Sari la continut

         

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnirea transnaţională de management a proiectului "Learning By Doing"

      Miercuri, 11 martie 2015, la ora 1000, a avut loc deschiderea oficială a  întâlnirii transnaţionale europene de management a proiectului"Learning By Doing", manifestare inițiată și organizată de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. Evenimentul a avut drept scop implementarea proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS+, acţiunea cheie 2.

      La întâlnire au participat, alături de membrii echipei de implementare a proiectului  din organizaţia iniţiatoare, şi membri echipelor celor cinci instituţii partenere, respectiv: Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară, Agen - FRANŢA, Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare Hasan Erbil,  Denizli- TURCIA, Centrul Naţional de Pregătire a Personalului de Penitenciare, Kalisz - POLONIA, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Chisinău- REPUBLICA MOLDOVA şi Institutul Superior de Studii Penitenciare, Roma - ITALIA.

     Pe parcursul celor trei zile in care se desfășoară evenimentul, partenerii  proiectului participă la şedinţe comune, ce vizează schimbul de bune practici în domeniul pregătirii profesionale a personalului de penitenciare.

     Un aspect important al întâlnirilor l-a constituit prefigurarea activităţilor ulterioare ale proiectului - desfăşurarea întâlnirilor de învăţare pe termen scurt, în cadrul cărora se vor realiza conţinuturile ştiinţifice a două ghiduri, respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale" şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă".

   De asemenea, cea de-a doua componentă majoră a proiectului, referitoare la schimbul intercultural și promovarea valorilor naționale și locale, a fost acoperită în cursul celor trei zile prin vizitarea principalelor obiective turistice și istorice din zonă, precum și prin prezentarea unor tradiții și obiceiuri specifice românești.

Activitățile proiectului se vor desfășura, pe perioada celor trei ani de derulare, în fiecare dintre țările partenere, în cadrul a două tipuri de vizite - de management a proiectului și de învățare ( în timpul cărora delegațiile partenere vor lucra efectiv la conceperea celor două ghiduri, concomitent cu schimbul de experiență și bune practici în domeniul pregătirii profesionale) .

Următoarele întâlniri transnaţionale vor avea loc în Italia, Turcia, Franța, Polonia şi Republica Moldova. 

Elevii  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

au fost instruiţi în domeniul managementului  situaţiilor de urgenţă

       Joi, 11 decembrie 2014, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna s-a desfăşurat o activitate pe linia cunoaşterii şi prevenirii  situaţiilor de urgenţă, la care au participat elevii şcolii şi doi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență "Maior Constantin Ene"  Bacău.

      Astfel, elevii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele cu multe informaţii ce îi vor ajuta  să adopte un comportament adecvat şi să cunoască modul de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unor situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii şi elemente de muniţii neexplodate din timpul conflictelor militare

       Activitatea are ca scop cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre, dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor.

       Elevii au manifestat deschidere şi receptivitate în acumularea informaţiilor,  considerând acţiunea ca fiind utilă pentru formarea şi dezvoltarea unor importante trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina, ce le vor fi utile în exercitarea viitoarei profesii.

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la deţinuţii-actori, care vor pune în scenă o piesă de teatru la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna.

         Joi, 04 decembrie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna nouă actori-deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Bacău, au  pus în scenă piesa de teatru  „Eu sunt băiat cuminte", o adaptare după scenariul „Gigel" al regizorului Laurenţiu Budău. Piesa este regizată de Ion Coşa, de la Teatrul din Clopotniţă din Bacău şi de membri ai Serviciului Educaţie din cadrul unităţii de detenţie.

       Evenimentul care a fost prezentat în faţa elevilor şcolii vine în completarea actului educativ, contribuind la dezvoltarea laturii lor umaniste şi făcându-i să conştientizeze că pe lângă asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie este necesară şi corelarea nevoilor persoanelor private de libertate cu programele de educaţie prin artă ca parte integrantă a demersului de incluziune socială.

    „Eu sunt un băiat cuminte" este o piesă calificată în etapa finală a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi,  eveniment organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aflat la cea de-a şasea ediţie şi derulat  în perioada  26 şi 27 noiembrie 2014 pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti.

         Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi este un eveniment unic în spaţiul european, destinat exclusiv deţinuţilor, organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi este o invitaţie de parteneriat adresată întregii societăţi româneşti, contribuind la soluţionarea problemelor de reintegrare socială a foştilor deţinuţi.

       Teatrul completează oferta de activităţi şi programe de şcolarizare, alfabetizare, calificare profesională, educaţie non-formală, activităţi ocupaţionale, management comportamental,  pentru o incluziune socială reală, astfel încât la ieşirea din penitenciar foştii deţinuţi să fie  pregătiţi să facă faţă dificultăţilor în moduri socialmente acceptate.

 

Campanie umanitară de donare de sânge
,, Salvarea unei vieţi depinde de tine!"
organizată de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Tîrgu Ocna
 

           Luni,  24 noiembrie  2014, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna începe prima etapă a campaniei umanitare de donare voluntară de sânge ,,Salvarea unei vieţi depinde de tine". Cea de-a doua etapă va avea loc în luna decembrie.

          Acţiunea umanitară este iniţiată de şcoala noastră şi îşi propune promovarea importanţei donării benevole de sânge în rândul elevilor şi salariaţilor unităţii, in vederea creşterii numărului de donatori şi mai ales a fidelizării acestora.

          Iniţiativa Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este pusă în practică prin bunăvoinţa şi participarea a 150 de elevi şi a salariaţilor,  reprezintă un gest de solidaritate cu cei aflaţi în suferinţă, constituind totodată un ajutor concret acordat unităţilor spitaliceşti.

          În România, sub 2% din populaţie donează sânge, în condiţiile în care un singur bolnav de leucemie are nevoie de patru donatori!

          Acest act de ajutor este un dar fără preţ oferit persoanelor în nevoie, un dar pentru noi înşine ca oameni, o binecuvântare pentru capacitatea noastră de înţelegere şi sănătatea de care ne bucurăm.

  
 
  COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la desfăşurarea unui stagiu de practică a doi studenţi fracezi
 la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna
 

          În perioada 17.11.2014 – 21.11.2014, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, va asigura realizarea unui stagiu de practică cu tema „Managementul deţinuţilor periculoşi şi al violenţei" pentru doi studenți de la Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară din Franţa ( ENAP).
          În acest sens, cei doi studenţi francezi vor asista la lucrările practice ale modulului de învăţământ „PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ" cu tema „Agresivitatea în mediul închis". Astfel ei vor putea afla informaţii utile despre: agresivitatea în mediul penitenciar, formele agresivităţii în penitenciar, factorii implicaţi în generarea agresivităţii,  gestionarea agresivităţii şi aplicarea metodelor specifice de detensionare a persoanelor private de libertate în mediul penitenciar.
          Studenţii vor asista şi la o oră de autoapărare în care elevii şcolii noastre îşi însuşesc procedeele tehnice de autoapărare, prin care îşi  pot apăra integritatea în cazul în care ar deveni  victime ale unui atac declanşat prin surprindere.
          Prezentarea sistemului penitenciar românesc, prezentarea şcolii, a corpului profesoral şi  a condiţiilor de recrutare şi selectare candidaţilor, viitori elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, le vor întregi imaginea despre ce înseamnă pregătirea specifică a  funcţionarilor publici cu statut special .
          Pentru îndeplinirea obiectivelor stagiului de practică, cei doi studenţi vor mai realiza vizite de studiu, în următoarele unităţi penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare: Penitenciarul Spital Tîrgu Ocna, Penitenciarul Bacău şi Centrul Educativ Tîrgu Ocna.
          Programul intercultural va consta în cunoaşterea tradiţiilor româneşti şi a punctelor de interes turistic ale zonei.
 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la activităţile comemorative dedicat e Zilei Vânătorului de Munte

           

       Vineri 31 octombrie 2014, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la cea de-a IX-a ediţie a manifestării ,,ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE" organizată de Primăria oraşului staţiune Tîrgu Ocna şi Batalionul 22 ,,Cireşoaia" din localitatea Sfântul Gheorghe.

      În cadrul programului, elevii şcolii au defilat pe acordurile muzicii militare, alături de garda de onoare a  Batalionului 22 „Cireşoaia", reuşind să atragă atenţia şi simpatia publicului din Tîrgu Ocna, prin tinereţea şi prin ţinuta lor deosebită, caracterizată prin ordine şi disciplină.

      Tinerii elevi au depus o coroană de flori, în memoria Batalionului de Vânători de Munte, care în primul război mondial sub comanda maiorului Virgil Bădulescu şi-a demonstrat vitejia şi spiritul de sacrificiu la Târgu Ocna, Cireşoaia, Coşna, Vrânceanu şi Oituz.

       ,,Corpul Vânătorilor de Munte", ca unitate de elită a armatei române a fost creat la 3 noiembrie 1916, prin transformarea Şcolii Militare de Schiori Bucureşti, în baza Ordinului nr. 294 a Marelui Cartier General şi a fost organizat pe 3 batalioane cu 3 companii fiecare, având un efectiv de 2000 de combatanţi. Din acea zi, în cazarma Regimentului 4 Roşiori Cotroceni - Bucureşti, au început să fie selectaţi viitorii vânători de munte, recrutaţi din întreaga armată. Această decizie se impunea cu stringenţă deoarece, luptele duse de armata română în toamna anului 1916, au demonstrat  că lipsa trupelor de vânători de munte a reprezentat un serios handicap pentru obţinerea succesului în luptele pe teren muntos - împădurit.

        Acest eveniment comemorativ al vânătorilor de munte este un bun prilej pentru a cultiva în conştiinţa viitorilor agenţi de penitenciare sentimentele şi valorile istorice autentice ale românilor şi pentru a păstra vie imaginea luptătorilor pentru credinţa şi dreptatea neamului.

Comunicat de presă

referitor la Conferinţa „Gratiile nu distrug suflete"

            Vineri , 17 octombrie 2014, începând cu ora 800,  Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a organizat Conferinţa - „Gratiile nu distrug suflete", în cadrul căreia au fost invitaţi să susţină prelegeri domnul Octav Bjoza – subsecretar de stat în cadrul secretariatului general al Guvernului, scriitor şi preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, şi  domnul Ioan Chertiţie – scriitor şi preşedinte al Asociaţiei Pro - Activ Memoria.

         Cei doi invitaţi aflaţi în două ipostaze total antagonice, respectiv un fost gardian şi un fost deţinut politic, şi-au împărtăşit auditoriului experienţele trăite în sistemul penitenciar comunist, în scopul conştientizării în rândul elevilor a principiilor umaniste care trebuie să le guverneze profesia şi cariera personală viitoare.

          În cadrul conferinţei a fost prezentat  filmul „Gardianul", în care domnul Ioan Chertiţie  expune mărturisiri complete despre adevărurile din închisorile comuniste, fără să-şi menajeze şi fără să-şi retuşeze propriul portret de fost gardian, în acel „lăcaş al terorii", film care reprezintă o veritabilă lecţie despre căinţă, regrete şi credinţă .

           Mărturiile fostului deţinut politic, domnul Octav Bjoza au aruncat o lumină crudă asupra  universului carceral comunist, care a fost unul al violenţelor şi abuzurilor, în care omul era umilit şi depersonalizat.

         „Uneori aş vrea să plâng şi nu pot. Şi dacă se va întâmpla vreodată, voi fi fericit, că m-am reîntors în rândul oamenilor normali", spune Octav Bjoza, fost deţinut politic, care şi-a pierdut tinereţea în 14 lagăre şi la muncă silnică.

         Elevii, prin intermediul celor doi invitaţi, au făcut o incursiune în istoria controversată a sistemului penitenciar din perioada comunistă. Atât expunerile, cât şi răspunsurile invitaţilor la întrebările elevilor,  au reflectat într-un mod profund realităţile dure ale penitenciarelor  din perioada dinainte de 1989, iar faptul că cei doi invitaţi s-au prezentat în faţa auditorului ca fiind doi prieteni, a făcut ca denumirea conferinţei „Gratiile nu distrug suflete" să dobândească o conotaţie profundă şi o frumoasă lecţie de viaţă.

         Cu această ocazie a fost marcat şi un alt moment important pentru instituţia noastră, respectiv încheierea unui parteneriat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, Asociaţia foştilor deţinuţi politici şi Asociaţia Pro-Activ Memoria în scopul continuării proiectului „Muzeul penitenciarelor româneşti", demarat de către instituţia noastră în 2011, în cadrul căruia se intenţionează construirea unui muzeu dedicat istoriei sistemului penitenciar  românesc..

             

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire prezentarea proiectului  ,, Împreună schimbăm"

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

                           Joi , 9 octombrie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a avut loc prezentarea proiectului ,, Împreună schimbăm", proiect ce face parte din Programul Naţional de educaţie alternativă pentru minorii şi tinerii din penitenciare.

          Proiectul prezentat elevilor noştri de către doamna Roxana DUMBRAVĂ  din cadrul organizaţiei non-guvernamentale ,,Policy Center for Roma and Minorities'',  îşi propune să constituie echipe mixte de deţinuţi şi nondeţinuţi de vârstă asemănătoare, ambele categorii  dezvoltând o cale reală de comunicare şi cunoaştere a realităţii penitenciarului, de aprofundare a fenomenului infracţional  şi a cauzelor care stau la baza acestuia.

          Prin implicarea in workshop-uri comune artistice, sportive si de suport şcolar minorii şi tinerii din penitenciarele şi centrele educative îşi recuperează stima de sine, dezvoltă sentimente de încredere faţă de propriul potenţial şi faţă de societate, îşi modifică comportamentul în sens pozitiv.

          În sistemul penitenciar românesc sunt privaţi de libertate 2128 minori şi tineri, peste 50% dintre  aceştia sunt  analfabeţi şi semianalfabeţi, provin din medii  sociale  defavorabile unei evoluţii  fireşti şi sunt condamnaţi pentru furt sau tâlhărie, fapte comise în mare măsură pe fondul  consumului de droguri.

          Elevii şcolii vor putea să se implice în desfăşurarea acestui proiect prin participarea la activităţi de voluntariat adresate minorilor şi tinerilor din cele 6 penitenciare din ţară  (Craiova, Buziaş, Tichileşti, Târgu Ocna, Bacău, Târgu Mureş) .

          Viitori agenţi de penitenciare sunt formaţi în spiritul garantării şi respectării drepturilor fundamentale ale individului în executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate, iar activitatea de voluntariat din cadrul  proiectului ,,Împreună schimbăm'', contribuie la educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi responsabilizării sociale a acestora.

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ŞCOLAR

2014 - 2015

          Joi, 9 septembrie 2014 , ora 1000 , la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a avut loc FESTIVITATEA DE DESCHIDERE a anului şcolar 2014 – 2015, eveniment care marchează momentul începerii cursurilor de către o nouă generaţie de elevi.

          Pentru anul şcolar 2014– 2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şcolarizează 220 de elevi, pentru sistemul penitenciar românesc .

          Această promoţie va continua tradiţia colaborării instituţiei noastre cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, anul acesta  având un număr de 20 de tineri moldoveni  care vor urma cursurile şcolii, numărul acestora fiind dublu faţă de anul trecut.

          Evenimentul a avut ca loc de desfăşurare sala de festivităţi a şcolii şi a debutat cu  intonarea imnului de stat, urmat de discursul oficial de deschidere a anului şcolar rostit de către directorului instituţiei. Elevii, care au păşit spre un nou început în carieră, dar şi invitaţii prezenţi la eveniment, au  urmărit filmul de prezentare a şcolii, iar monitorul de curs, selectat din rândul elevilor, a primit cheia de onoare a instituţiei de învăţământ, de la şeful promoţiei 2013- 2014 ,,Constantin BRÂNCOVEANU".

           Emoţionat, dar plin de mândrie şi speranţă, şeful promoţiei trecute şi-a încurajat colegii printr-un discurs motivant, urmat de un scurt Te Deum. Alte momente importante ale festivităţii au fost susţinerea discursurilor de către primarul oraşului Tîrgu Ocna şi directorul Direcţiei Reintegrare Socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

          Alături de elevi şi de colectivul şcolii, la festivitate au fost prezenţi directorul Direcţiei Resurse Umane - Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova maior de justiţie Larisa FRIJA, directorul Direcţiei Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, comisar de penitenciare Ioana Mihaela MORAR,  directori de penitenciare, primarul oraşului Tîrgu Ocna, oficialităţi locale şi reprezentanţi mass media.

          Având convingerea că şi acest an şcolar va fi o reuşită, instituţia noastră îşi asumă responsabilitatea de a supraveghea şi influenţa în sens  pozitiv formarea personală şi profesionala a elevilor prin strategii pedagogice adecvate unei pregătiri profesionale moderne, bazate pe o deosebită grijă pentru ordine şi disciplină, pe organizarea riguroasă a activităţilor zilnice, a solicitărilor intelectuale, fizice şi psiho-morale.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la  festivitatea de absolvire a promoţiei 2013 −2014

,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

Tîrgu − Ocna

          Joi, 28 august, în Piaţeta Primăriei oraşului  Târgu-Ocna a avut loc festivitatea de absolvire a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Promoţia ,,Constantin Brâncoveanu", cu un număr de 202 de absolvenţi (162 băieţi şi 30 fete din România şi 10 absolvenţi din Republica Moldova) .

          În oraşul Tîrgu Ocna se află singura instituţie de învăţământ din subordinea Ministerului Justiţiei din România care asigură  şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an şi totodată ne mândrim cu faptul că, începând cu data de 29 aprilie 2013, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a obţinut acreditarea Ministerului Educaţiei Naţionale ca instituţie de învăţământ, postliceal militar,  moment care semnifică începutul unei noi etape de dezvoltare şi modernizare instituţională, prin alinierea procesului de învăţământ la standardele impuse la nivel naţional şi european, reprezentând totodată recunoaşterea calităţii sistemului de pregătire asigurat de către instituţie.

          Este primul an în care festivitatea a fost organizată în comunitate, ținând cont de faptul că şcoala este o instituţie importantă a orașului Tîrgu Ocna, iar viitorii funcţionari publici cu statut special, vor desfăşura un serviciu public  în beneficiul cetăţenilor, fiind parte integrantă a sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

          La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv, Directorul general - comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, directorul Direcţiei Management şi Resurse Umane – comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, din partea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova , Maior de justiţie Larisa FRIJA şi Locotenent de justiţie Mariana VACARCIUC,  directorii unor unităţi penitenciare , primarul oraşului staţiune Tîrgu Ocna – economist Ştefan Şilochi.

          Promoţia a fost binecuvântată de către preoţi din parohiile Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, părintele protopop Constantin Alupei fiind delegat din partea Preasfinţitului Episcop Ioachim BĂCĂUANUL.

          Începând cu acest an promoţiile de absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna vor primi o denumire simbolică. Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, promoţia de absolvenţi 2014 se va numi ,, Constantin Brâncoveanu".

          Festivitatea a avut ca momente importante citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind acordarea gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, rostirea jurământului de credinţă, intonarea imnului naţional şi dezvelirea plăcii de onoare a Şcolii şi premierea şefului promoţiei 2013-2014.

          Conducerea şcolii le-a transmis proaspeţilor absolvenţi aprecieri pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul studiilor, pentru curajul de a alege o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente.

           Pentru noii agenţi care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea reprezintă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări dovedind că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

INVITAȚIE DE PRESĂ

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2014

           Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  vă invită la Festivitatea de absolvire a promoţiei 2014, care va avea loc în data de 28 august 2014, începând cu ora 10, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.           Cu această ocazie, absolvenţii Şcolii vor primi gradul de agenţi de penitenciare, devenind astfel funcţionari publici cu statut special definitivi.

           La depunerea jurământului de credinţă de către absolvenţi, sunt invitaţi să participe Ministrul Justiţiei, domnul Robert Cazanciuc, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu Bejan şi alţi oaspeţi de seamă din ţară şi străinătate.

           Pentru confirmarea participării şi informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA, telefon nr. 0234344149, int. 235, fax: 0234344151, telefon mobil 0740114215, e-mail: mihaela.braila@anp.gov.ro.

 

 

Comunicat de presă cu privire la

Conferinţa naţională a preoţilor capelani din penitenciarele

subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

           În perioada 2- 5 iulie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi la Mănăstirea Măgura Ocnei va avea loc cursul de formare a preoţilor capelani din unităţile penitenciare precum şi Conferinţa naţională a preoţilor capelani din penitenciarele subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

           Organizator al conferinţei este părintele coordonator al preoţilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, preot capelan Florin Smarandi.

