mediului) din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs ANP

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs ANP

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs A.N.P.

Rezultate probă interviu:Centrul de concurs A.N.P.

Planificare probă interviu: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs ANP

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs ANP

Calendar estimativ derulare probe concurs:Centrul de concurs ANP

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de execuție (ofițer) din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

 cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de execuție (ofițer) – aparatul propriu al ANP – Biroul de Control al Calității în Construcții și Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teriroriului și Autorizarea Lucrărilor de Construire – se continuă parţial procedura de ocupare prin concurs, conform Anunţului privind O.U.G. nr. 34/2023

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

 cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii