Judecător de supraveghere a executării pedepselor privative de libertate

 

        În conformitate cu Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost înfiinţată instituţia judecătorului pentru supravegherea executarii pedepselor privative de libertate şi cea a judecatorului delegat la compartimentul de executări penale.

        În cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna executarea pedepselor se desfăşoară sub supravegherea, controlul şi autoritatea judecătorului pentru supravegherea executarii pedepselor privative de libertate.

         Începând cu anul 2016, în baza art.8 al.4 din legea 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, este numit judecător pentru supravegherea executarii pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Spital Târgu Ocna domnul judecător Anghel Ion, grefier pe lângă judecătorul pentru supravegherea executarii pedepselor privative de libertate fiind numită d-na Gabriela VALEANU care îndeplineşte această funcţie începând cu data de 06.06.2014.

Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

Astăzi (01/05/2017) sunt: 159 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online