Astăzi 25-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a 14 posturi de conducere în cadrul sectorului medical Mai aveți la dispoziție pentru depunerea documentelor!

Rezultate finale concurs

 

Rezultate probă scrisă

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă

 

Planificare probă scrisă

 

Rezultate probă interviu

 

Planificare probă interviu

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Calendar estimativ probe concurs

 

Rezultate verificare dosare concurs: 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate inițiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 14 posturi de conducere în cadrul sectorului medical

 

Rezultate finale concurs

 

Rezultate probă scrisă

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă

 

Planificare probă scrisă

 

Rezultate probă interviu

 

Planificare probă interviu

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Calendar estimativ probe concurs

 

Rezultate verificare dosare concurs: 

 

Rezultate finale testare psihologică :

 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică :

 

Rezultate inițiale testare psihologică :

 

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

opis

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 122 posturi agent în sectorul medical

 

Rezultate finale concurs :

 

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

 

Rezultate probă scrisă :

 

Rezultate contestaţii barem de evaluare şi notare probă scrisă

 

Barem de evaluare și notare probă scrisă

 

Planificare probă scrisă

 

Rezultate probă interviu

 

Planificare probă interviu

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu

 

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu

 

Calendar estimativ probe concurs

 

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testare psihologică :

Soluţionare contestaţii testare psihologică :

Rezultate iniţiale testare psihologică :

Planificare testare psihologică :

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Soluţionare contestaţii verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunţul de concurs CLICK AICI!

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Agenda de lucru a conducerii ANP

Notă: Agenda de lucru a conducerii ANP poate face obiectul unor completări/ actualizări în funcție de evenimentele de ultimă oră.


25.01.2022 – 02.02.2022

Participarea următorilor reprezentanți, din partea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, la prezentarea Analizelor de activitate pe anul 2021, ale unităților subordonate, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor:

 • comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, director general (Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Iaşi, Penitenciarul Timişoara);
 • comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, director general adjunct (Penitenciarul de femei Ploiești – Târgşorul Nou, Centrul de Detenție Craiova, Centrul Educativ Buziaş, Centrul Educativ Tg. Ocna, Penitenciarul Botoşani);
 • comisar șef de poliție penitenciară Ilie MARIAN, director general adjunct (Penitenciarul Arad, Penitenciarul București – Rahova, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Oradea);
 • comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, director general adjunct (Penitenciarul Craiova – Pelendava, Penitenciarul Ploieşti, Penitenciarul Tg. Jiu, B.A.G.R.);
 • comisar șef de poliție penitenciară Gabriel PĂUN, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar (Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Galaţi, Penitenciarul Vaslui);
 • comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, director Direcția Management Resurse Umane (Penitenciarul București – Jilava, Penitenciarul Mioveni, Penitenciarul Tg. Mureş, Centrul de pregătire a magistraților, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei – SOVATA, S.N.P.A.P. Tg. Ocna);
 • comisar șef de poliție penitenciară Gabriela PETROVICI, director Direcția Economico Administrativă (Penitenciarul Bistrița, Penitenciarul Brăila, Penitenciarul Focşani, Penitenciarul Mărgineni, Complex Flamingo Eforie Sud);
 • comisar șef de poliție penitenciară Laurenția ȘTEFAN, director Direcția de Supraveghere Medicală (Penitenciarul Spital București – Jilava, Penitenciarul Spital București – Rahova, Penitenciarul Sp. Constanța – Poarta Albă, Penitenciarul Spital Dej, Penitenciarul Spital Mioveni);
 • comisar șef de poliție penitenciară Geo Bogdan BURCU, director Direcția Prevenirea Criminalității și Terorismului (Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Deva, Penitenciarul Dr. Tr. Severin, Penitenciarul Satu Mare);
 • comisar șef de poliție penitenciară Lucian IANOȘ, director Direcția Tehnologia Informației și Comunicației (Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul Slobozia);
 • comisar șef de poliție penitenciară Florin ȘERPE, director Direcția Reintegrare Socială (Penitenciarul Găeşti, Penitenciarul Tulcea, Centrul de Detenție Tichileşti).

20.01.2022 – interval orar 1200-1330

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la PRI LAUNCH – lansarea de către Penal Reform International a „10 point plan on crisis-ready non-custodial sanctions and measures”, în format videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


20.01.2022 – interval orar 1100-1315

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la o întâlnire de lucru, cu reprezentanții organizațiilor sindicale, cu teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


19.01.2022 – interval orar 1400-1530

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la ședința de lucru a grupului de experți EuroPris, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


18.01.2022 – interval orar 0930-1100

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de directorii generali adjuncți, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, respectiv comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, la întâlnirea de lucru privind raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), consecutiv vizitei în România din 2021 – sediul Ministerului Justiției.


13.01.2022 – interval orar 1000-1100

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Agenției Naționale Antidrog, Direcției Naționale de Probațiune, Ministerului Muncii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții la Ședința de lucru privind etapa finală a elaborării metodologiei de asistență post-detenție prevăzută în cadrul H.G. nr. 430/2020, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


07.01.2022 – interval orar 1000-1300

Prima întâlnire de lucru cu reprezentanții legali ai S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L., referitoare la încheierea contractului de achiziţie publică Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului “Penitenciar P48 UNGURIU – Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis”, județul Buzău, cu operatorul economic S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L., la care au participat domnul director general adjunct comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA și domnul director general adjunct comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, alături de reprezentanți ai direcțiilor siguranța deținerii și regim penitenciar, economico-administrativă și ai unității de implementare proiecte.

S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L. a efectuat o scurtă prezentare a proiectului tehnic care va fi elaborat, a informațiilor necesare a fi puse la dispoziție de către Administrația Națională a Penitenciarelor, a calendarului activităților și întâlnirilor care vor avea loc în perioada imediat următoare, astfel încât prestarea serviciilor de proiectare să se deruleze în condiții corespunzătoare, în conformitate cu contractul încheiat.

După întâlnirea de la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentanții S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L., împreună cu directorii generali adjuncți sus menționați, s-au deplasat la sediul Ministerului Justiției, unde a avut loc o întâlnire cu domnul Tiberiu UNGUREANU, consilier al ministrului justiției, întâlnire ce a avut drept scop, reiterarea importanței acestui proiect de investiții care face parte din Programul de guvernare 2020-2024 – Investiții în infrastructura din justiție pe termen mediu și lung, aprobat prin hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020.


17.12.2021 – interval orar 1600-1800

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana MORAR, la Annual Meeting of the Group of Friends of Corrections, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


16.12.2021 – interval orar 1000-1200

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la o întâlnire de lucru, cu reprezentanții organizațiilor sindicale FSANP, FSSP și FPP, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


14.12.2021 

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, alături de directorul Direcției Reintegrare Socială, și de reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și ai Direcției Naționale de Probațiune, la întâlnirea de lucru a Comitetului interministerial pentru coordonarea și implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


13.12.2021 – interval orar 1000-1130

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana MORAR, la lansarea publică a programului BriSaR – Bringing safety to the roads, elaborat și testat în cadrul proiectului ERASMUS + cu același nume, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


09.12.2021 – interval orar 1500-1700

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana MORAR, la webinarul cu tema Justiția prietenoasă cu copiii cu dizabilități, organizat de Clubul pentru Resurse Juridice, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


01.12.2021

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE la Parada Militară dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a RomânieiPiața Arcul de Triumf, București.


