ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL (IGIENĂ)

03.05.2017 - ANUNT SCOATERE LA CONCURS UN POST DE ASISTENT MEDICAL (IGIENĂ)

03.05.2017 - ANEXA LA ANUNTUL DE SCOATERE LA CONCURS

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR, CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU SISTEMUL PENITENCIAR

           Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tărgu Ocna a demarat procesul de selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere, organizat de instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar – sesiunea 2017.

Astfel, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Școlii Naționale de Pregăire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna în vederea înscrierii pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare la următoarele instituţii de formare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 09.06.2017, ora 15.00.

- Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei)

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 15.00;

- Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - informaţii – 5 locuri (bărbaţi)

3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiutermen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 16.00:

- Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

4. Academia Tehnică Militară Bucureşti - termen de depune dosare complete – 09.06.2017, ora 10.00

- Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

- Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

5. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 16.00

- Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani - termen de depune  dosare complete – 30.06.2017, ora 10.00:

- Auto - specialitatea militară Auto – 1 loc (femei şi bărbaţi);

- Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

- Intendență – specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

*

*          *

            Înscrierea la concursul de admitere se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1500 , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna - Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0234/344149 int.104.

            Detalii suplimentare referitoare la metodologia de admitere se pot obține și accesând pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor –www.anp.gov.ro/Carieră/Admitere-în-instituții-de-învățământ, precum și site-urile instituțiilor de învățământ :

-       Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

-       Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

-       Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

-       Academia Tehnică Militară Bucureşti

-       Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

-       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti.

CONCURS DE ÎNCADRARE DIN SURSĂ INTERNĂ  PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI  VACANTE DE CONDUCERE  ÎN CADRUL ȘCOLII NAȚIONALE DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA, respectiv:

- Director adjunct (economico-administrativ)

- Șef Serviciu financiar-contabilitate/contabil sef,

- Sef Serviciu (logistica)

 

 Detalii puteti afla accesând următorul link: http://www.anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-interna 

31 octombrie 2016

CONCURS OCUPARE 4  FUNCȚII VACANTE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

 

 

31.10.2016 - ANUNȚ DE CONCURS

31.10.2016 - ANEXA 1 LA ANUNȚUL DE CONCURS

10.03.2017 - PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA CANDIDATI ÎNSCRIŞI - 15.03.2017 ORA 11 30

22.03.2017 - REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA

24.03.2017  - REZULTATE EVALUARE TESTARE PSIHOLOGICA

06.04.2017 - REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICA

20.04.2017 - PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR- CONTABIL)

20.04.2017 - PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR - AUTOAPĂRARE ȘI INTERVENȚIE PROFESIONALĂ

20.04.2017 - PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PSIHOLOG (RESURSE UMANE) 

20.04.2017 - PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR - PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR-CONTABIL)

21.04.2017 - CALENDAR ESTIMATIV SUSTINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 - PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI

06.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU

07.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR

09.05.2017 - PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

 

OFIȚER PROFESOR (AUTOAPĂRARE)

21.04.2017 - CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 - PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII INTERVIULUI

05.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

07.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE PROBA CALCULATOR

09.05.2017 - PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 - PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

Concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea posturilor vcante de ofițeri în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

Pentru încadrarea în corpul ofiţerilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna un număr de 14 de posturi vacante de ofițer:

-       1 post de ofițer - managementul situațiilor de urgență;

-       1 post de ofițer - sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului:

-       2 posturi de ofițer  - psiholog resurse umane;

-       10 posturi de ofițer - profesor, respectiv:

o   1 post ofițer - profesor teorie si practică penitenciară – siguranță și regim;

o   1 post ofițer - profesor teorie si practică penitenciară – evidență deținuți;

o   2 posturi ofițer – profesor psihologie penitenciară;

o   1 post ofițer – profesor drept;

o   1 post ofițer – profesor tehnologia informației și comunicării;

o   1 post ofițer - profesor comunicare profesională în limba engleză;

o   1 post ofițer – profesor pregătire fizică;

o   2 posturi ofițer – profesor autoapărare și intervenție profesională.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice postului, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciare – secțiunea Carieră – Concursuri din sursă externă (link-ul https://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa).

Concursul se desfăşoară în mai multe etape:

-        Etapă preliminară - Testare psihologică pentru toți candidații;

-        Susținerea probelor de concurs sunt:

a)    interviul psihoprofesional;

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;

Detalii despre condiţiile generale şi cerințele specifice posturilor, condițiile de studii, documentele necesare înscrierii, tematic și bibliografie, probele de concurs şi metodologia pentru desfăşurarea probei sportive/probei practice de verificare a abilităţilor de operare pe calculator pot fi obţinute accesând link-ul susmenționat sau pot fi solicitate la Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, telefon 0234/344149, interior 104.

 

Candidaţii se pot înscrie, zilnic între orele 8.00 – 15.00, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, str. Tisești nr. 137, jud. Bacău. Termenul limită de depunere a dosarului complet: 11 iulie 2016, ora 15.00

 

      ADMITERE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR, CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU SISTEMUL PENITENCIAR

           

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tărgu Ocna a demarat procesul de selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere, organizat de instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar – sesiunea 2016.

Astfel, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Școlii Naționale de Pregăire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna în vederea înscrierii pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare la următoarele instituţii de formare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 13.06.2016, ora 12.00.

- Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei)

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 12.07.2016, ora 15.00;

- Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - informaţii – 4 locuri (bărbaţi)

- Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii – 4 locuri (bărbaţi)

3. Institutul Medico-Militar Bucureşti - termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00

- Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

- Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu -  termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00:

- Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti - termen de depune dosare complete - 20.06.2016, ora 10.00

- Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

- Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

6. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti - termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00

- Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani - termen de depune  dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00:

- Auto - specialitatea militară Auto – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

- Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

- Intendență – specialitatea militară Bucătar – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

 

*

*             *

            Înscrierea la concursul de admitere se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 0900-1300 , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna - Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0234/344149 int.104.

            Detalii suplimentare referitoare la metodologia de admitere se pot obține și accesând pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor – www.anp.gov.ro/Carieră/Admitere-în-instituții-de-învățământ, precum și site-urile instituțiilor de învățământ menționate mai sus.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online