Sari la continut

         

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

Afișare Conținut Web

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la desfăşurarea  programului ,, Educaţie pentru siguranţa tinerilor"

          Joi, 30.04.2015, în baza protocolului încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi  ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV" IAŞI, reprezentată de către asistent universitar Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE", s-a desfăşurat programul „Educaţie pentru siguranţă tinerilor".

          Cu acest prilej, 18 elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, instruiţi şi coordonaţi de doamna jurist Lăcrămioara Boz, au susţinut activităţi de educaţie şi informare în scopul prevenirii sau limitării efectelor negative caracteristice situaţiilor ce pun în pericol viaţa şi sănătatea tinerilor în prezenţa elevilor şi cadrele didactice de la  trei instituţii de învăţământ din Tg. Ocna (Şcoala Gimnazială nr. 1, Liceul Tehnologic şi Colegiul Naţional ,,Costache Negri).

          Temele prezentate de elevi Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, au vizat subiecte precum comportamentul preventiv pentru a nu deveni victime sau agresori prin activităţi infracţionale, siguranţa pe internet, violenţa domestică, violenţa şcolară, comportarea corectă în caz de situaţii de urgenţă şi apelarea eficientă a apelului unic de urgenţă 112.

         Acest demers urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a tinerilor prin conştientizarea, înţelegerea corectă a realităţilor sociale şi adoptarea unei atitudini corecte într-o situaţie care le poate pune viaţa în pericol.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la desfăşurarea exerciţiului practic de evacuare în caz de incendiu

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

          Joi, 30 aprilie 2015, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a fost organizat un exerciţiu practic de evacuare şi salvare a persoanelor rămase blocate într-o  clădire,  în caz de incendiu.

          Activitatea a constat în alarmarea elevilor, simularea producerii unui incendiu la centrala termică, evacuarea persoanelor din spaţiul incendiat, localizarea/lichidarea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare, întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaz a clădirii şi evacuarea bunurilor materiale din zona incendiată.

Exerciţiul realizat a presupus şi apelarea numărului unic de urgenţă 112 motiv pentru care s-au deplasat la faţa locului 3 autospeciale ale Detaşamentului de Pompieri Oneşti şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe Tîrgu Ocna.

          După aplicaţia practică,  doamna asistent universitar Lăcrămioara BOZ – expert în situaţii de urgenţă din partea Asociaţiei „Sf. Nicolae cel Milostiv" din Iaşi, a  susţinut elevilor o prelegere interactivă combinată cu exemple practice având ca  temă „Modul de intervenţie in caz de cutremur/incendiu şi apelarea numărului 112" în sala de festivităţi a şcolii.

          Printre obiectivele urmărite de desfăşurarea acestei activităţi au fost cunoaşterea de către elevi a formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc în caz de incendiu, a măsurilor de protecţie, precum şi formarea deprinderilor de folosire corectă a stingătoarelor.

 

Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

          În perioada 27.04 – 30.04.2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna desfăşoară campania de informare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal din localitatea Tîrgu Ocna şi localităţile limitrofe.

          Programul campaniei de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ proprii şi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va cuprinde vizite de promovare şi informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moineşti,  Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica" Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi" Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir" Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni" Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil" Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri" Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna.

          Din cadrul echipei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare vor face parte funcţionari publici cu statut special şi trei elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.

          Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare a posibilităţilor de şcolarizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi vor expune diverse materiale menite să le capteze interesul acestora şi să-i determine să îmbrăţişeze o carieră în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

          Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal.

          Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

- Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice", prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept", specializarea „Siguranţă şi ordine publică" – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie - informaţii" şi „Studii de securitate şi informaţii";

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu" Sibiu oferă  studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative" (specializarea Administraţie publică - Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);

- Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);

- Institutul Medico - Militar Bucureşti - instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie -  viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

- Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.

Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2015, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare pentru sectorul operativ, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.

Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

- asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

- acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

- asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

- acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

- condiţii de salarizare decente;

- asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

-  posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

- posibilitatea evoluţiei în carieră.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro .

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la derularea acţiunii ,, Săptămâna porţilor deschise"

în cadrul

Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

          În perioada 6 - 10 aprilie 2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi-a deschis porţile pentru a putea fi vizitată de către elevii unităţilor de învăţământ din localitate şi din zonele învecinate, venind astfel şi în întâmpinarea programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", program ce are ca scop implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi variate, în contexte non-formale, pentru punerea în valoare a talentelor şi capacităţilor acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional.

