Despre noi

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

- Scurt istoric -

 

Scoala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Administratiei Naționale a Penitenciarelor, care face parte din sistemul national de apărare, ordine publică si siguranță națională ale  statului, și are ca obiect de activitate formarea inițială a agenților și perfecționarea personalului din unitățile sistemului penitenciar

„Cea mai nobilă preocupare a omului e omul"

                                                                                                                                                C.E. Lessing

Din exterior, penitenciarele se prezintă ca locuri ale interzisului, în care ochiul neavizatului nu are cum să pătrundă, căci intrarea se face în condiţii speciale. Dar munca ce se desfăşoară aici este pe cât de puţin vizibilă pe atât de importantă din punct de vedere social.

Latura umană a profesiei de lucrător de penitenciar trebuie să se reflecte în toate acţiunile, începând chiar din stadiul pregătirii acestor oameni care vor îndeplini o misiune complexă şi profund socială.

La Şcoala  Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se face primul pas în formarea tinerilor care doresc să devină profesionişti într-un domeniu dedicat omului. Considerăm că nici nu se putea face o alegere mai fericită pentru motto-ul acestei instituţii de pregătire, de formare, în înţelesul cel mai complex şi profund al cuvintelor lui C.E. Lessing: „Cea mai nobilă preocupare a omului e omul".

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se află la confluenţa a doua tradiţii: cea a școlii - ca instituţie de formare a personalului de penitenciare şi,  cea a locului - ca unitate militară şi mai apoi ca și centru de reeducare.

Pe actualul amplasament al Şcolii, timp de 40 de ani, în perioada 1916 – 1956, au funcţionat unităţi militare de artilerie şi jandarmi, ce au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au avut statutul de centre de instruire pentru trupele operative care au luptat în cele două războaie mondiale,  iar mai apoi, in perioada anilor 1956 – 1997,  aici a funcţionat Centrul de Reeducare pentru minori infractori.

În cursul scurtei, dar interesantei sale istorii a acestei instituții, care începe odată cu anul 1997 - anul înfiinţării, „Şcoala de la Tîrgu Ocna" a încercat să răspundă cu succes nevoilor sistemului penitenciar în domeniul pregătirii şi perfecţionării personalului de penitenciare, devenind o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Instituția face parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională al  statului, având ca obiect de activitate formarea inițială a agenților și perfecționarea personalului din unitățile sistemului penitenciar.

 La 15 septembrie 1997, în baza Ordinului Ministrului Justiţiei  nr. 1003, intră în vigoare statul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna, instituţie a cărei titulatură a fost schimbată de-a lungul timpului.

Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară a funcţionat sub acest nume până în anul 1998, când, pentru prima dată în istoria modernă a şcolii de pregătire a personalului de penitenciare, procesul de învăţământ era coordonat de două ministere: Ministerul Justiţiei şi Ministerul Învățământului, școala purtând denumirea Şcoala Postliceală de Administraţie Penitenciară, un proiect care a durat doar trei ani şi la care s-a renunţat foarte uşor.

În anul 2001, Şcoala trece iarăşi printr-o schimbare a denumirii, în Şcoala Militară de Administraţie Penitenciară, titulatură pe care o va avea până în anul 2004. În tot acest timp, la şcoală se desfăşurau cursuri de pregătire de lungă durată, precum şi cursuri de perfecţionare sau de obţinere a unor grade militare.

Ulterior, prin demilitarizarea sistemului penitenciar, instituția îşi schimbă din nou numele, în Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, denumire pe care a avut-o până în anul  2007, când primește titulatura de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna, deținută  şi astăzi.

Începând cu  anul 2009, "Școala de la Tîrgu Ocna" s-a aflat într-un susţinut proces de înnoire, prin care se urmăreşte atingerea şi menţinerea unui standard ridicat în pregătirea şi formarea personalului.

Cifra de școlarizare s-a mărit treptat, de la 100 elevi în anul 1997, dublându-se în anul 2009.

Introducerea profesiei de „agent de penitenciare" (cod 5413) în Clasificarea Ocupaţiilor din România, prin Hotărârea de Guvern nr.1352/23.12.2010, a fost primul pas spre recunoaşterea acestei profesii la nivel naţional, dacă luăm în considerare faptul că, anterior, în vechea clasificare a ocupaţiilor, era prevăzută profesia de „gardian de închisoare" ( cod 5163 – conf. Ordinului ministrului muncii nr.138/1995).

Apariţia Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale, poate fi considerată astfel ca un deznodământ fericit al unor eforturi susţinute, reușind să reaşeze profesia de „agent de penitenciare" în galeria profesiilor.  

Din punct de vedere al educaţiei, acreditarea unei instituţiei de învăţământ înseamnă,  de fapt, actul de naştere al unei şcoli, iar întregul proces de autorizare şi acreditare este unul anevoios, îndeplinirea standardelor de calitate cerute în sistemul naţional de educaţie nefiind formală.

Lungul proces de acreditare s-a întins pe durata a doi ani, timp în care, instituția a avut ca obiectiv respectarea cerințelor de acreditare și evaluare a capacității insitutionale, a eficacității educaționale și a managementul calității.

Începând cu anul şcolar 2013/2014, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu nr. 3652/29.04.2013, Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna i-a fost acordată acreditarea pentru specializarea de agent de penitenciare", nivelul de învățămînt postliceal 3 avansat, fiind recunoscută ca instituție de  învățământ militar - parte a sistemului național de educație.

Astfel, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură, prin cursuri postliceale „de zi", cu durata de un an școlar, pregătirea tinerilor în calificarea profesională de "agent de penitenciare", nivel 3.

Capacitatea de şcolarizare este 240 locuri (190 locuri - bărbaţi si 30 locuri - femei din România, precum și 20 locuri pentru tineri din Republica Moldova) și constă în asigurarea gratuită a cazării, mesei, echipării şi a asistenţei medicale pe timpul şcolarizării, precum si  acordarea unei solde lunare.

Alte elemente de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul aspectelor privind acordarea, după absolvire, a gradului de „agent de penitenciare" și  asigurarea unui loc de muncă stabil, respectiv repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar.  De asemenea, vor beneficia de  condiţii de salarizare decente și asigurarea unui climat organizaţional motivant.

Alinierea la standardele naţionale şi urmarea unor modele internaţionale referitoare la pregătirea personalului de penitenciare vor aduce însemnate beneficii şi numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei si posibilitatea de realizare pe plan profesional.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna
Astăzi (28/05/2017) sunt: 25 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online