29.11.2021 – 01.12.2021 – interval orar 1300-1700

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana MORAR, ca expert instituțional desemnat,  la o sesiune de consultări tehnice informale cu tema Treatment of drug use disorders and associated Mental Health Disorders in Prison Settings, organizată de către UNODC, în sistem videoconferință – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


26.11.2021- interval orar 1400-1600

Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format videoconferință, cu participarea reprezentanților celor patru organizații sindicale din sistemul administrației poliției penitenciare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


25.11.2021 – interval orar 1000-1400

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN și a directorului general adjunct comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, la o întâlnire de lucru, cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


26-27.10.2021

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la secțiuni ale conferinței anuale ICPA (International Corrections and Prison Association) – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


26.10.2021- interval orar 1030-1230

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu directorii, directorii adjuncți/șefii de servicii și directorii medicali/medicii șefi ai unităților penitenciare, având ca tematică aspecte de relevanță pentru activitatea unităților, din perspectiva contextului COVID-19, precum și alte priorități instituționale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


19.10.2021 – interval orar 1030-1400

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN și a directorului general adjunct comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, precum și  a directorilor Direcției Economico-Administrative, respectiv Direcției Juridice, la o întâlnire de lucru, cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


12.10.2021 – interval orar 1000-1200

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, alături de directorii Direcției Reintegrare Socială și Direcției Juridice, și de reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Direcției Naționale de Probațiune, Patriarhiei Române și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării la întâlnirea de lucru a Comitetului interministerial pentru coordonarea și implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024 – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


07.10.2021 – interval orar 0900-1045

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN și a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, la întâlnirea de lucru cu membrii delegației Consiliului Uniunii Europene, având ca teme aplicarea deciziilor-cadru referitoare la mandatul european de arestare și aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală – sediul Ministerului Justiției.


04.10.2021 – începând cu ora 0900

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, la Festivitatea deschiderii anului universitar 2021-2022 a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” – sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.


29.09.2021 – interval orar 1500-1800

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la adunarea generală anuală EuroPris – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


24.09.2021 – interval orar 0930-1130

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, prin videoconferință, la  cursul de instruire pentru reprezentanții sistemului penitenciar din Republica Moldova, cu tema Sănătate mintală și COVID sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


23.09.2021 – interval orar 1000-1300

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de reprezentanți ai Direcției Management Resurse Umane și ai Direcției Economico-Administrative, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții organizațiilor sindicale FSANP, FSSP și FPP, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


20-21.09.2021

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la cea de-a 26-a Conferință a Directorilor de Sisteme Penitenciare și de Probațiune a Consiliului Europei (CoE), cu tema “Gaining an edge over the pandemic” – Portugalia.


15.09.2021 – interval orar 0900-1100

Prezentarea asigurată de directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la  conferința „COVID-19 and Law Enforcement”, organizată de Sistemul Penitenciar Ungar – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (format videoconferință).


09.09.2021 – interval orar 1000-1130

Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format videoconferință, cu participarea reprezentanților celor patru organizații sindicale din sistemul administrației poliției penitenciare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


02.09.2021 – interval orar 1130-14.00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


02.09.2021 – interval orar 1000-1130

 Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format videoconferință, cu participarea reprezentanților celor patru organizații sindicale din sistemul administrației poliției penitenciare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


30.08.2021 – începând cu ora 1000

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de reprezentanți ai Direcției Management Resurse Umane, la Festivitatea de absolvire a promoției 2021 „Regele Mihai I – 100 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu OcnaPiațeta Primăriei Orașului Târgu Ocna.


12.08.2021 – interval orar: 1100-1430

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la o întâlnire de lucru cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale SNPP, FSANP, FSSP, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


05.08.2021 – începând cu ora 0900

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor la Comisia mixtă de dialog privind sistemul penitenciarsediul Ministerului Justiției.


30.07.2021 – începând cu ora 0900

 Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la Festivitatea de absolvire a promoției 2021 „Tudor Vladimirescu” a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” – sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.


29.07.2021 – începând cu ora 0900

 Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, la Festivitatea de absolvire a Promoției de ingineri militari și civili 2021 a Academiei Tehnice Militare Ferdinand I, intitulată sugestiv „Regele Mihai I – 100” – sediul Academiei Tehnice Militare Ferdinand I.


15.07.2021 – interval orar: 1300-1630

 Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice sistemului administrației penitenciare, respectiv informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă și comunicarea soluțiilor pentru problemele semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


14.07.2021 – interval orar: 1000-1200

 Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format videoconferință, cu participarea reprezentanților celor patru organizații sindicale din sistemul administrației poliției penitenciare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


08.07.2021 ora 1100-1300

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Penitenciarul Târgu Mureș – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


07.07.2021 ora 1100-1330

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Penitenciarul Baia Mare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


06.07.2021 ora 1000-1200

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, și a directorului Direcției Reintegrare Socială, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției,  Ministerului Educației,  Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității,  Ministerului Economiei Antreprenorialului și Turismului, Patriarhiei Române și Asociației Municipiilor din România la cea de-a doua întâlnire  din acest an a Comitetului interministerial pentru coordonarea și implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024sediul Ministerului Justiției.


06.07.2021 ora 1100-1300

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


05.07.2021 ora 1100-1300

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Penitenciarul Vaslui – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


02.07.2021 ora 1100-1300

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Penitenciarul Botoșani- sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


30.06.2021

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la conferința organizată de EuroPris, Inovație și Covid – Schimbări în relațiile profesionale, proceduri și condiții de muncă în lumina pandemiei – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


24.06.2021 ora 1500

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la conferința organizată de Ministerul Justiției și Serviciile Corecționale Norvegiene, Reducerea Recidivei – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


22.06.2021

Participarea, prin videoconferință, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la Conferința online de lansare a proiectului Correctional, organizată de Administrația Națională a Penitenciarelor – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 10-11.06.2021

Participarea, prin videoconferință, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN la Summitul privind Designul și Dezvoltarea Unităților Corecționale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


17.05.2021

Participarea, prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la Conferința de (DE)Radicalizare organizată de Consiliu Europei – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor.


17.05.2021 – ora 1000

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, la evenimentul festiv dedicat aniversării a șaptezeci și doi de ani de la înființarea Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” – Aula Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”


12.05.2021 – ora 1100

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN și a directorilor generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice dialogului social, aflate în competența Administrației Naționale a Penitenciarelor, informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă, respectiv probleme semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


11-12.05.2021 – ora 09:00

Participarea prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la a 27-a întâlnire a Grupului de Lucru a Consiliului pentru Cooperare Penologică a Consiliului Europei (PC-CP) – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


15.04.2021 – ora 09:00

Ceremonia de învestire a domnului comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN în funcția de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în prezența ministrului justiției, domnul Stelian-Cristian ION, a membrilor consiliului de conducere și a reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


14.04.2021 – ora 10:00 – 11:00

Participarea prin videoconferință, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la deschiderea oficială a Conferinței Naționale de Asistență Socială Penitenciară – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


09.04.2021 – ora 09:00

Ședința Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în format videoconferință, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale SNPP – Filiala ANP, respectiv FSANP – Sindicat ”Omnia” din ANP – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


07.04.2021 – ora 16:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, inclusiv reprezentanți ai Serviciului Cooperare și Programe și cei ai Direcției Reintegrare Socială (în cadrul Proiectului Correctional), la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu specialiști ai Direcției Naționale de Probațiune, ai Serviciului Corecțional Canadian și ai Direcției pentru Serviciile Corecționale din Norvegia, având ca tematică: prezentarea programelor de reintegrare socială ale Serviciului Corecțional Canadian (concept, tipuri de programe, pregătirea personalului de specialitate, context și scurt istoric al etapelor de dezvoltare a programelor etc.), sesiune de întrebări și răspunsuri etc. – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


07.04.2021 – ora 10:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la întâlnirea de lucru cu directorul general al Direcției Naționale de Probațiune, pentru aspecte organizatorice legate de activități în colaborare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


06.04.2021 – ora 10:30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorului Direcției Reintegrare Socială, comisar șef de poliție penitenciară Ion-Florin ȘERPE, la ședința Comitetului interministerial pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei  naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/11.06.2020 – sediul Ministerului Justiției (DG ANP), respectiv sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (director DRS-prin videoconferință)