         În această perioadă elevii împreună cu dascălii vor putea să viziteze spaţiile destinate şcolarizării şi cazării viitorilor agenţi de penitenciare, vor avea posibilitatea să afle aspecte referitoare la organizarea concursului de admitere şi vor viziona filmul de prezentare a instituţiei. De asemenea profesorii le stau la dispoziţie răspunzându-le la întrebările despre desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

         În ţara noastră, formarea iniţială a agenţilor de penitenciare se realizează exclusiv de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, şcoală  acreditată ca instituţie de învăţământ de nivel „postliceal", profilul „militar", specializarea „agent de penitenciare", învăţământ „de zi", parte a sistemului naţional de educaţie.

       Prin această acţiune venim în întâmpinarea tuturor celor care şi-ar dori să-i urmeze cursurile, oferindu-le şansa  de a o vizita şi de  afla cât mai multe informaţii utile despre activitatea de  formarea iniţială a agenţilor de penitenciare.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi  site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,  www.snpaptgocna.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnirea transnaţională de management a proiectului "Learning By Doing"

      Miercuri, 11 martie 2015, la ora 1000, a avut loc deschiderea oficială a  întâlnirii transnaţionale europene de management a proiectului"Learning By Doing", manifestare inițiată și organizată de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. Evenimentul a avut drept scop implementarea proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS+, acţiunea cheie 2.

      La întâlnire au participat, alături de membrii echipei de implementare a proiectului  din organizaţia iniţiatoare, şi membri echipelor celor cinci instituţii partenere, respectiv: Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară, Agen - FRANŢA, Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare Hasan Erbil,  Denizli- TURCIA, Centrul Naţional de Pregătire a Personalului de Penitenciare, Kalisz - POLONIA, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Chisinău- REPUBLICA MOLDOVA şi Institutul Superior de Studii Penitenciare, Roma - ITALIA.

     Pe parcursul celor trei zile in care se desfășoară evenimentul, partenerii  proiectului participă la şedinţe comune, ce vizează schimbul de bune practici în domeniul pregătirii profesionale a personalului de penitenciare.

     Un aspect important al întâlnirilor l-a constituit prefigurarea activităţilor ulterioare ale proiectului - desfăşurarea întâlnirilor de învăţare pe termen scurt, în cadrul cărora se vor realiza conţinuturile ştiinţifice a două ghiduri, respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale" şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă".

   De asemenea, cea de-a doua componentă majoră a proiectului, referitoare la schimbul intercultural și promovarea valorilor naționale și locale, a fost acoperită în cursul celor trei zile prin vizitarea principalelor obiective turistice și istorice din zonă, precum și prin prezentarea unor tradiții și obiceiuri specifice românești.

Activitățile proiectului se vor desfășura, pe perioada celor trei ani de derulare, în fiecare dintre țările partenere, în cadrul a două tipuri de vizite - de management a proiectului și de învățare ( în timpul cărora delegațiile partenere vor lucra efectiv la conceperea celor două ghiduri, concomitent cu schimbul de experiență și bune practici în domeniul pregătirii profesionale) .

Următoarele întâlniri transnaţionale vor avea loc în Italia, Turcia, Franța, Polonia şi Republica Moldova. 

Elevii  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

au fost instruiţi în domeniul managementului  situaţiilor de urgenţă

       Joi, 11 decembrie 2014, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna s-a desfăşurat o activitate pe linia cunoaşterii şi prevenirii  situaţiilor de urgenţă, la care au participat elevii şcolii şi doi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență "Maior Constantin Ene"  Bacău.

      Astfel, elevii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele cu multe informaţii ce îi vor ajuta  să adopte un comportament adecvat şi să cunoască modul de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unor situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii şi elemente de muniţii neexplodate din timpul conflictelor militare

       Activitatea are ca scop cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre, dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor.

       Elevii au manifestat deschidere şi receptivitate în acumularea informaţiilor,  considerând acţiunea ca fiind utilă pentru formarea şi dezvoltarea unor importante trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina, ce le vor fi utile în exercitarea viitoarei profesii.

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la deţinuţii-actori, care vor pune în scenă o piesă de teatru la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna.

         Joi, 04 decembrie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna nouă actori-deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Bacău, au  pus în scenă piesa de teatru  „Eu sunt băiat cuminte", o adaptare după scenariul „Gigel" al regizorului Laurenţiu Budău. Piesa este regizată de Ion Coşa, de la Teatrul din Clopotniţă din Bacău şi de membri ai Serviciului Educaţie din cadrul unităţii de detenţie.