           Evenimentul este organizat cu participarea şi binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăoanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi a ierarhilor invitaţi, Înaltpreasfinţitului Teodosie Arhiepiscop al Tomisului şi Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanu Episcop Vicar Patriarhal.

           Pr. Prof. Conf. Dr. Constantin Necula, profesor la facultatea de Teologie  ,,Andrei Şaguna" din Sibiu va susţine o conferinţă cu titlul  „Libertate, tinereţe şi mărturisire în Ortodoxie ".

           Slujbă arhierească de Te Deum şi Cuvântul de învăţătură arhieresc vor avea loc la Biserica Mănăstirii Măgura Ocnei, cu bunăvoinţa Pr. arhimandrit EPIFANIE.

           Administraţia Naţională a Penitenciarelor acordă o importanţă deosebită respectării şi garantării dreptului fundamental la libertatea gândirii, de conştiinţă şi credinţă religioasă a persoanelor private de libertate.

           Evenimentul se va bucura de prezenţa: domnului Director general - comisar șef de penitenciare Cătălin Claudiu Bejan, a doamnei Director general adjunct - Comisar şef de penitenciare dr. Ileana Manuela Pieleanu, a doamnei Director Direcţia de Reintegrare Socială - Comisar de Penitenciare Ioana Mihaela Morar , a domnului Comisar de Penitenciare Sven Cristian Petrescu , a secretarului eparhial Arhidiacon Ciprian Ioan Ignat, a consilierului social  Pr. Eugen – Ciprian Ciuche şi a vicarului administrativ Pr.  Ioan Gherasimescu.

           La conferinţă vor mai participa oficialităţi locale, Primar – Economist Ştefan Şilochi – Primăria Oraşului Staţiune Tîrgu Ocna şi  Victor Laurenţiu NEGHINĂ – Primăria Oneşti.

           Vor fi invitaţi de asemenea preoţii aparţinând Protoieriei Oneşti, unităţii de aviaţie Bacău şi Arhiepiscopiei Tomisului.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la desfăşurarea festivităţii de închidere  a Seminarului Tehnic Naţional 

„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT"

Ediţia a IV-a

               Joi, 5 iunie 2014, pe baza sportivă din Parcul Măgura a oraşului Tîrgu Ocna, a avut loc festivitatea de închidere oficială a celei de-a IV-a  ediţii a Seminarului Tehnic Naţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT", organizat de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare în colaborare cu Federaţia Română de Taekwondo şi Primăria oraşului staţiune Tîrgu Ocna.

               Festivitatea a fost însoţită de exerciţii practice demonstrative susţinute de către delegaţiile participant şi elevii şcolii, privind utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de intervenţie şi imobilizare specifice.

               La această ediţie a seminarului, au participat delegaţii formate din specialişti în autoapărare, pregătire fizică şi militară din cadrul următoarelor instituţii: Federaţia Română de Taekwondo WTF, Statul Major al Forţelor Terestre reprezentat de Batalionului 265 Poliţia Militară, Bucureşti, Jandarmeria Româna reprezentată de Gruparea Mobilă de Jandarmi „Burebista" – Braşov  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" Braşov, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău,Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Detaşamentul cu destinaţie specială "Pantera" din cadrul  Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova.

          Evenimentul s-a bucurat de prezenţa : comisarului  de penitenciare Dănuţ Ilie – Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar , subcomisarului de penitenciare Raluca Maria Stuparu – şef serviciu formare profesională din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii unităţilor penitenciare din judeţul Bacău.

          Din partea administraţiei locale, i-am avut alături de noi pe domnul economist Ştefan Şilochi, primarul oraşului staţiune Tîrgu Ocna, şi pe domnul economist Cristian Aurelian CIUBOTARU, administrator public al Oraşului.

          Având în vedere că unul dintre obiectivele seminarului este punerea in valoare a reglementărilor prevăzute în „Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare" elaborat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare din România, din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, participă la această ediţie a seminarului, in calitate de specialişti, membri ai  Structurilor Asociate pentru Măsuri de Securitate Specială din cadrul ANP de la Penitenciarul  Iaşi, Penitenciarul Bacău şi reprezentanţi ai elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna.

       În prima parte a programului demonstrativ, sub coordonarea domnului antrenor profesor Florinel ŞILOCHI efectivul de elevi ai şcolii a prezentat elemente de intervenţie profesională, în care sunt utilizate tehnici şi mijloace de imobilizare specifice pregătirii pentru profesia de agent de penitenciare.

      Fiecare delegaţie participantă a prezentat câte un moment demonstrativ specific structurii din care face parte, care a captivat publicul şi invitaţii prezenţi la acest eveniment.

       La finalul seminarului au fost decernate plachete, iar în cadrul închiderii oficiale a seminarului au fost înmânate diplomele de onoare şi certificatele de participare pentru cei implicaţi în eveniment.

        Reuşita absolută a celor patru ediţii a Seminarului Tehnic Naţional de la Tîrgu Ocna a creat convingerea fermă tuturor participanţilor şi invitaţilor că acest eveniment trebuie să continue şi să fie chiar dezvoltat,  fiind un bun prilej de promovare a bunelor relaţii de cooperare, schimb de experienţă şi bune practici între instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de implementare a disciplinei sportive Taekwondo WTF în cadrul instituţiilor de învăţământ sau de pregătire profesională.

 

 

Comunicat de presă

Cu privire la desfăşurarea ediţiei a IV-a a Seminarului Tehnic Naţional 

„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT"

 

          Luni, 2 iunie 2014, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare în parteneriat cu Federaţia Română de Taekwondo WTF şi în colaborare cu Primăria oraşului staţiune Tg. Ocna, dă startul ediţiei a IV-a a Seminarului Tehnic Naţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT".

          Seminarul va fi coordonat de către domnul Florinel ŞILOCHI, profesor şi antrenor de autoapărare în cadrul Şcolii Naţionale a Agenţilor de Penitenciare şi coordonator al secţiunii HOSHINSUL (autoapărare) din cadrul Federaţiei Române de Taekwondo WTF,  împreună cu alţi tehnicieni desemnaţi de Federaţie.

          În calitate de partener al evenimentului, Primăria oraşului staţiune Tîrgu Ocna pune la dispoziţie locaţiile pentru desfăşurarea antrenamentelor şi a exerciţiilor demonstrative din ultima zi a seminarului.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna ca instituţie de pregătire a personalului pentru sistemul penitenciar,  acordă întotdeauna o importanţă majoră valenţelor formative ale pregătirii fizice.

          Prin intermediul seminarului sunt reunite la Tîrgu Ocna instituţiile ce fac parte din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, care utilizează Taekwondo în pregătirea personalului propriu pentru a dezvolta relaţiile de cooperare şi schimbul de bune practici în acest domeniu.

