EVENIMENTE

 

        

"Pathways to Radicalisation and Recruitment: Intervention Strategies in the Balkans, Central and South Eastern Europe"

Conferință internațională la Timișoara 24-28.04.2016

Centrul Român pentru Studii Penitenciare, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și Administrația Națională a Penitenciarelor, organizează în perioada 24-28 aprilie 2016, la Timișoara o serie de workshop-uri internaționale cu tematica radicalizării și recrutării în zona Balcanilor, Europei Centrale și de Est. Aflată deja la cea de-a doua ediție, conferința, susținută de către doamna dr. Rupali Jeswal, se bucură de participarea a peste 50 de reprezentanți din 16 țări partenere.

Ediția din acest an, organizată cu sprijinul companiei Telio (Hamburg, Germania), abordează teme de maximă actualitate în contextul ultimelor evenimente cauzate de atacurile celulelor teroriste din Europa:

-Factori de risc, indicatori și retele din interiorul penitenciarelor,

-Strategii morale ale celulelor teroriste,

-Operațiuni de Inteligență Specială ale terorismului,

-Jihad-ul global și cyber-jihad-ul,

-Măsuri de prevenție ale fenomenului de radicalizare în penitenciare, etc.

Workshop-urile organizate în cadrul conferinței își propun informarea și training-ul specialiștilor din structurile speciale în sprijinul apărării și siguranței naționale, atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii.

 

 

SIMPOZIONUL "Pathways to Radicalisation and Recruitment:

Intervention Strategies in the Balkans, Central and South Eastern Europe"/

Căi ale radicalizării și recrutării: Strategii de intervenție în Balcani și Europa Centrală și de Est

Timișoara, 29.09 – 01.10.2015

 

 

Timişoara Penitenciary in cooperation with The Asosciation for Helping Children with Hematology-Oncology Desease ,, Patricia Popa'' is organizing the Internaţional Art Exhibition, with the theme ,, Human in the mirror''.

The purpose of this exhibition is charity and the amount of  money generated by the sale of the art works will be offered to the Department of the Pediatric Oncology Bone Marrow Transplant Center of The Louis Turcanu Hospital in Timisoara, supporting the purchase of medical equipment.

Roules of participation

Sheet of participation

Penitenciarul Timişoara

 

"Libertatea se cucereşte prin mari sacrificii şi se păstrează în măsura în care ne opunem zi de zi încălcării ei"

Penitenciarul Timişoara este o unitate profilată pe deţinerea de condamnaţi cu pedepse de până la 3 ani, clasificaţi în regim deschis, semi-deschis şi arestaţi preventiv. Este situat în centrul municipiului Timişoara, pe strada Popa Şapcă nr.7.

Actualul sediu al penitenciarului a fost construit în urma demolării zidurilor Cetăţii Timişoara, iar primele atestări documentare despre existenţa unui loc unde erau ţinuţi arestaţii sunt consemnate în „Analele Regatului Ungariei" din anul 1514. În 1728, contele Mercy Claudius, comandant al Timişoarei şi guvernator al Banatului, construieşte clădirea destinată Tribunalului Provincial, arestaţii fiind mutaţi în beciurile clădirii. În anul 1807, împăratul Francisc dispune întemnițarea acestora în cazemata numărul 10 din Bastionul numărul 1, iar de la terminarea noii construcţii, în 1810, se află aici toţi deţinuţii, până în 1907, când aceasta este demolată. Tot atunci se termină şi construcţia Palatului Curţii Marţiale (actualul Tribunal şi Parchet Militar) şi a închisorii militare (actualul sediu al Penitenciarului Timişoara) unde sunt mutaţi toţi deţinuţii.

Prin Decizia Ministerului Justiţiei din 1 februarie 1937, se hotărăşte profilarea penitenciarelor şi astfel, în Penitenciarul Timişoara îşi execută pedeapsa privativă de libertate deţinuţi majori de drept comun şi condamnaţii la închisoare contravenţională de până la 2 ani inclusiv.

În anul 1995 începe construcţia de noi pavilioane de deţinere şi spaţii auxiliare. În prezent, administraţia Penitenciarului Timişoara se preocupă de îmbunătăţirea condiţiilor atât pentru personalul angajat, cât şi pentru deţinuţii aflaţi în custodie. Astfel, s-au avut în vedere investiţii în pavilionul administrativ, centrala termică, în noul punct de primire deţinuţi şi pavilionul Vizite aflat încă în construcţie, toate acestea aliniindu-se la standarde moderne în materie penitenciară.

Custodia deţinuţilor se realizează în zece secţii de deţinere dotate cu opt curţi de plimbare, prevăzute cu şase săli de fitness şi două terenuri de sport. De asemenea, biblioteca unităţii este dotată cu peste 12.000 de volume.

Folosirea la activităţi productive a deţinuţilor este o preocupare primordială a administraţiei Penitenciarului Timişoara, acesta fiind fruntaş la veniturile obţinute din aceste activităţi în ultimul deceniu, la activităţi de voluntariat şi campanii umanitare derulate cu persoanele private de libertate.

O evoluţie marcantă a sistemului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate a avut loc atât la nivelul resurselor umane, cât şi la cel al activităţilor derulate. Relaţia excelentă cu comunitatea s-a concretizat de-a lungul timpului într-un număr impresionant de activităţi inedite derulate în interiorul sau exteriorul penitenciarului, cu sprijinul partenerilor externi şi cu vizibilitate în al mass-media. În acest context, Penitenciarul Timişoara a găzduit premiere teatrale şi reprezentaţii sub îndrumarea de excepţie a unor regizori locali, vernisaje şi expoziţii de artă, concerte ale Filarmonicii Banatului, lansări de carte şi alte evenimente artistice, campionate sportive etc.

În anul 2000 se sfinţeşte capela Penitenciarului şi se inaugurează Camera Muzeu amenajată în memoria foștilor deţinuţi politici care au luptat împotriva opresiunii regimului comunist, comemorările având loc anual.

În anul 2002 se inaugurează postul TV cu circuit închis Canal 7 Popa Şapcă, iar în anul 2013 cel de radio, ambele dedicate informării şi recreării constructive a persoanelor private de libertate.

Începând cu anul 2006, Penitenciarul Timişoara devine partener în organizarea Festivalului Internaţional „Plai" care are loc anual în incinta Muzeului Satului Bănăţean.

O componentă însemnată a evoluţiei Penitenciarului Timişoara o constituie implicarea din anul 2007 ca aplicant în proiecte cu finanţare externă şi consolidarea unei echipe de accesare şi implementare programe axate pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale atât ale deţinuţilor, cât şi ale personalului şi dezvoltarea infrastructurii unităţii.

În anul 2008 se organizează prima Bursă a locurilor de muncă pentru deţinuţi, care a devenit un eveniment constant, derulat în parteneriat cu instituţii locale.

Din februarie 2014 o echipă multidisciplinară din Penitenciarul Timişoara, A.N.P., alte unităţi, precum şi numeroşi experţi străini au susţinut înfiinţarea Centrului Român de Studii Penitenciare din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, dedicat perfecţionării personalului de penitenciar prin studierea unor fenomene specifice şi dezvoltarea colaborării cu sisteme străine similare.

Penitenciarul Timişoara

ANUNT

din data de 17.06.2016

Pentru încadrarea în corpul agenţilor şi ofiţerilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Penitenciarul Timişoara un număr de 12 de posturi vacante:

5 posturi de agent în sectorul operativ, bărbaţi;

2 posturi de agent în sectorul operativ, femei;

1 post de ofițer managementul situațiilor de urgență;

1 post de agent asistent farmacie;

1 post de agent responsabil sector logistică;

2 posturi de agent conducător auto.

Termenul limită de depunere a dosarelor complete de candidat la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Timișoara este 11 iulie 2016, ora 15.00.

Detalii despre condiţiile specifice, tematică, bibliografii, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi accesate pe link-ul: http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa sau la Biroul Resurse umane şi Formare profesională din cadrul Penitenciarului Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7, tel. 0256/200030, int. 116.

 

ANUNŢ

din data de 18.04.2016

Contul în care se va plăti taxa de 70 de lei pentru testarea psihologică în cadrul concursului de încadrare din sursă externă, sesiunea aprilie – mai 2016 este:

„ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Adresa: Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti

Cod fiscal: 4266324

Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX

Banca: ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)

 

ANUNŢ

din data de 22.03.2016

Pentru încadrarea în corpul agenţilor şi ofiţerilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Penitenciarul Timişoara un număr de 30 de posturi vacante:

  • 17 posturi de agent în sectorul operativ, bărbaţi;
  • 5 posturi de agent în sectorul operativ, femei;
  • 3 posturi de ofiţer psiholog;
  • 1 post de ofiţer asistent social;
  • 3 posturi de agent asistent medical generalist;
  • 1 post de agent asistent medical stomatologie.

Detalii despre condiţiile specifice, tematică, bibliografii, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi accesate pe link-ul: http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa sau la Biroul Resurse umane şi Formare profesională din cadrul Penitenciarului Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7, tel. 0256/200030, int. 116.

 

Penitenciarul Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7, jud. Timiş, tel.0256/200030,fax 0256/293349, e-mail: achizitii.ptimisoara@anp.gov.ro, organizează în data de 14.12.2015, orele 10,00 procedura de licitare cu strigare pentru închirierea a două spaţii din interiorul unităţii, cu destinatia de puncte comerciale, cu suprafeţele de 22,40 mp şi 33,97 mp. Plicurile cu documentele de calificare se vor depune la sediul autorităţii organizatoare până în 11.12.2015 ora 1500 Procedura: licitatie publica cu strigare Garanţia de participare: 273 lei Preţul minim de pornire: 20,21 lei/mp/lună Saltul de supralicitare: 10 lei Documentatia descriptiva inclusiv caietul de sarcini se achizitioneaza contra cost de la sediul Penitenciarului Timisoara.

 

Penitenciarul Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 7, jud. Timiş,tel.0256/200030, fax 0256/293349, e-mail: achizitii.ptimisoara@anp.gov.ro, organizează în data de 15.12.2015, orele 10,00 procedura de licitare cu strigare pentru închirierea unor spaţii , necesare amplasarii a 2 distribuitoare automate de bauturi calde si reci, cu suprafaţa totala de 2 mp. Garanţia de participare: 10 lei Preţul minim de pornire: 20.21 lei/mp/lună Saltul de supralicitare: 20 lei Documentatia descriptiva inclusiv caietul de sarcini se achizitioneaza contra cost de la sediul Penitenciarului Timisoara.

UTILE

 aaaaaaasdnauaalLI;;LLILL

Oferta de munca cu detinutii

 

 

Astăzi (28/06/2016) sunt: 935 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online