Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de ofițer (consilier juridic) – aparatul propriu al A.N.P. și unități subordonate – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Miercurea Ciuc,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Administrația Națională a Penitenciarelor,

Rezultate inițiale testare psihologică: Administrația Națională a Penitenciarelor, Penit. M. Ciuc, Penit. Slobozia, Penit. Slobozia – rectificare,

Planificare testare psihologică: Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Administrația Națională a Penitenciarelor, Administrația Națională a Penitenciarelorreplanificare,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Administrația Națională a Penitenciarelor

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Administrația Națională a Penitenciarelor

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de conctact al unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de ofițer (consilier juridic) din aparatul propriu al A.N.P. și unitățile subordonate

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs BAGR București

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs BAGR București

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs BAGR Bucuresti

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs BAGR Bucuresti

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs BAGR Bucuresti

Planificare probă interviu: Centrul de concurs BAGR București

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs BAGR București

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs BAGR București

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs BAGR București

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Slobozia, Penit. Miercurea Ciuc, Administrația Națională a Penitenciarelor,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Miercurea Ciuc, Administrația Națională a Penitenciarelor,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Administrația Națională a Penitenciarelor,

Rezultate inițiale testare psihologică: Administrația Națională a Penitenciarelor, Penit. M. Ciuc, Penit. Slobozia, Penit. Slobozia – rectificare,

Planificare testare psihologică: Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Administrația Națională a Penitenciarelor, Administrația Națională a Penitenciarelorreplanificare,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Administrația Națională a Penitenciarelor

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Administrația Națională a Penitenciarelor

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de conctact al unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

28-30.03.2023

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, director al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în calitate de formatori ai cursului Leadership – Noțiuni, aplicabilitate și corelare cu principiul ”seamless” în domeniul penitenciar, realizat ca parte a activităților cuprinse în Proiectul „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021- Programul „Justiție” și desfășurat pentru 25 de directori de unități penitenciare și șefi de direcții din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. La sesiunile de dezbatere și schimb de experiență a participat și domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor și coordonator al Direcției Management Resurse Umane din cadrul instituției. De asemenea, la lucrările cursului a fost prezent, în calitate de invitat, domnul comisar principal de justiție Eugeniu SAVCA, director al Penitenciarului nr. 18 Brănești, din Republica Moldova – București.

← Către pagina principală

24.03.2023, începând cu ora 11:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la aniversarea Zilei Poliției Române, eveniment celebrat în fiecare an, la data de 25 martie, odată cu sărbătoarea Bunei Vestiri Sala de Marmură a Cercului Militar Național, București.

← Către pagina principală

23.03.2023, interval orar 11:00 – 12:30

Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format fizic, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale: Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

← Către pagina principală

22.03.2023, începând cu ora 10:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a domnului comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, director general adjunct și a domnului comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, director general adjunct, alături de domnul Bogdan-Lari MIHEI, președintele Autorității Vamale Române, la evenimentul prilejuit de semnarea Protocolului de Cooperare între Autoritatea Vamală Română și Administrația Națională a Penitenciarelor privind pregătirea personalului specializat pentru combaterea traficului de stupefiante şi telefoane mobile în penitenciare – Centrul de Instruire Echipe Canine al Autorității Vamale Române, Pantelimon.

← Către pagina principală

21.03.2023, interval orar 10:30 – 12:30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, director general adjunct, la o întâlnire de lucru, în format fizic, cu reprezentanții organizațiilor sindicale Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Federația Polițiștilor de Penitenciare, cu teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 49 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – șef serviciu/birou – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs 

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – partea I + anexa nr. 5 – partea a-IIa – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 49 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – șef serviciu/birou

 

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare,
necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu

Planificare probă practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare,
necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanţei fizice:

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanţei fizice:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Dată estimativă începere probe concurs:

 • șef serviciu/birou (regim penitenciar): 05.07.2023
 • șef serviciu/birou (siguranța deținerii): 10.07.2023
 • șef serviciu/birou (evidență și organizarea muncii): 10.07.2023
 • șef birou (grupa de intervenție): 17.07.2023

 

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

 

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – partea I + anexa nr. 5 – partea a-IIa – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 32 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului reintegrare socială – șef serviciu/birou – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii