SOLICITAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC


 

Penitenciarul Tulcea răspunde cu promptitudine şi nediscriminatoriu la toate solicitările cetăţenilor.

Solicitarea informaţiilor de interes public se face în conformitate cu Legea 544/2001, completând formularul tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public , pe care îl puteţi expedia la următoarele adrese:

 

Penitenciarul Tulcea

Str. Babadag nr. 142

Fax 02405/533651

e-mail :ptulcea@anp.gov.ro

Răspunsul la solicitările privind informaţiile de interes public se asigură în termen de:

  • 10 zile pentru informaţia simplă
  • 30 zile pentru informaţia complexă, cu informare în 10 zile despre acest lucru
  • 5 zile în cazul refuzului de oferire a informaţiei solicitate
  • pe loc, pentru informaţiile solicitate verbal, care nu necesită documentare suplimentară

 

Documentele cuprinzând informaţiile de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la Punctul de Informare/Documentare al Penitenciarul Tulcea sau accesând pagina web: www.penitenciarultulcea.ro

 

 

 

Cerere-TIP

pentru solicitarea informaţiei de interes public

 

Stimate domnule director,

 

Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente(petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile cât mai concret) :

………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de email (opţional):

........................................................................................................................

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate(dacă se solicită copii în scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

………………………………….

Semnătura petentului

 

Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………....

Fax (opţional) ……………………………………………......

 

 

 

 

 

FORMULAR-TIP PENTRU

reclamaţie administrativă (1)

 

 

 

Stimate domnule director,

 

Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ….. din data de ……….. am primit un răspuns negativ, la data de ……….. într-o scrisoare semnată de(completaţi numele respectivului funcţionar) ………...............…..

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

................…………………………………………………………………………………………………………

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

.........................................................................................………………………………………….....

............………………………………………………………………………………………...........................

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris / în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

 

………………………………

Semnătura petentului

 

Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………....

Fax (opţional) ………………………………………………...

 

 

 

FORMULAR-TIP PENTRU

reclamaţie administrativă (2)

 

Stimate domnule director,

 

Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ….. din data de ……….. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

............................………………………………………………………………………………….....

 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

........................................................................................................................................

……………………..............................…………………………………………………………………

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris / în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

 

………………………………

Semnătura petentului

Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………...

Fax (opţional) ………………………………………………..

 

 

 


 

Penitenciarul Tulcea

Newsletter

Chestionare

Petitii online