 

02.04.2021 – ora 10:30

Participarea directorului Direcției Reintegrare Socială, comisar șef de poliție penitenciară Florin ȘERPE și a directorilor/directorilor adjuncți reprezentanți din 8 unități penitenciare  la o întâlnire de lucru, în sistem videoconferință, cu reprezentanții Prison Fellowship – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor

31.03.2021 – ora 11:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Florin Cătălin NIȚĂ (inclusiv directorii de direcților Supraveghere Medicală, respectiv Economico-Administrativă și șeful Biroului Monitorizare și Control Activități Medicale) la o întâlnire de lucru cu președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (C.N.C.A.V.), colonel medic dr. Valeriu Gheorghiță și directorul Centrului Național pentru Supraveghere și Controlul Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, doamna dr. Adriana PISTOL, membru C.N.C.A.V., pentru obținerea coordonatelor de lucru pentru campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 la nivelul persoanelor private de libertate – sediul C.N.C.A.V.

 

30.03.2021 – ora 12:00

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, la o întâlnire de lucru cu managementul Complexului Flamingo, pentru analiza activității și identificarea unor soluții pentru eficientizarea acesteia – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


26.03.2021 – ora 10:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directoriului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA la vizita de lucru organizată la Penitenciarul București-Jilava – sediul Penitenciarului București-Jilava


22 martie 2021 – ora 12:00

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (inclusiv directorii de direcților Reintegrare Socială, respectiv Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar), la o întâlnire de lucru cu managementul Penitenciarului Giurgiu, pentru analizarea aspectelor problematice identificate la nivelul instituției și stabilirea unor soluții de remediere eficiente – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


19 martie 2021 – ora 13:30 – 14:00

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (inclusiv directorii de direcților Supraveghere Medicală, respectiv Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar) la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu directorii penitenciarelor-spital, directorii adjuncți (pentru siguranța deținerii și regim penitenciar) și directorii adjuncți (pe linie medicală)/medici șefi, având ca tematică: implementarea măsurilor necesare din perspectiva contextului COVID – 19; abordarea priorităților acționale ce vor fi avute în vedere, în perioada imediat următoare, raportat la campania de vaccinare; măsuri multidisciplinare pentru prevenirea evenimentelor negative – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


17 martie 2021 – ora 12:00 – 15:00

Participarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (inclusiv directorii  de direcților Supraveghere Medicală, respectiv Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar) la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu directorii unităților penitenciare, directorii adjuncți (pentru siguranța deținerii și regim penitenciar) și directorii adjuncți (pe linie medicală)/medici șefi, având ca tematică: implementarea măsurilor necesare din perspectiva contextului COVID – 19; abordarea priorităților acționale ce vor fi avute în vedere, în perioada imediat următoare, raportat la campania de vaccinare; măsuri multidisciplinare pentru prevenirea evenimentelor negative – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


16 martie 2021 – ora 10:00

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorilor generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA și comisar șef de poliție penitenciară Florin Cătălin NIȚĂ, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor patru organizații sindicale din poliția penitenciară, pe teme specifice dialogului social, aflate în competența Administrației Naționale a Penitenciarelor, informare din partea instituției asupra subiectelor de impact din ultima perioadă, respectiv probleme semnalate de structurile sindicale – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


09 martie 2021 – ora 08:30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, inclusiv șefii de direcții, la o întâlnire de lucru, în format videoconferință, cu Ministrul Justiției și directorii unităților penitenciare, având ca tematică: aspecte de relevanță pentru activitatea unităților, din perspectiva contextului COVID – 19, respectiv abordarea priorităților acționale ce vor fi avute în vedere, în perioada imediat următoare – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


26 februarie 2021 – ora 10:30

Participarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Aurelian OPREA, la o întâlnire de lucru având ca temă Stadiul implementării măsurilor asumate prin ”Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României” sediul Ministerului Justiției, sub coordonarea Secretarului General al Ministerului Justiției


25 februarie 2021 – ora 10:00

Participarea prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la întâlnirea de lucru cu directori generali de la nivel european organizată de European Organisation of Prison and Correctional Services – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


16 februarie 2021 – ora 11:00

Participarea prin videoconferință, a directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la ședința de evaluare anuală a activităților și rezultatelor obținute de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020 – sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor


24 ianuarie 2021 – ora 10:00

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR, la Ceremonialul depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu prilejul sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române – sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.


