Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la derularea acţiunii ,, Săptămâna porţilor deschise"

în cadrul

Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 

            In perioada 7- 11 aprilie 2014, Şcoala Naţionala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg Ocna îşi va deschide porţile pentru a fi  vizitată de către elevii liceelor din localitate şi din zonele învecinate, în cadrul proiectului „Săptămâna Şcoala Altfel ".

            În această perioadă, elevii şi dascălii lor vor vizita spaţiile destinate şcolarizării şi cazării, vor fi informaţi asupra criteriilor de admitere si probele de concurs şi vor viziona filmul de prezentare al şcolii. De asemenea profesorii le stau la dispoziţie pentru a răspunde la întrebările legate de desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

            În ţara noastră, formarea iniţială a agenţilor de penitenciare este realizată exclusiv de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.  

Pentru o mai bună informare asupra specificului sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi  site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro

Locurile I, II, III obţinute de  elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare la Turneul Republican de Taekwondo WTF

           Patru elevi ai  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, au urcat pe podium la Turneul Republican de Taekwondo WTF, desfăşurat la  Sala Sporturilor „Horia Demian" Cluj Napoca, în data de 29 martie 2014.

           La acest turneu peste 200 de participanţi din toată ţara şi-au  disputat titlul de campion naţional, atât la categoria Juniori   (14-18ani), cât şi la categoria Seniori (18+).                        

           La categoria seniori masculin 87 Kg, elevii şcolii au obţinut primele trei locuri,Cebotari Nicolai,  a obţinut locul I, Călin Adrian şi Pelle Eduard Paul locul al II- lea iar  Beciu Robert Ionuţ locul al III-lea.

           Taekwondo WTF este unul dintre cele mai populare tipuri de arte marţiale din lume, ce îmbină mai multe elemente precum rezistenţa fizică şi psihică, forţa, mobilitatea, autocontrolul, precizia,  făcând parte începând cu ediţia ,,Sydney – 2000" din rândul sporturilor oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de vară.

           Domnul Florinel ŞILOCHI, profesor de autoapărare în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi antrenor în cadrul Federaţiei Române de Taekwondo  a fost cel care i-a pregătit pe elevii participanţi, contribuind la obţinerea acestor rezultate deosebite.

           Secţia de Taekwondo a şcolii a fost afiliată la Federaţia Româna de Taekwondo ca urmare a semnării Protocolului de colaborare încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tg. Ocna  şi Clubul Sportiv „Marţial Arts SSILUM Taekwondo" WTF, sub patronajul Federaţiei Române de Taekwondo WTF  – 2010.

 

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

  

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la instruirea elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

în domeniul managementului  situaţiilor de urgenţă

 

           În scopul popularizării şi conştientizării de către viitorii agenţi de penitenciare a riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă, în data de 26.03.2014, a avut loc la sediul şcolii o acţiune comună la care au participat elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tg. Ocna şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene"  Bacău.

           În cadrul acţiunii au fost prezentate teme legate de managementul situaţiilor de urgenţă provocate de incendii, cutremure, inundaţii şi alte calamităţi sau catastrofe naturale.

           În procesul de pregătire a funcţionarilor publici cu statut special, ce vor face parte din sistemul  de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala, este necesar ca aceştia să nu fie luaţi prin surprindere de niciun eveniment neprevăzut, să ştie să acţioneze cu multă precizie şi promptitudine în orice situaţie de urgenţă şi  să ajute la reinstaurarea stării de normalitate.

           Astfel reprezentanţii I.S.U. Bacău au prezentat elevilor tehnicile de intervenţie folosite de către militari pe timpul unei situaţii de urgenţă, modul de comportare în momentul producerii unui incendiu, cutremur, inundaţii şi  când este descoperită muniţie rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare.

           Le-a fost prezentată elevilor şi modalitatea de funcţionare şi utilizare a stingătoarelor,  ca principale mijloace de intervenție pentru limitarea şi stingerea, încă din faza incipientă, a incendiilor.

           Elevii au manifestat deschidere şi receptivitate în acumularea informaţiilor, prezentând interes pentru o eventuală implementare şi au considerat acţiunea ca fiind utilă pentru pregătirea lor profesională şi civică.

 

Subcomisar  de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

  

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

           Începând cu data de 24 martie 2014, specialişti din cadrul celor trei unităţi din Tg. Ocna care  aparţin sistemului administraţiei penitenciare, respectiv Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Centrul de Reeducare şi Penitenciarul Spital, vor desfăşura o campanie de informare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din localitatea Tîrgu Ocna, precum şi localităţile limitrofe.

           Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale va cuprinde vizite de promovare şi informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moineşti,  Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica" Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi" Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir" Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni" Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil" Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri" Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna.

           Din cadrul echipei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare vor face parte funcţionari publici cu statut special şi doi elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.

           Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare ale şcolilor care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi vor expune diverse materiale menite să le capteze interesul pentru această ofertă educaţională.

          Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

           Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

- Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice", prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept", specializarea „Siguranţă şi ordine publică" – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie - informaţii" şi „Studii de securitate şi informaţii";

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu" Sibiu oferă  studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative" (specializarea Administraţie publică - Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);

- Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);

- Institutul Medico - Militar Bucureşti - instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie -  viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

- Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.

           Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2014, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

           Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.

         Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

          Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

- asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

- acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

- asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

- acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

- condiţii de salarizare decente;

- asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

-  posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

- posibilitatea evoluţiei în carieră.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro.

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna 

 

 

     

 

 

 

 

Campanie umanitară de donare de sânge ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine!"organizată de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

            O campanie educativă cu un mesaj puternic umanitar  îşi va derula prima etapă în data de 20 martie 2014 la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna cu sprijinul  Centrului de Transfuzie Sanguină Bacău.

            ,, Salvarea unei vieţi depinde de tine! " este sloganul campaniei umanitare de donare de sânge care se adresează elevilor şi salariaţilor şi care se va desfăşura în două etape la sediul unităţii noastre, o primă etapă debutând astăzi, urmând ca cea de-a doua să se desfăşoare în luna aprilie.

            Derularea unui astfel de proiect vine in sprijinul semenilor noştri aflaţi în suferinţă, drept pentru care ne-am propus să sensibilizăm personalul propriu şi elevii şcolii cu privire la actul umanitar al donării de sânge şi să îi facem să conştientizeze reacţia proactivă faţă de consecinţele lipsei de sânge la nivelul instituţiilor medicale.

           În România, sub 2% din populaţie donează sânge, în timp ce la nivelul Uniunii Europene, acest procent este de aproximativ 5%. Deşi numărul unităţilor de sânge donate a crescut uşor în ultimii ani, doar  2/3 din totalul cererilor lansate de spitalele din Romania au putut fi acoperite. Această iniţiativă reprezintă atât un semnal de alarmă, cât şi un eveniment cu un puternic caracter de responsabilizare socială.

           Iniţiativa Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna pusă în practică prin bunăvoinţa şi participarea a 135 de persoane, angajaţi  şi elevi,  reprezintă un gest de solidaritate cu cei aflaţi în suferinţă, constituind totodată un ajutor concret acordat unităţilor spitaliceşti. 

            În urma acestui act umanitar, pe lângă satisfacţia personală, donatorii  vor putea efectua gratuit  un set de analize medicale, vor beneficia de o zi liberă şi de bonuri valorice.

Subcomisar de penitenciare Mihaela BRĂILA

Purtător de cuvânt

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

 Activităţi desfăţurate în cadrul

Proiectului „Modalități de acordarea primului ajutor în situații de urgență de natură medicală"

        În scopul dobândirii de către elevi a unui minimum de abilități necesare pentru acordarea primului ajutor de urgenţă la locul de muncă, în familie şi în orice împrejurare, în zilele de  13 şi 14 martie la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, s-au desfăşurat o serie de prelegeri interactive susţinute de doamna asistent universitar Lăcrămioara BOZ, cu participarea unui specialist în situaţii de urgenţă din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

        Desfăşurarea acestei activităţi a fost posibilă datorită protocolului încheiat  cu ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV" IAŞI, reprezentată prin Preot Neculai DORNEANU – preşedinte si jurist Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „Modalități de acordare a primului ajutor în situații de urgență de natură medicală",

         Astfel, elevii au avut ocazia să primească explicaţii teoretice şi  au participat la exerciţii practice despre suportul vital de bază, resuscitarea cardio-pulmonară, intervenţia în caz de sufocare, compresiunile toracice, ventilaţia artificială, acordarea primului ajutor in caz de luxaţii, entorse, fracturi, imobilizarea cu atele, despre semnele de recunoaştere a unei crize epileptice,fixarea corpurilor străine care au penetrat organismul, etc.

       Fiecare manevră a fost exersată  pentru o înţelegere cât mai bună a procesului de salvare. Elevii au jucat rolul de salvator în situaţiile imaginate de instructori, fiind folosit un manechin cu ajutorul căruia s-a putut demonstra cum reacţionează victima în momentul în care se intervine asupra ei. Pe lângă noţiunile teoretice şi practice, au fost vizionate şi filme demonstrative.

        Uneori o viaţă depinde de fiecare dintre noi, de abilitatea si rapiditatea celui care intervine în acordarea primului ajutor. Informaţiile primite de elevi sunt  de un real folos în viaţa de zi cu zi şi în viitoarea profesie, care presupune dovada permanentă a valorii  profesionale, morale şi umane.

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la Bilanţul  activităţilor desfăşurate de

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu Ocna în  anul 2013

 

            Vineri, 7 februarie  2014, începând cu ora 10, a avut loc în Sala de Festivităţi a unităţii, şedinţa de bilanţ al activităţilor desfăşurate la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în anul 2013, la care au participat echipa de management, personalul unităţii iar în calitate invitat, domnul Primar al Oraşului Staţiune Tg. Ocna, economist Ştefan Şilochi.

            Obiectivul principal şi cel mai important îndeplinit în anul 2013, îl reprezintă acreditarea şcolii ca instituţie de  învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar, începând cu anul şcolar 2013-2014.

          Administraţia Naţională a Penitenciarelor are astfel în subordine o instituţie de învăţământ care îndeplineşte standardele de calitate impuse şi învăţământului civil, recunoscută şi acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare de la Târgu Ocna fiind  singura instituţie din România care asigură formarea agenţilor de penitenciare.Citeşte mai departe

 

PRELEGERE 
  „Tîrgu Ocna – File de istorie".
 
            La Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna, în data de 13 decembrie 2013, începând cu ora 1200, s-a desfăşurat prelegerea susţinută de domnul profesor Corneliu STOICA, „Tîrgu Ocna – File de istorie".
            Alături de domnul profesor Corneliu STOICA - o personalitate distinsă şi un cercetător neobosit al istoriei locurilor trotuşene timp de peste 30 ani - elevii şcolii s-au aflat mai bine de o oră într-o incursiune plină de emoţii şi culoare prin istoria şi viaţa micului oraş trotuşean, care  timp de aproape un an, devine casa tinerilor veniţi la şcoală din toate colţurile ţării.
           Oaspetele nostru a invitat elevii să cunoască mai în amănunt frumusețea oraşului Tîrgu Ocna, a subliniat importanţa sociala si culturală a localităţii Tîrgu Ocna de-a lungul istoriei, precum şi personalităţile marcante ale oraşului .
            Patosul cu care a vorbit elevilor cât şi bogăţia informaţiilor au sădit in sufletul tinerilor curiozitatea de a cunoaște frumuseţile acestor locuri iar reuşita absolută a acestei prelegeri a constat în faptul că elevii, prin intermediul invitatului, au trăit într-un mod profund dragostea şi pasiunea unui om faţă de istoria acestor locuri şi mândria de a fi târgocnean.
             Totodată, în acest context, domnul profesor, împreună cu reprezentantul Editurii Magic Print,  Delia Monica VÎLCU,  au realizat o interesantă  prezentare de carte, respectiv: Istoria ilustrata a orasului Targu Ocna,  Valea Trotusului Ghid turistic vizual şi ediţia bilingvă  "Târgul anilor romantici". De asemenea, elevii au fost fost interesaţi de achizitionarea acestor cărţi şi au primit autografe din partea autorului.
Profesorul a publicat de-a lungul timpului numeroase volume, toate promovand istoria si locurile frumoase ale statiunii Tg. Ocna. Valea Trotusului, Enciclopedie, Dictionar istoric al localitatilor trotusene, Istoria orasului Targu Ocna din cele mai vechi timpuri pana la 1918, sunt doar cateva dintre lucrarile cunoscutului istoric si scriitor.


Activităţi dedicate Zilei Naționale a României

            Sărbătoarea Zilei Naţionale a României este un prilej de aducere aminte şi de cinstire a memoriei celor care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

            În acest context, elevii Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna au participat la ceremonialul organizat  în Tirgu Ocna.

            În cadrul programului, tinerii elevi au depus o coroană de flori, în memoria eroilor neamului şi  au defilat pe acordurile muzicii militare.

            Ziua României reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu-Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva în conştiinţa elevilor - viitori agenţi de penitenciare – respectul şi preţuirea faţă de valorile naţionale, din perspectiva apartenenţei lor viitoare la sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

 

PRELEGERE CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEI

            În scopul conştientizării evoluţiei istoriei şi dezvoltării sentimentului de patriotism în rândul elevilor şcolii, în data de 29 noiembrie 2013, începând cu ora 1200, domnul colonel în rezervă Gherghe PAVEL  a susținut o prelegere dedicată Zilei Naționale a României.

            Domnul Gheorghe PAVEL  - o personalitate locală şi, totodată, un exemplu de patriotism -   a prezentat o adevărată lecție de istorie despre rolul primordial al armatei române în realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918.

            In acest context, invitatul a subliniat rolul neuitării jertfelor săvârşite pe câmpurile de luptă si recunoştinţă pentru sacrificiul suprem făcut în numele patriei.

            Patosul cu care a vorbit elevilor, cât şi bogăţia informaţiilor au sădit in sufletul tinerilor curiozitatea de a-şi cunoaște istoria tării, le-au trezit sentimente patriotice, manifestate spontan prin aplauze îndelungate.

            Reuşita absolută a acestei prelegeri a constat în faptul că elevii, prin intermediul invitatului, au făcut o incursiune în istoria neamului românesc, iar răspunsurile  invitatului la întrebările elevilor au reflectat într-un mod profund dragostea faţă de ţară şi mândria de a fi român.

 

VIZITA DE STUDIU A UNEI DELEGAŢII DIN UNGARIA

            În contextul consolidării cooperării cu sistemele penitenciare din străinătate şi intensificarea procesului de modernizare al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, o delegație din cadrul Penitenciarului Allampuszta din Ungaria, însoţită de către directorul adjunct economico-administrativ şi seful biroului resurse umane din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc, a efectuat o vizită de lucru la instituțiile penitenciare din Tîrgu Ocna

           În ziua de 14 noiembrie 2013, delegaţia s-a aflat la Scoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, iar vizita a avut ca scop documentarea membrilor delegaţiei din Ungaria cu privire la  sistemul românesc de selecţie şi formare iniţială a personalului de penitenciare.        

            Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se află într-un proces firesc şi necesar de modernizare şi aliniere a standardelor proprii la cele europene, iar dezvoltarea unor relaţii durabile şi de perspectivă cu sisteme penitenciare din străinătate şi în special din Europa reprezintă o  sursă importantă de inspiraţie pentru procesul de modernizare instituţională si o modalitate funcţională de a găsi modele de bune practici care deja şi-au demonstrat viabilitatea în spaţiul european actual

PARTICIPAREA ELEVILOR SCOLII
LA ACTIVITĂŢI COMEMORATIVE DEDICATE ZILEI VÂNĂTORULUI DE MUNTE 
 
 
           
Cu ocazia celei de-a VIII-a ediţii a Zilei Vânătorului de Munte, în ziua de 01 noiembrie 2013, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tîrgu Ocna au participat la activităţile comemorative organizate de Primăria oraşului Tîrgu Ocna şi Batalionul 22 "Ciresoaia" -  Vânatori de Munte - din localitatea Sântul Gheorghe,  desfasurate în Piaţeta Primăriei oraşului staţiune Tîrgu Ocna.
Alături de garda de onoare a  Batalonului 22 „Ciresoaia", elevii şcolii au defilat pe acordurile muzicii militare,  reuşind să stârnească întregii audienţe emoţii puternice şi admiraţie transformând evenimentul într-un moment memorabil.
După ceremonialul defilării,  tinerii elevi au depus o coroană de flori în memoria eroilor neamului.
Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu-Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva în conştiinţa elevilor - viitori agenţi de penitenciare - sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului, din perspectiva apartenenţei lor viitoare la sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.
 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI SCOLAR 2013 - 2014

7 OCTOMBRIE 2013

            Deschiderea cursurilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este un eveniment plin de speranţe pentru o nouă generaţie de elevi şi cu o încărcătură emoţională deosebită pentru corpul profesoral.

            Pentru marcarea într-un cadru festiv a momentului începerii şcolii de către elevi, în ziua de luni, 7 octombrie 2013, începând cu ora 10, a avut loc FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ŞCOLAR 2013 – 2014  -  eveniment deosebit atât pentru instituţia noastră, cât şi pentru cei 200 tineri elevi din România (170 bărbaţi şi 30 femei) şi 10 tineri elevi din Republica Moldova (9 bărbaţi şi o femeie). mai departe

         

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online