Anunt pentru contractare servicii medicale 2017

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri și agenți

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri și agenți

în cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, Penitenciarul Spital Târgu Ocna anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

- 1 post de ofițer secretariat;

- 1 post de ofițer asistent social;

- 1 post de ofițer informații clasificate;

- 3 posturi de agent asistent medical generalist;

- 1 post agent asistent medical igienă;

- 1 post agent asistent medical farmacie;

- 1 post agent contabil financiar;

            La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor. Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofiţeri și agenți în sistemul penitenciar candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, respectiv: a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română; c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni; f) îndeplinesc condiţiile specifice postului; g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică; Înscrierea la concurs se face la sediul Penitenciarului Spital Târgu Ocna până la data de 11 iulie 2016 ora 15.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la biroul de resurse umane al Penitenciarului Spital Târgu Ocna şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă). Pentru relații suplimentare desemnăm ca persoana de contact pe domnul comisar de penitenciare Gabriel Vraciu, care poate fi contactat la tel. 0234 344 127, 0745 303 809, e-mail:gabrielvraciu_gov@yahoo.ro

Purtător de cuvânt

Comisar de penitenciare Gabriel Vraciu

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante de medici

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante de medici

în cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

       În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 şi a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, Penitenciarul Spital Târgu Ocna aflat în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anunță scoaterea la concurs a unui număr de 4 posturi vacante de medici.

- 1 post de medic în specialitatea Pneumoftiziologie/Pneumologie,

- 1 post de medic în specialitatea Medicină internă,

- 1 post de medic în specialitatea Medicină de laborator,

- 1 post de medic în specialitatea Medicină dentară.

            La concurs, potrivit art. 3, alin (2) din OMS nr. 869/2015, se pot înscrie candidaţi:  pentru posturile de medic concurează medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul; 

     -  pentru posturile de medicină generală/medicină de familie concurează medici de medicină generală cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină generală/medicină de familie, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire; 

     - pentru posturile de medic dentist concurează medici dentişti cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea stomatologie generală. Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofiţer în sistemul penitenciar candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, respectiv: a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română; c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni; f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică; Dosarele de candidat vor mai cuprinde suplimentar faţă prevederile art. 6 din Ordinul M.S. nr. 869/2015 şi următoarele acte specifice concursurilor de încadrare în sistemul penitenciar: • copia actului de identitate şi copie xerox a certificatului de căsătorie (după caz); • copia livretului militar, unde este cazul; • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi după caz în specialitate, unde este cazul; • curriculum vitae – model european; • declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică (se completează la unitate cu ocazia înscrierii); • declaraţie pe propria răspundere că se află sau nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată (se completează la unitate cu ocazia înscrierii); Înscrierea la concurs se face la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața Medicală". Pentru relații suplimentare desemnăm ca persoana de contact pe d-na comisar șef de penitenciare Dr. Anca Denise OLAR, care poate fi contactată la țel. 0234 344 127, 0745 779 226, e-mail: denise.olar@anp.gov.ro

Purtător de cuvânt

Comisar de penitenciare Gabriel Vraciu

ANEXA - anunt ocupare posturi vacante de medici si biolog

Tematica pentru postul de biolog – Penitenciarul Spital Tg Ocna

 

Tematica poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății, secțiunea Cursuri, Concursuri, Examene- tematici- Tematici biolog, biochimist, chimist specialist

 

Toate tematicile:

- Bacteriologie;

- Biochimie medicală;

- Biologie aplicată;

- Hematologie;

- Imunochimie-serologie;

- Managementul calității;

- Microbiologie sanitara

Concurs ocupare posturi medici

Concurs ocupare posturi vacante în domeniul medical

        În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 și a Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, Penitenciarul Spital Târgu Ocna scoate la concurs:

- un post de medic primar Pneumologie; 

- un post de medic primar Medicină internă; 

- un post de medic primar Medicină de laborator; 

- un post de biolog;

          Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofițer în sistemul penitenciar, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, și să respecte următoarele cerințe:

- au cetățenia română și domiciliul în România;

- cunosc limba română ;

- îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;

- au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;

- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;

- îndeplinesc condițiile specifice postului; - nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;

- au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

- nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

           Înscrierea la concurs se face la sediul Penitenciarului Spital Târgu Ocna în perioada 22. 04 2016 – 06. 05 2016.

            Pentru relații suplimentare desemnăm ca persoana de contact pe d-na comisar șef de penitenciare Dr. Anca Denise OLAR, care poate fi contactată la tel. 0234344127, 0745779226, e-mail:  denise.olar@anp.gov.ro

Purtător de cuvânt

Comisar de penitenciare

Gabriel VRACIU

Calendar

luni
1
01.05.2017
L Ma Mi Jo V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Timp Titlu Tip  
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Afișează 0 rezultate.

Anunturi

Filtru pe categorie

Stiri


Expozitie biblioteca
24/05/2013
Mai mult...
Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online