Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 87 posturi de medic, diverse specialități, 2 posturi de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al A.N.P. și unitățile subordonate

Rezultate concurs :

Situaţia dosarelor „admise” sau „respinse” :

Completare dosare concurs :

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Posturi pentru care nu s-au depus dosare de concurs :

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020 – format word-pdf

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020

Bibliografia, tematica și probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 24 posturi (ofiţer+agent) din sectorul resurse umane, din unităţile penitenciare şi ANP

 

Rezultate finale concurs : 

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă : 

 

Rezultate probă interviu: 

 

Planificare probă interviu: 

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs : 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică : 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 

cerere de înscriere

opis

declaraţie

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi de execuţie în aparatul propriu al ANP

 

Rezultate finale concurs : 

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă : 

 

Rezultate probă scrisă :

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Rezultate probă interviu : 

 

Planificare probă interviu :

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Calendar estimativ probe concurs :

 

Rezultate verificare dosare concurs :

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunţul de concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 27 posturi de execuţie în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

Rezultate finale concurs :

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

 

Rezultate probă scrisă:

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă:

 

Rezultate probă interviu :

 

Planificare probă interviu :

 

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu:

 

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu:

 

Calendar estimativ probe concurs :

 

Rezultate verificare dosare concurs : 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID

 

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

 

Decizia nr. 309/2011 privind aprobarea Normelor elementare de exploatare a resurselor informatice şi de comunicaţii IT de către utilizatori din sistemul administraţiei penitenciare

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 6 posturi de ofițer (consilier juridic)

 

Rezultate finaleCentrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisăCentrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Model contestaţie proba scrisă

Barem de evaluare și notare probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Planificare probă scrisă : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Rezultate probă interviu : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Planificare probă interviu : Centrul de concurs Penit. București-Rahova

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului : Centrul de concurs Penit. București-Rahova 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova

Calendar estimativ probe concurs : Centrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova, Centrul de concurs Penit. București-Rahova – EratăCentrul de concurs Penit. Bucureşti-Rahova – Erată

Rezultate verificare dosare concurs : Penit. Baia Mare, B.A.G.R. Bucureşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Timişoara, C.P.O.R. – Complex Flamingo, Penit. Oradea,

Rezultate finale testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Penit. Baia Mare, Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a PenitenciarelorC.P.O.R. Complex Flamingo, Penit. Oradea,

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Timişoara,

Rezultate inițiale testare psihologică : Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații București, Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penit. Baia Mare, Penit. Oradea, C.P.O.R. Complex Flamingo,

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID 

Planificare testare psihologică : C.P.O.R. – Complex Flamingo, Penit. Oradea, Penit. Timișoara, Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații București, Administrația Națională a Penitenciarelor, Penit. Baia Mare,

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) : Penit. Timişoara, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) : C.P.O.R. – Complex Flamingo, Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti, Penit. Baia Mare, Penit. Timişoara, Penit. Oradea, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Anunțul de concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a unor posturi din sectorul reintegrare socială

 

Rezultate finale concurs: 

 

Rezultate soluționare contestații proba scrisă

 

Rezultate probă scrisă : 

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

 

Planificare probă scrisă :

 

Rezultate probă interviu :

 

Planificare probă interviu : 

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs :

 

Rezultate finale testare psihologică:

 

Rezultate contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică:

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar-COVID

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

Ghid de bune practici pentru asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar

Ghidul educatorului care lucrează în sistemul penitenciar

Protocol de colaborare ANP – Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române (2013)

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

← Către pagina principală

Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de penitenciare, 185 posturi – publicat la 09.10.2020

 

Rezultate finale concurs : 

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă : 

 

Rezultate probă scrisă : 

 

Barem DEFINITIV de evaluare și notare probă scrisă:

 

Rezultate contestaţii barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

 

Planificare probă scrisă: 

 

Rezultate probă interviu :

 

Planificare probă interviu :

 

Rezultate probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

 

Planificare probă orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină:

 

Rezultate probă practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare, necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu :

 

Planificare probă practică de verificare a forţei motrice, abilităţilor în tehnici de autoapărare şi imobilizare, necesare îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu :

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

 

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs : 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate contestaţii testare psihologică:

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

 

 

cerere de înscriere

opis

 

6 posturi ofițer – sectorul cooperare și programe

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

29 posturi ofițer – sectorul economico administrativ

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

1 post ofițer – responsabil protecția datelor personale

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

5 posturi ofițer – sectorul învățământ SNPAP Tg. Ocna

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

  • ofițer (planificare) : ȘNPAP Târgu Ocna,
  • ofițer profesor (teorie și practică penitenciară – siguranță și regim) : ȘNPAP Târgu Ocna,
  • ofițer profesor (științe juridice și socio-umane – drept) : ȘNPAP Târgu Ocna,
  • ofițer profesor (instrucția tragerii și pregătire fizică – cunoașterea armamentului și instrucția tragerii) : ȘNPAP Târgu Ocna,

Anunțul de concurs

9 posturi ofițer – sectorul tehnologia informației

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

64 posturi ofițer – sectorul operativ

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

6 posturi ofițer – sectorul prevenirea criminalității și terorismului

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

39 posturi ofițer – sectorul reintegrare socială

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

21 posturi ofițer – sectorul resurse umane

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

5 posturi ofițer – sectorul sănătate și securitate în muncă și protecția mediului

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs


← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 328 posturi din sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare şi 2 posturi din aparatul propriu al A.N.P.

 

Rezultate finale concurs :

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

 

Rezultate probă scrisă : 

 

Barem DEFINITIV de evaluare și notare probă scrisă :

 

Rezultate contestații barem de evaluare și notare probă scrisă :

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

 

Planificare probă scrisă : 

 

Rezultate probă interviu : 

 

Planificare probă interviu : 

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Rezultate verificare dosare concurs : 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate iniţiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

 

Soluționare contestații verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Transparenta decizională conform 52/2003

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 15.10.2020.

03.09.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.09.2020.

13.08.2020

Proiectul Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor prin care se aprobă condiţiile specifice de ocupare a posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor penitenciare, precum şi probele de concurs stabilite pentru fiecare tip de post în parte.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro

10.08.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 20.08.2020.

07.08.2020 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro

30.06.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 10.07.2020.

25.06.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 06.07.2020.

25.05.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 05.06.2020.

14.05.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 25.05.2020.

12.02.2020

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 24.02.2020.

 

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anul 2019 – accesaţi link

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anii 2018 şi 2017– accesaţi link

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anul 2016 – accesaţi link

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anii 2015, 2014 şi 2013 – accesaţi link

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii