Astăzi 25-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă internă, a 12 posturi de conducere din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Rezultate finale concurs

Rezultate soluționare contestații:

Rezultate probă scrisă

Barem definitiv de evaluare și notare proba scrisă: Sef serviciu (logistica),

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

Planificare probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

 Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – Adresa de e-mail pentru transmiterea contestaţiilor la rezultatele verificării dosarelor de concurs : concurs-anp@anp.gov.ro 

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

opis

informaţii COVID

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 12 posturi de conducere din cadrul aparatului propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat – se continuă procedura de ocupare prin concurs

Rezultate finale concurs

Rezultate soluționare contestații:

Rezultate probă scrisă

Barem definitiv de evaluare și notare proba scrisă: Sef serviciu (logistica),

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

Planificare probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

 Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – Adresa de e-mail pentru transmiterea contestaţiilor la rezultatele verificării dosarelor de concurs : concurs-anp@anp.gov.ro 

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

opis

informaţii COVID

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi de execuţie (ofiţer) din cadrul aparatului propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Serviciul Audit Public Intern

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Data estimativă a primei probe de concurs: 12.12.2022

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate iniţiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – Adresa de e-mail pentru transmiterea contestaţiilor la rezultatele verificării dosarelor de concurs : concurs-anp@anp.gov.ro 

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 4 – Procedura de obţinere a avizului Serviciului Audit Public Intern

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

informaţii COVID

chestionar COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Test

Ca parte integrantă a procesului de dezvoltare a sistemului judiciar, Administrația Națională a Penitenciarelor, și-a propus continuarea procesului de transformare instituțională și prin dezvoltarea, cantitativă și calitativă, a capabilităților de management al datelor și informațiilor din mediul penitenciar.

Raportat la obiectivele strategice ale României stabilite pentru apărarea securității naționale, sistemul penitenciar, prin persoanele pe care le custodiază, poate reprezenta o sursă de informații de natură să contribuie decisiv, în anumite momente, la (re)configurarea strategiilor și politicilor de securitate ale României.

Astfel, ca principale direcți de acțiune pe termen scurt, mediu și lung, Administrația Națională a Penitenciarelor își propune următoarele obiective:

 • Modernizarea infrastructurii IT&C prinReînnoirea parcului de echipamente de tehnologia informației și comunicații al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, upgrade-area domeniului anp.ro la Active Directory 2019, Exchange Server 2019, Skype for Business, Sharepoint Server 2019, System Center Configuration Manager, Endpoint Protection, Advanced Threat Analitics, implementarea unei soluții de Virtual Desktop pentru lucrul de la distanță și implementarea unei soluții de Security Operation Center (SOC)
 • Management performant prin implementarea aplicațiilor informatice: PMSWeb, SCIM, Transfer deținuți, Cereri concedii.
 • Dezvoltarea unei retele de prelucare a informatiilor clasificate in sistemul penitenciar.
 • Implementarea unui sistem unitar de tip DMS (Document Management System), un sistem de gestiune digitală a documentelor și informațiilor asociate care să ofere tuturor utilizatorilor, sistemelor informatice existente și implicit instituțiilor, o modalitate eficientă și sigură de gestionare a documentelor (atât cele eliberate inițial din format hârtie cât și cele generate electronic).
 • Digitalizarea documentelor aflate in arhiva Aministratiei Nationale a Penitenciarelor prin contractarea de servicii profesionale de arhivare electronică, crearea și administrarea unei platforme informatice care să permită accesul online la documente al persoanelor care au acest drept legal si digitalizarea proceselor baze pe documente.

Prin aceste proiecte se urmărește atingerea următorilor indicatori:

 • standardizarea politicilor de acces și securitate a datelor și utilizarea lor în mod unitar;
 • utilizarea eficientă și simplificarea gestiunii fizice a resurselor prin digitalizare;
 • crearea condițiilor tehnice de interconectare a sistemelor informatice, care asigură un flux informațional bidirecțional permanent;
 • reducerea semnificativă a cheltuielilor cu materialele consumabile, precum și a toxicității asupra mediului și creșterea calității activităților desfășurate;
 • diminuarea riscului de compromitere a informațiilor clasificate;
 • simplificarea procedurilor privind circuitul documentelor, reducerea birocrației și asigurarea unui schimb informațional eficient și sigur;
 • gestionarea eficientă a momentelor de prelucrare a unui volum semnificativ de date într-un timp redus.

Indicatori de outcome

 • eficientizarea semnificativă a exercitării funcției manageriale ca urmare a procesului de digitalizare a fluxului informațional;
 • asigurarea unui răspuns prompt și eficient al administrației în prevenirea sau gestionarea evenimentelor grave specifice sistemului penitenciar;
 • intensificarea cooperării interinstituționale în prevenirea și combaterea unor incidente cu impact semnificativ în societate, prin furnizarea în timp real a datelor și informațiilor utile în fundamentarea unor decizii.
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 45 posturi de execuţie (ofiţer+agent) din cadrul sectorului tehnologia informaţiei şi comunicaţii, din aparatul propriu al A.N.P. şi unităţile subordonate

Rezultate finale concurs

Rezultate soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă scrisă

Barem de evaluare şi notare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr.5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi ofiţer (consilier juridic), 11 posturi ofiţer (psiholog resurse umane) şi 2 posturi preot, din aparatul propriu al A.N.P. şi unităţile subordonate

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă: 

Barem definitiv de evaluare și notare probă scrisă:

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Calendar estimativ probe concurs:

Rezultate verificare dosare concurs:

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate inițiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 219 posturi vacante de agent operativ, din unităţile penitenciare

Precizări testare psihologică

INFORMAȚII COMPLETE PRIVIND PLANIFICĂRILE ȘI REZULTATELE PROBELOR DE CONCURS, PENTRU FIECARE UNITATE PENITENCIARĂ CARE ARE POSTURI SCOASE LA CONCURS !!! – CLICK PE UNITATEA LA CARE V-AȚI ÎNSCRIS!

Penitenciarul Baia Mare

Penitenciarul Găești Penitenciarul Timișoara

Penitenciarul Botoșani

Penitenciarul Giurgiu Penitenciarul Tulcea

Penitenciarul București-Jilava

Penitenciarul Iași Penitenciarul Vaslui
Penitenciarul București Rahova Penitenciarul Mărgineni

Centrul de Detenție Brăila Tichilești

Penitenciarul Codlea

Penitenciarul Miercurea Ciuc

Penitenciarul – Spital București Jilava

Penitenciarul Constanța Poarta-Albă

Penitenciarul Ploiești

Penitenciarul – Spital București Rahova

Penitenciarul Deva

Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou

Penitenciarul – Spital Dej

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

Penitenciarul Slobozia

Penitenciarul Focșani Penitenciarul Târgu Mureș

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 4 posturi de conducere din cadrul sectorului învăţământ – SNPAP Târgu Ocna – Termenul pentru depunerea documentelor a expirat

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate iniţiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

opis

informaţii Covid

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 4 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului învăţământ – SNPAP Târgu Ocna

Rezultate finale concurs:

Rezultate probă scrisă:

Barem de evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Calendar estimativ derulare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate iniţiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

cerere de înscriere

opis

informaţii Covid

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii