Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

Joi 25 iunie 2015, o delegaţie  formată din doi parteneri norvegieni, experți în evaluarea stadiului de implementare a proiectelor cu finanțare norvegiană, însoțiți  de reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul Subcomisar de penitenciare Iuliu Maximilian OANĂ, în calitate de manager al proiectului "Consolidarea capacității penitenciarului pentru minori și tineri Bacău de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului", au efectuat o vizită de studiu în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Înainte de efectuarea vizitei de la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna delegația norvegiană a fost invitată la Primăria orașului Tîrgu Ocna pentru cunoașterea oficialităților locale și, totdată, a specificului și potențialului natural al acestei stațiuni.

Pe parcursul activităților desfășurate, partenerii norvegieni au participat la o întâlnire cu personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna și personalul Centrului Educativ Tîrgu Ocna, realizată la Sala de Conferințe a școlii, unde au fost abordate următoarele subiecte:

 

  • prezentarea structurii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,
  • prezentarea sistemului de recrutare a personalului pentru unitățile penitenciare românești,
  • prezentarea sistemului de pregătire a elevilor admiși la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

 

Această acţiune se desfăşoară sub auspiciile unor relaţii de prietenie şi  colaborare între sistemele de administrație a penitenciarelor dintre cele două țări.

 

 

         

 Vizita de studiu şi informare a unei delegaţii din Ungaria

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna

         O delegaţie  formată din cinci funcţionari ai  Penitenciarului Sopron din Ungaria a efectuat o vizită de studiu şi informare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna.

          Principalul obiectiv al vizitei este de a  familiariza reprezentanţii sistemului de justiţie din Ungaria cu particularităţile sistemului penitenciar românesc în general.

          În demersurile de a alinia sistemul penitenciar din România la standarde internaţionale şi de a implementa modele de bune practici din sisteme penitenciare cu tradiţie din Europa, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna  participă activ la sesiuni de transfer de experienţă privind procedurile specifice sistemelor penitenciare.

         Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat:

 - cunoaşterea particularităţilor sistemului penitenciar românesc şi a metodelor de predare existente în instituţiile specializate în formarea personalului de penitenciare;

- prezentarea activităţii didactice desfăşurate la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu.Ocna;

- aspecte privind procesul de selecţie şi formare iniţială a personalului de penitenciare;

- promovarea imaginii Şcolii.

Această acţiune se desfăşoară în contextul unui protocol de colaborare încheiat  între Penitenciarului Sopron din Ungaria  şi  Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România.

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la desfăşurarea  programului ,, Educaţie pentru siguranţa tinerilor"

          Joi, 30.04.2015, în baza protocolului încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi  ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV" IAŞI, reprezentată de către asistent universitar Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE", s-a desfăşurat programul „Educaţie pentru siguranţă tinerilor".

          Cu acest prilej, 18 elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, instruiţi şi coordonaţi de doamna jurist Lăcrămioara Boz, au susţinut activităţi de educaţie şi informare în scopul prevenirii sau limitării efectelor negative caracteristice situaţiilor ce pun în pericol viaţa şi sănătatea tinerilor în prezenţa elevilor şi cadrele didactice de la  trei instituţii de învăţământ din Tg. Ocna (Şcoala Gimnazială nr. 1, Liceul Tehnologic şi Colegiul Naţional ,,Costache Negri).

          Temele prezentate de elevi Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, au vizat subiecte precum comportamentul preventiv pentru a nu deveni victime sau agresori prin activităţi infracţionale, siguranţa pe internet, violenţa domestică, violenţa şcolară, comportarea corectă în caz de situaţii de urgenţă şi apelarea eficientă a apelului unic de urgenţă 112.

         Acest demers urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a tinerilor prin conştientizarea, înţelegerea corectă a realităţilor sociale şi adoptarea unei atitudini corecte într-o situaţie care le poate pune viaţa în pericol.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la desfăşurarea exerciţiului practic de evacuare în caz de incendiu

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

          Joi, 30 aprilie 2015, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a fost organizat un exerciţiu practic de evacuare şi salvare a persoanelor rămase blocate într-o  clădire,  în caz de incendiu.

          Activitatea a constat în alarmarea elevilor, simularea producerii unui incendiu la centrala termică, evacuarea persoanelor din spaţiul incendiat, localizarea/lichidarea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare, întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaz a clădirii şi evacuarea bunurilor materiale din zona incendiată.

Exerciţiul realizat a presupus şi apelarea numărului unic de urgenţă 112 motiv pentru care s-au deplasat la faţa locului 3 autospeciale ale Detaşamentului de Pompieri Oneşti şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe Tîrgu Ocna.

          După aplicaţia practică,  doamna asistent universitar Lăcrămioara BOZ – expert în situaţii de urgenţă din partea Asociaţiei „Sf. Nicolae cel Milostiv" din Iaşi, a  susţinut elevilor o prelegere interactivă combinată cu exemple practice având ca  temă „Modul de intervenţie in caz de cutremur/incendiu şi apelarea numărului 112" în sala de festivităţi a şcolii.

          Printre obiectivele urmărite de desfăşurarea acestei activităţi au fost cunoaşterea de către elevi a formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc în caz de incendiu, a măsurilor de protecţie, precum şi formarea deprinderilor de folosire corectă a stingătoarelor.

 

Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

          În perioada 27.04 – 30.04.2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna desfăşoară campania de informare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2015, în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal din localitatea Tîrgu Ocna şi localităţile limitrofe.

          Programul campaniei de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ proprii şi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va cuprinde vizite de promovare şi informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moineşti,  Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica" Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi" Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir" Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni" Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil" Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri" Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna.

          Din cadrul echipei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare vor face parte funcţionari publici cu statut special şi trei elevi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.

          Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare a posibilităţilor de şcolarizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi vor expune diverse materiale menite să le capteze interesul acestora şi să-i determine să îmbrăţişeze o carieră în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

          Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal.

          Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

- Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice", prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept", specializarea „Siguranţă şi ordine publică" – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie - informaţii" şi „Studii de securitate şi informaţii";

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu" Sibiu oferă  studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative" (specializarea Administraţie publică - Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);

- Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);

- Institutul Medico - Militar Bucureşti - instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie -  viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

- Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.

Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2015, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare pentru sectorul operativ, prin cursuri cu durata de un an. Începând cu data de 29 aprilie 2013, aceasta a obţinut acreditarea, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/2013, pentru învăţământ postliceal, nivel 3 avansat, învăţământ militar.

Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

- asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

- acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

- asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

- acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

- condiţii de salarizare decente;

- asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

-  posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

- posibilitatea evoluţiei în carieră.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro .

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la derularea acţiunii ,, Săptămâna porţilor deschise"

în cadrul

Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

          În perioada 6 - 10 aprilie 2015, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi-a deschis porţile pentru a putea fi vizitată de către elevii unităţilor de învăţământ din localitate şi din zonele învecinate, venind astfel şi în întâmpinarea programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", program ce are ca scop implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi variate, în contexte non-formale, pentru punerea în valoare a talentelor şi capacităţilor acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional.

         În această perioadă elevii împreună cu dascălii vor putea să viziteze spaţiile destinate şcolarizării şi cazării viitorilor agenţi de penitenciare, vor avea posibilitatea să afle aspecte referitoare la organizarea concursului de admitere şi vor viziona filmul de prezentare a instituţiei. De asemenea profesorii le stau la dispoziţie răspunzându-le la întrebările despre desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

         În ţara noastră, formarea iniţială a agenţilor de penitenciare se realizează exclusiv de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, şcoală  acreditată ca instituţie de învăţământ de nivel „postliceal", profilul „militar", specializarea „agent de penitenciare", învăţământ „de zi", parte a sistemului naţional de educaţie.

       Prin această acţiune venim în întâmpinarea tuturor celor care şi-ar dori să-i urmeze cursurile, oferindu-le şansa  de a o vizita şi de  afla cât mai multe informaţii utile despre activitatea de  formarea iniţială a agenţilor de penitenciare.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi  site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,  www.snpaptgocna.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnirea transnaţională de management a proiectului "Learning By Doing"

      Miercuri, 11 martie 2015, la ora 1000, a avut loc deschiderea oficială a  întâlnirii transnaţionale europene de management a proiectului"Learning By Doing", manifestare inițiată și organizată de Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. Evenimentul a avut drept scop implementarea proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS+, acţiunea cheie 2.

      La întâlnire au participat, alături de membrii echipei de implementare a proiectului  din organizaţia iniţiatoare, şi membri echipelor celor cinci instituţii partenere, respectiv: Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară, Agen - FRANŢA, Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare Hasan Erbil,  Denizli- TURCIA, Centrul Naţional de Pregătire a Personalului de Penitenciare, Kalisz - POLONIA, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Chisinău- REPUBLICA MOLDOVA şi Institutul Superior de Studii Penitenciare, Roma - ITALIA.

     Pe parcursul celor trei zile in care se desfășoară evenimentul, partenerii  proiectului participă la şedinţe comune, ce vizează schimbul de bune practici în domeniul pregătirii profesionale a personalului de penitenciare.

     Un aspect important al întâlnirilor l-a constituit prefigurarea activităţilor ulterioare ale proiectului - desfăşurarea întâlnirilor de învăţare pe termen scurt, în cadrul cărora se vor realiza conţinuturile ştiinţifice a două ghiduri, respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale" şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă".

   De asemenea, cea de-a doua componentă majoră a proiectului, referitoare la schimbul intercultural și promovarea valorilor naționale și locale, a fost acoperită în cursul celor trei zile prin vizitarea principalelor obiective turistice și istorice din zonă, precum și prin prezentarea unor tradiții și obiceiuri specifice românești.

Activitățile proiectului se vor desfășura, pe perioada celor trei ani de derulare, în fiecare dintre țările partenere, în cadrul a două tipuri de vizite - de management a proiectului și de învățare ( în timpul cărora delegațiile partenere vor lucra efectiv la conceperea celor două ghiduri, concomitent cu schimbul de experiență și bune practici în domeniul pregătirii profesionale) .

Următoarele întâlniri transnaţionale vor avea loc în Italia, Turcia, Franța, Polonia şi Republica Moldova. 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online