Despre noi

Penitenciarul Spital Mioveni este situat în oraşul Mioveni, judeţul Argeş, la 15 Km de municipiul Piteşti.

Penitenciarul Spital Mioveni s-a înfiinţat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 183/C/01.02.1999.

Unul din elementele care au determinat înfiinţarea spitalului în vecinătatea Penitenciarului Mioveni a fost reprezentat de funcţionarea în cadrul acestei unităţi penitenciare a unei secţii de bolnavi cronici (inapţi muncă), încă din anul 1983. În cadrul acestei secţii erau supravegheaţi medical pacienţi cu afecţiuni medicale cronice şi cu tuberculoză pulmonară.

Înfiinţarea spitalului a reprezentat, în primul rând, o necesitate a sistemului penitenciar, fiind în concordanţă cu prevederile Standardului de Reguli Minime al Naţiunilor Unite şi Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care precizează că "Îngrijirile medicale au importanţă primordială şi sănătatea deţinuţilor trebuie să fie prioritară în închisoare. Nivelul îngrijirii sănătăţii într-o închisoare şi medicaţia trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele din societate". În cadrul realizării reformei justiţiei române, pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin ca unitate medicală componentă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Penitenciarul Spital Mioveni a continuat procesul de structurare şi modernizare, în scopul alinierii la cerinţele standardelor şi normelor europene.

Un alt argument privind înfiinţarea structurilor spitaliceşti în cadrul sistemului carceral este reprezentat de faptul că persoanele private de libertate sunt asigurate cu plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate din bugetul Ministerului de Justiţie şi trebuie să primească asistenţă medicală calificată. Unităţile spitaliceşti pot intra în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ, capacitând astfel fonduri pentru serviciile spitaliceşti furnizate persoanelor private de libertate, degrevând A.N.P. de eforturi financiare importante privind asigurarea asistenţei medicale. De asemenea, contractul cu CASAOPSNAJ pentru asistenţa medicală primară desfăşurată de cabinetele medicale din unităţile de penitenciar arondate, se încheie tot prin intermediul spitalelor penitenciar.

Specificul asistenţei medicale spitaliceşti în sistemul carceral a impus adaptarea şi armonizarea tuturor normativelor care fac referire atât la regimul executării pedepselor, cât şi la activitatea sanitară.

În structura iniţială a spitalului erau cuprinse secţiile Medicină internă, Boli cronice şi Pneumoftiziologie. Ulterior, prin realizarea pavilionului nou al spitalului, prin încadrarea de medici specialişti şi urmare a dotării cu aparatură medicală, s-au mai înfiinţat secţia Dermatovenerologie şi Ambulatoriul de Specialitate al spitalului. Începând cu anul 2006 a fost înfiinţată secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, iar în anul 2007, structura spitalului a fost completată şi cu secţia de Psihiatrie cronici.

Dotarea corespunzătoare a Laboratorului de analize medicale şi a Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală, profesionalismul personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceste sectoare, au creat posibilitatea supravegherii medicale la standarde înalte.

mai mult ...

Penitenciarul-Spital Colibaşi

Newsletter

Chestionare

Petitii online