Astăzi 20-05-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Strategia Naţională de Reintegrare Socială a Persoanelor private de Libertate

Una dintre bunele practici evidenţiate la nivelul sistemului penitenciar, a constat în aprobarea Strategiei Naţionale de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate, 2015 – 2019, prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015. Dincolo de succesul eforturilor de promovare, întreprinse de către direcţia de specialitate în ultimii ani, aprobarea acestui document strategic atrage responsabilitatea cointeresării tuturor partenerilor instituţionali pentru implementarea Planului naţional al strategiei. Primii paşi, în acest sens, vizează: (mai mult…)

← Către pagina principală

Factorul motivaţional

Complementar demersurilor de extindere şi diversificare a ofertei de activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, un loc prioritar a fost acordat componentei de stimulare motivaţională. Un important demers a fost reprezentat, în acest context, de aplicarea Sistemului de creditare a participării persoanelor private de libertate la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc. Promovarea Sistemului de creditare a avut în vedere faptul că, în recuperarea psihosocială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, intervenţia directă asupra factorului motivaţional constituie o premisă favorabilă schimbării comportamentale, iar motivaţia extrinsecă susţine procesul de internalizare a valorilor sociale şi morale, pe fondul respectării normelor juridice. (mai mult…)

← Către pagina principală

Resursele umane

Luând în considerare măsura semnificativă în care volumul şi calitatea resurselor umane disponibile la nivelul structurilor de reintegrare socială, influenţează eficienţa activităţilor şi programelor desfăşurate cu persoanele private de libertate, una dintre principalele direcţii de acţiune promovate la nivelul sistemului penitenciar vizează extinderea colaborărilor cu asociaţiile şi organizaţiile societăţii civile. Astfel, unităţile de detenţie subordonate, sunt permanent susţinute şi încurajate să îşi dezvolte reţeaua de parteneri instituţionali, prin capacitarea voluntarilor şi implicarea reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii conexe reintegrării sociale a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Edificatoare este, în acest sens, trecerea în revistă a modelelor de bună practică enumerate anterior care, în majoritate, s-au concretizat şi au luat amploare, cu sprijinul colaboratorilor externi. (mai mult…)

← Către pagina principală

Modele de bună practică

Exemple concrete, care susţin dinamizarea abordărilor privind reintegrarea socială a deţinuţilor, sunt bunele practici identificate în cadrul unităţilor penitenciare subordonate. Acestea reprezintă atât iniţiative independente, de sine-stătătoare, concretizate prin activităţi desfăşurate în plan local sau regional, cât şi rezultate ale transpunerii în practică a unor proiecte naţionale, promovate de către direcţia de specialitate din administraţia centrală. (mai mult…)

← Către pagina principală

Introducere. Standardizarea şi diversificare ofertei de activităţi şi programe

Orientarea actuală, din perspectiva organizării şi desfăşurării intervenţiei recuperative destinată persoanelor aflate în custodia sistemului penitenciar, este marcată de necesitatea continuării eforturilor de standardizare şi diversificare a ofertei activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, iniţiate în anii anteriori. Această preocupare se manifestă în contextul inovării actualului cadru legislativ şi este fundamentată de istoricul recent de consolidare metodologică, materializat prin asigurarea unui caracter coerent şi unitar, la nivel naţional, tratamentului aplicat persoanelor private de libertate.

← Către pagina principală

2017

Pentru întrebări și nelămuriri puteți accesa pagina de Facebook – Admitere ANP

Concurs 2 posturi economico-administrativ

Inapoi

19.06.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Mioveni

19.06.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Bucureşti – Jilava

19.06.2017 – Concurs de ocupare a 1 post de agent administrativ responsabil bucatarie – Penitenciarul Iași

19.06.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de asistent medical – Penitenciarul Spital Mioveni

