Afișare Conținut Web

Penitenciarul Tg-Jiu este situat în municipiul Tg-Jiu, topografic aflându-se în partea de N a oraşului, pe Str. V.Alecsandri nr.23. 

Până în anul 1888, în oraşul Târgu Jiu deţinerea preventivă a anumitor persoane se executa în mai multe aresturi care funcţionau prin case închiriate.

Întrucât oraşul Târgu Jiu în aceea perioadă căpătase contururile unui loc urban cu dezvoltare financiară şi economică s-a impus înfiinţarea unei instituţii de deţinere cu denumirea de penitenciar şi întărită prin lege din anul 1874 -  Regulamentul asupra regimului închisorilor, care a guvernat regimul executării pedepselor până în 1930, a instituit în penitenciare regimul de izolare celulară noaptea şi lucru în comun ziua, preluând astfel elemente din regimul detenţie „Auburian".  Regulamentul general pentru penitenciarele centrale, din 24 mai 1874 stipulează, „ca elemente ale acţiunii de îndreptare socială, folosirea la muncă fără excepţie, proporţional cu etatea, puterea şi sexul fiecăruia, învăţarea unei meserii, lectura cărţilor religioase şi învăţatul, cititul după abecedar". Ideea vremii, atât la nivel european cât şi la noi, era că asprimea pedepsei este de natură a determina pe cel pedepsit să nu mai repete fapta. Acest regulament poate fi comparat cu Legea belgiană din 1870 şi cu Legea franceză din 1875, prezentând chiar unele avantaje faţă de acestea.

Astfel după anul 1888, diferiţi politicieni ai vremii au pus în discuţie construirea unui arest preventiv în oraşul Târgu Jiu, loc pe care este amenajat în prezent Penitenciarul Târgu Jiu.

Arestul Preventiv Târgu Jiu a fost construit şi definitivat în anul 1889, dată când a fost dat în folosinţă cu destinaţia „Arest Preventiv" pentru deţinuţii de drept comun preventivi.

Clădirea a fost special construită din fondurile statului, fiind special amenajată pentru loc de deţinere cu ziduri construite din piatră cioplită, iar pereţii din cărămidă având o lăţime de circa 70 cm. În fază iniţială au fost construite 9 camere cu o capacitate de cazare de 87 de deţinuţi la 8 m35 m3, neavând spălătorie, baie, instalaţii de apă şi canalizare.

  Având în vedere că în cadrul penitenciarului nu au existat instalaţii de apă, canalizare, instalaţii sanitare, baie şi spălătorie pentru deţinuţi, între anii 1957-1958, cu fondurile Ministerului Afacerilor Interne a fost construită o reţea de apă şi canalizare care a fost racordată la reţeaua oraşului, în acelaşi timp construindu-se în curtea penitenciarului un bazin cu apă care să asigure necesarul de apă în cazul întreruperii cu apă în oraş. Tot în această perioadă, în camerele de deţinere s-au construit instalaţiile sanitare necesare. Între anii 1959-1960, în cadrul penitenciarului au fost construite o baie pentru deţinuţi cu camere de dezbrăcare, spălătorie şi o baie pentru personalul unităţii. Pentru asigurarea cazării efectivelor de deţinuţi folosiţi la muncă în vara anului 1965, în curtea penitenciarului a fost construită o baracă compusă dintr-un spălător şi două camere de deţinere cu un volum de 694 m3, având o capacitate de cazare de 75 de deţinuţi la 8 m3, lucrarea fiind executată de Întreprinderea 6 Construcţii Montaj Craiova, Şantierul 601 Bârseşti – întreprinderi care foloseau forţa de muncă. Prin construirea acestei barăci provizorii capacitatea a crescut la 162 deţinuţi la 8 m3.

De la înfiinţarea Penitenciarului Târgu Jiu şi până în anul 1967 au stat în prevenţie şi şi-au executat pedeapsa arestaţii preventivi şi condamnaţii de drept comun.

Între anii 1944-1952 în cadrul Penitenciarului Târgu Jiu pe lângă de ţinuţii de drept comun se mai găsesc şi deţinuţii internaţi de organele securităţii statului, precum şi cei condamnaţi pentru sabotaj.

În perioada respectivă infracţiunile care predominau erau: furtul, omorul, lovirea, tâlhăria şi sabotajul, iar efectivul mediu era de 134 deţinuţi în 1947 şi 11 deţinuţi în 1948, mergând în descreştere până în anul 1953, când s-a ajuns la un efectiv de 89 deţinuţi. După anul 1953 au predominat ca infracţiuni: delapidarea, furtul, omorul fără voie, huliganismul în special în perioada 1957-1962, înşelătoria, legea circulaţiei, executând pedeapsa  sau stând în prevenţie numai deţinuţii de drept comun, iar numărul acestora mergând în creştere ajungându-se până la 200 deţinuţi în 1967.

În septembrie 1967 Penitenciarul Târgu Jiu a fost profilat pentru deţinuţii în curs de cercetare şi judecată(bărbaţi, femei, minori) care au săvârşit infracţiuni de drept comun, până la condamnarea definitivă. Cei condamnaţi definitiv care mai aveau de executat 3 luni din pedeapsă se transferau la Penitenciarul Craiova, unitatea înregistrând din nou o scădere a efectivelor de deţinuţi.

În anul 1970 unitatea şi-a mărit capacitatea de cazare prin construirea unei clădiri cu două nivele compusă din 4 camere. Construcţia a fost finalizată în anul 1971, iar capacitatea de cazare era de 200 de locuri.

Prin restrângerea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor în anul 1977, Penitenciarul Târgu Jiu s-a desfiinţat. Cu data de 01.04.1982, prin ordin al Ministerului de Interne se reînfiinţează Secţia Penitenciar Târgu Jiu, ca secţie de deţinere exterioară a Penitenciarului Craiova. În cadrul secţiei erau cazaţi arestaţii preventivi şi condamnaţii recidivişti cu condamnări până la 10 ani, secţia având ca atribuţii folosirea deţinuţilor la muncă şi prezentarea deţinuţilor  la instanţele de judecată şi de urmărire penală de la nivelul judeţului Gorj. În perioada 1982-1984 au fost demolate o parte din clădirile vechi (două barăci şi un castel de apă) şi au fost construite clădiri noi atât în zona de deţinere cât şi la Gospodăria Agrozootehnică. Efectivele de deţinuţi au fost în 1982 de 500 deţinuţi.

Începând cu data de 01.05.1990 Secţia Penitenciar Târgu Jiu a fost transformată în Penitenciar judeţean profilat pe deţinerea condamnaţilor nerecidivişti cu condamnări până la 10 ani.

Potrivit deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 323/ 12.02.2009 s-a stabilit ca Penitenciarul Târgu Jiu dă deţină următoarele categorii de persoane private de libertate:

-          persoane condamnate din regimul semideschis

-          persoane condamnate din regimul deschis

De asemenea, s-a stabilit ca Penitenciarul Târgu Jiu să asigure prezentarea la organele judiciare din judeţele Dolj, Gorj şi Olt a persoanelor private de libertate.

 

Penitenciarul Târgu Jiu

Newsletter

Chestionare

Petitii online