          Astfel, la cea de-a patra ediţie a seminarului, sunt invitaţi să participe specialişti în domeniul educaţiei fizice din Statul Major al Forţelor Terestre şi Statul Major al Forţelor Aeriene  din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Gruparea Mobilă de Jandarmi – Burebista din Braşov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, reprezentat prin Detaşamentul cu destinaţie specială "Pantera".

          Programul Seminarului Tehnic Naţional  „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT",  va cuprinde:

Luni – 02.06.2014

•   Înregistrarea participanţilor şi prezentarea programului;

•   Şedinţă tehnică.

Marţi – 03.06.2014 şi Miercuri – 04.06.2014

•   Deschiderea oficială a Seminarului; Prezentarea invitaţilor;

•   Seminar tehnic pentru învăţarea şi consolidarea elementelor de intervenţie profesională şi a deprinderilor specifice prevăzute în „Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare" elaborat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare din România.

Joi – 05.06.2014

• Exerciţiile practice demonstrative susţinute de către invitaţi şi elevii şcolii, privind utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de intervenţie şi imobilizare specifice - se vor desfăşura pe baza sportivă din Parcul Măgura a oraşului Tîrgu Ocna începând cu ora 9,30.

• Bilanţul activităţii şi înmânarea diplomelor şi certificatelor de participare pentru cei implicaţi, precum şi închiderea oficială a seminarului.

Unul dintre obiectivele seminarului constă în punerea în valoare a reglementărilor prevăzute în „Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare" elaborat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare din România.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la activităţile comemorative dedicate Zilei Eroilor

                                                   şi sărbătorii Înălţării Domnului                                                  

 

           Joi, 29 mai 2014, elevii şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare au participat la manifestările comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna dedicate Zilei Eroilor şi desfăşurate la Monumentul Eroilor Independenţei – Biserica ,,Răducanu".

            În cadrul programului, elevii au prezentat onorul şi au luat parte la ceremonialul de defilare, manifestându-şi astfel respectul faţă de eroii care şi-au dăruit jertfa supremă pe altarul pământului strămoşesc pentru statornicia şi viitorul ţării.

           Cu profundă recunoştinţă în suflet faţă de ctitorii veşniciei româneşti, conducerea şcolii a depus o coroană de flori, în memoria eroilor români din toate timpurile şi din toate locurile, eroi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.

          Cultul eroilor, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească.

          Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului din perspectiva apartenenţei instituţiei noastre la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

           Tradiţia comemorării eroilor în România cu prilejul Zilei Înălţării Domnului a fost reluată începând cu anii '90. Astfel, prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 şi 2001 s-a revenit la tradiţia ca sărbătoarea Înălţării Domnului să fie consacrată ca Ziua Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Apoi, Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, a proclamat Ziua Eroilor sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos .

A doua etapă a campaniei umanitare de donare de sânge

 ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine!"

organizată de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

Tîrgu Ocna

           Joi 22 mai 2014 se derulează a doua etapă a campaniei umanitare de donare de sânge ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine",  lansată de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare în luna martie 2014, în scopul sprijinirii sistemului transfuzional românesc. Acţiunea  are loc în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău.

           Iniţiativa Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare are ca scop conştientizarea elevilor şi salariaţilor cu privire la importanţa donării voluntare de sânge.

           Sângele este esenţa vieţii. Elevii participanţi la campanie au dorit  să-şi doneze o picătură din viaţa lor pentru a salva viaţa altor oameni. Sunt atâtea situaţii când bolnavii au nevoie neapărat de sânge: accidente  naşteri şi operaţii cu pierderi masive de sânge. De asemenea, există cazuri când din cauza unor  boli genetice anumitor persoane li se administrează periodic sânge.  

           În ceea ce priveşte sănătatea celui care donează, sângele este împrospătat, imunitatea organismului creşte, riscul de paralizie si accident vascular se reduce cu 30%. Un plus? În urma donării de sânge, rezistenţa organismului la şocuri creşte, astfel că, în cazul unui accident, reacţia organismului îi va ajuta pe medici, donatorul fiind deja obişnuit cu pierderea de sânge şi înlocuirea lui.

           Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în semn de recunoaştere faţă de persoanele donatoare de sânge, a decis sa le dedice o zi specială. Astfel 14 iunie a devenit Ziua Mondiala a Donatorului de Sânge.

           Gestul donării de sânge completeazǎ personalitatea fiecǎruia dintre noi, dovedind empatia, dǎruirea şi dragostea!!

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna – sesiunea 2014

 

           Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, dă startul înscrierilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna – sesiunea 2014.

           Absolvenţii de liceu, cu vârsta maximă de 35 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr de 220 de locuri, din care 190 pentru candidaţi bărbaţi şi 30 locuri pentru candidaţi femei.

           Înscrierile se fac în perioada 12 mai – 08 august 2014, la sediul unităţilor penitenciare din ţară, subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

           Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2014, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2412/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile pentru obţinerea pensiei;

f) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

g) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic;

h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate şi să accepte efectuarea de verificări asupra îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la concursul de admitere şi pentru şcolarizare, precum şi verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, cu suportarea consecinţelor legale care decurg din această activitate;

i) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau de formare profesională şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;

j) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

k) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

l) să nu fie ofiţer activ în cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului sau în rezervă, proveniţi din cadrul acestora;

m) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în condiţiile stabilite în prezenta metodologie;

n) să accepte condiţiile de şcolarizare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS" la concursul de admitere.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

  •  Probele eliminatorii:         

- contravizita medicală (la dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor);

- verificarea aptitudinilor fizice.

  • Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice:

- lucrare scrisă la „Limba română"- test grilă ;

- lucrare scrisă la „Istoria românilor"- test grilă .

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.

Şcolarizarea se asigură în condiţii de gratuitate, pentru toţi elevii, respectiv cazare masă, echipament, rechizite şi asistenţă medicală, conform legii, pe parcursul procesului educaţional.

După absolvire , elevii vor fi repartizaţi în unităţile sistemului administraţiei penitenciare, unde vor beneficia de un loc de muncă stabil, un salariu decent şi de oportunităţi de dezvoltare a carierei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediile Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a unităţilor penitenciare din ţară. Informaţii despre concursul de admitere se pot afla şi vizitând site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,  www.anp.gov.ro.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la desfăşurarea  programului ,, Educaţie pentru siguranţa tinerilor"

            Luni 28.04.2014, în baza protocolului încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi  ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV" IAŞI, reprezentată de către asistent universitar Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE", s-a desfăşurat programul „Educaţie pentru siguranţă tinerilor".

           În cadrul programului, 23 de elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna instruiţi şi coordonaţi de doamna jurist Lăcrămioara Boz au susţinut cu elevii şi cadrele didactice de la  trei instituţii de învăţământ din Tg. Ocna respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1, Liceul Tehnologic şi Colegiul Naţional ,,Costache Negri", activităţi de educaţie şi informare în scopul prevenirii sau limitării efectelor negative caracteristice situaţiilor ce pun în pericol viaţa şi sănătatea tinerilor.

           Astfel, elevii şcolii  au fost cei care au prezentat teme informative adaptate celor două cicluri de învăţământ, gimnazial şi liceal, fiind tratate subiecte precum comportamentul preventiv pentru a nu deveni victime sau agresori prin activităţi infracţionale, siguranţa pe internet, violenţa domestică, violenţa şcolară, comportarea corectă în caz de situaţii de urgenţă şi apelarea eficientă a apelului unic de urgenţă 112. Au fost de asemenea sfătuiţi să nu dea curs tentaţiilor privind consumul de alcool, de substanţe interzise, primind recomandarea despre cum să nu devină victimele unui context nefavorabil care poate degenera foarte uşor într-o activitate infracţională.

           Tinerii prezenţi au demonstrat faptul că au cunoştinţă despre regulile de bază privind o conduită preventivă, discuţiile purtate fiind interactive şi constructive.

           Scopul acestei activităţi vizează creşterea gradului de siguranţă a tinerilor prin conştientizarea şi înţelegerea corectă a realităţilor sociale şi prin adoptarea unei atitudini corecte într-o situaţie ce îi poate pune în pericol.

Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

  

  

 

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la desfăşurarea exerciţiului practic de evacuare în caz de incendiu

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

           Vineri, 25 aprilie 2014, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a fost organizat un exerciţiu practic de evacuare în caz de incendiu şi salvarea persoanelor rămase blocate în clădirea incendiată.

           Activitatea s-a desfăşurat încă de dimineaţă  simulându-se o situaţie tactică. Astfel, din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică se produce un incendiu în incinta clădirii în care sunt cazaţi elevii, cu risc de propagare la întregul obiectiv, iar 2 persoane sunt blocate în sala de lectură, posibil intoxicate cu fum.

           S-a procedat la alarmarea elevilor şi anunţarea dispeceratului unităţii.

           Personalul şi elevii  cu atribuţiuni pe linia de situaţii de urgenţă au luat primele măsuri pentru evacuarea persoanelor din spaţiul incendiat, localizarea/lichidarea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare, întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaz a clădirii şi evacuarea bunurilor materiale din zona incendiată. A fost apelat serviciul de urgenţă  112.

           În urma solicitării primite prin intermediul numărului pentru apel unic de urgenţă 112 s-au deplasat la faţa locului 3 autospeciale ale Detaşamentului de Pompieri Oneşti şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe Tîrgu Ocna care au desfăşurat un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea  incendiului izbucnit.

           Forţele specializate au intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului  produs, protecţia vecinătăţilor, cât şi pentru salvarea persoanelor blocate, surprinse de incendiu.

           Au fost prezentate elevilor mijlocele materiale din dotarea Detaşamentului de Pompieri Oneşti folosite la stingerea incendiilor, în cazul accidentelor rutiere şi în acţiunile de descarcerare, fiind organizat un exerciţiu practic de folosire corectă a stingătoarelor.

           După aplicaţia practică,  doamna asistent universitar Lăcrămioara BOZ – expert în situaţii de urgenţă din partea Asociaţiei „Sf. Nicolae cel Milostiv" din Iaşi, a  susţinut elevilor o prelegere interactivă combinată cu exemple practice având ca  temă „Modul de intervenţie in caz de cutremur/incendiu şi apelarea numărului 112",  în sala de festivităţi a şcolii.

           Printre obiectivele urmărite de desfăşurarea acestei activităţi au fost cunoaşterea de către elevi a formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc în caz de incendiu, a măsurilor de protecţie, precum şi formarea şi dezvoltarea abilităţilor acestora privind modul de comportare in cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRĂILA 

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la derularea acţiunii ,, Săptămâna porţilor deschise"

în cadrul

Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

            In perioada 7- 11 aprilie 2014, Şcoala Naţionala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg Ocna îşi va deschide porţile pentru a fi  vizitată de către elevii liceelor din localitate şi din zonele învecinate, în cadrul proiectului „Săptămâna Şcoala Altfel ".

            În această perioadă, elevii şi dascălii lor vor vizita spaţiile destinate şcolarizării şi cazării, vor fi informaţi asupra criteriilor de admitere si probele de concurs şi vor viziona filmul de prezentare al şcolii. De asemenea profesorii le stau la dispoziţie pentru a răspunde la întrebările legate de desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

            În ţara noastră, formarea iniţială a agenţilor de penitenciare este realizată exclusiv de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.  

Pentru o mai bună informare asupra specificului sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi  site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro

Locurile I, II, III obţinute de  elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare la Turneul Republican de Taekwondo WTF

           Patru elevi ai  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, au urcat pe podium la Turneul Republican de Taekwondo WTF, desfăşurat la  Sala Sporturilor „Horia Demian" Cluj Napoca, în data de 29 martie 2014.

           La acest turneu peste 200 de participanţi din toată ţara şi-au  disputat titlul de campion naţional, atât la categoria Juniori   (14-18ani), cât şi la categoria Seniori (18+).                        

           La categoria seniori masculin 87 Kg, elevii şcolii au obţinut primele trei locuri,Cebotari Nicolai,  a obţinut locul I, Călin Adrian şi Pelle Eduard Paul locul al II- lea iar  Beciu Robert Ionuţ locul al III-lea.

           Taekwondo WTF este unul dintre cele mai populare tipuri de arte marţiale din lume, ce îmbină mai multe elemente precum rezistenţa fizică şi psihică, forţa, mobilitatea, autocontrolul, precizia,  făcând parte începând cu ediţia ,,Sydney – 2000" din rândul sporturilor oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de vară.

           Domnul Florinel ŞILOCHI, profesor de autoapărare în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi antrenor în cadrul Federaţiei Române de Taekwondo  a fost cel care i-a pregătit pe elevii participanţi, contribuind la obţinerea acestor rezultate deosebite.

           Secţia de Taekwondo a şcolii a fost afiliată la Federaţia Româna de Taekwondo ca urmare a semnării Protocolului de colaborare încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tg. Ocna  şi Clubul Sportiv „Marţial Arts SSILUM Taekwondo" WTF, sub patronajul Federaţiei Române de Taekwondo WTF  – 2010.

 

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

  

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la instruirea elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

în domeniul managementului  situaţiilor de urgenţă

 

           În scopul popularizării şi conştientizării de către viitorii agenţi de penitenciare a riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă, în data de 26.03.2014, a avut loc la sediul şcolii o acţiune comună la care au participat elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tg. Ocna şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene"  Bacău.

           În cadrul acţiunii au fost prezentate teme legate de managementul situaţiilor de urgenţă provocate de incendii, cutremure, inundaţii şi alte calamităţi sau catastrofe naturale.

           În procesul de pregătire a funcţionarilor publici cu statut special, ce vor face parte din sistemul  de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala, este necesar ca aceştia să nu fie luaţi prin surprindere de niciun eveniment neprevăzut, să ştie să acţioneze cu multă precizie şi promptitudine în orice situaţie de urgenţă şi  să ajute la reinstaurarea stării de normalitate.

           Astfel reprezentanţii I.S.U. Bacău au prezentat elevilor tehnicile de intervenţie folosite de către militari pe timpul unei situaţii de urgenţă, modul de comportare în momentul producerii unui incendiu, cutremur, inundaţii şi  când este descoperită muniţie rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare.

           Le-a fost prezentată elevilor şi modalitatea de funcţionare şi utilizare a stingătoarelor,  ca principale mijloace de intervenție pentru limitarea şi stingerea, încă din faza incipientă, a incendiilor.

           Elevii au manifestat deschidere şi receptivitate în acumularea informaţiilor, prezentând interes pentru o eventuală implementare şi au considerat acţiunea ca fiind utilă pentru pregătirea lor profesională şi civică.

 

Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

  

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

           Începând cu data de 24 martie 2014, specialişti din cadrul celor trei unităţi din Tg. Ocna care  aparţin sistemului administraţiei penitenciare, respectiv Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Centrul de Reeducare şi Penitenciarul Spital, vor desfăşura o campanie de informare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din localitatea Tîrgu Ocna, precum şi localităţile limitrofe.

           Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale va cuprinde vizite de promovare şi informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moineşti,  Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica" Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi" Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir" Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni" Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil" Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri" Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna.

           Din cadrul echipei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare vor face parte funcţionari publici cu statut special şi doi elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.

           Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare ale şcolilor care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi vor expune diverse materiale menite să le capteze interesul pentru această ofertă educaţională.

          Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

           Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

- Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice", prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept", specializarea „Siguranţă şi ordine publică" – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie - informaţii" şi „Studii de securitate şi informaţii";

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu" Sibiu oferă  studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative" (specializarea Administraţie publică - Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);

- Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);

- Institutul Medico - Militar Bucureşti - instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie -  viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

- Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.

           Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2014, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

           Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.

         Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

          Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

- asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

- acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

- asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

- acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

- condiţii de salarizare decente;

- asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

-  posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

- posibilitatea evoluţiei în carieră.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro.

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna 

 

 

     

 

 

 

 

Campanie umanitară de donare de sânge ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine!"organizată de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

            O campanie educativă cu un mesaj puternic umanitar  îşi va derula prima etapă în data de 20 martie 2014 la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna cu sprijinul  Centrului de Transfuzie Sanguină Bacău.

            ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine! " este sloganul campaniei umanitare de donare de sânge care se adresează elevilor şi salariaţilor şi care se va desfăşura în două etape la sediul unităţii noastre, o primă etapă debutând astăzi, urmând ca cea de-a doua să se desfăşoare în luna aprilie.

            Derularea unui astfel de proiect vine in sprijinul semenilor noştri aflaţi în suferinţă, drept pentru care ne-am propus să sensibilizăm personalul propriu şi elevii şcolii cu privire la actul umanitar al donării de sânge şi să îi facem să conştientizeze reacţia proactivă faţă de consecinţele lipsei de sânge la nivelul instituţiilor medicale.

           În România, sub 2% din populaţie donează sânge, în timp ce la nivelul Uniunii Europene, acest procent este de aproximativ 5%. Deşi numărul unităţilor de sânge donate a crescut uşor în ultimii ani, doar  2/3 din totalul cererilor lansate de spitalele din Romania au putut fi acoperite. Această iniţiativă reprezintă atât un semnal de alarmă, cât şi un eveniment cu un puternic caracter de responsabilizare socială.

           Iniţiativa Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna pusă în practică prin bunăvoinţa şi participarea a 135 de persoane, angajaţi  şi elevi,  reprezintă un gest de solidaritate cu cei aflaţi în suferinţă, constituind totodată un ajutor concret acordat unităţilor spitaliceşti. 

            În urma acestui act umanitar, pe lângă satisfacţia personală, donatorii  vor putea efectua gratuit  un set de analize medicale, vor beneficia de o zi liberă şi de bonuri valorice.

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 Activităţi desfăţurate în cadrul

Proiectului „Modalități de acordarea primului ajutor în situații de urgență de natură medicală"

        În scopul dobândirii de către elevi a unui minimum de abilități necesare pentru acordarea primului ajutor de urgenţă la locul de muncă, în familie şi în orice împrejurare, în zilele de  13 şi 14 martie la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, s-au desfăşurat o serie de prelegeri interactive susţinute de doamna asistent universitar Lăcrămioara BOZ, cu participarea unui specialist în situaţii de urgenţă din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

        Desfăşurarea acestei activităţi a fost posibilă datorită protocolului încheiat  cu ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV" IAŞI, reprezentată prin Preot Neculai DORNEANU – preşedinte si jurist Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „Modalități de acordare a primului ajutor în situații de urgență de natură medicală",

         Astfel, elevii au avut ocazia să primească explicaţii teoretice şi  au participat la exerciţii practice despre suportul vital de bază, resuscitarea cardio-pulmonară, intervenţia în caz de sufocare, compresiunile toracice, ventilaţia artificială, acordarea primului ajutor in caz de luxaţii, entorse, fracturi, imobilizarea cu atele, despre semnele de recunoaştere a unei crize epileptice,fixarea corpurilor străine care au penetrat organismul, etc.

       Fiecare manevră a fost exersată  pentru o înţelegere cât mai bună a procesului de salvare. Elevii au jucat rolul de salvator în situaţiile imaginate de instructori, fiind folosit un manechin cu ajutorul căruia s-a putut demonstra cum reacţionează victima în momentul în care se intervine asupra ei. Pe lângă noţiunile teoretice şi practice, au fost vizionate şi filme demonstrative.

        Uneori o viaţă depinde de fiecare dintre noi, de abilitatea si rapiditatea celui care intervine în acordarea primului ajutor. Informaţiile primite de elevi sunt  de un real folos în viaţa de zi cu zi şi în viitoarea profesie, care presupune dovada permanentă a valorii  profesionale, morale şi umane.

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la Bilanţul  activităţilor desfăşurate de

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna în  anul 2013

 

            Vineri, 7 februarie  2014, începând cu ora 10, a avut loc în Sala de Festivităţi a unităţii, şedinţa de bilanţ al activităţilor desfăşurate la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în anul 2013, la care au participat echipa de management, personalul unităţii iar în calitate invitat, domnul Primar al Oraşului Staţiune Tg. Ocna, economist Ştefan Şilochi.

            Obiectivul principal şi cel mai important îndeplinit în anul 2013, îl reprezintă acreditarea şcolii ca instituţie de  învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar, începând cu anul şcolar 2013-2014.

          Administraţia Naţională a Penitenciarelor are astfel în subordine o instituţie de învăţământ care îndeplineşte standardele de calitate impuse şi învăţământului civil, recunoscută şi acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare de la Târgu Ocna fiind  singura instituţie din România care asigură formarea agenţilor de penitenciare.Citeşte mai departe

 

PRELEGERE 
  „Tîrgu Ocna – File de istorie".
 
            La Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna, în data de 13 decembrie 2013, începând cu ora 1200, s-a desfăşurat prelegerea susţinută de domnul profesor Corneliu STOICA, „Tîrgu Ocna – File de istorie".
            Alături de domnul profesor Corneliu STOICA - o personalitate distinsă şi un cercetător neobosit al istoriei locurilor trotuşene timp de peste 30 ani - elevii şcolii s-au aflat mai bine de o oră într-o incursiune plină de emoţii şi culoare prin istoria şi viaţa micului oraş trotuşean, care  timp de aproape un an, devine casa tinerilor veniţi la şcoală din toate colţurile ţării.
           Oaspetele nostru a invitat elevii să cunoască mai în amănunt frumusețea oraşului Tîrgu Ocna, a subliniat importanţa sociala si culturală a localităţii Tîrgu Ocna de-a lungul istoriei, precum şi personalităţile marcante ale oraşului .
            Patosul cu care a vorbit elevilor cât şi bogăţia informaţiilor au sădit in sufletul tinerilor curiozitatea de a cunoaște frumuseţile acestor locuri iar reuşita absolută a acestei prelegeri a constat în faptul că elevii, prin intermediul invitatului, au trăit într-un mod profund dragostea şi pasiunea unui om faţă de istoria acestor locuri şi mândria de a fi târgocnean.
             Totodată, în acest context, domnul profesor, împreună cu reprezentantul Editurii Magic Print,  Delia Monica VÎLCU,  au realizat o interesantă  prezentare de carte, respectiv: Istoria ilustrata a orasului Targu Ocna,  Valea Trotusului Ghid turistic vizual şi ediţia bilingvă  "Târgul anilor romantici". De asemenea, elevii au fost fost interesaţi de achizitionarea acestor cărţi şi au primit autografe din partea autorului.
Profesorul a publicat de-a lungul timpului numeroase volume, toate promovand istoria si locurile frumoase ale statiunii Tg. Ocna. Valea Trotusului, Enciclopedie, Dictionar istoric al localitatilor trotusene, Istoria orasului Targu Ocna din cele mai vechi timpuri pana la 1918, sunt doar cateva dintre lucrarile cunoscutului istoric si scriitor.


Activităţi dedicate Zilei Naționale a României

            Sărbătoarea Zilei Naţionale a României este un prilej de aducere aminte şi de cinstire a memoriei celor care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

            În acest context, elevii Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna au participat la ceremonialul organizat  în Tirgu Ocna.

            În cadrul programului, tinerii elevi au depus o coroană de flori, în memoria eroilor neamului şi  au defilat pe acordurile muzicii militare.

            Ziua României reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu-Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva în conştiinţa elevilor - viitori agenţi de penitenciare – respectul şi preţuirea faţă de valorile naţionale, din perspectiva apartenenţei lor viitoare la sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

 

PRELEGERE CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEI

            În scopul conştientizării evoluţiei istoriei şi dezvoltării sentimentului de patriotism în rândul elevilor şcolii, în data de 29 noiembrie 2013, începând cu ora 1200, domnul colonel în rezervă Gherghe PAVEL  a susținut o prelegere dedicată Zilei Naționale a României.

            Domnul Gheorghe PAVEL  - o personalitate locală şi, totodată, un exemplu de patriotism -   a prezentat o adevărată lecție de istorie despre rolul primordial al armatei române în realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918.

            In acest context, invitatul a subliniat rolul neuitării jertfelor săvârşite pe câmpurile de luptă si recunoştinţă pentru sacrificiul suprem făcut în numele patriei.

            Patosul cu care a vorbit elevilor, cât şi bogăţia informaţiilor au sădit in sufletul tinerilor curiozitatea de a-şi cunoaște istoria tării, le-au trezit sentimente patriotice, manifestate spontan prin aplauze îndelungate.

            Reuşita absolută a acestei prelegeri a constat în faptul că elevii, prin intermediul invitatului, au făcut o incursiune în istoria neamului românesc, iar răspunsurile  invitatului la întrebările elevilor au reflectat într-un mod profund dragostea faţă de ţară şi mândria de a fi român.

 

VIZITA DE STUDIU A UNEI DELEGAŢII DIN UNGARIA

            În contextul consolidării cooperării cu sistemele penitenciare din străinătate şi intensificarea procesului de modernizare al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, o delegație din cadrul Penitenciarului Allampuszta din Ungaria, însoţită de către directorul adjunct economico-administrativ şi seful biroului resurse umane din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc, a efectuat o vizită de lucru la instituțiile penitenciare din Tîrgu Ocna

           În ziua de 14 noiembrie 2013, delegaţia s-a aflat la Scoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, iar vizita a avut ca scop documentarea membrilor delegaţiei din Ungaria cu privire la  sistemul românesc de selecţie şi formare iniţială a personalului de penitenciare.        

            Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se află într-un proces firesc şi necesar de modernizare şi aliniere a standardelor proprii la cele europene, iar dezvoltarea unor relaţii durabile şi de perspectivă cu sisteme penitenciare din străinătate şi în special din Europa reprezintă o  sursă importantă de inspiraţie pentru procesul de modernizare instituţională si o modalitate funcţională de a găsi modele de bune practici care deja şi-au demonstrat viabilitatea în spaţiul european actual

PARTICIPAREA ELEVILOR SCOLII
LA ACTIVITĂŢI COMEMORATIVE DEDICATE ZILEI VÂNĂTORULUI DE MUNTE 
 
 
           
Cu ocazia celei de-a VIII-a ediţii a Zilei Vânătorului de Munte, în ziua de 01 noiembrie 2013, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tîrgu Ocna au participat la activităţile comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna şi Batalionul 22 "Ciresoaia" -  Vânatori de Munte - din localitatea Sântul Gheorghe,  desfasurate în Piaţeta Primăriei oraşului staţiune Tîrgu Ocna.
Alături de garda de onoare a  Batalonului 22 „Ciresoaia", elevii şcolii au defilat pe acordurile muzicii militare,  reuşind să stârnească întregii audienţe emoţii puternice şi admiraţie transformând evenimentul într-un moment memorabil.
După ceremonialul defilării,  tinerii elevi au depus o coroană de flori în memoria eroilor neamului.
Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu-Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva în conştiinţa elevilor - viitori agenţi de penitenciare - sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului, din perspectiva apartenenţei lor viitoare la sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.
 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI SCOLAR 2013 - 2014

7 OCTOMBRIE 2013

            Deschiderea cursurilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este un eveniment plin de speranţe pentru o nouă generaţie de elevi şi cu o încărcătură emoţională deosebită pentru corpul profesoral.

            Pentru marcarea într-un cadru festiv a momentului începerii şcolii de către elevi, în ziua de luni, 7 octombrie 2013, începând cu ora 10, a avut loc FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ŞCOLAR 2013 – 2014  -  eveniment deosebit atât pentru instituţia noastră, cât şi pentru cei 200 tineri elevi din România (170 bărbaţi şi 30 femei) şi 10 tineri elevi din Republica Moldova (9 bărbaţi şi o femeie). mai departe

         

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online