       Evenimentul care a fost prezentat în faţa elevilor şcolii vine în completarea actului educativ, contribuind la dezvoltarea laturii lor umaniste şi făcându-i să conştientizeze că pe lângă asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie este necesară şi corelarea nevoilor persoanelor private de libertate cu programele de educaţie prin artă ca parte integrantă a demersului de incluziune socială.

    „Eu sunt un băiat cuminte" este o piesă calificată în etapa finală a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi,  eveniment organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aflat la cea de-a şasea ediţie şi derulat  în perioada  26 şi 27 noiembrie 2014 pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti.

         Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi este un eveniment unic în spaţiul european, destinat exclusiv deţinuţilor, organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi este o invitaţie de parteneriat adresată întregii societăţi româneşti, contribuind la soluţionarea problemelor de reintegrare socială a foştilor deţinuţi.

       Teatrul completează oferta de activităţi şi programe de şcolarizare, alfabetizare, calificare profesională, educaţie non-formală, activităţi ocupaţionale, management comportamental,  pentru o incluziune socială reală, astfel încât la ieşirea din penitenciar foştii deţinuţi să fie  pregătiţi să facă faţă dificultăţilor în moduri socialmente acceptate.

 

Campanie umanitară de donare de sânge
,, Salvarea unei vieţi depinde de tine!"
organizată de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Tîrgu Ocna
 

           Luni,  24 noiembrie  2014, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna începe prima etapă a campaniei umanitare de donare voluntară de sânge ,,Salvarea unei vieţi depinde de tine". Cea de-a doua etapă va avea loc în luna decembrie.

          Acţiunea umanitară este iniţiată de şcoala noastră şi îşi propune promovarea importanţei donării benevole de sânge în rândul elevilor şi salariaţilor unităţii, in vederea creşterii numărului de donatori şi mai ales a fidelizării acestora.

          Iniţiativa Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este pusă în practică prin bunăvoinţa şi participarea a 150 de elevi şi a salariaţilor,  reprezintă un gest de solidaritate cu cei aflaţi în suferinţă, constituind totodată un ajutor concret acordat unităţilor spitaliceşti.

          În România, sub 2% din populaţie donează sânge, în condiţiile în care un singur bolnav de leucemie are nevoie de patru donatori!

          Acest act de ajutor este un dar fără preţ oferit persoanelor în nevoie, un dar pentru noi înşine ca oameni, o binecuvântare pentru capacitatea noastră de înţelegere şi sănătatea de care ne bucurăm.

  
 
  COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la desfăşurarea unui stagiu de practică a doi studenţi fracezi
 la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna
 

          În perioada 17.11.2014 – 21.11.2014, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, va asigura realizarea unui stagiu de practică cu tema „Managementul deţinuţilor periculoşi şi al violenţei" pentru doi studenți de la Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară din Franţa ( ENAP).
          În acest sens, cei doi studenţi francezi vor asista la lucrările practice ale modulului de învăţământ „PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ" cu tema „Agresivitatea în mediul închis". Astfel ei vor putea afla informaţii utile despre: agresivitatea în mediul penitenciar, formele agresivităţii în penitenciar, factorii implicaţi în generarea agresivităţii,  gestionarea agresivităţii şi aplicarea metodelor specifice de detensionare a persoanelor private de libertate în mediul penitenciar.
          Studenţii vor asista şi la o oră de autoapărare în care elevii şcolii noastre îşi însuşesc procedeele tehnice de autoapărare, prin care îşi  pot apăra integritatea în cazul în care ar deveni  victime ale unui atac declanşat prin surprindere.
          Prezentarea sistemului penitenciar românesc, prezentarea şcolii, a corpului profesoral şi  a condiţiilor de recrutare şi selectare candidaţilor, viitori elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, le vor întregi imaginea despre ce înseamnă pregătirea specifică a  funcţionarilor publici cu statut special .
          Pentru îndeplinirea obiectivelor stagiului de practică, cei doi studenţi vor mai realiza vizite de studiu, în următoarele unităţi penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare: Penitenciarul Spital Tîrgu Ocna, Penitenciarul Bacău şi Centrul Educativ Tîrgu Ocna.
          Programul intercultural va consta în cunoaşterea tradiţiilor româneşti şi a punctelor de interes turistic ale zonei.
 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la activităţile comemorative dedicat e Zilei Vânătorului de Munte

           

       Vineri 31 octombrie 2014, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la cea de-a IX-a ediţie a manifestării ,,ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE" organizată de Primăria oraşului staţiune Tîrgu Ocna şi Batalionul 22 ,,Cireşoaia" din localitatea Sfântul Gheorghe.

      În cadrul programului, elevii şcolii au defilat pe acordurile muzicii militare, alături de garda de onoare a  Batalionului 22 „Cireşoaia", reuşind să atragă atenţia şi simpatia publicului din Tîrgu Ocna, prin tinereţea şi prin ţinuta lor deosebită, caracterizată prin ordine şi disciplină.

      Tinerii elevi au depus o coroană de flori, în memoria Batalionului de Vânători de Munte, care în primul război mondial sub comanda maiorului Virgil Bădulescu şi-a demonstrat vitejia şi spiritul de sacrificiu la Târgu Ocna, Cireşoaia, Coşna, Vrânceanu şi Oituz.

       ,,Corpul Vânătorilor de Munte", ca unitate de elită a armatei române a fost creat la 3 noiembrie 1916, prin transformarea Şcolii Militare de Schiori Bucureşti, în baza Ordinului nr. 294 a Marelui Cartier General şi a fost organizat pe 3 batalioane cu 3 companii fiecare, având un efectiv de 2000 de combatanţi. Din acea zi, în cazarma Regimentului 4 Roşiori Cotroceni - Bucureşti, au început să fie selectaţi viitorii vânători de munte, recrutaţi din întreaga armată. Această decizie se impunea cu stringenţă deoarece, luptele duse de armata română în toamna anului 1916, au demonstrat  că lipsa trupelor de vânători de munte a reprezentat un serios handicap pentru obţinerea succesului în luptele pe teren muntos - împădurit.

        Acest eveniment comemorativ al vânătorilor de munte este un bun prilej pentru a cultiva în conştiinţa viitorilor agenţi de penitenciare sentimentele şi valorile istorice autentice ale românilor şi pentru a păstra vie imaginea luptătorilor pentru credinţa şi dreptatea neamului.

Comunicat de presă

referitor la Conferinţa „Gratiile nu distrug suflete"

            Vineri , 17 octombrie 2014, începând cu ora 800,  Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a organizat Conferinţa - „Gratiile nu distrug suflete", în cadrul căreia au fost invitaţi să susţină prelegeri domnul Octav Bjoza – subsecretar de stat în cadrul secretariatului general al Guvernului, scriitor şi preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, şi  domnul Ioan Chertiţie – scriitor şi preşedinte al Asociaţiei Pro - Activ Memoria.

         Cei doi invitaţi aflaţi în două ipostaze total antagonice, respectiv un fost gardian şi un fost deţinut politic, şi-au împărtăşit auditoriului experienţele trăite în sistemul penitenciar comunist, în scopul conştientizării în rândul elevilor a principiilor umaniste care trebuie să le guverneze profesia şi cariera personală viitoare.

          În cadrul conferinţei a fost prezentat  filmul „Gardianul", în care domnul Ioan Chertiţie  expune mărturisiri complete despre adevărurile din închisorile comuniste, fără să-şi menajeze şi fără să-şi retuşeze propriul portret de fost gardian, în acel „lăcaş al terorii", film care reprezintă o veritabilă lecţie despre căinţă, regrete şi credinţă .

           Mărturiile fostului deţinut politic, domnul Octav Bjoza au aruncat o lumină crudă asupra  universului carceral comunist, care a fost unul al violenţelor şi abuzurilor, în care omul era umilit şi depersonalizat.

         „Uneori aş vrea să plâng şi nu pot. Şi dacă se va întâmpla vreodată, voi fi fericit, că m-am reîntors în rândul oamenilor normali", spune Octav Bjoza, fost deţinut politic, care şi-a pierdut tinereţea în 14 lagăre şi la muncă silnică.

         Elevii, prin intermediul celor doi invitaţi, au făcut o incursiune în istoria controversată a sistemului penitenciar din perioada comunistă. Atât expunerile, cât şi răspunsurile invitaţilor la întrebările elevilor,  au reflectat într-un mod profund realităţile dure ale penitenciarelor  din perioada dinainte de 1989, iar faptul că cei doi invitaţi s-au prezentat în faţa auditorului ca fiind doi prieteni, a făcut ca denumirea conferinţei „Gratiile nu distrug suflete" să dobândească o conotaţie profundă şi o frumoasă lecţie de viaţă.

         Cu această ocazie a fost marcat şi un alt moment important pentru instituţia noastră, respectiv încheierea unui parteneriat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, Asociaţia foştilor deţinuţi politici şi Asociaţia Pro-Activ Memoria în scopul continuării proiectului „Muzeul penitenciarelor româneşti", demarat de către instituţia noastră în 2011, în cadrul căruia se intenţionează construirea unui muzeu dedicat istoriei sistemului penitenciar  românesc..