21 ianuarie 2021 – ora 10:00

Participarea directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Ioana-Mihaela MORAR și a directorului Direcției Reintegrare Socială, comisar șef de poliție penitenciară Ion-Florin ȘERPE, la ședința Comitetului interministerial pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei  naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/11.06.2020 – sediul Ministerului Justiției (DGA ANP), respectiv sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (director DRS-prin videoconferință).


 


 

← Către pagina principală

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anii 2015, 2014 şi 2013

Înapoi

24.08.2015

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică supunem dezbaterii publice proiectul deciziei directorului general al ANP pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a Compartimentului Inspecţia Muncii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Proiect Decizie pentru aprobarea ROF a Compartimentului Inspecţia Muncii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dvs. cu privire la proiectul deciziei sus-menţionate, în format word şi pdf, până la data de 05.09.2015, pe adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro,

12.08.2015

În temeiul dispoziţiei art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să trasnmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format word şi PDF, la adresa de e-mailgabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro, până la data de 24.08.2015, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

06.08.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format word şi PDF, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro, până la data de 21.08.2015, cu respectarea prevederilor Deciziei 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

27.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/20013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să ne comunicaţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră cu privire la proiectul deciziei menţionate, până la data de 12.08.2015, în format word, la adresele de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro şi marin.nae@anp.gov.ro.

03.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă adresăm rugămintea să transmiteţi propunerile şi /sau alte observaţii la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ropână la data de 15.07.2015, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

15.06.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 26.06.2015, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

15.04.2015

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 27.04.2015, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro

14.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii cu privire la modificarea acesteia, în format word, până la data de 24.04.2015, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

09.01.2015

Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice proiectul procedurii privind închirierea spaţilor din sistemul administraţiei penitenciare

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de23.01.2015, la adresa  de  e-mail  gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro.

10.04.2014

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau observaţiile dumneavoastră, în format word, până la data de 22.04.2014, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

13.03.2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile şi observaţiile se trimit până la data de 28.03.2014, in formatul stabilit în decizia ANP nr. 338/2014, la adresa de  Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dna Gabriela GHIBERDICU, telefon 021/208.61.50/27.571, fax 021/243.13.85

08.11.2013

În temeiul art. 6 din  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în data de 07.11.2013, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice: – Proiectul Ordinului ministrului justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate şi Metodologia privind managemenetul riscurilor de corupţie în cadrul ANP şi unităţilor subordonate Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise, în scris, până la data de 18.11.2013 pe adresa Ministerului Justiţiei,  str. Apolodor nr. 17, sector 5 Bucureşti, pe fax la nr. 037.204.10.61 sau la adresa de

10.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi /sau observaţiile dumneavoastră, până la data de 22.04.2015, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

01.10.2013

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice: Proiectul de decizie pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi „Admis” la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.      

Propunerile şi observaţiile se trimit până la data de 11.10.2013, in formatul stabilit in anexa nr. 1 din decizia ANP nr. 595/2006, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie supuse dezbaterii publice în anul 2016

Înapoi

29.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 09.12.2016, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro

24.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 13.12.2016, la adresa de e-mail cristina.craciun@anp.gov.ro.

11.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 22.11.2016, la adresa de e-mail cristina.craciun@anp.gov.ro.

03.10.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 13.10.2016, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

08.08.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 17.08.2016, la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro.

28.07.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.08.2016, la adresa de e-mail gabriela.petrovici@anp.gov.ro.

