Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare din sursă externă a 2 posturi de agent (pensii)

 

 • Anunţul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

cerere înscriere

 declaraţie

 opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de agent (pensii) – Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații București – se suspendă procedura de ocupare prin concurs

 • Anunţul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

cerere înscriere

 declaraţie

 opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de execuție (ofițer+agent) – din aparatul propriu al ANP – Direcția Unitatea de Implementare Proiecte

 

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică, Planificare testare psihologică 2,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 • Anunţul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi vacante de ofițer (medic veterinar), din unitățile penitenciare

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Rezultate soluționare contestații probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Craiova-Pelendava

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Timișoara, Penit. Gherla, Penit. Slobozia, Penit. Codlea,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Timișoara, Penit. Gherla, Penit. Slobozia, Penit. Codlea,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Codlea,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Codlea, Penit. Timișoara, Penit. Gherla,

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică: Penit. Codlea, Penit. Gherla, Penit. Timișoara, Penit. Slobozia,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Codlea, Penit. Gherla, Penit. Timișoara, Penit. Slobozia,

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 

 După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 5 posturi învățământ

 

Rezultate finale concurs:

 

Rezultate probă scrisă

 

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă

 

Rezultate probă interviu: 

 

Planificare probă interviu: 

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: 

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: 

 

Calendar estimativ derulare probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

 

cerere de înscriere

opis

opis – pentru postul ofiţer (programe, relații externe și activități extradidactice)

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 2 posturi cooperare și programe

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs ANP

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs ANP

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs ANP

Planificare probă interviu: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină: Centrul de concurs ANP

Planificare probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină: Centrul de concurs ANP

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:Centrul de concurs ANP

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs ANP

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs ANP

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. București-Jilava,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. București-Jilava,

Rezultate iniţiale testare psihologică: Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. Constanța-Poarta Albă,

Planificare testare psihologică: Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Bucureşti-Jilava,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. București-Jilava,

 

cerere de înscriere

opis

 

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 1 post juridic

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Vaslui,

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Vaslui

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Vaslui,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Vaslui

Rezultate iniţiale testare psihologică: Penit. Vaslui,

Planificare testare psihologică: Penit. Vaslui,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Penit. Vaslui,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Vaslui,

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatorii

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 11 posturi sănătate și securitate în muncă

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Rezultate soluţionare contestaţii proba scrisă: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Rezultate proba scrisă: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Baia Mare

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Baia Mare

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Timișoara, Penit. de Femei Târgșorul Nou, Penit. Iași, Penit. Oradea, Penit. Baia Mare, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. București-Jilava, Penit. Aiud, Penit. Sp. Târgu Ocna, CE Buziaș, Penit.Sp. București-Jilava,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. de Femei Târgșorul Nou, Penit. Timișoara, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Iași, Penit. Oradea, Penit. Baia Mare, Penit. Aiud, Penit. București-Jilava, Penit.Sp. Târgu Ocna, CE Buziaș, CE Buziaș – Erată, Penit.Sp. București-Jilava,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit. Oradea, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Baia Mare, Penit. București-Jilava, Penit.Sp. Târgu Ocna,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. Bucureşti-Jilava 2, Penit. Oradea, Penit. Timişoara, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Iași, Penit. Oradea 2, Penit. de Femei Târgșorul Nou, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. Iași 2, Penit. Baia Mare, Penit.Sp. Târgu Ocna, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. Aiud, Penit. Oradea 3, Penit. Drobeta Turnu Severin, CE Buziaș, Penit. Sp. București Jilava,

Planificare testare psihologică: CE Buziaș, Penit. Iași, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. Baia Mare, Penit. Oradea, Penit.Sp. Târgu Ocna, Penit. Aiud, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. Timişoara, Penit. de Femei Târgşor, Penit.Sp. Bucureşti-Jilava, Penit. de Femei Târgşor – Erată,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Spital Tg. Ocna, Penit. Timișoara, Penit. Baia Mare, Penit. Oradea, CE Buziaș, Penit. Drobeta Turnu Severin, Penit. de Femei Târgșor, Penit. Aiud, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. București-Jilava, Penit. Iași,

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatorii

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 9 posturi managementul situațiilor de urgență

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Galați

Rezultate soluționare contestații probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Galați

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Galaţi

Soluţionare contestaţii Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Galaţi

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Galaţi, Centrul de concurs Penit. Galaţi – Erată

Planificare probă scrisă:Centrul de concurs Penit. Galați

Rezultate probă interviu:Centrul de concurs Penit. Galați

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Galaţi

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Galaţi

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Galați

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Galați

Rezultate verificare dosare concurs: Penit.Sp. Dej, Penit. Galați, Penit. Oradea, Penit. Arad, Penit. Miercurea Ciuc, Penit.Sp. Constanța-Poarta Albă, Penit. Focșani, Penit. Sp. Târgu Ocna, Penit. Sp. București-Rahova,

Rezultate finale testare psihologică: Penit.Sp. Constanța-Poarta Albă, Penit.Sp Dej, Penit. Galați, Penit. Oradea, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Arad, Penit. Focșani, Penit.Sp. Târgu Ocna, Penit.Sp. București-Rahova,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit. Oradea, Penit. Arad, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Sp. Târgu Ocna,

Rezultate iniţiale testare psihologică: Penit. Oradea, Penit. Focşani, Penit. Arad, Penit. Oradea 2, Penit. Sp. Constanţa-Poarta Albă, Penit. Focșani 2, Penit.Sp. București-Rahova, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Galaţi, Penit.Sp. Dej, Penit.Sp. Târgu Ocna, Penit. Focșani, Penit. Oradea, Penit. Galați, Penit.Sp. București-Rahova,

Planificare testare psihologică: Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Focşani, Penit. Galaţi, Penit. Oradea, Penit. Sp. Târgu Ocna, Penit.Sp. Constanţa-Poarta Albă, Penit. Sp. Bucureşti-Rahova, Penit. Arad, Penit. Sp, Dej, Penit.Sp. București-Rahovareprogramare,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Arad, Penit. Spital Tg. Ocna, Penit. Galați, Penit. Focșani, Penit.Sp. Constanța-Poarta Albă, Penit. Miercurea Ciuc, Penit.Sp. Bucureşti-Rahova, Penit. Spital Dej, Penit. Sp. Dej – Erată,  Penit. Oradea,,

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1– Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatorii

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară – 3 posturi informații clasificate

 

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Rezultate soluționare contestații probă scrisă: Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava

Planificare probă scrisă:Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Rezultate probă interviu:Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Planificare probă interviu: Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. București-Jilava

Dată estimativă derulare prima probă de concurs: 25.11.2023

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Iași, Penit. București-Jilava, Penit.Sp. București-Jilava,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Iași, Penit. București-Jilava, Penit.Sp. București-Jilava,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit.Sp. București-Jilava,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. Iași, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. București-Jilava 2, Penit. București-Jilava 3, Penit. Iași 2, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. Iași 3, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. București-Jilava, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. Sp. București Jilava,

Planificare testare psihologică: Penit. Iași, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit.Sp. Bucureşti-Jilava,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. București-Jilava, Penit.Sp. București-Jilava, Penit. Iași,

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2– Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatorii

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii