Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

09 Octombrie 2015

Festivitatea de Deschidere a noului an școlar 2015 – 2016

al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

            Vineri, 9 octombrie 2015, ora 13.00, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, a avut loc FESTIVITATEA DE DESCHIDERE a anului şcolar 2015 – 2016, eveniment ce marchează debutul unei noi generații de elevi în demersul pregătirii profesionale ca viitori agenți de penitenciare.

            În acest an, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna pregătește 220 de elevi români (30 de fete, 190 de băieți) pentru sistemul penitenciar românesc. În buna tradiție de colaborare cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, anul acesta, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se vor pregăti și 20 de elevi din Republica Moldova (3 fete, 17 băieți).

            Evenimentul a avut loc la sala de festivități a școlii și a debutat cu intonarea imnului național, discursul oficial de deschidere a anului școlar, rostit de către directorul instituției, comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU, înmânarea cheii şcolii de către şeful promoţiei FERDINAND I (2015), agent de penitenciare Mihaela ȚECU, monitorului de curs pentru anul școlar 2015/ 2016, elev Alin Ioan URSU, precum și binecuvântarea elevilor de către Preot capelan Florin SMARANDI.

           Au luat cuvântul: primarul oraşului Tîrgu Ocna Ec. Ștefan ȘILOCHI, reprezentantul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, director Departament Resurse Umane – maior de justiție Larisa FRIJA, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director al Direcției Management Resurse Umane – Comisar șef Gheorghe IFTINCA.

          Având convingerea că şi acest an şcolar va fi o reuşită, instituţia noastră îşi asumă responsabilitatea de a influenţa în sens pozitiv formarea personală şi profesională a elevilor, prin strategii didactice și pedagogice adecvate unei pregătiri profesionale moderne, bazate pe ordine, disciplină și organizarea riguroasă a activităţilor zilnice, intelectuale, fizice şi psiho-morale.

Roma, Italia septembrie 2015

Reprezentanţii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna au participat la A doua întâlnire transnaţională de "management al proiectului" din Italia, organizată în cadrul proiectului ,,Learning By Doing"

 

          În perioada 16-18 septembrie 2015, trei reprezentanți ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna au participat la cea de-a doua întâlnire transnaţională de management al proiectului desfășurată în Italia, la Institutul Superior de Studii Penitenciare din Roma. Întâlnirea a avut loc în urma aprobării unei linii de finanțare din fondurile europene nerambursabile pentru proiectul „Learning By Doing", în cadrul Programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2. 

          Obiectivele principale propuse spre dezbatere: 

 • Validarea conţinuturilor propuse de participanţii la activitatea de învăţare pe termen scurt din Italia, care vor constitui primele capitole ale"Ghidului de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale", respectiv ale "Ghidului de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă";
 • Prezentarea website-ului "Learning By Doing" şi stabilirea normelor de administrare ale acestuia;
 • Discuții pe teme de management financiar;
 • Planificarea principalelor activități ale următorului an de implementare din cadrul proiectului;


          Echipa de management de la nivelul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fost constituită din: comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU– Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna și reprezentant legal în cadrul proiectului, comisar şef de penitenciare Manuela FRÂNGU – Director adjunct pentru învăţământ -  manager de proiect, agent şef principal de penitenciare Iulian FRAGĂ – consultant tehnic IT. Alături de delegația Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg Ocna, la eveniment au participat și reprezentanți ai instituțiilor partenere în proiect, atât din Italia cât și din Franța, Polonia, Republica Moldova și Turcia.

           Prin derularea proiectului, se propune îmbunătăţirea calității şi relevanţei ofertei de învăţare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, prin dezvoltarea de abordări noi şi inovatoare, urmată de diseminarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte aplicaţiile practice utilizate în procesul de pregătire din instituţiile partenere de formare a personalului de penitenciare.

27 August 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la festivitatea de absolvire a promoţiei 2014 −2015

,,FERDINAND I"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

Tîrgu − Ocna

      Având în vedere că în oraşul Tîrgu Ocna se află singura instituţie de învăţământ postliceal militar din subordinea Ministerului Justiţiei din România, acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care asigură şcolarizarea agenţilor de penitenciare prin cursuri cu durata de un an, joi 27 august, începând cu ora 11.00, la Piaţeta Primăriei oraşului Târgu-Ocna a avut loc festivitatea de absolvire a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Promoţia 2015 -  ,,Ferdinand I", cu un număr de 225 de absolvenţi (188 băieţi şi 28 fete din România şi 9 absolvenţi din Republica Moldova – 7 băieți și 2 fete) .

     Este al doilea an în care festivitatea a fost organizată în comunitate, ținând cont de faptul că şcoala este o instituţie importantă a orașului Tîrgu Ocna, iar viitorii funcţionari publici cu statut special vor desfăşura serviciu public în beneficiul cetăţenilor. Totodată, promovarea valorilor sistemului penitenciar reprezintă un obiectiv important, permanent și asumat al Școlii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Tîrgu − Ocna.

    La eveniment au participat ministrul justiției, domnul Marius Robert Cazanciuc,  directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, domnul  chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, prin decizia căruia promoția 2015 se numește "Ferdinand I", directorul Direcţiei Management şi Resurse Umane – comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, directorul general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, colonel de justiție Ana DABIJA, directorul Direcției Resurse Umane al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova- maior de justiţie Larisa FRIJA, directori de unităţi penitenciare din țară, primarul oraşului staţiunii Tîrgu Ocna – economist Ştefan Şilochi, precum și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă), autorități publice locale, invitați din cadrul altor instituții de învățământ și reprezentanți ai societății civile.

   Festivitatea a avut ca momente importante :

 • salutul Drapelului,
 • cuvântul de deschidere adresat de către directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU,
 • citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România privind numirea promoției 2014 – 2015 "Ferdinand I",
 • parada uniformelor specifice sistemului penitenciar și armatei române folosite de-a lungul timpului, moment coordonat de către comisar șef de penitenciare Adrian TĂBĂCARU de la Penitenciarul Galați,
 • citirea Ordinului de avansare în grad pentru elevii din Republica Moldova,
 • citirea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România privind acordarea gradului profesional de "agent de penitenciare"  absolvenţilor români,
 • rostirea "Jurământului de credinţă", într-un glas, de către toți elevii absolvenți
 • binecuvântarea promoției de către preotul capelan coordonator al preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Florin SMARANDI și alți preoți invitați,
 • discursul șefului de promoție, eleva Țecu Mihaela (cu media 9,63),
 • discursul primarului orașului Târgu Ocna,
 • discursul directorului general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Repubica Moldova, colonel de justiție Ana DABIJA,
 • discursul domnului chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a felicitat întreg colectivul de elevi și profesorii care au contribuit la formarea profesională a viitorilor agenți de penitenciare,
 • discursul domnului Ministru al Justiției, Marius Robert Cazanciuc, care a informat tinerii absolvenții asupra noii provocări ce va debuta odată cu angajarea acestora în corpul profesional al agenților de penitenciare,
 • intonarea "Imnului Național" de către absolvenți, acompaniați de muzica militară,
 • defilarea elevilor absolvenți, promoția "Ferdinand I" 2014 – 2015,
 • premierea șefului de promoție.

     Pentru noii agenţi care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea reprezintă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări, dovedind că sunt buni profesionişti, și, totodată, pot să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online