Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor şi perfecţionarea personalului din unităţile sistemului penitenciar.

 

           

ADMITERE SEPTEMBRIE 2015

PLANIFICAREA PE ZILE A CONTRAVIZITEI MEDICALE ȘI A PROBELOR SPORTIVE ADMITERE SEPTEMBRIE 2015

CANDIDAȚI FEMEI             CANDIDAȚI BĂRBAȚI

 

TABEL REFERITOR LA CAZAREA CANDIDAȚILOR

ÎN INCINTA ȘCOLII NAȚIONALE DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIRE TÎRGU OCNA

27 August 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la festivitatea de absolvire a promoţiei 2014 −2015

,,FERDINAND I"

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

Tîrgu − Ocna

      Având în vedere că în oraşul Tîrgu Ocna se află singura instituţie de învăţământ postliceal militar din subordinea Ministerului Justiţiei din România, acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care asigură şcolarizarea agenţilor de penitenciare prin cursuri cu durata de un an, joi 27 august, începând cu ora 11.00, la Piaţeta Primăriei oraşului Târgu-Ocna a avut loc festivitatea de absolvire a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Promoţia 2015 -  ,,Ferdinand I", cu un număr de 225 de absolvenţi (188 băieţi şi 28 fete din România şi 9 absolvenţi din Republica Moldova – 7 băieți și 2 fete) .

     Este al doilea an în care festivitatea a fost organizată în comunitate, ținând cont de faptul că şcoala este o instituţie importantă a orașului Tîrgu Ocna, iar viitorii funcţionari publici cu statut special vor desfăşura serviciu public în beneficiul cetăţenilor. Totodată, promovarea valorilor sistemului penitenciar reprezintă un obiectiv important, permanent și asumat al Școlii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Tîrgu − Ocna.

    La eveniment au participat ministrul justiției, domnul Marius Robert Cazanciuc,  directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, domnul  chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, prin decizia căruia promoția 2015 se numește "Ferdinand I", directorul Direcţiei Management şi Resurse Umane – comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, directorul general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, colonel de justiție Ana DABIJA, directorul Direcției Resurse Umane al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova- maior de justiţie Larisa FRIJA, directori de unităţi penitenciare din țară, primarul oraşului staţiunii Tîrgu Ocna – economist Ştefan Şilochi, precum și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă), autorități publice locale, invitați din cadrul altor instituții de învățământ și reprezentanți ai societății civile.

   Festivitatea a avut ca momente importante :

 • salutul Drapelului,
 • cuvântul de deschidere adresat de către directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU,
 • citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România privind numirea promoției 2014 – 2015 "Ferdinand I",
 • parada uniformelor specifice sistemului penitenciar și armatei române folosite de-a lungul timpului, moment coordonat de către comisar șef de penitenciare Adrian TĂBĂCARU de la Penitenciarul Galați,
 • citirea Ordinului de avansare în grad pentru elevii din Republica Moldova,
 • citirea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România privind acordarea gradului profesional de "agent de penitenciare"  absolvenţilor români,
 • rostirea "Jurământului de credinţă", într-un glas, de către toți elevii absolvenți
 • binecuvântarea promoției de către preotul capelan coordonator al preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Florin SMARANDI și alți preoți invitați,
 • discursul șefului de promoție, eleva Țecu Mihaela (cu media 9,63),
 • discursul primarului orașului Târgu Ocna,
 • discursul directorului general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Repubica Moldova, colonel de justiție Ana DABIJA,
 • discursul domnului chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a felicitat întreg colectivul de elevi și profesorii care au contribuit la formarea profesională a viitorilor agenți de penitenciare,
 • discursul domnului Ministru al Justiției, Marius Robert Cazanciuc, care a informat tinerii absolvenții asupra noii provocări ce va debuta odată cu angajarea acestora în corpul profesional al agenților de penitenciare,
 • intonarea "Imnului Național" de către absolvenți, acompaniați de muzica militară,
 • defilarea elevilor absolvenți, promoția "Ferdinand I" 2014 – 2015,
 • premierea șefului de promoție.

     Pentru noii agenţi care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea reprezintă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări, dovedind că sunt buni profesionişti, și, totodată, pot să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

INVITAȚIE DE PRESĂ

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2015

Absolvirea de către elevi a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru unitatea noastră, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare, un prilej special care fundamentează ataşamentul şi dăruirea acestora faţă de profesie şi sistemul din care vor face parte.

An de an, mai viu şi mai bogat în semnificaţii, jurământul pe care-l vor rosti tinerii absolvenţi ai şcolii reprezintă momentul cel mai emoţionant al Festivităţii de absolvire, organizată cu ocazia acordării gradului de „Agent de penitenciare",  la care sunt invitaţi oaspeţi de seamă din ţară şi din străinătate.

 

Cu această ocazie, avem deosebita onoare de a vă invita la Festivitatea de absolvire a promoţiei 2015, care se va desfăşura în data de 27 august 2015, începând cu ora 1000, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.

Pentru confirmarea participării şi informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamnul comisar de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU, telefon nr. 0234344149, int. 163, fax: 0234344151, e-mail: valistef2000@yahoo.com.

     Pe parcursul zilelor de 03 și 04 august 2015, la sala de festivități a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna,  au fost desfășurate activități de diseminare și informare a cadrelor didactice și a elevilor  privind primele teme din cuprinsul "Ghidului de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenției profesionale" și a ,,Ghidului de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă", ghiduri ce vor fi elaborate în cadrul proiectului "Learning by Doing".

    Astfel, în prima zi, echipa de lucru formată din profesor agent șef principal de penitenciare Silvia MUNTEANU și profesor comisar șef de penitenciare Gabriel-Liviu MUNTEANU au realizat lucrarea practică cu tema "Managementul stresului" în prezența corpului profesoral și a elevilor școlii.

   Această lucrare practică a avut în vedere antrenamentul de "modificare a stilului de gândire" prin care elevii participanți în grupul de lucru au identificat tiparele emoționale, emoțiile negative și factorii de stres cu care se pot confrunta pe parcursul carierei profesionale. În cadrul activității au fost folosite următoarele tehnici: observarea, "scaunul gol", exerciții didactice și tehnica imageriei dirijate.

   Scopul acestei activități este înțelegerea rolului și oportunităților unui management eficient în luarea deciziilor de către viitorii agenți de penitenciare  pentru prevenirea și ameliorarea stresului personal și a celui specific mediului penitenciar.

   A doua zi, domnul profesor comisar de penitenciare Radu ATODIRESEI a prezentat două metode de dezvoltare și evaluare a abilităților și competențelor comportamentale și interpersonale a elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna.

    Scopul activității a avut în vedere aplicarea de către viitorii agenți de penitenciare a procedurii operaționale în cazul primirii persoanelor private de libertate care se declară consumatoare de droguri la primirea în locul de deținere  și cunoașterea modului imediat de acțiune în cazul simptomelor de sevraj. În cadrul activității s-au folosit ca metode: "observația" și "jocul de rol".

     Menționăm că ambele lucrări practice au fost prezentate de către profesorii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna la prima întâlnire transnațională "de învățare pe termen scurt" desfășurată în Italia/ Roma – Institutul Superior de Studii Penitenciare, perioada 15 – 19.06.2015, în cadrul proiectului"Learning by Doing".

 

Joi 25 iunie 2015, o delegaţie  formată din doi parteneri norvegieni, experți în evaluarea stadiului de implementare a proiectelor cu finanțare norvegiană, însoțiți  de reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul Subcomisar de penitenciare Iuliu Maximilian OANĂ, în calitate de manager al proiectului "Consolidarea capacității penitenciarului pentru minori și tineri Bacău de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului", au efectuat o vizită de studiu în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Înainte de efectuarea vizitei de la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna delegația norvegiană a fost invitată la Primăria orașului Tîrgu Ocna pentru cunoașterea oficialităților locale și, totdată, a specificului și potențialului natural al acestei stațiuni.

Pe parcursul activităților desfășurate, partenerii norvegieni au participat la o întâlnire cu personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna și personalul Centrului Educativ Tîrgu Ocna, realizată la Sala de Conferințe a școlii, unde au fost abordate următoarele subiecte:

 

 • prezentarea structurii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,
 • prezentarea sistemului de recrutare a personalului pentru unitățile penitenciare românești,
 • prezentarea sistemului de pregătire a elevilor admiși la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

 

Această acţiune se desfăşoară sub auspiciile unor relaţii de prietenie şi  colaborare între sistemele de administrație a penitenciarelor dintre cele două țări.

 

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg.Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online