Informaţii de interes public

Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Penitenciarului-Spital MIOVENI:

1. Legea nr. 293 din 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administratia Naţională a Penitenciarelor, republicată;

2. Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

3. Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 2003

4. Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administratiei penitenciare;

5. Hotărâreaea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind conditiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

8. Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

9. Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate;

10. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C  din 2004  privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor;

11. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitenciar;

12. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare;

13. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C  din  2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare;

14. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;

15. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei;

16. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C  din 2004 pentru aprobare Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Natională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate.

 

Penitenciarul-Spital Colibaşi
Astăzi (30/04/2017) sunt: 95 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online