Acasă

    Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna este instituție de învățământ postliceal militar, aflată în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Ministerul Justiției, acreditată de către Ministerul Educației Naționale, care asigură școlarizarea viitorilor agenți de penitenciare, prin cursuri cu durată de un an.

Misiune

"Asigurăm pregătirea agenților de penitenciare și formarea competențelor acestora la nivel de excelență, pentru a asigura personal profesionist unităților de detenție din sistemul penitenciar."

Viziune

"Agenți de penitenciare integri și profesioniști pentru un sistem penitenciar performant."

Deviza școlii

"Cea mai nobilă preocupare a omului e omul"

 

Condiţii de şcolarizare 

    Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură, prin cusuri postliceale de zi", cu durata de un an școlar, pregătirea tinerilor în calificarea profesională de "agent de penitenciare", nivel de calificare 3.

     Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.

    Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la sediul şcolii, într-o singură sesiune.

    Concursul de admitere constă în:
· Probe eliminatorii – selectarea dosarelor şi verificarea aptitudinilor fizice;
· Probe scrise la "Limba română" şi " Istoria românilor" – teste grilă.
   Candidaţii sunt declaraţi admişi dacă au obţinut media finală minim 5 şi s-au clasificat în limita numărului de locuri scoase la concurs.

   Participarea la concursul de admitere este condiţionată de achitarea unei taxe.


Elemente de interes :
· asigurarea unui loc de muncă stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
· condiţii de salarizare decente;
· durata de şcolarizare de 1 an;
· costurile destinate cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării sunt suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
· acordarea unei indemnizaţii lunare pe timpul studiilor.

 

Activități comemorative dedicate Zilei Eroilor,

Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor" şi sărbătorii Înălţării Domnului

           În spiritul promovării sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, cu ocazia Zilei Eroilor, Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor" şi sărbătorii Înălţării Domnului, în ziua de 25 mai 2017, elevii şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la manifestările comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna dedicate Zilei Eroilor şi desfăşurate la Monumentul Eroilor Independenţei – Biserica ,,Răducanu", organizate de Primăria orașului Tîrgu Ocna.

             În cadrul programului, elevii au prezentat onorul militar şi au luat parte la ceremonialul de defilare, manifestându-şi astfel respectul faţă de jertfa supremă a eroilor, a sacrificiului pe care l-au făcut pentru realizarea idealului național, preţ al înfăptuirii întregirii patriei, a României independente.

Cultul eroilor, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească, astfel că importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului din perspectiva apartenenţei instituţiei noastre la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

VIZITA LICEENILOR LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

În data de 24 mai 2017, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi-a deschis porţile pentru a putea fi vizitată de către elevii clasei a X-a A din cadrul Colegiul Naţional "Costache Negri" Tîrgu Ocna.

În contextul evocat, agenda vizitei planificate a cuprins întâlniri ale liceenilor cu elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna și personalul didactic al instituției noastre.

Scopul acestei vizite este de a crea o mai bună percepţie asupra instituției noastre de învățământ și motivarea tinerilor liceeni pentru a opta să urmeze o carieră în sistemul penitenciar.

Activităţile au vizat familiarizarea liceenilor cu privire la sistemul de pregătire pe care îl asigură școala de la Tîrgu Ocna și beneficiile specifice profesiei de "agent de penitenciare".

De asemenea, tinerii au vizitat obiectivele de interes didactic, spaţiile de studiu şi cazare frecventate de elevi și au vizionat filmului de prezentare al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna .

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna vine astfel în întâmpinarea Programului Național "Școala Altfel"  - ediţia 2017, derulat de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, oferind elevilor şi dascălilor posibilitatea de a-şi dezvolta aria activităţilor care exced curriculumul naţional.

 

„Săptămâna altfel" 

 

„Profesorii îţi deschid uşa. De intrat, trebuie să intri singur."

Proverb chinezesc

 

              In data de 16.05.2017, în cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia „Săptămânii Altfel", elevii clasei a X-a A din cadrul  Colegiului „Grigore Moisil" Oneşti, însoţiţi de profesorul-diriginte Adrian Mihăilă, au vizitat Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

           Cu ocazia acestui eveniment, tinerii vizitatori au asistat la activităţile desfăşurate de către elevii Şcolii, viitori agenţi de penitenciare, privind manipularea armamentului şi executarea exerciţiilor de autoapărare.

          Totodată, elevii Colegiului au vizionat filmul de prezentare a Şcolii, în care au putut vedea principalele activităţi desfăşurate de elevii acestei instituţii. Vizita a continuat cu prezentarea spaţiilor în care elevii îşi desfăşoară activităţile de pregătire specifică.

          Un impact deosebit asupra liceenilor l-a avut vizitarea Simulatorului secţiei de deţinere şi a expoziţiei cu obiectele interzise deţinuţilor, prezentate acestora de către domnul comisar şef de penitenciare Marius Şova.

 

Campania umanitară „Nouă ne pasă" continuă

„Ce faci pentru tine este trecător, ce faci pentru ceilalţi rămâne pentru eternitate!"

(Einstein)

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare continuă campania de donare de alimente prin inițierea celei de-a treia activități de acest fel. Pe data de 11 mai 2017, o grupă de elevi din cadrul școlii s-a deplasat la Grădiniţa nr. 3 şi Grădiniţa nr. 3 bis Tîrgu Ocna, unde a distribuit alimente, ca simbol al implicării sociale.

Gestul s-a concretizat ca urmare a dorinței de a veni în sprijinul semenilor care au nevoie de ajutor și de a aduce un strop de bucurie în sufletul acestora.

Bucuria a fost un dar pe care elevii Școlii noastre l-au făcut celor pe care i-au vizitat dar și lor înșiși, întrucât din obiceiul de a dărui se naște nu doar energie pozitivă ci și o imensă bucurie de a fi OM.

 

 

 

"Cea dintâi şi singura datorie esenţială a omului este caritatea, adică o neobosită justificare a bucuriei existenţei."

Mircea Eliade

 

        În zilele de 09 şi 10 mai 2017, un număr de 80 de elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la campania de donare de sânge,  aceasta fiind a doua activitate de acest gen din anul 2017.

          Conştientizând faptul că prin donarea de sânge pot contribui la ajutorarea semenilor aflaţi pe patul de spital şi chiar la salvarea unor vieţi, elevii Şcolii au dat curs acestei acţiuni dovedind, încă o dată, faptul ca sunt activ implica şi în nevoile societăţii noastre.

       În desfăşurarea campaniei elevii au fost sprijiniţi de conducerea Şcolii şi de cadrele didactice, care au considerat că această acţiune nu este numai binevenită, ci şi necesară şi că gestul în sine este un simbol nu atât al carităţii, cât al iubirii de oameni.

 

   

 

  „Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi."

 Robert Collier

 

        Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna  consideră sportul parte importantă a programelor de educaţie şi pregătire profesională pentru tinerii care au ales să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal, drept pentru care conducerea şcolii îşi manifestă permanent dorinţa de a organiza şi promova activităţi menite să-i pună în valoare valenţele formative.

        În acest sens, un număr de şapte elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,  practicanţi de TAEKWONDO WTF  în cadrul Secţiei SNPAP SSILUM, traversează o perioadă benefică din punct de vedere sportiv, prin participarea la competiţia „Campionatul Naţional Universitar de Taekwondo WTF", ediţia a XII-a, ce s-a desfăşurat la  București în data de 06 mai 2017.

        În urma participării la această competiţie un număr de patru sportivi – elevi au urcat pe podium obţinând următoarele rezultate:

- locul II          -  medalie de argint - elev Adrian DIACONU;

- locul III         - medalie de bronz - elevii Bogdan Mihai IACOB, George Bogdan CAZANGIU ŞI Andrei PELIN.

      De asemenea,  elevii Iulian ZAMFIR, Mihai HELECIUGĂ şi Felix Ionuţ DRĂGUŢ au obținut diplome de participare,  având o prestație remarcabilă atât în timpul competiţiei, cât şi în procesul de pregătire de specialitate în cadrul Şcolii, constituind exemple pozitive pentru colegi şi generaţiile de elevi ce vor urma cursurile acestei instituţii de învăţământ.

        De menţionat este faptul că echipa participantă s-a clasat pe locul II în clasamentul general.

        Elevii s-au antrenat la Clubul Sportiv SSILUM Tîrgu Ocna, cu care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna are încheiat un protocol de colaborare, sub îndrumarea domnului profesor antrenor Comisar de penitenciare Florinel ŞILOCHI. 

 

 

 "Cine vrea să mişte lumea, trebuie mai întâi să se mişte el însuşi"

 

În perioada 03 - 04 mai  2017, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, a avut loc întâlnirea prelimiară cu reprezentanţii Norvegiei, în vederea stabilirii bazei de colaborare în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian. Şcoala va fi beneficiară atât în ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii prin construirea unui complex sportiv multifuncţional, cât şi dezvoltarea resurselor umane, prin crearea şi utilizarea unor mecanisme de formare profesională moderne.

Delegaţia norvegiană, constituită din domnii Knut ANDERSEN, Ole STAGEBERG şi Jostein SKJOBERG, factori de decizie privind stabilirea premiselor proiectului şi implementarea acestuia, a fost însoţită de către o echipă din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor formata din specialişti din cadrul Serviciului de  Cooperare şi Programe şi din cadrul Direcţie Management Resurse umane.

În cadrul întâlnirii, la care au participat conducerea Şcolii şi personalul care va constitui echipa de proiectare şi implementare a activităţilor proiectului, s-au stabilit domeniile în care Şcoala va fi direct implicată şi următorii paşi în realizarea unui document de lucru.

 

Întâlnirea de management din cadrul proiectului "Learning by Doing"

 "Investiţia în cunoaştere aduce cea mai bună dobândă." (Benjamin Franklin)

 

În perioada 26-28 aprilie 2017, o echipă din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a participat la cea de-a cincea întâlnire transnaţională din cadrul proiectului ,,Learning By Doing", ce s-a desfăşurat la Centrul de Formare al Administraţiei Penitenciare din Kalisz, Polonia.

Proiectul ,,Learning By Doing" se desfăşoară ca urmare a obţinerii de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a  unei linii de finanţare din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS +.

La întâlnirea transnațională au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect din Italia, Franţa, Turcia, Polonia şi Republica Moldova.  citeste mai departe

Donăm pentru Viaţă"

 

"Nici un gest de bunătate, indiferent cât e el de mic, nu e în zadar."

Aesop

 

           Un coleg din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin se zbate, pe patul de spital, între viaţă şi moarte. Elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, din proprie iniţiativă,  sprijiniţi de conducerea Şcolii, au oferit o rază de speranţă familiei ce trece prin momente grele, donând sângele de care acesta are atâta nevoie în decursul acestor zile.

        Ca viitori agenți de penitenciare, elevii Şcolii noastre sunt conștienți de faptul că nimic nu este mai presus decât viața, indiferent a cui este aceasta, cu atât mai mult a colegului lor.

         În zilele de 04, 11 și 12 aprilie,  60 de elevi din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare (din care  30  aparţinând Structurii de Învăţământ Arad)  au participat la campania de donare de sânge,  pentru a întinde o mână de ajutor unui coleg pentru care sângele lor poate însemna VIAŢĂ.

        Astfel, am primit cu toții reconfirmarea faptului că valorile morale și umane pe care încercăm să le insuflăm elevilor Școlii noastre cresc pe zi ce trece și că eforturile profesorilor noștri sunt răsplătite cu fiecare ocazie.

          Nimic nu se face fără oameni, fără bunătate și fără dorința de a strecura în mișcarea universului o scânteie de BINE și o fărâmă de FRUMOS care, contopite, să adauge valoare OMENIRII. 

 

Campania umanitară "Nouă ne pasă" continuă

 

            „Nu contează cât dăruieşti, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruieşti…"  ( Maica Tereza)

 

     Pentru că suntem OAMENI, pentru că „Nouă ne pasă", azi 11 aprilie 2017, în Sfânta Săptămână Mare a Paştelui, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au bucurat sufletele bătrânilor aflaţi în Centrul rezidenţial de îngrijire a persoanelor vârstnice din cadrul Aşezământului social - filantropic „Sf. Voievod Ştefan cel Mare" Hârja.

      Elevii au adus zâmbete pe feţele greu încercate de nevoi ale  bătrânilor, au dăruit cu generozitate îmbrăţisări, vorbe frumoase  şi nu în ultimul rând, alimente.

     Gestul vine să sprijine semnificaţia întregului parcurs didactic ce se profilează de-a lungul unui an si anume aceea că adevăratul agent de penitenciare nu este doar un apărător al dreptăţii, ci şi un apărător al umanităţii.

     Acest proiect umanitar are drept scop stimularea implicării sociale, sensibilizarea elevilor cu  privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate.

       Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi.

 

„Nu contează cât dăruieşti, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruieşti…"  ( Maica Tereza)

 

 

 

Fiecare an e o dovadă în plus că elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna nu sunt doar viitori agenţi de penitenciare integri, ci şi OAMENI dornici să ajute, să sprijine, să se implice.

În cadrul campaniei "Nouă ne pasă!", în data de 05 aprilie 2017, elevii Şcolii noastre au donat alimente copiilor din cadrul Grădiniţei nr. 3 Tîrgu Ocna, Grădiniţei nr. 3 bis Tîrgu Ocna, Grădinţei din Tiseşti şi bătrânilor de la Căminul de bătrâni „Sfânta Parascheva" Tîrgu Trotuş.

Gestul vine să sprijine semnificaţia întregului parcurs didactic ce se profilează de-a lungul unui an si anume aceea că adevăratul agent de penitenciare nu este doar un apărător al dreptăţii, ci şi un apărător al umanităţii.

Acest proiect umanitar are drept scop stimularea implicării sociale, sensibilizarea elevilor cu  privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate.

Acţiunea s-a desfăşurat în baza Protocoalelor  de colaborare încheiate între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi cele patru instituţii sus menţionate, în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi.

Activităţi de învăţare pe termen scurt

 

În perioada 27-31 martie 2017, o echipă de 10 profesori şi specialişti din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a participat la cea de-a cincea activitate din cadrul proiectului ,,Learning By Doing", intitulată ,, Activităţi de învăţare pe termen scurt", ce s-a desfăşurat la Centrul de Formare al Administrației Penitenciare din Kalisz, Polonia.

Proiectul ,,Learning By Doing" se desfăşoară ca urmare a obţinerii de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a  unei linii de finanţare din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS +.

La întâlnirea de studiu au participat şi specialiştii reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect din Italia, Franţa, Turcia, Polonia şi Republica Moldova.

Întâlnirile transnaţionale ale proiectului constau în şedințe comune ce constituie pentru cei implicați un prilej de a câştiga experienţă în organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire, precum și de a utiliza cele mai eficiente metode de abordare a unor teme ce se regăsesc în curriculum-ul comun al celor șase țări.

Organizarea acestei întâlniri comune are ca obiective schimbul de idei şi bune practici în domeniul pregătirii personalului de penitenciare, participarea la activităţi didactice demonstrative organizate de către instituţia gazdă şi completarea celor două ghiduri, respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale" şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă".

Acest proiect a fost inițiat și coordonat de către Şcoala noastră din dorința constantă de a ne lărgi sfera de cunoaștere, de a adăuga valoare procesului didactic și de a dezvolta abordări inovatoare în ceea ce privește pregătirea personalului de penitenciare.

 

 

Seminarul

 "Prevenirea şi stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

În perioada 23 - 24 martie 2017, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se organizează seminarul cu tema "Prevenirea şi stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor", la care va participa întreg efectivul de elevi.

 Având în vedere îndelungata tradiție de colaborare cu Asociația „Sf. Nicolae cel Milostiv" din Iaşi, şi în acest an doamna jurist Lăcrămioara Boz, în calitate de expert în situații de urgență, susţine activități specifice acestui seminar. 

Seminarul este structurat în două părți:

Ø    o prelegere interactivă susţinută la sala de festivităţi a Şcolii, având ca obiectiv prezentarea unui minim de cunoştinţe medicale necesare acordării primului ajutor de urgenţă,

Ø    participarea la sesiuni practice  care  vizează formarea deprinderilor și abilităţilor necesare cunoaşterii modului de acţiune în diferite situaţii de urgenţă la locul de muncă, fiind pus în aplicare un exerciţiu aplicativ privind stingerea incendiilor şi acordarea primului ajutor.

Astfel, elevii vor primi explicaţii teoretice şi vor participa la exerciţii practice referitoare la suportul vital de bază, efectuarea hemostazei, pansarea plăgilor, intervenţia în cazul arsurilor, manevrarea şi transportul persoanelor care au suferit fracturi de bazin sau de coloană, resuscitarea cardio-pulmonară, intervenţia în caz de sufocare, compresiunile toracice, ventilaţia artificială, acordarea primului ajutor in caz de luxaţii, entorse, imobilizarea cu atele, semnele de recunoaştere a unei crize epileptice, fixarea corpurilor străine care au penetrat organismul. 

Activitatea se desfășoară în cadrul orelor de "Responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională". Cursul are, printre alte obiective specifice, cunoaşterea modului de acţiune a agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare în diferite situaţii de urgenţă şi însuşirea de către aceştia a unui minim de cunoştinţe necesare acordării primului ajutor.

Conducerea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna conştientizează utilitatea organizării unor astfel de activităţi în vederea dezvoltării competenţelor profesionale şi umane necesare viitorilor agenţi de penitenciare, atât din punct de vedere social cât şi profesional.

 

9 Martie - ziua închinată comemorării foştilor deţinuţi politici

„Toţi aceştia care au pătimit în închisori au fost mielul de jertfă pentru iertarea păcatelor poporului roman. Ei au fost aruncaţi in gura celor fără de Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele noastre, ale tuturor. Ei s-au jertfit pentru noi."

(Părintele Iustinian CHIRA)

„Adevărat, adevărat zic vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade in pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă." (Ioan 12: 24)

Ziua de 9 Martie cinsteşte Sfinţii 40 de mucenici din Sevastia  şi Deţinuţii Politici Anticomunişti din perioada 1944 – 1989. În această zi, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, profesori, salariaţi, colegi din Centrul Educativ Tîrgu Ocna şi membri ai conducerii celor două unităţi au  participat la slujba Acatistului Sfinţilor Mucenici şi la pomenirea tuturor mărturisitorilor din închisorile şi lagărele comuniste. Slujba a fost oficiată de preotul coordonator al preoţilor capelani de penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, preot capelan de penitenciare, Florin SMARANDI.

Biserica Ortodoxă ne aminteşte de supliciul celor 40 de mucenici din Sevastia, pentru că, în esenţă, aceasta a fost şi drama deţinuţilor anticomunişti din perioada 1944 – 1989: un martiraj îndurat pentru că au mărturisit şi nu s-au lepădat de credinţa lor de a vedea o Românie liberă.

Anul 2017 a fost declarat de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.  Acest an este unul simbolic şi pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, căci întruchipează naşterea unei realităţi dintr-un vis mai vechi: proiectul  privind construirea unei biserici de lemn, reprezentativă pentru sistemul penitenciar românesc, închinată Sfinţilor martiri şi mărturisitori români din toate timpurile şi mărturisitorilor din închisorile comuniste din toate locurile. Această biserică va constitui recunoaşterea valorii educative şi de simbol a unităţilor penitenciare din Tîrgu Ocna şi a acestor locuri de martiraj.

            Prin acest demers, se doreşte recuperarea memoriei naţionale, ca datorie morală faţă de martirii neamului românesc care nu au supravieţuit iadului închisorilor comuniste, având totodată convingerea că dezvăluirea adevărului istoric ascuns de mai bine de jumătate de secol este cea care ne poate ajuta să construim un viitor bazat pe respect şi credinţă.                  

Limba nu va avea niciodată cuvinte cu o semnificaţie suficient de adâncă astfel încât să exprime tumultul groaznicelor zile ce s-au scurs în clepsidra universului construit între ziduri înalte şi gratii, pe o bucăţică de axă temporală la care ne vom raporta întotdeauna cu strângere de inimă şi recunoştinţă. Jertfa lor nu va fi uitată nicicând!

Spectacol organizat de elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a dovedit încă o dată faptul că fiecare promoţie ascunde talente artistice şi că, pe lângă a pregăti viitori agenţi de penitenciar, aceasta cultivă şi latura sensibilă şi creativă a elevilor săi.

Elevii Şcolii au reiterat semnificaţia zilei de 8 Martie prin organizarea unui spectacol dedicat atât  colegelor de promoţie cât şi personalului, transformând Ziua Internaţională a Femeii în prilej de bucurie, de desfăşurare a energiei creatoare şi de apreciere a celor ce sunt, universal vorbind, prietene, iubite, soţii şi mame.

Trebuie amintit şi subliniat faptul că această manifestare artistică s-a născut din iniţiativa elevilor şi că este cu atât mai lăudabilă cu cât conţinutul evenimentului a fost conceput ca o surpriză pentru întregul public.

Cu ocazia acestui eveniment, ne-am reamintit cu toţii că Şcoala se află la confluenţa unor râuri ce curg continuu pentru a hrăni Frumosul, Cunoaşterea şi Omul.

 

Implicarea elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna în Campania umanitară "Nouă ne pasă"

"Nouă ne pasă!" este deviza noii generaţii din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. În sprijinul ei, în data de 07 martie 2017, un grup de elevi ai Şcolii a vizitat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi „Costache Negri" şi a adus puţină bucurie în sufletele încercate ale acestor persoane, prin donarea de alimente însoţite de îmbrăţişări şi gânduri frumoase.

Proiectul a avut drept scop stimularea implicării directe, sensibilizarea elevilor cu privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate.

Acţiunea s-a desfăşurat în baza Protocolului de colaborare încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi „Costache Negri" Tîrgu Ocna, în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi.

SEDINTA DE PREZENTARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE REGIONAL, PE ANUL 2016

REGIUNEA NORD-EST

În data de 25 ianuarie 2017, începând cu ora 11, la Sala „George Enescu" a Hotelului Perla din localitatea Slănic Moldova a fost prezentat Raportul privind activitatea unităţilor penitenciare din Regiunea Nord – Est, pe anul 2016.

La eveniment au participat domnul director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, subcomisar de penitenciare dr. Dan HALCHIN, directorii de penitenciare şi membrii Consiliului de conducere din unităţile penitenciare din Regiunea Nord – Est, precum si reprezentanţii sindicatelor.

În cadrul şedinţei au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către unităţile penitenciare din Regiunea Nord – Est, respectiv Penitenciarul Iaşi, Penitenciarul Botosani, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Focşani, Penitenciarul Spital Tîrgu Ocna, Centrul Educativ Tîrgu Ocna şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

După şedinţa de bilanţ a fost organizată o conferinţă de presă la care au participat reprezentanţii mass-mediei.

Raportul de activitate regional, pe anul 2016, Regiunea Nord – Est – este disponibil pe pagina de internet www.anp.gov.ro, sectiunea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna - Informatii de ineres public.

 

Ședința de prezentare a Raportul privind activitatea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților Tîrgu Ocna pe anul 2016

            În data de 19 ianuarie 2017, începând cu ora 1200, la Sala de Festivități a Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fost prezentat Raportul privind activitatea unităţii pe anul 2016.

La această activitate au participat echipa de management si personalul aflat în serviciu, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai sindicatelor lucrătorilor de penitenciare, în calitate de invitaţi.

     În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017.

Scopul activităților desfășurate de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenților de Penitenciare este acela de a dezvolta și de a aplica un sistem de pregătire care să răspundă nevoilor reale de formare si dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale pentru personalul din sistemul penitenciar românesc.

Pentru anul 2017, conducerea instituţiei îşi propune finalizarea proiectelor iniţiate şi continuarea procesului de modernizare şi dezvoltare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Raportul anual de activitate – 2016 este disponibil pe pagina de internet a instituţiei, http://www.anp.gov.ro/web/scoala-nationala-pregatire-agenti-tg-ocna/cf.-legii-544

SPECTACOL ORGANIZAT DE ELEVII ȘCOLII CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna și-au exprimat talentul de artiști, sens în care au organizat un spectacol tradițional de colinde și pantomimă, încărcat cu surprize și momente frumoase, dedicat atât colegilor cât și personalului.

Spectacolul a fost susţinut de un grup format din 10 elevi,  sub îndrumarea domnului Agent șef principal de penitenciare Serioja BOTEZATU și a cuprins un colaj de colinde tradiționale specifice fiecărei zone geografice însoțit de un moment de pantomimă.

Elevilor li s-au  alăturat Trupa de urși din Comănești, care au prezentat dansul urșilor de pe Valea Trotușului.

Evenimentul s-a desfășurat la Sala de festivități, elevii transmițând cu această ocazie urări întregului colectiv al Școlii și mulțumiri corpului profesoral.

"ÎMPREUNĂ PENTRU A DĂRUI"

            Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna a răspuns afirmativ invitației primite din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, prin Postului de Jandarmi Tîrgu Ocna, de a ne alătura ca parteneri în cadrul unui parteneriat umanitar denumit "ÎMPREUNĂ PENTRU A DĂRUI" .

            Obiectivul principal al acestui parteneriat constă în a oferi copiilor din familii nevoiașe  un strop de bucurie și de speranță în preajma Crăciunului.

            În acest sens, în data de 16 decembrie 2016, la Sala de spectacol "Florin Piersic" din Mina Salina Tîrgu Ocna, elevii din instituția noastră alături de 11 parteneri, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Salrom Tîrgu Ocna, Școala Gimnazială nr. 1 Tîrgu Ocna, Școala Gimnazială nr. 2 Tîrgu Ocna, Centrul Educativ Tîrgu Ocna, Colegiul Național "Costache Negri" Tîrgu Ocna,  Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna, Agenția Națională Împotriva Transferului de Persoane  - Centrul Regional Bacău și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, au oferit  daruri copiilor din familii nevoiașe. citestre mai departe

EVENIMENTUL DE MULTIPLICARE A REZULTATELOR PROIECTULUI "LEARNING BY DOING"

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a obținut, în anul 2014, aprobarea unei linii de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Learning By Doing" în cadrul Programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2. Proiectul are o perioadă de derulare de trei ani și se desfășoară în parteneriat cu instituții de formare profesională a personalului pentru sistemul penitenciar din Franța, Italia, Turcia, Polonia și Republica Moldova.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului instructiv – educativ la nivelul instituţiilor de pregătire a personalului de penitenciare, iar produsele intelectuale vizate sunt două ghiduri de bune practici ce urmează a fi utilizate în formarea profesională, materiale cu caracter didactic, menite a facilita munca profesorilor, formatorilor şi instructorilor din sistemul penitenciar.

În acest context, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a găzduit în data de 15 decembrie 2016 primul eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului  citeste mai departe

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN CAMPANIA UMANITARĂ "NOUĂ NE PASĂ"

            Elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna s-au implicat activ  în desfășurarea proiectului comunitar "Nouă ne pasă", alături de Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna, Detașamentul 3 de Jandarmi Tîrgu Ocna și Primăria orașului Tîrgu Ocna.

În acest context, elevii au contribuit prin donațiile lor la bucuria unor copii defavorizați proveniți din familii nevoiașe din Tîrgu Ocna.  citeste mai departe

CONFERINȚA  "DREPTURILE OMULUI ȘI EVOLUȚIA SOCIETĂȚII: REALITĂȚI, INTERPRETĂRI, TENDINȚE" - Ediția a  II-a

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane.

Transmiterea către elevi a acestor noțiuni a constituit o preocupare permanentă a conducerii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna, conștienți fiind de importanța laturii prioritar umaniste a activității sistemului penitenciar și implicațiile pe care le pot avea actele de nerespectare a drepturilor omului în demersul profesional.

În acest context, în data de 12 decembrie 2016, începând cu ora 10, a avut loc cea de-a doua ediție a conferinței cu tema: "Drepturile omului și evoluția societății: Realități, Interpretări, Tendințe", eveniment desfășurat la sala de festivități a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna. 

Conferința s-a bucurat de prelegerile susținute de către comisar șef Cătălin Cristian CAZANGIU din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei București, Otopeni, precum și inspector principal de penitenciare Florin Vasile TOMUŢA - Șef secţie deţinere  -  Penitenciarul Aradciteste mai departe

 

SEMINAR CU TEMA "PREVENȚIE BOLI VASCULARE"

În data de 09 decembrie 2016, începând cu ora 1200, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna au participat la Seminarul cu tema "Prevenție boli cardiovasculare".

Evenimentul a avut loc la Sala de festivități a școlii și a fost susținut de către o echipă din cadrul Asociației pentru Sănătate, Educație și Familie, coordonată de către domnul Dumitru CRĂCIUN.

Această campanie este organizată de către Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și are  ca scop prevenirea  bolilor cardiovasculare, precum și a altor boli.

În cadrul seminarului, au fost distribuite materiale informative despre prevenirea bolilor, urmând ca participanții să beneficieze de teste gratuite de măsurare tensiune arterială, puls, procent de grăsime în organism și oxigenarea sângelui.

CAMPANIA „DIN SUFLET PENTRU SUFLET DE ROMÂN"

            Ca urmare a derulării la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a Campaniei de donare de sânge „Salvarea unei vieţi depinde de tine!", tinerii elevi au luat iniţiativa de a dărui un strop de bucurie copiilor  din localitatea Tîrgu Ocna şi au donat bonurile valorice obţinute din gestul umanitar de donare de sânge.

           Scopul acestei campanii este de a dărui zâmbete pe chipul copiilor în preajma sărbătorilor de iarnă, iar evenimentul reprezintă o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul generozităţii şi solidarităţii faţă de semeni, dar şi sentimentul ataşamentului faţă de patrie, din perspectiva apartenenţei instituţiei noastre la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului. citeste mai departe

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA CONFERINTA NATIONALA "DEVIANȚĂ SI CRIMINALITATE.EVOLUTIE TENDINȚE SI PERSPECTIVE"  - Ediția a II-a,organizată la Universitatea "GEORGE BACOVIA" din BACĂU 

În baza protocolului de colaborare încheiat între Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna și Universitatea "GEORGE BACOVIA" din Bacău, în data de 24 noiembrie 2016, o delegație din partea instituției noastre a luat parte la lucrările conferinței naționale "Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective" - ediția a II-a , organizată de către Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative – Universitatea "Geroge Bacovia" Bacău. citeste mai departe

 

EXERCIȚIU PRACTIC DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU SI PRELEGERI CU TEMA "SITUATII DE URGENȚĂ"

Miercuri, 23 noiembrie 2016, începând cu ora 500, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, sub îndrumarea personalului cu atribuții pe linia situațiilor de urgență, au participat la un exerciţiu practic de  evacuare în caz de incendiu, care a presupus şi salvarea persoanelor rămase blocate în clădirea incendiată. citeste mai departe

CONFERINŢA ANUALĂ A ACADEMIILOR EUROPENE DE FORMARE ÎN DOMENIUL PENITENCIAR - KALISZ – POLONIA  - 14-18 NOIEMBRIE 2016 

În contextul cooperării dintre şcolile de pregătire a personalului de penitenciare din Europa, în perioada 14 - 18 noiembrie 2016, s-a desfășurat cea de-a IX-a Conferinţă anuală a Academiilor Europene de Formare în Domeniul Penitenciar (EPTAN), organizată la Kalisz – Polonia, având ca temă „Rolul instruirii personalului în domeniul radicalizării şi al deţinuţilor cu handicap".  

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost reprezentată de către doamna subcomisar de penitenciare Iuliana SAVIN, profesor de teorie şi practică penitenciară în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. citeste mai departe

           

EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA LA SNPAP TG OCNA DE CATRE STUDENTE DE LA  ENAP - FRANTA

În perioada 07.11.2016 – 11.11.2016, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, a asigurat realizarea unui stagiu de practică pentru două studente de la Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară din Franţa ( ENAP).

În acest sens, delegația formată din doamnele Amy Jeannine Renee MIRAT și Anissa ZAOUI, sub coordonarea doamnei profesor Iuliana SAVIN,  s-au documentat cu privire la  sistemului românesc  de selecţie şi formare iniţială a personalului de penitenciare. citeste mai departe

 

PRELEGERE SUSȚINUTĂ DE CĂTRE SPECIALIȘTI DIN CADRUL POLIȚIEI STAȚIUNII TÎRGU OCNA CU TEMA"RESPECTAREA REGULILOR DE CIRCULAȚIE, CONDUCERE PREVENTIVĂ ȘI RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ CA PIETON PE DRUMURILE PUBLICE"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, instituție de învățământ aflată în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, școlarizează anual tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani.

Având în vedere că o parte dintre aceștia sunt posesori de autoturisme, iar ceilalți au calitatea de pieton, în data de 24 noiembrie 2016, începând cu ora 1330, lucrători din cadrul  Poliției Stațiunii Tîrgu Ocna - compartimentele circulație și ordine publică, respectiv doamna subinspector Mădălina BĂLAN și  domnul agent șef principal George POSTOLACHE, au susținut elevilor școlii o prelegere referitoare la "Respectarea regulilor de circulație, conducere preventivă și respectarea normelor de conduită ca pieton pe drumurile publice".  citeste mai departe

CAMPANIA UMANITARĂ DE DONARE DE SÂNGE "SALVAREA UNEI VIEȚI DEPINDE DE TINE!"

În spiritul dezvoltării sentimentului de responsabilitate socială în rândul elevilor, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguină Bacău, continuă și în anul școlar 2016 - 2017 organizarea unor ample campanii de donare de sânge.

Derularea unui astfel de proiect a devenit o tradiţie pentru şcoala noastră, fiind în al treilea an de desfăşurare, elevii şi cadrele conştientizând reacţia proactivă faţă de consecinţele lipsei de sânge la nivelul instituțiilor medicale.

În acest sens, în zilele de 9 și 10 noiembrie 2016, elevii școlii au răspuns inițiativei conducerii, în scopul ajutorării semenilor și sprijinirea sistemului medical național, prin donarea de sânge. citeste mai departe

Conferință "Gratiile nu despart suflete" – ediția a VI-a

În perioada anilor 2012 – 2016, prin colaborarea dintre Administrația Națională a Penitenciarelor, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Asociația Foștilor Deținuți Politic din România și Asociația "Pro – Activ Memoria" au fost organizate evenimente având ca obiectiv rememorarea unor momente tragice petrecute în închisorile comuniste ale României.

