Despre noi

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este situată în localitatea Tîrgu Ocna, judeţul Bacău. Iniţial, aşezământul a fost o cazarmă militară. Pe actualul amplasament, timp de 40 de ani, în perioada 1916-1956 au funcţionat unităţi de artilerie şi de jandarmi care au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au găzduit trupe operative, în vreme de pace şi s-au transformat în centre de instrucţie, atunci când condiţiile istorice impuneau apărarea intereselor naţionale.
      În perioada 1956-1997, în actualul stabiliment al şcolii a funcţionat Centrul de Reeducare pentru Minori, care pe parcursul celor 41 de ani de existenţă a cunoscut transformări instituţionale.
În baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1003/C/1997, începând cu data de 15 septembrie 1997, intră în vigoare statutul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna. Începând cu anul 2001, în actuala locaţie fiinţează atât şcoala cât şi Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna. 

 

Condiţii de şcolarizare 

     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.
    Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la sediul şcolii, într-o singură sesiune.

    Concursul de admitere constă în:
· Probe eliminatorii – selectarea dosarelor şi verificarea aptitudinilor fizice;
· Probe scrise la "Limba română" şi " Istoria românilor" – teste grilă.
   Candidaţii sunt declaraţi admişi dacă au obţinut media finală minim 5 şi s-au clasificat în limita numărului de locuri scoase la concurs.

   Participarea la concursul de admitere este condiţionată de achitarea unei taxe.


Elemente de interes :
· asigurarea unui loc de muncă stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
· condiţii de salarizare decente;
· durata de şcolarizare de 1 an;
· costurile destinate cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării sunt suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
· acordarea unei indemnizaţii lunare pe timpul studiilor.

 

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 2016

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare vă adresează invitaţia de a participa la Festivitatea de absolvire a promoţiei 2016, care se va desfăşura în data de 30 august 2016, începând cu ora 1100, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.

Cu această ocazie, absolvenţilor şcolii li se acordă gradul de "agent de penitenciare", în prezența ministrului justiției, Raluca PRUNĂ, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de penitenciare Marius VULPE, directorilor de unități penitenciare, reprezentanților autorităților locale, invitaților si rudelor absolvenților.

Programul Festivității de absolvire va cuprinde prezentarea onorului ministrului justiției și salutul drapelului, comunicarea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de acordare a gradului profesional de "agent de  penitenciare", cuvântul invitaţilor de onoare, anunţarea şefului promoţiei, rostirea jurământului de credinţă de către absolvenţi, binecuvântarea promoţiei, discursul oficialităţilor, intonarea imnului naţional, defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare.

Absolvirea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru instituția noastră de învățământ, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dar mai ales pentru  încă o promoție de tineri întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare, un prilej special care fundamentează ataşamentul şi dăruirea acestora faţă de profesie şi sistemul din care vor face parte.       

x

x               x

Jurnaliştii interesaţi să participe la ceremonia de absolvire sunt aşteptaţi începând cu ora 1030, în Piațeta Primăriei orașului Tîrgu Ocna.

Pentru confirmarea participării şi eventuale informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna subcomisar de penitenciare Silvia VATAVU, telefon nr. 0234 344149, int. 100, fax: 0234 344153, telefon mobil 0740114215, e-mail: silvia.vatavu@anp.gov.ro, silvia.vatavu@yahoo.com și vă adresăm rugămintea de a anunța prezența dvs. la eveniment, până pe data de 25 august 2016.

Participarea elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna la ceremonialul militar – religios închinat Eroilor Neamului la împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial

       

În spiritul promovării sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, în ziua de 5 august 2016, 54 elevi (27 bărbaţi şi 27 femei) au participat la ceremonialul militar – religios închinat Eroilor Neamului.

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial și a fost organizată de Primăria orașului Comănești, la Cimitirul Internațional al Eroilor din localitate, unde sunt înhumați 46 de ostași germani, 2141 militari ruși, 165 români, 89 necunoscuți, 191 austrieci si 370 de maghiari, decedați în timpul luptelor din 1917-1918. citeste mai departe

Seminarul Tehnic International

„AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – Editia a VI-a

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

   Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în parteneriat cu Federaţia Română de Taekwondo WTF  și  Primăria Oraşului Tîrgu Ocna, a organizat în perioada 8 - 10 iunie 2016, Seminarul Tehnic Internaţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT" – ediţia a VI-a. citeste mai departe

           

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online