             

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire prezentarea proiectului  ,, Împreună schimbăm"

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

                           Joi , 9 octombrie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a avut loc prezentarea proiectului ,, Împreună schimbăm", proiect ce face parte din Programul Naţional de educaţie alternativă pentru minorii şi tinerii din penitenciare.

          Proiectul prezentat elevilor noştri de către doamna Roxana DUMBRAVĂ  din cadrul organizaţiei non-guvernamentale ,,Policy Center for Roma and Minorities'',  îşi propune să constituie echipe mixte de deţinuţi şi nondeţinuţi de vârstă asemănătoare, ambele categorii  dezvoltând o cale reală de comunicare şi cunoaştere a realităţii penitenciarului, de aprofundare a fenomenului infracţional  şi a cauzelor care stau la baza acestuia.

          Prin implicarea in workshop-uri comune artistice, sportive si de suport şcolar minorii şi tinerii din penitenciarele şi centrele educative îşi recuperează stima de sine, dezvoltă sentimente de încredere faţă de propriul potenţial şi faţă de societate, îşi modifică comportamentul în sens pozitiv.

          În sistemul penitenciar românesc sunt privaţi de libertate 2128 minori şi tineri, peste 50% dintre  aceştia sunt  analfabeţi şi semianalfabeţi, provin din medii  sociale  defavorabile unei evoluţii  fireşti şi sunt condamnaţi pentru furt sau tâlhărie, fapte comise în mare măsură pe fondul  consumului de droguri.

          Elevii şcolii vor putea să se implice în desfăşurarea acestui proiect prin participarea la activităţi de voluntariat adresate minorilor şi tinerilor din cele 6 penitenciare din ţară  (Craiova, Buziaş, Tichileşti, Târgu Ocna, Bacău, Târgu Mureş) .

          Viitori agenţi de penitenciare sunt formaţi în spiritul garantării şi respectării drepturilor fundamentale ale individului în executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate, iar activitatea de voluntariat din cadrul  proiectului ,,Împreună schimbăm'', contribuie la educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi responsabilizării sociale a acestora.

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ŞCOLAR

2014 - 2015

          Joi, 9 septembrie 2014 , ora 1000 , la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a avut loc FESTIVITATEA DE DESCHIDERE a anului şcolar 2014 – 2015, eveniment care marchează momentul începerii cursurilor de către o nouă generaţie de elevi.

          Pentru anul şcolar 2014– 2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şcolarizează 220 de elevi, pentru sistemul penitenciar românesc .

          Această promoţie va continua tradiţia colaborării instituţiei noastre cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, anul acesta  având un număr de 20 de tineri moldoveni  care vor urma cursurile şcolii, numărul acestora fiind dublu faţă de anul trecut.

          Evenimentul a avut ca loc de desfăşurare sala de festivităţi a şcolii şi a debutat cu  intonarea imnului de stat, urmat de discursul oficial de deschidere a anului şcolar rostit de către directorului instituţiei. Elevii, care au păşit spre un nou început în carieră, dar şi invitaţii prezenţi la eveniment, au  urmărit filmul de prezentare a şcolii, iar monitorul de curs, selectat din rândul elevilor, a primit cheia de onoare a instituţiei de învăţământ, de la şeful promoţiei 2013- 2014 ,,Constantin BRÂNCOVEANU".

           Emoţionat, dar plin de mândrie şi speranţă, şeful promoţiei trecute şi-a încurajat colegii printr-un discurs motivant, urmat de un scurt Te Deum. Alte momente importante ale festivităţii au fost susţinerea discursurilor de către primarul oraşului Tîrgu Ocna şi directorul Direcţiei Reintegrare Socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

          Alături de elevi şi de colectivul şcolii, la festivitate au fost prezenţi directorul Direcţiei Resurse Umane - Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova maior de justiţie Larisa FRIJA, directorul Direcţiei Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, comisar de penitenciare Ioana Mihaela MORAR,  directori de penitenciare, primarul oraşului Tîrgu Ocna, oficialităţi locale şi reprezentanţi mass media.

          Având convingerea că şi acest an şcolar va fi o reuşită, instituţia noastră îşi asumă responsabilitatea de a supraveghea şi influenţa în sens  pozitiv formarea personală şi profesionala a elevilor prin strategii pedagogice adecvate unei pregătiri profesionale moderne, bazate pe o deosebită grijă pentru ordine şi disciplină, pe organizarea riguroasă a activităţilor zilnice, a solicitărilor intelectuale, fizice şi psiho-morale.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online