BUNURI SI OBIECTE INTERZISE

 

CARE INTRA SUB INCIDENTA

ART. 74^2 DIN LEGEA NR. 254/2013

PRIVIND EXECUTAREA PEDEPSELOR SI A MASURILOR DISPUSE DE ORGANELE JUDICIARE IN CURSUL PROCESULUI PENAL

 

A. Arme si obiecte periculoase:

  •   arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil si dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum si imitaţii ale unor astfel de obiecte;

  •   obiecte din orice material transformate in arma alba sau de foc.


B. Alimente si băuturi:

  •   băuturi alcoolice.


C. Aparatură electronică:

  •   orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globala de tip GPS, de tipul laptopurilor , calculatoarelor personale;

  •   telefoane mobile, componente, subansamble, accesorii, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free.


D. Substanţe toxice, medicamente:

  •   Substanţe toxice, stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;

  •   sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene.


E. Bunuri a căror deţinere este interzisă de Codul penal, precum si de Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice, Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea si controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă".
 

 

Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online