    În spirtul celor prezentate, în data de 9 noiembrie 2016, elevii și personalul didactic al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna au participat la cea de-a VI-a ediție a Conferinței"Gratiile nu despart suflete". citeste mai departe

 

Excursia tematică la "Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței" - Sighetu Marmației

           În perioada 03-06.11.2016, un număr de 25 elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna însoțiți de către comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU și agent șef principal Iulian CHAȘCEC, au realizat excursia tematică la "Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței" din Sighetu Marmației și la "Cimitirul Săracilor", ansamblu arhitectural dedicat memoriei deţinuţilor politic morţi sau executaţi în închisorile, lagărele şi deportările comuniste, precum şi memoriei partizanilor ucişi în luptele cu Securitatea. citeste mai departe

PARTICIPAREA ELEVILOR ȘCOLII NAȚIONALE DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA LA ACTIVITĂȚILE COMEMORATIVE DEDICATE "ZILEI VÂNĂTORULUI DE MUNTE"

"Ziua Vânătorului de Munte", sărbătorită anual la data de 3 noiembrie, marchează constituirea primului batalion de vânători de munte din Armata Română,  iar trupele de vânători de munte reprezintă o specialitate de elită din cadrul Forțelor Terestre, care își dovedesc eficiența și capabilitatea de a îndeplini misiuni de apărare a țării, în special în trecătorile din Carpați. citeste mai departe

 

Cea de-a cincea întâlnire transnaţională de management a proiectului organizată de către Școala Națională de Administrație Penitenciară (ENAP) în Agen - Franța, din cadrul  proiectului  „Learning By Doing"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a obținut, în anul 2014, aprobarea unei linii de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Learning By Doing" în cadrul Programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2. Proiectul are o perioadă de derulare de trei ani și se desfășoară în parteneriat cu instituții de formare profesională a personalului pentru sistemul penitenciar din Franța, Italia, Turcia, Polonia și Republica Moldova. 

În conformitate cu Planul de activități al proiectului, în perioada 18 – 20 octombrie  2016, s-a desfășurat cea de-a cincea întâlnire transnaţională de management a proiectului, organizată de către  Școala Națională de Administrație Penitenciară (ENAP) în Agen – Franța, la care a participat echipa de management a Școlii. Citeste mai departe

Participarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna la EXPO MILITAR, SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ   - Ediția a III-a

21 - 23 octombrie 2016

 

În perioada 21 – 23 octombrie 2016, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna, în colaborare cu Penitenciarul Bacău, a participat la o prezentare de tehnică militară și exerciții aplicative, desfășurată în cadrul "EXPO MILITAR, SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ BACĂU" - ediția a III-a - cel mai mare târg de profil din Moldova.

 Expoziția a fost organizată de  S.C.  Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., și a avut ca scop reunirea celor mai importante firme din domeniile: militar, ordine publică, situații de urgență și securitate.

Din partea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna a participat o echipă formată din trei elevi însoțiți de către comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU – ofițer profesor și agent șef principal Iulian CHAȘCEC – agent instructor în cadrul Catedrei de Instrucția Tragerii si Pregătire Fizică.

În cadrul expoziției, tinerii elevi au prezentat uniforma specifică sistemului penitenciar și au distribuit pliante cu oferta educațională a sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii au putut vedea echipamente din dotarea unităților penitenciare, precum și ale forțelor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și structurilor din Ministerul Afacerilor Interne.

Având în vedere profesia de „agent de penitenciare", pentru care elevii noștri se pregătesc, această participare a reprezentat pentru comunitate o oportunitate de a cunoaște mai bine specificul sistemului penitenciar, care este onorat să facă parte din rândul instituțiilor din  sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2016 - 2017

 

Un eveniment plin de încărcătură emoţională şi de speranţe este momentul deschiderii cursurilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna pentru că marchează debutul unei noi generații de elevi în demersul pregătirii profesionale ca viitori agenți de penitenciare.

Colectivul şcolii a venit în întâmpinarea celor 244 elevi din România  şi 15 elevi din Republica Moldova  și va încerca prin toate mijloacele de care dispune să pună piatra de temelie a pregătirii acestora pentru viitoarea profesie.

Pentru marcarea într-un cadru festiv a momentului începerii şcolii de către elevi, în ziua de 13 octombrie 2016, începând cu ora 1000, a avut loc Festivitatea de deschidere a anului școlar 2016 – 2017.

Alături de elevi şi de colectivul şcolii, la festivitate au fost prezenţi directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de penitenciare Marius VULPE, directorul Direcției Resurse Umane din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, locotenent colonel de justiție Larisa FRIJA, directorii instituțiilor penitenciare din zonă, primarul orașului Tîrgu Ocna, reprezentantul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și  Formării Profesionale, doamna Andreea TUDORACHE și alți colaboratori. citeste mai departe

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna
Astăzi (28/05/2017) sunt: 25 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online