16.05.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Târgu Mureș

15.06.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Ploieşti

14.06.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Craiova – Pelendava

14.06.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Satu Mare

12.06.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Miercurea Ciuc

12.06.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Focșani

12.06.2017 – Concurs de ocupare a 10 posturi de agent – Penitenciarul Tulcea

10.05.2017 – Concurs de ocupare a 11 posturi de agent – Penitenciarul Ploiești

10.05.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou

09.06.2017 – Concurs de ocupare a 13 posturi de agent de penitenciare – Penitenciarul Bacău

09.06.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Brăila

08.06.2017 – Concurs de ocupare a 11 posturi de agent – Penitenciarul Timișoara

08.06.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Spital Tg. Ocna

07.06.2017 – Concurs de ocupare a 23 posturi de agent – Penitenciarul Constanţa – Poarta Albă

24.05.2017 – Concurs de ocupare a 1 post de agent – Penitenciarul Târgu Jiu

24.05.2017 – Concurs de ocupare a 1 post de agent – Penitenciarul Baia Mare

18.05.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Spital București Jilava

18.05.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Spital Tg. Ocna

18.05.2017 – Concurs de ocupare a 1 post de agent – Penitenciarul Spital București-Rahova

16.05.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Târgu Mureș

09.05.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Centrul Educativ Buziaș

09.05.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Satu Mare

08.05.2017 – Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi de auditor, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – Serviciul Audit Public Intern

04.05.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul București Jilava

04.05.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Tulcea

04.05.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Arad

03.05.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

02.05.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent – Penitenciarul Focșani

25.04.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de preot la Penitenciarul Galați, Penitenciarul Miercurea Ciuc și Penitenciarul-Spital București-Jilava

25.04.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Spital Dej

21.04.2017 – Concurs de ocupare a 9 posturi de ofiţer şi agent – Penitenciarul Codlea

21.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de ofiţer – Penitenciarul – Spital  Bucureşti – Rahova

14.04.2017 – Concurs de ocupare a 43 posturi de personal civil sezonier – Centrul de Pregătire, Odihnă și Recuperare – Complex Flamingo Eforie Sud

14.04.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul Baia Mare

11.04.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Bistrița

11.04.2017 – Concurs de ocupare a 11 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

10.04.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Focșani

10.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Focșani

10.04.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Aiud

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Bistrița

07.04.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul Iași

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Centrul Educativ Tg. Ocna

07.04.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Tg. Mureș

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Mioveni

07.04.2017 – Concurs de ocupare a 8 posturi de agent – Baza de Aprovizionare Gospodărire și Reparații

07.04.2017 – Concurs de ocupare a 9 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Deva

07.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Botoșani

06.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Mărgineni

06.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Slobozia

06.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Mioveni

06.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Centrul de Pregătire, Odihnă și Recuperare – Complex Sovata

05.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Baza de Aprovizionare Gospodărire și Reparații

05.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Spital Mioveni

05.04.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Spital Mioveni

05.04.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Târgu Jiu

05.04.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent – Penitenciarul Vaslui

04.04.2017 – Concurs de ocupare a 8 posturi de agent – Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou

03.04.2017 – Concurs de ocupare a 9 posturi de agent – Penitenciarul Codlea

03.04.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Găești

03.04.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul București Rahova

03.04.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Oradea

03.04.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul București Jilava

31.03.2017 – Concurs de ocupare a 12 posturi de agent – Penitenciarul Deva

31.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Brăila

31.03.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Tulcea

30.03.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent – Penitenciarul Giurgiu

30.03.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Spital Tg. Ocna

30.03.2017 – Concurs de ocupare a 18 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Arad

30.03.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul Bacău

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Ploiești

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 7 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Galați

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Spital București Jilava

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 14 posturi de agent – Penitenciarul Spital București Jilava

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 7 posturi de agent – Penitenciarul Slobozia

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Craiova Pelendava

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Timișoara

29.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer de conducere – Administrația Națională a Penitenciarelor – Direcția Economico-Administrativă

28.03.2017 – Concurs de ocupare a 10 posturi de agent – Penitenciarul Bucureşti – Rahova

28.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă

28.03.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă

28.03.2017 – Concurs de ocupare a 6 posturi de ofițer și agent – Centrul de Detenție Brăila Tichilești

28.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Miercurea Ciuc

27.03.2017 – Concurs de ocupare a 17 posturi de agent – Penitenciarul Bucureşti – Jilava

27.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou

24.03.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent – Penitenciarul Giurgiu

24.03.2017 – Concurs de ocupare a 3 posturi de agent – Penitenciarul Botoșani

24.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Baia Mare

24.03.2017 – Concurs de ocupare a 9 posturi de agent – Penitenciarul Tulcea

23.03.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

23.03.2017 – Concurs de ocupare a unui post de agent – Penitenciarul Găești

23.03.2017 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent – Penitenciarul Timișoara

22.03.2017 – Concurs de ocupare a 22 posturi de agent – Centrul de Detenție Brăila Tichilești

10.03.2017 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Brăila

07.03.2017 – Concurs de ocupare a 5 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Constanța Poarta Albă

05.01.2017 – Concurs de ocupare a 2 posturi de agent – Penitenciarul Spital Tg. Ocna – reluat în 27.02.2017

← Către pagina principală

2016

30.12.2016 – Concurs de ocupare a 10 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Miercurea Ciuc

29.12.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer – Centrul Educativ Buziaș

29.12.2016 – Concurs de ocupare a 8 posturi de ofițer și agent – Centrul de Detenție Craiova

29.12.2016 – Concurs de ocupare a 1 post de agent – Penitenciarul Spital Mioveni

28.12.2016 – Concurs de ocupare a 1 post de ofițer – Penitenciarul Bistrița

27.12.2016 – Concurs de ocupare a 12 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Tg. Jiu

27.12.2016 – Concurs de ocupare a 10 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Focșani

27.12.2016 – Concurs de ocupare a 4 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Arad

27.12.2016 – Concurs de ocupare a 1 post ofițer – Penitenciarul Tg. Mureș

23.12.2016 – Concurs de ocupare a 1 post ofițer – Penitenciarul Iași

23.12.2016 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer – Penitenciarul Mioveni

23.12.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer – Penitenciarul Bacău

22.12.2016 – Concurs de ocupare a 6 posturi de agent – Penitenciarul Bacău

21.12.2016 – Concurs de ocupare a 18 posturi de agent – Penitenciarul Botoșani

21.12.2016 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Spital Constanța – Poarta Albă

16.12.2016 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer – Penitenciarul Iași

29.11.2016 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Spital Târgu Ocna

29.11.2016 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Iași

24.11.2016 – Concurs de ocupare a 18 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Târgu Mureș

17.11.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Oradea

14.11.2016 – Concurs de ocupare a 17 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Satu Mare

14.11.2016 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Penitenciarul Bacău

11.11.2016 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer – Centrul Educativ Tg. Ocna

09.11.2016 – Concurs de ocupare a 37 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul București-Jilava

08.11.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Aiud

07.11.2016 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer – Penitenciarul Bistrița

07.11.2016 – Concurs de ocupare a 26 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul București-Rahova

04.11.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Târgu Jiu

03.11.2016 – Concurs de ocupare a 9 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Craiova-Pelendava

01.11.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Miercurea Ciuc

01.11.2016 – Concurs de ocupare a 6 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Giurgiu

31.10.2016 – Concurs de ocupare a 4 posturi de ofițer și agent – Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

31.10.2016 – Concurs de ocupare a 7 posturi de ofițer și agent – Centrul Educativ Buziaș

31.10.2016 – Concurs de ocupare a unui post de ofițer sănătate și securitate în muncă – Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

28.10.2016 – Concurs de ocupare a 2 posturi de ofiter – Centrul de Detenție Craiova

28.10.2016 – Concurs de ocupare a 15 posturi de ofiter și agent – Penitenciarul Iași

28.10.2016 – Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Ploiești

27.10.2016 – Concurs de ocupare a 4 posturi de ofițer și agent – Penitenciarul Miercurea Ciuc

27.10.2016 – Concurs de ocupare a 7 posturi de ofiter si agent   – Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii