CONCURSUL DE ADMITERE  LA

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE TG. OCNA

 - sesiunea septembrie 2016 -

În perioada 04 – 16 septembrie 2016, la sediul Scolii Naţionale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna s-a desfăşurat concursul de admitere pentru ocuparea a 275 locuri (240 pentru bărbați și 35 pentru femei), organizat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr . 2412 din 12 august 2013 cu modificările și completările ulterioare, ale Graficului de desfăşurare, precum şi ale Deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

La această sesiune de admitere au fost înscrişi un număr de 457 candidaţi (dintre care 306 bărbaţi şi  151 femei).

Concursul de admitere a fost coordonat de către o comisie centrală de admitere şi pentru parcurgerea etapelor au fost numite comisii separate, respectiv comisia pentru efectuarea contravizitei medicale, comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice, comisia pentru verificarea cunoştinţelor la "Limba română" şi comisia pentru verificarea cunoştinţelor la "Istoria românilor".

Etapele concursului de admitere s-au desfăşurat astfell:

- în perioada 04 - 08 septembrie 2016 contravizita medicală;

- în perioada 05.09.2016 – 09.09.2016 a fost susţinută proba de verificare a aptitudinilor fizice de către candidaţii înscrişi la concursul de admitere.

Contravizita medicală a constat în verificarea candidaților din punct de vedere medical şi a datelor antropometrice, fiind aplicabile prevederile metodologiei de examinare medicală şi a baremelor pentru încadrarea personalului în unităţile Administraţiei Naţionale a Penitenciare, precum şi pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul comun M 55/107/257/C/10357/210/496/831 din 30 aprilie 2014.

În urma efectuării contravizitei medicale şi după susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice au fost declarați apt un număr de 400 candidaţi (dintre care 125  femei şi 275 bărbaţi) și "Admis" la probele fizice un număr de 339 candidați(102 femei și 237 bărbați).

De menționat este faptul că  un număr de 35 candidaţi (19 femei si 16 bărbați) nu s-au prezentat la probele de concurs.

În perioada 10 -  11 septembrie 2016, au fost susţinute probele de verificare a cunoştinţelor la „Limba română", respectiv „Istoria românilor";

În data de 16 septembrie 2016, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate rezultatele finale ale concursului de admitere prin afișare la sediul Școlii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, prin postare pe site-ul www.anp.gov.ro, secțiunea destinată Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna.şi prin transmitere, în format electronic, la unităţile care au selecţionat candidaţii.

Modul de organizare şi desfăşurare al concursul de admitere  a fost  atent monitorizat de către reprezentanți ai Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în calitate de observatori.

 

 

Festivitatea de absolvire  a promoţiei 2015 −2016

,,CAROL I - 150"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu − Ocna

În fiecare an, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, duce mai departe tradiţia organizării Festivităţii de absolvire cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare" pentru promoţiile de elevi care finalizează cursurile Școlii.

În contextul evocat, marți, 30 august 2016,  în Piațeta Primăriei orașului Tîrgu Ocna, a avut loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2015 – 2016 "CAROL I – 150", cu 231 absolvenţi și absolvente din România, din care 13 absolvenţi și absolvente din Republica Moldova.

Tradiția organizării pentru al treilea an consecutiv a festivității de absolvire în comunitate, arată că Școala este o instituție importantă pentru orașul Tîrgu Ocna, iar viitorii funcționari publici cu statut special vor desfășura un serviciu public în beneficiul cetățenilor, fiind parte integrantă a sistemului de apărare, ordine publică şi siguranță naţională.

La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa Ministrul Justiției, doamna Raluca Alexandra PRUNĂ, Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de penitenciare Marius VULPE, directorii generali adjuncți din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorii de unități penitenciare, Președintele Consiliului județean Bacău, domnul Sorin BRAȘOVEANU, Subprefectul județului Bacău, domnul Sorin Gabriel AILENEI, Primarul orașului Tîrgu Ocna, domnul economist Stefan ȘILOCHI, reprezentații autorităților publice, colaboratori, alți invitați, rudele și apropiații absolvenților. 

La eveniment au participat și invitaţi din Norvegia, respectiv Mr. Knut ANDERSEN și Mr. Ole STAGEBERG - reprezentanți ai Academiei pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene – KRUS.

De asemenea, alături de tinerii absolvenți din Republica Moldova s-a aflat doamna colonel de justiţie Larisa FRIJA - directorul Direcţiei Resurse Umane  din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Chișinău.

Festivitatea a avut ca momente principale prezentarea onorului ministrului justiției și salutul drapelului, comunicarea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de acordare a gradului profesional de "agent de  penitenciare", cuvântul invitaţilor de onoare, anunţarea şefului promoţiei 2016 (agent de penitenciare Andrei HANGANU, care a absolvit cursurile Școlii cu media 9,69), rostirea jurământului de credinţă de către absolvenţi, binecuvântarea promoţiei de un sobor de preoți susținut de către preotul capelan Florin SMARANDI - coordonator al preoților din cadrul administrației penitenciare, discursul oficialităţilor prezente, intonarea imnului naţional, defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare în acordurile muzicii militare de la  Baza 95 Aeriana Bacău.

Ca element inedit al defilării a fost si prezentarea  uniformelor specifice sistemului penitenciar și armatei române, folosite de-a lungul timpului, moment coordonat de către domnul comisar șef de penitenciare Adrian TĂBĂCARU de la Penitenciarul Galați.

După festivitate, șeful de promoție a fost premiat de către ministrul justiției, directorul general și vicepreședinte Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea Moldova, domnul comisar sef de poliție Florin OLARU .

Dat fiind faptul că, în acest an sărbătorim 150 de ani de la proclamarea principelului Carol I ca domnitor al României, promoția 2016 a primit denumirea onorifică "Carol I - 150", în semn de omagiere a acestei personalități care în cei 48 de ani de domnie a definit o etapă de mari progrese a României în plan economic, social, administrativ, politic, cultural și a înfăptuit România modernă.

Ministrul Justiției le-a vorbit participanților despre provocările profesiei de "agent de penitenciare" și a adresat felicitări călduroase absolvenților Promoției "Carol I - 150" atât pentru activitățile civice derulate în cadrul școlii, cât și pentru rezultatele obținute la absolvire, urându-le o "viață profesională și personală foarte bună"

Conducerea Școlii le-a transmis proaspeţilor absolvenţi aprecieri şi recunoştinţă pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul studiilor, pentru înţelepciunea şi poate chiar curajul de a alege o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort continuu pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite.

Pentru noii agenţi, care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea nu reprezintă un final, ci mai degrabă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări şi să dovedească că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

Prin absolvirea acestei promoţii, se încheie doar un capitol din activitatea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, noi pregătindu-ne să deschidem porţile viitorilor candidaţi la concursul de admitere, organizat în luna septembrie a.c.

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 2016

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare vă adresează invitaţia de a participa la Festivitatea de absolvire a promoţiei 2016, care se va desfăşura în data de 30 august 2016, începând cu ora 1100, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.

Cu această ocazie, absolvenţilor şcolii li se acordă gradul de "agent de penitenciare", în prezența ministrului justiției, Raluca PRUNĂ, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de penitenciare Marius VULPE, directorilor de unități penitenciare, reprezentanților autorităților locale, invitaților si rudelor absolvenților.

Programul Festivității de absolvire va cuprinde prezentarea onorului ministrului justiției și salutul drapelului, comunicarea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de acordare a gradului profesional de "agent de  penitenciare", cuvântul invitaţilor de onoare, anunţarea şefului promoţiei, rostirea jurământului de credinţă de către absolvenţi, binecuvântarea promoţiei, discursul oficialităţilor, intonarea imnului naţional, defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare.

Absolvirea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru instituția noastră de învățământ, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dar mai ales pentru  încă o promoție de tineri întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare, un prilej special care fundamentează ataşamentul şi dăruirea acestora faţă de profesie şi sistemul din care vor face parte.       

x

x               x

Jurnaliştii interesaţi să participe la ceremonia de absolvire sunt aşteptaţi începând cu ora 1030, în Piațeta Primăriei orașului Tîrgu Ocna.

Pentru confirmarea participării şi eventuale informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna subcomisar de penitenciare Silvia VATAVU, telefon nr. 0234 344149, int. 100, fax: 0234 344153, telefon mobil 0740114215, e-mail: silvia.vatavu@anp.gov.ro, silvia.vatavu@yahoo.com și vă adresăm rugămintea de a anunța prezența dvs. la eveniment, până pe data de 25 august 2016.

Participarea elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna la ceremonialul militar – religios închinat Eroilor Neamului la împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial

       

În spiritul promovării sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, în ziua de 5 august 2016, 54 elevi (27 bărbaţi şi 27 femei) au participat la ceremonialul militar – religios închinat Eroilor Neamului.

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial și a fost organizată de Primăria orașului Comănești, la Cimitirul Internațional al Eroilor din localitate, unde sunt înhumați 46 de ostași germani, 2141 militari ruși, 165 români, 89 necunoscuți, 191 austrieci si 370 de maghiari, decedați în timpul luptelor din 1917-1918. citeste mai departe

Seminarul Tehnic International

„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – Editia a VI-a

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

   Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în parteneriat cu Federaţia Română de Taekwondo WTF  și  Primăria Oraşului Tîrgu Ocna, a organizat în perioada 8 - 10 iunie 2016, Seminarul Tehnic Internaţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – ediţia a VI-a. citeste mai departe

           

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online