Penitenciarul Spital Mioveni este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Penitenciarul Spital Mioveni este unitate sanitară cu paturi şi este responsabil cu acordarea asistentei medicale, aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a deținuților şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale.

Activitatea Penitenciarului Spital Mioveni se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, Legii nr. 254/2013 privind privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, cu Recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate.

 

 

 

 

 

Penitenciarul-Spital Colibaşi
Astăzi (25/05/2017) sunt: 115 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online