ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

Motto:

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi."

Jojn Dewey

SCOPUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

Pentru orice om, privarea de libertate în mediul penitenciar constituie o situaţie deosebită, cu amplă rezonanţă în modul său de viaţă atât pe durata detenţiei, cât şi după aceea , în libertate. Penitenciarului ca loc de executare a pedepsei privative de libertate – îi revine sarcina de a ajuta persoanele private de libertate în vederea reintegrării lor în societate.

Obiectivul urmărit de personalul Direcţiei de educaţie şi asistenţă psihosocială, din penitenciar, în legătură directă cu alţi intervenienţi (vizitatori, membri ai diverselor organizaţii, reprezentanţi ai instituţiilor statului, psihologi, sociologi, pedagogi) este pregătirea pentru liberare a deţinutului, readaptarea sa la viaţa în libertate. Activităţile cultural – educative şi de asistenţă psihosocială vizează sprijinirea persoanei private de libertate în efortul său de a se reintegra social. Educaţia trebuie să respecte libertatea de opţiune a persoanelor, sprijinindu-i în a lua cea mai bună decizie cu privire la viaţa lor.

Echipa multidisciplinară care desfăşoară activităţi de educaţie şi asistenţă psihosocială are în componenţa sa trei educatori, un psiholog, doi asistenţi sociali, un agent tehnic, doi monitori sportivi şi doi agenţi de asistenţă psihosocială. Specialiştii serviciilor educaţie şi asistenţă psihosocială răspund, prin activităţile pe care le desfăşoară, unei game variate de nevoi ale persoanelor private de libertate.

TIPURI DE PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

• COMPLETAREA NIVELULUI DE STUDII

- Activitati de şcolarizare
Cursurile şcolare se realizează în colaborare cu I.Ş.J. Tulcea, (cursuri şcolare primare şi gimnaziale), aceste clase fiind afiliate unor şcoli generale din municipiul Tulcea.

• ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ ŞI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Sunt organizate în colaborare cu C.R.F.P.A. Călăraşi şi A.J.O.F.M. Tulcea, persoanele private de liberate având posibilitatea de a se califica în următoarele meserii: tâmplar universal, frizer, lucrător îm cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor. Practica în meseriile enumerate se desfăşoară în cadrul atelierelor existente în unitate precum şi la gospodăria agrozootehnică.

• PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI SOCIO-EDUCATIVE

Programe educaţionale

- cursuri de alfabetizare pentru persoanele private de libertate care nu au putut fi înscrise la cursurile şcolare;

- educaţie pentru sănătate în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Tulcea, organizaţii neguvernamentale, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea,

- educaţie pentru viaţa de familie în scopul dezvoltării abilităţilor parentale;

- cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului,

- cursuri de educaţie civică,

Programe de asistenţă psihosocială

Acestea vizează dezvoltarea abilităţilor sociale, de comunicare, încurajarea, întreţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea.

Programe terapeutice

Acestea oferă asistenţă specială, ajutor therapeutic şi recuperator pentru persoanele private de libertate vulnerabile (foşti consumatori de droguri, persoane agresive, persoane cu afecţiuni psihice, etc)

• ACTIVITĂŢI OCUPAŢIONALE ŞI DE HOBBY :

- artizanat şi goblen

- sculpură în lemn

- desen şi pictură

- redactarea şi editarea revistei de cultură şi educaţie "Ecou"

• ACTIVITATEA CU CARTEA

- stimularea interesului pentru lectură prin funcţionarea în interiorul locului de deţinere a unei biblioteci care cuprinde cca 3000 de volume, lansări de carte, recenzii cu participarea unor personalităţi din comunitatea locală

• ACTIVITĂŢI ARTISTICE ŞI DE DIFUZARE A CULTURII

• ACTIVITĂŢI SPORTIVE

- programe şi activităţi educaţional sportive menite să întărească tonusul fizic şi psihic al persoanelor private de libertate şi îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniu sportiv,

- competiţii sportive care au loc atât în interiorul locului de deţinere cât şi în sălile de sport ale municipiului, în virtutea protocoalelor de colaborare încheiate cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Clubul Sportiv Şcolar Tulcea.

• ACTIVITĂŢI ÎN COMUNITATE

- lunar se organizează activităţi în comunitate cu sprijinul partenerilor locali, instituţii şi organizaţii, în vederea stimulării comportamentelor prosociale, dezirabile. (muzee, mânăstiri, expoziţii, monumente istorice, agenţi economici, instituţii publice)

• ASISTENŢA MORAL – RELIGIOASĂ

- este asigurată de preotul unităţii în cadrul Capelei din incinta penitenciarului;
- prin colaborarea cu celelalte culte religioase se asigură participarea la activităţi specifice în funcţie de opţiunea religioasă liber exprimată.

 

 

 

 

Penitenciarul Tulcea
Astăzi (29/05/2017) sunt: 1012 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online