Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

2. Atribuţii DGA

 1. Are drept de semnătură pentru toate direcțiile, serviciile și compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor, conform deciziei directorului general;
 2. Coordonează activitatea Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar și Direcției de Supraveghere Medicală, pentru care are drept de semnătură;
 3. Răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor actelor normative referitoare la: paza, escortarea și supravegherea persoanelor private de libertate, siguranța penitenciarelor și aplicarea regimului penitenciar, transferul persoanelor private de libertate între unitățile penitenciare, asigurarea asistenței medicale pentru persoanele private de libertate și personal;
 4. Organizează, coordonează, îndrumă și controlează, prin intermediul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar și Direcției de Supraveghere Medicală, activitatea unităților penitenciare în domeniile: paza, escortarea și supravegherea persoanelor private de libertate, siguranța penitenciarelor și aplicarea regimului penitenciar, transferul persoanelor private de libertate între unitățile penitenciare, asigurarea asistenței medicale pentru persoanele private de libertate și personal;
 5. Exercită calitatea de ordonator secundar de credite în limitele și pe perioadele stabilite prin decizie a directorului general, conform art. 7 alin. (3) din HG nr. 756/2016;
 6. Propune directorului general detașarea/delegarea și împuternicirea în funcție, precum și încetarea îndeplinirii atribuțiilor pentru șefi /coordonatorii de structuri care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar și Direcției de Supraveghere Medicală, și avizează propunerile formulate de directorii de unități teritoriale pentru aceste domenii;
 7. Îndrumă și controlează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din structurile pe care le coordonează;
 8. Întocmește, concluzionează și hotărăște cu privire la evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul din competența sa, conform prevederilor legale;
 9. Avizează fișele posturilor pentru șefii structurilor coordonate și le aprobă pe cele ale personalului din cadrul acestora.
← Către pagina principală

1. Atribuţii DGA

 1. Are drept de semnătură pentru toate direcţiile, serviciile şi compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform deciziei directorului general;
 2. Coordonează activitatea Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, pentru care are drept de semnătură;
 3. Răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor actelor normative referitoare la: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate și personal, managementul resurselor umane, protecţia informaţiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitate şi sănătate în muncă și protecția mediului, managementul situaţiilor de urgenţă;
 4. Organizează, coordonează, îndrumă şi controlează, prin intermediul Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență, activitatea unităţilor penitenciare în domeniile: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate și personal, managementul resurselor umane și protecţia informaţiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitatea şi sănătatea în muncă și protecția mediului, managementul situaţiilor de urgenţă;
 5. Exercită calitatea de ordonator secundar de credite în limitele și pe perioadele stabilite prin decizia directorului general, conform art. 7, al. 3 din H.G.nr.756/2016;
 6. Propune directorului general detaşarea/delegarea şi împuternicirea în funcţie, precum şi încetarea îndeplinirii atribuţiilor pentru şefii/coordonatorii de structuri care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei de Supraveghere Medicală, Direcţiei Management Resurse Umane, Cabinetului Medical, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitatea și Sănătatea în Muncă și Protecția Mediului și Compartimentului Managementul Situațiilor de Urgență şi avizează propunerile formulate de directorii de unităţi teritoriale pentru aceste domenii;
 7. Îndrumă şi controlează activitatea de pregătire profesională a personalului din structurile pe care le coordonează;
 8. Întocmeşte, concluzionează şi hotărăşte cu privire la evaluarea performantelor profesionale pentru personalul din competenţa sa, conform prevederilor legale;
 9. Avizează fişele posturilor pentru şefii structurilor coordonate şi le aprobă pe cele ale personalului din cadrul acestora.
← Către pagina principală

Atribuţii DG

 1. Are drept de semnătură pentru toate direcțiile, serviciile și compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor;
 2. Coordonează activitatea Direcției Juridice, Direcției Management Resurse Umane, Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului, Direcției Inspecție Penitenciară, Direcției Reintegrare Socială, Serviciului Audit Public Intern, Serviciului Cabinet, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului, Cabinetului Medical, Compartimentului Consilieri și Compartimentului Inspecția Muncii;
 3. Răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor actelor normative referitoare la: domeniul juridic, managementul resurselor umane, prevenirea criminalității și terorismului, inspecția penitenciară, reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, auditul public intern, secretariat, registratură, arhivă, comunicare și mass-media, protecția datelor cu caracter personal, protecția informațiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului, consilieri și inspecția muncii;
 4. Organizează, coordonează, îndrumă și controlează, prin intermediul Direcției Juridice, Direcției Management Resurse Umane, Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului, Direcției Inspecție Penitenciară, Direcției Reintegrare Socială, Serviciului Audit Public Intern, Serviciului Cabinet, Structurii de Securitate, Serviciului Psihologia Personalului, Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului, Cabinetului Medical, Compartimentului Consilieri și Compartimentului Inspecția Muncii, activitatea unităților penitenciare în domeniile: juridic, managementul resurselor umane, prevenirea criminalității și terorismului, reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, secretariat, registratură, arhivă, comunicare și mass-media, protecția datelor cu caracter personal, protecția informațiilor clasificate, evaluarea psihologică a personalului, securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului;
 5. Îndrumă și controlează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din structurile pe care le coordonează;
 6. Întocmește, concluzionează și hotărăște cu privire la evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul din competența sa, conform prevederilor legale;
 7. Aprobă fișele posturilor pentru directorii și șefii/coordonatorii structurilor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și pe cele ale personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează;
 8. Aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, conform competențelor, la propunerea Comisiei de disciplină.
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii