Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi vacante de ofițer (psiholog), din unitățile penitenciare- Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs

Planificare probă interviu: Centrul de concurs. Penit. Arad,

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Arad,

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Arad,

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Arad,

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Tulcea, Penit. Botoșani, Penit. Arad, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, CD Brăila – Tichilești, Penit. Vaslui, Penit. Ploiești, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Penit. București-Rahova, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Găești, Penit. Timișoara, Penit. Galați,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Botosani, Penit. Arad, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, Penit. Tulcea, Penit. Vaslui, CD Brăila-Tichilești, Penit. București-Rahova, Penit. Bistrița, Penit. Slobozia, Penit. Baia Mare, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Constanța – Poarta Albă, Penit. Ploiești, Penit. Găești, Penit. Tulcea – Erată, Penit. Timișoara, Penit. Galați, Penit. București-Jilava,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit. Bucuresti Rahova, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Găești, Penit. Galați, Penit. București-Jilava,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. Botoșani, Penit. București-Rahova, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Brăila, Penit. Arad, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Tulcea, Penit. Vaslui, CD Brăila-Tichilești, Penit. Slobozia, Penit. Giurgiu, Penit. Galați, Penit. Găești, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. București-Jilava, Penit. Constanța – Poarta Albă, Penit. Ploiesti, Erată – Penit. București-Jilava, Penit. Timișoara,

Planificare testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Găești, Penit. Ploiești, Penit. Botoșani, Penit. Galați, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, Penit. Baia Mare, Penit. Arad, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Bistrița, Penit. Vaslui, Penit. Timișoara, Penit. București-Rahova, Penit. Tulcea, CD Brăila-Tichileşti, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. București-Jilava – replanificare,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Penit. Galați, Penit. Vaslui,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Arad, Penit. Galați, Penit. Baia Mare, Penit. Brăila, Penit. Botoşani, Penit. Găești, Penit. Slobozia, Penit. Timișoara, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. București-Rahova, Penit. Tulcea, Penit. Ploiești, Penit. Bistrița, CD Brăila-Tichilești, Penit. București-Jilava, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Giurgiu, Penit. Vaslui,

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 60 posturi vacante de asistent medical, din unitățile penitenciare- Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

 

Penitenciarul ARAD                                                                                                               

Penitenciarul BACĂU                                                                                                                     

Penitenciarul BAIA MARE                                                                                                            

Penitenciarul BOTOȘANI                                                                                              

Penitenciarul BRĂILA                                                                                                             

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA                                                                              

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA                                     

Penitenciarul CODLEA                                                            

Penitenciarul CRAIOVA-PELENDAVA     

Penitenciarul GĂEȘTI   

Penitenciarul GHERLA 

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul MIERCUREA CIUC

Penitenciarul PLOIEȘTI   

Penitenciarul TÂRGȘORUL NOU 

Penitenciarul SLOBOZIA

Penitenciarul TÂRGU JIU

SNPAP TÂRGU OCNA

Penitenciarul – Spital BUCUREȘTI – JILAVA

Penitenciarul – Spital BUCUREȘTI – RAHOVA

Penitenciarul – Spital CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul – Spital DEJ

Penitenciarul – Spital MIOVENI

 Penitenciarul – Spital TÂRGU OCNA

 

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 58 posturi vacante de agent din sectorul economico-administrativ, din unitățile penitenciare  – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi vacante de ofițer (psiholog), din unitățile penitenciare

Rezultate finale concurs: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Rezultate soluționare contestații probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Rezultate probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava,

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava,

Planificare probă scrisă: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Rezultate probă interviu: Centrul de concurs Penit. Arad,Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Planificare probă interviu: Centrul de concurs. Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Jilava,

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Calendar estimativ derulare probe concurs: Centrul de concurs Penit. Arad, Centrul de concurs Penit. Arad – Modificare, Centrul de concurs Penit. București-Jilava,

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Tulcea, Penit. Botoșani, Penit. Arad, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, CD Brăila – Tichilești, Penit. Vaslui, Penit. Ploiești, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Slobozia, Penit. București-Rahova, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Găești, Penit. Timișoara, Penit. Galați, Penit. București-Jilava,

Rezultate finale testare psihologică: Penit. Botosani, Penit. Arad, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, Penit. Tulcea, Penit. Vaslui, CD Brăila-Tichilești, Penit. București-Rahova, Penit. Bistrița, Penit. Slobozia, Penit. Baia Mare, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Constanța – Poarta Albă, Penit. Ploiești, Penit. Găești, Penit. Tulcea – Erată, Penit. Timișoara, Penit. Galați, Penit. București-Jilava,

Rezultate soluționare contestații testare psihologică: Penit. Bucuresti Rahova, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Găești, Penit. Galați, Penit. București-Jilava,

Rezultate inițiale testare psihologică: Penit. Botoșani, Penit. București-Rahova, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Brăila, Penit. Arad, Penit. Bistrița, Penit. Baia Mare, Penit. Tulcea, Penit. Vaslui, CD Brăila-Tichilești, Penit. Slobozia, Penit. Giurgiu, Penit. Galați, Penit. Găești, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. București-Jilava, Penit. Constanța – Poarta Albă, Penit. Ploiesti, Erată – Penit. București-Jilava, Penit. Timișoara,

Planificare testare psihologică: Penit. Slobozia, Penit. Găești, Penit. Ploiești, Penit. Botoșani, Penit. Galați, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. Brăila, Penit. Giurgiu, Penit. Baia Mare, Penit. Arad, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Bistrița, Penit. Vaslui, Penit. Timișoara, Penit. București-Rahova, Penit. Tulcea, CD Brăila-Tichileşti, Penit. Bucureşti-Jilava, Penit. București-Jilava – replanificare,

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs: Penit. Galați, Penit. Vaslui,

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical): Penit. Arad, Penit. Galați, Penit. Baia Mare, Penit. Brăila, Penit. Botoşani, Penit. Găești, Penit. Slobozia, Penit. Timișoara, Penit. Constanța-Poarta Albă, Penit. București-Rahova, Penit. Tulcea, Penit. Ploiești, Penit. Bistrița, CD Brăila-Tichilești, Penit. București-Jilava, Penit. Miercurea Ciuc, Penit. Giurgiu, Penit. Vaslui,

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 60 posturi de asistent medical, din unitățile penitenciare

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

 

Penitenciarul ARAD                                                                                                               

Penitenciarul BACĂU                                                                                                                     

Penitenciarul BAIA MARE                                                                                                            

Penitenciarul BOTOȘANI                                                                                              

Penitenciarul BRĂILA                                                                                                             

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA                                                                              

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA                                     

Penitenciarul CODLEA                                                            

Penitenciarul CRAIOVA-PELENDAVA     

Penitenciarul GĂEȘTI   

Penitenciarul GHERLA 

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul MIERCUREA CIUC

Penitenciarul PLOIEȘTI   

Penitenciarul TÂRGȘORUL NOU 

Penitenciarul SLOBOZIA

Penitenciarul TÂRGU JIU

SNPAP TÂRGU OCNA

Penitenciarul – Spital BUCUREȘTI – JILAVA

Penitenciarul – Spital BUCUREȘTI – RAHOVA

Penitenciarul – Spital CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul – Spital DEJ

Penitenciarul – Spital MIOVENI

 Penitenciarul – Spital TÂRGU OCNA

 

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 58 posturi vacante de agent din sectorul economico-administrativ, din unitățile penitenciare

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații verificare dosare concurs:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 100 posturi de agent (operativ), din unitățile penitenciare

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA

Penitenciarul CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul SLOBOZIA

Penitenciarul TULCEA

 

Anunțul de concurs

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 100 posturi vacante de agent (operativ), din unitățile penitenciare

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS, PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE, PRECUM ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BUCUREȘTI-JILAVA

Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA

Penitenciarul CONSTANȚA-POARTA ALBĂ

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul SLOBOZIA

Penitenciarul TULCEA

 

Anunțul de concurs

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii