Astăzi 25-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a 31 posturi din cadrul sectorului reintegrare socială – director adjunct / şef serviciu / şef birou- Termenul pentru depunerea documentelor a expirat

Rezultate finale concurs:

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Rezultate soluţionare contestaţii Barem de evaluare şi notare probă scrisă: 

 

Barem de evaluare şi notare probă scrisă

 

Planificare probă scrisă: 

 

Rezultate probă interviu:

 

Planificare probă interviu:

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs: 

 

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică: 

Rezultate iniţiale testare psihologică: 

 

Planificare testare psihologică: 

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Publicat la 29.03.2021 – Concurs de ocupare a 31 posturi din cadrul sectorului reintegrare socială – director adjunct / şef serviciu / şef birou

Rezultate finale concurs:

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Rezultate soluţionare contestaţii Barem de evaluare şi notare probă scrisă: 

 

Barem de evaluare şi notare probă scrisă

 

Planificare probă scrisă: 

 

Rezultate probă interviu:

 

Planificare probă interviu:

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs: 

 

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică: 

Rezultate iniţiale testare psihologică: 

 

Planificare testare psihologică: 

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 42 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

 

Rezultate finale concurs:

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Barem definitiv de evaluare şi notare probă scrisă:

 • director adjunct (siguranţa deţinerii şi regim penitenciar)/şef serviciu (supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate)/şef serviciu (siguranţă, regim şi asigurarea legalităţii): Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

 

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare şi notare probă scrisă:

 

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă:

 

Rezultate probă interviu:

 

Planificare probă interviu:

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs :

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 42 posturi din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar – director adjunct / şef serviciu / şef birou- Termenul pentru depunerea documentelor a expirat

Rezultate finale concurs:

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Barem definitiv de evaluare şi notare probă scrisă:

 • director adjunct (siguranţa deţinerii şi regim penitenciar)/şef serviciu (supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate)/şef serviciu (siguranţă, regim şi asigurarea legalităţii): Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova,

 

Rezultate soluţionare contestaţii barem de evaluare şi notare probă scrisă:

 

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă:

 

Rezultate probă interviu:

 

Planificare probă interviu:

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs :

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate soluţionare contestaţii verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 43 posturi din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar – şef secţie deţinere interioară/şef secţie deţinere exterioară- Termenul pentru depunerea documentelor a expirat

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitiv de evaluare şi notare probă scrisă:

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă: 

Rezultate probă interviu: 

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ derulare probe de concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1a – Posturile scoase la concurs – şef secţie deţinere interioară
 • Anexa nr. 1b – Posturile scoase la concurs – şef secţie deţinere exterioară
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 43 posturi vacante de şef secţie deţinere

Rezultate finale concurs:

Rezultate soluționare contestații probă scrisă:

Rezultate probă scrisă:

Barem definitiv de evaluare şi notare probă scrisă:

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Barem de evaluare şi notare probă scrisă:

Planificare probă scrisă: 

Rezultate probă interviu: 

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

 

Calendar estimativ derulare probe de concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică:

 

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1a – Posturile scoase la concurs – şef secţie deţinere interioară
 • Anexa nr. 1b – Posturile scoase la concurs – şef secţie deţinere exterioară
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii