Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

26 ianuarie 2016

În data de 26 ianuarie 2016, începând cu ora 1000, la Sala de conferințe a Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a avut loc prima ediție a Work-shop-ului  "Proiecte de dezvoltare personală și comunicare".

Work-shop-ul a fost susținut de reprezentanți ai Proiectului National "Caravana Excellency", respectiv seniori trainerii Virgiliu Cimpoeru si Cătălin Moisă - specialiști în comunicare, dezvoltare personală și în domeniul managementului proiectelor.

La acest eveniment au participat personal din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Centrului de Reeducare Tîrgu Ocna, precum si din cadrul Poliției stațiunii Tîrgu Ocna.

Scopul organizării acestui tip de activitate este de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale si profesionale, atât în rândul angajaților, cât și în rândul elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Invitații au prezentat publicului aspecte interesante si practice despre dezvoltare personală, comunicare și management de proiect, ineditul acestui eveniment constând în faptul că, aceștia au expus într-o manieră interactivă sfaturi și idei de succes si de organizare și implementare a proiectelor, atât pentru viața profesională, cât si pentru cea  personală.

Reuşita absolută a acestui work-shop este faptul că participanții, prin intermediul specialiștilor, au făcut o incursiune pragmatică în conceptele de "evoluție și branding personal" si "management de proiecte".

În cea de-a doua ediție a work-shop-ului, planificată în luna februarie, cei doi specialiști vor prezenta elevilor școlii aspecte similare, urmând ca în perioada următoare, aceștia să  susțină în cadrul Școlii și cursuri de formatori si manageri de proiect, acreditate ANC,  la care vor participa atât personalul, cât si elevii Scolii.

Pentru detalii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna subcomisar de penitenciare Silvia VATAVU – purtător de cuvânt, având următoarele coordonate de contact: telefon 0740 114 215, telefon unitate 0234 344149 int 100,  email silvia.vatavu@anp.gov.ro, silvia.vatavu@yahoo.com.

 

21 ianuarie 2016

În data de 21 ianuarie 2016, începând cu ora 1300, la Sala de conferințe a Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fost prezentat Raportul privind activitatea unităţii pe anul 2015.

La această activitate au participat echipa de management si personalul aflat în serviciu, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai sindicatelor lucrătorilor de penitenciare, în calitate de invitaţi.

 În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2015 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2016.

Scopul activităților desfășurate de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenților de Penitenciare este de a dezvolta un sistem de pregătire care să răspundă nevoilor reale de formare si dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale pentru personalul din sistemul penitenciar românesc, precum şi iniţierea şi derularea parteneriatelor cu instituţii penitenciare similare din străinătate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană – Erasmus+.

Pentru anul 2016, conducerea instituţiei îşi propune finalizarea proiectelor iniţiate şi continuarea procesului de modernizare şi dezvoltare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.Raportul anual de activitate – 2015 este disponibil pe pagina de internet a instituţiei, http://www.anp.gov.ro/web/scoala-nationala-pregatire-agenti-tg-ocna/cf.-legii-544

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online