OFERTĂ FORȚĂ MUNCĂ

         

 

Penitenciarul Vaslui   pune la dispoziţie  tuturor celor interesaţi, persoane fizice sau juridice,  forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1 – 12 luni) în condiţii foarte avantajoase şi cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile societăţii dumneavoastră. Serviciile noastre acoperă o gamă diversă de activităţi,  muncă necalificată,  astfel:

 

Ø  lucrări în agricultură (prăşit manual, irigat, recoltat);

Ø  gospodărie comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi);

Ø  ambalat confecţii textile, etc.;    

Ø  producţie ambalaje carton/mase plastice;

Ø  activităţi auxiliare muncii necalificate (săpat şanţuri, recuperarea r şi reciclarea deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc. );

Ø  lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere şi feroviare, etc.;

 

Avantajele colaborării cu unitatea noastră:

 

Ø  asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia;

Ø  negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, luându-se în considerare salariul minim pe economie;

Ø  folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;

Ø  scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.;

Ø  deducerea din  factura de prest[ri servicii a cotei legale de TVA

Ø  oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective,(ex. condiţii meteo),  fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii beneficiare;

Ø  siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

Ø  paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;

Ø  supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare;

Ø  programul  de lucru este  07.00-15.00, (nu se lucrează în zilele de repaus săptămânal, decât cu acordul persoanei private de libertate, iar pentru  o activitate ce presupune un flux continuu se pot face anumite derogări);

 

 

Obligaţii minime pentru angajatori:

 

La încheierea unui contract de prestări servicii desfăşurate cu persoanele private de libertate, beneficiarul, ca persoană juridică,  este obligat să prezinte următoarele documente:

ü  copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial;

ü  declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG nr.34/2006;

ü  dovada bonităţii financiare certificată prin balanţă de verificare contabilă, (extras de cont de la bancă),  sau achitarea unui avans;

ü  declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor notificată la notar;

ü  asigurarea  transportului  de la penitenciar până la locul de muncă şi retur;

ü  punerea la dispoziţie a uneltelor de muncă;

ü  plata forţei de muncă se va face în termen de 20 zile de la data emiterii facturii (la sfârşitul lunii), în baza situaţiei de lucrări lunare la baza cărora stau bonurile de lucru zilnice confirmate pentru activitatea desfăşurată zilnic de către un reprezentant al societăţii angajatoare

 

Pentru persoanele fizice, contractul  de prestări servicii se încheie doar cu actul de identitate şi cu plata în avans a preţului estimativ al lucrărilor

Serviciile oferite adaptate nevoilor specifice activităţilor pe care le desfăşuraţi, avantajele financiare conferite de neplata unor impozite precum şi sistemul de lucru simplu (contract de colaborare, facturi si situaţii de lucrări, etc) sunt argumente solide care sprijină alegerea unităţii noastre ca partener pe termen lung pentru societatea dumneavoastră.

Având în vedere că forţa de muncă specială constituie un detaşament serios, unit, disciplinat şi doritor de a presta muncă, considerăm  că cei interesaţi vor analiza oferta noastră şi ne vor contacta.

        La data 01.10.2016 Penitenciarul Vaslui are un disponibil de forță de muncă specială de aproximativ 300 persoane condamnate care execută pedepse în regim semideschis.

      

Pentru informaţii suplimentare şi în virtutea unei colaborări viitoare, vă aşteptăm la sediul unităţii noastre, situat în  loc. Muntenii de Jos, str. Avicola, nr.2,  jud. Vaslui,       tel. (0235) 322.510, fax: (0235) 322.135, e-mail: pvaslui@anp.gov.ro ,

 

 

Cu deosebită consideraţie,

 

 

Comisar şef de penitenciare  Eusebio  BRÎNZĂ

Director

Penitenciarul Vaslui

« Înapoi

Cod Etic -Penitenciarul Vaslui .23.10.2014.pdf

Cod Etic -Penitenciarul Vaslui .23.10.2014.pdf

Uploaded by Albert Pricop, 23.10.2014 10:54
Medie (0 Voturi)
Media evaluarii este de 0.0 stele din 5.
Comentarii
Nu exista comentarii Fii primul.

Versiune 1.0

Ultima actualizare de Albert Pricop
23.10.2014 10:54
Statut: Aprobat
Descarcă (300,6k) Get URL or WebDAV URL.
Istoric Version
Versiune Data Marime  
1.0 23.10.2014 10:54 300,6k
Penitenciarul Vaslui

Newsletter

Chestionare

Petitii online