Acasă

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este situată în localitatea Tîrgu Ocna, judeţul Bacău. Iniţial, aşezământul a fost o cazarmă militară. Pe actualul amplasament, timp de 40 de ani, în perioada 1916-1956 au funcţionat unităţi de artilerie şi de jandarmi care au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au găzduit trupe operative, în vreme de pace şi s-au transformat în centre de instrucţie, atunci când condiţiile istorice impuneau apărarea intereselor naţionale.
      În perioada 1956-1997, în actualul stabiliment al şcolii a funcţionat Centrul de Reeducare pentru Minori, care pe parcursul celor 41 de ani de existenţă a cunoscut transformări instituţionale.
În baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1003/C/1997, începând cu data de 15 septembrie 1997, intră în vigoare statutul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna. Începând cu anul 2001, în actuala locaţie fiinţează atât şcoala cât şi Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna. 

 

Condiţii de şcolarizare 

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.
    Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la sediul şcolii, într-o singură sesiune.

    Concursul de admitere constă în:
· Probe eliminatorii – selectarea dosarelor şi verificarea aptitudinilor fizice;
· Probe scrise la "Limba română" şi " Istoria românilor" – teste grilă.
   Candidaţii sunt declaraţi admişi dacă au obţinut media finală minim 5 şi s-au clasificat în limita numărului de locuri scoase la concurs.

   Participarea la concursul de admitere este condiţionată de achitarea unei taxe.


Elemente de interes :
· asigurarea unui loc de muncă stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
· condiţii de salarizare decente;
· durata de şcolarizare de 1 an;
· costurile destinate cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării sunt suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
· acordarea unei indemnizaţii lunare pe timpul studiilor.

 

Cea de-a cincea întâlnire transnaţională de management a proiectului organizată de către Școala Națională de Administrație Penitenciară (ENAP) în Agen - Franța, din cadrul  proiectului  „Learning By Doing"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a obținut, în anul 2014, aprobarea unei linii de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Learning By Doing" în cadrul Programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2. Proiectul are o perioadă de derulare de trei ani și se desfășoară în parteneriat cu instituții de formare profesională a personalului pentru sistemul penitenciar din Franța, Italia, Turcia, Polonia și Republica Moldova.

În conformitate cu Planul de activități al proiectului, în perioada 18 – 20 octombrie  2016, s-a desfășurat cea de-a cincea întâlnire transnaţională de management a proiectului, organizată de către  Școala Națională de Administrație Penitenciară (ENAP) în Agen – Franța, la care a participat echipa de management a Școlii. Citeste mai departe

Participarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna la EXPO MILITAR, SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ   - Ediția a III-a

21 - 23 octombrie 2016

 

În perioada 21 – 23 octombrie 2016, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna, în colaborare cu Penitenciarul Bacău, a participat la o prezentare de tehnică militară și exerciții aplicative, desfășurată în cadrul "EXPO MILITAR, SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ BACĂU" - ediția a III-a - cel mai mare târg de profil din Moldova.

 Expoziția a fost organizată de  S.C.  Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., și a avut ca scop reunirea celor mai importante firme din domeniile: militar, ordine publică, situații de urgență și securitate.

Din partea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna a participat o echipă formată din trei elevi însoțiți de către comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU – ofițer profesor și agent șef principal Iulian CHAȘCEC – agent instructor în cadrul Catedrei de Instrucția Tragerii si Pregătire Fizică.

În cadrul expoziției, tinerii elevi au prezentat uniforma specifică sistemului penitenciar și au distribuit pliante cu oferta educațională a sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii au putut vedea echipamente din dotarea unităților penitenciare, precum și ale forțelor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și structurilor din Ministerul Afacerilor Interne.

Având în vedere profesia de „agent de penitenciare", pentru care elevii noștri se pregătesc, această participare a reprezentat pentru comunitate o oportunitate de a cunoaște mai bine specificul sistemului penitenciar, care este onorat să facă parte din rândul instituțiilor din  sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2016 - 2017

 

Un eveniment plin de încărcătură emoţională şi de speranţe este momentul deschiderii cursurilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna pentru că marchează debutul unei noi generații de elevi în demersul pregătirii profesionale ca viitori agenți de penitenciare.

Colectivul şcolii a venit în întâmpinarea celor 244 elevi din România  şi 15 elevi din Republica Moldova  și va încerca prin toate mijloacele de care dispune să pună piatra de temelie a pregătirii acestora pentru viitoarea profesie.

Pentru marcarea într-un cadru festiv a momentului începerii şcolii de către elevi, în ziua de 13 octombrie 2016, începând cu ora 1000, a avut loc Festivitatea de deschidere a anului școlar 2016 – 2017.

Alături de elevi şi de colectivul şcolii, la festivitate au fost prezenţi directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de penitenciare Marius VULPE, directorul Direcției Resurse Umane din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, locotenent colonel de justiție Larisa FRIJA, directorii instituțiilor penitenciare din zonă, primarul orașului Tîrgu Ocna, reprezentantul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și  Formării Profesionale, doamna Andreea TUDORACHE și alți colaboratori. citeste mai departe

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna
Astăzi (27/10/2016) sunt: 32 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online