Despre noi

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este situată în localitatea Tîrgu Ocna, judeţul Bacău. Iniţial, aşezământul a fost o cazarmă militară. Pe actualul amplasament, timp de 40 de ani, în perioada 1916-1956 au funcţionat unităţi de artilerie şi de jandarmi care au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au găzduit trupe operative, în vreme de pace şi s-au transformat în centre de instrucţie, atunci când condiţiile istorice impuneau apărarea intereselor naţionale.
      În perioada 1956-1997, în actualul stabiliment al şcolii a funcţionat Centrul de Reeducare pentru Minori, care pe parcursul celor 41 de ani de existenţă a cunoscut transformări instituţionale.
În baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1003/C/1997, începând cu data de 15 septembrie 1997, intră în vigoare statutul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna. Începând cu anul 2001, în actuala locaţie fiinţează atât şcoala cât şi Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna. 

 

Condiţii de şcolarizare 

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.
    Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la sediul şcolii, într-o singură sesiune.

    Concursul de admitere constă în:
· Probe eliminatorii – selectarea dosarelor şi verificarea aptitudinilor fizice;
· Probe scrise la "Limba română" şi " Istoria românilor" – teste grilă.
   Candidaţii sunt declaraţi admişi dacă au obţinut media finală minim 5 şi s-au clasificat în limita numărului de locuri scoase la concurs.

   Participarea la concursul de admitere este condiţionată de achitarea unei taxe.


Elemente de interes :
· asigurarea unui loc de muncă stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
· condiţii de salarizare decente;
· durata de şcolarizare de 1 an;
· costurile destinate cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării sunt suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
· acordarea unei indemnizaţii lunare pe timpul studiilor.

 

 

Seminarul Tehnic International

„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – Editia a VI-a

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

   Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în parteneriat cu Federaţia Română de Taekwondo WTF  și  Primăria Oraşului Tîrgu Ocna, a organizat în perioada 8 - 10 iunie 2016, Seminarul Tehnic Internaţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – ediţia a VI-a.

 Manifestarea promovează sportul și sentimentul de siguranță socială, dar și profesionalismul și dăruirea celor care fac parte din structurile specializate.

Prin intermediul seminarului sunt reunite, în fiecare an, la Tîrgu Ocna, instituţiile ce fac parte din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului care au atribuții în instituirea și menținerea ordinii publice, stabilite în funcţie de sarcinile şi misiunile complexe pe care le au de îndeplinit.

Seminarul a fost coordonat de domnul Florinel ŞILOCHI, profesor şi antrenor de autoapărare în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi coordonator al secţiunii HOSHINSUL (autoapărare) din cadrul Federaţiei Române de Taekwondo WTF,  împreună cu alţi tehnicieni desemnaţi de Federaţie.

La această ediţie  a seminarului tehnic au participat delegaţii formate din specialişti în autoapărare, pregătire fizică şi militară din cadrul următoarelor instituţii: Federaţia Română de Taekwondo WTF, reprezentanţi ai sistemului penitenciar din Republica Moldova, Ministerul Apărării Naționale reprezentat de Statul Major General, Statul Major al Forţelor Terestre reprezentat de Batalionului 265 Poliţia Militară,  Bucureşti, Statul Major al Forţelor Navale, Statul Major al Forțelor Aeriene reprezentat de Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" Brașov și Baza 95 Aeriană Erou Căpitan Aviator "Alexandru ȘERBĂNESCU" Bacău,  Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Jandarmeria Română reprezentată de Gruparea Mobilă de Jandarmi „Burebista" – Braşov, Inspectoratul Județean de Jandarmi ,,Ştefan cel Mare "  Bacău și Gruparea Mobilă de Jandarmi „Alexandru cel Bun" Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău şi Clubul Sportiv „SSILUM" Tîrgu Ocna

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor specialiști din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor  și a unor  membri din  Structurile Asociate pentru Măsuri de Securitate Specială din cadrul penitenciarelor din țară.

Programul Seminarului Tehnic Naţional  „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" a cuprins lucrări practice, privind elementele de intervenţie profesională şi a deprinderilor specifice prevăzute în „Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare" elaborat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare din România, susţinute de către elevi şi ceilalţi participanţi.

Prima zi Seminarului Tehnic,  respectiv 09 iunie 2016, a debutat la sediul scolii cu deschiderea oficială a seminarului și prezentarea invitaţilor și a continuat la sala de sport a Colegiului "Costache Negri" Tîrgu Ocna, cu o prelegere despre "Utilizarea legală a forței și drepturile omului în context european modern" susținută de către domnul conf.univ.dr. Cosmin Cernat din cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București.  

În continuare, seminarul tehnic a cuprins activități specifice de pregătire practică pentru învăţarea şi consolidarea elementelor de intervenţie profesională şi a deprinderilor specifice, în cadrul cărora domnul Florinel Șilochi, a coordonat și prezentat, sub directa îndrumare a domnului Constantin Apostol - președintele Federației Naționale de Taekwondo, aspecte tehnice și practice prevăzute în manual.

Ultima zi a Seminarului, respectiv 10 iunie 2016, a început în Parcul Măgura Tîrgu Ocna cu prezentarea delegaţiilor participante, a invitaţilor, continuând cu un program interesant şi atractiv de  prezentare a tehnicilor practice, cuprinzând elemente de intervenţie profesională şi specifică, susţinut simultan de către toţi elevii școlii.

La finalul seminarului au fost decernate plachete, iar în cadrul închiderii oficiale a evenimentului au fost înmânate diplome de onoare şi certificate de participare pentru cei implicaţi în eveniment și organizatori.

Seminarul Tehnic Internaţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT"a devenit un bun prilej de promovare şi dezvoltare a bunelor relaţii de cooperare, schimb de experienţă şi de bune practici între instituţiile participante precum şi o oportunitate de deschidere a sistemului penitenciar românesc către societatea civilă.

           

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online