14.06.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 24.06.2016, la adresa de e-mail oana.sorescu@anp.gov.ro.

10.05.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 23.05.2016, la adresa de e-mail catalin.enache@anp.gov.ro.

27.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 07.05.2016, la adresa de e-mail anp-dea@anp.gov.ro.

25.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 05.05.2016, la adresa de e-mail marian.ilie@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail florin.ardeleanu@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

21.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mailanp-dsdrp@anp.gov.ro

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mailrazan.giroveanu@anp.gov.ro.

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro.

20.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.05.2016, la adresa de e-mail ramona.diaconescu@anp.gov.ro.

08.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.04.2016, la adresa de e-mail lucia.petrescu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

08.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.04.2016, la adresa de e-mailmihai.andrei@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

07.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.04.2016, la adresa de e-mail cristina.berbec@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014

07.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.04.2016, la adresa de e-mailcristina.berbec@anp.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

05.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acestuia, în format word, până la data de 15.04.2016, la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/ 2014.

28.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.04.2016, la adresa de e-maillucia.petrescu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

28.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 08.04.2016, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

15.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acestuia, în format word, până la data de 25.03.2016 , la adresa de e-mail sorin.munteanu@anp.gov.ro, cu respectarea prevederilor Deciziei directorului general al ANP nr. 338/2014.

29.02.2016

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii, în format  word, pe adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro,până la data de 14.03.2016, cu respectarea prevederilor Deciziei 338/2014 a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Menţionăm că în proiect sunt incluse modificările şi observaţiile propuse de Ministerului Justiţiei.

19.01.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Proiect revizuire OMJ nr. 2856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonateîn vederea includerii acestuia în corpul Legii 293/2004, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 803/2015

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi observaţiile dumneavoastră, în format Word şi PDF, la adresa de e-mailveronica.boiangiu@anp.gov.ro, până la data de 29.01.2016, conform Anexei 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarului nr. 338/2014

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie – 2018 si 2017

Înapoi

04.12.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.12.2018.

16.11.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 26.11.2018.

15.10.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47,București sau la adresa de e-mail anp-cpm@anp.gov.ro, până la data de 25.10.2018.

21.09.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 sau la adresa de e-mail anp-dsdrp@anp.gov.ro, până la data de 03.10.2018.

06.07.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 16.07.2018.

07.02.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 19.02.2018, la adresa de e-mail fanica.nica@anp.gov.ro.

22.01.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 05.02.2018, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

23.10.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 03.11.2017, la adresa de e-mail cristina.ungureanu@anp.gov.ro.

08.09.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 22.09.2017, la adresa de e-mail lucian.rosculet@anp.gov.ro.

21.08.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 01.09.2017, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro.

06.07.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 18.07.2017, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro.

17.02.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 06.03.2017, la adresa de e-mail denisa.ciocodeica@anp.gov.ro.

10.02.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile şi/sau alte observaţii referitoare la modificarea acesteia, în format word, până la data de 20.02.2017, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.gov.ro.

Înapoi

← Către pagina principală

Proiecte de decizie – 2019

Înapoi

12.12.2019 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 23.12.2019.

25.11.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 06.12.2019.

22.10.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 01.11.2019.

16.10.2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (10), lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

Minuta privind dezbaterea publică, desfășurată la data de 10.10.2019, referitoare la proiectul de Decizie privind componența și Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordinate

04.10.2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Decizie privind componența şi Regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv al unităților subordonate

26.09.2019

În temeiul dispozițiilor art. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune atenției:

11.09.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.09.2019.

28.08.2019

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Națională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 08.09.2019.

 

11.07.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.07.2019.

03.06.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.06.2019.

03.06.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 14.06.2019.

16.04.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 26.04.2019.

15.04.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 24.04.2019.

13.03.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, București sau la adresa de e-mail anp-dcean@anp.gov.ro, până la data de 22.03.2019.

Înapoi

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii